báo cáo khoa học nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học

nghiên cứu định lượng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tỉnh Bình Thuận

nghiên cứu định lượng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tỉnh Bình Thuận

Y khoa - Dược

... Cao học Lâm nghiệp K16_Đồng Nai22Chuyên đề môn Đa dạng sinh học Học viên: Nguyễn Quang DũngBản đồ 1: Các vùng đa dạng sinh học Lớp Cao học Lâm nghiệp K16_Đồng Nai15Chuyên đề môn Đa dạng sinh ... 2002). Nghiên cứu phân tích định lượng đa dạng sinh học nói chung mang tính tương đối về không gian và thời gian. Theo lẽ tự nhiên thì tính đa dạng sinh học cao sẽ có giá trị đa dạng sinh học ... trị tối đa là 300 khi hiện trường nghiên cứu chỉ có duy nhất loài cây đó.2.1.2 Định lượng trong nghiên cứu đa dạng sinh học (ĐDSH)Các nhà ĐDSH sinh thái học đã đề xuất nhiều chỉ số đa dạng khác...
  • 37
  • 1,873
  • 6

Điều tra nghiên cứu định lượng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ ởKhu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tỉnh Bình Thuận

Điều  tra  nghiên cứu định lượng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ  ởKhu Bảo tồn  thiên nhiên Núi Ông tỉnh Bình Thuận

Công nghệ - Môi trường

... Chuyên đề môn Đa dạng sinh học Học viên: Nguyễn Quang Dũng Lớp Cao học Lâm nghiệp K16_Đồng Nai 15Bản đồ 1: Các vùng đa dạng sinh học Chuyên đề môn Đa dạng sinh học Học viên: Nguyễn ... thứ 4; theo đó: - Đa dạng sinh học là sự phong phú về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên. - Bảo tồn đa dạng sinh học là việc bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái tự nhiên ... 2002). Nghiên cứu phân tích định lượng đa dạng sinh học nói chung mang tính tương đối về không gian và thời gian. Theo lẽ tự nhiên thì tính đa dạng sinh học cao sẽ có giá trị đa dạng sinh học...
  • 36
  • 890
  • 0

Xem thêm