báo cáo đtm dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ văn phòng cho thuê khách sạn cao cấp phường gia sàng tp thái nguyên hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhà ở pot

Báo cáo ĐTM dự án đầu xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu xây dựng sở hạ tầng, nhà pot

Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở pot

Kiến trúc - Xây dựng

... Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo ĐTM dự án đầu xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu xây dựng sở hạ tầng, nhà MỞ ĐẦU ... Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo ĐTM dự án đầu xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu xây dựng sở hạ tầng, nhà Sàng, ... Báo cáo ĐTM dự án đầu xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu xây dựng sở hạ tầng, nhà + Đất xây...
 • 118
 • 1,027
 • 22

BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

Kiến trúc - Xây dựng

... THÀNH CÔNG TRÌNH Công trình :…………………………………………… Thuộc dự án đầu : ………………………………………… Hạng mục công trình : ………………………………………… Đòa điểm xây dựng : ………………………………………… Thời gian kiểm tra : Bắt đầu : ... khởi công : ngày … tháng …… năm ……… - Ngày hoàn thành : ngày … tháng…… năm………… Qui mô đưa vào sử dụng hạng mục công trình công trình: …………… Chất lượng (kỹ thuật mỹ thuật) thi công xây dựng hạng ... Mổi tầng khu vệ sinh riêng - Mái lợp tol lạnh - Nước chứa bồn 1000 l sở phục vụ thi công: ∗ Nguồn cung cấp vật xây dựng - Nguồn cung cấp điện cho công trình: Điện TPHCM - Nguồn cung cấp...
 • 40
 • 357
 • 0

Tăng cường quản lý các dự án đầu xây dựng công trình giao thông nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... sách cấp * Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đây hình thức thấp dự án đầu tƣ, dự án đƣợc phép lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình bao gồm: Các công trình xây dựng ... lập dự án đầuxây dựng công trình Ngƣời thẩm quyền phê duyệt dự án đầuxây dựng công trình đƣợc phân công phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đồng thời ngƣời tự tổ ... CÁC DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 sở lý luận quản lý dự án đầuxây dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà...
 • 107
 • 485
 • 1

Đề tài: Thiết kế kỹ thuật lưới ô vuông xây dựng phục vụ thi công xây dựng công trình“ TỔ HỢP NHÀ ĐA NĂNG 28 TẦNG LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG” ppsx

Đề tài: Thiết kế kỹ thuật lưới ô vuông xây dựng phục vụ thi công xây dựng công trình“ TỔ HỢP NHÀ Ở ĐA NĂNG 28 TẦNG LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG” ppsx

Báo cáo khoa học

... dng khỏc nh: cụng trỡnh nh cao tng, cụng trỡnh cụng nghip - dõn dng, cụng trỡnh thy li, thy inv.v c xõy dng ngy SV: Tổ Lớp: LT Trắc địa B K4 Đồ án Trắc Địa Công Trình TPCN Giáo viên hớng dẫn: ... nguyờn Yờu cu v chớnh xỏc lp li: sai s tng h gia cỏc im trc a dựng cho b trớ cụng trỡnh cú giỏ tr t 1ữ2,5cm/100m ( 1 ữ ); sai s tng h v 4000 10000 cao gia im li lõn cn cú giỏ tr Stg h = (2ữ3) mm ... khu vc SV: Tổ Lớp: LT Trắc địa B K4 Đồ án Trắc Địa Công Trình TPCN Giáo viên hớng dẫn: Lê Đức Tình Khu NH A NNG 28 TNGthuc P.Dch Vng-Q.Cu Giy-H Ni Qun Cu GIy l khu vc phỏt trin ca TP H Nụi cú...
 • 21
 • 557
 • 0

Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý dự án ODA trong xây dựng công trình Thủy Lợi Việt Nam

Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý dự án ODA trong xây dựng công trình Thủy Lợi ở Việt Nam

Kiến trúc - Xây dựng

... tốt (cơ sở hạ tầng, hệ thống sách, pháp luật ) đảm bảo đầu lợi với phí tổn đầu thấp, hiệu đầu cao muốn đầu Nhà nước phải tập trung vào việc nâng cấp, cải thiện xây dựng sở hạ tầng, ... hoạch thực dự án phải thiết kế tổng dự toán duyệt Đối với dự án đầu lớn nhiều công trình phân đoạn thi công trình hạng mục khởi công kế hoạch phải thiết kế dự toán duyệt Một dự án không ... dự án lựa chọn dự án vận động tài trợ cam kết tài trợ thẩm định báo cáo NC KT đàm phán ký kết hợp đồng phê chuẩn định đầu Xin phép xây dựng cấp giấy phép xây dựng (2) Chuẩn bị đầu xây dựng...
 • 89
 • 687
 • 2

Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thuận Yến

Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thuận Yến

Quản trị kinh doanh

... KH Bảng tổng hợp chi tiết 2.3 Tổ chức hạch toán khoản phải thu a Phần hạch toán chi tiết Kế toán toán tổ chức hạch toán chi tiết cho khách hàng để theo dõi khoản phải thu xác công nợ toán(tài ... tiết toán với người mua Bảng tổng hợp chi tiết toán với người mua b.Hạch toán tổng hợp Do đơn vị áp dụng hình thức Nhật ký chung phần hạch toán tổng hợp toán với người mua hạch toán sau: Kế toán ... chung công tác kế toán toàn công ty, chịu trách nhiệm trước giám đốc cấp hoạt động tài Kế toán tổng hợp: Ngoài việc kiểm tra theo dõi, tổng hợp lập báo cáo tài công ty, giúp kế toán trưởng tổ chức...
 • 17
 • 1,504
 • 8

Đánh giá tiềm năng, thực trạng và xây dựng định hướng phát triển thương mại - dịch vụ Quận 2 - TP.HCM đến năm 2020

Đánh giá tiềm năng, thực trạng và xây dựng định hướng phát triển thương mại - dịch vụ Quận 2 - TP.HCM đến năm 2020

Quản trị kinh doanh

... phát tri ài thuê Qu àn qu 200 t cho (m l 000 h ài thuê nhà, t (215 h Th nh doanh), Bình An (160 h Ngoài ra, qu cho công nhân thuê, t ã thu hút nhi àm vi Bên c nhà, cao òng ã tri ho ; khu d àn thi ... Công nghi “D theo chuy - ã t III (2005 – 2010) V gành -D ngày t , giá tr ình quân ành vào GDP qu Các d ãi, nhà cho thuê ình d ã ình phát tri c siêu th ài thuê V - xây d (20, d , ch àv công trình ... ãi v nguyên li 1.6.4 Vai trò c ành ài ông ngh v Công ngh t SVTH: Tr ài nguyên thiên nhiên s phát tri n kinh t g pháp s , ti à chi phí s 10 GVHD: TS Tr Công ngh Công ngh Nh nâng cao ch àm cho...
 • 56
 • 207
 • 0

bản cáo bạch 2007 công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng hải phòng

bản cáo bạch 2007 công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng hải phòng

Kinh tế - Thương mại

... 9.200 m2 290 Sở dầu-Hồng bàng-Hải Phòng Hiện Công ty xem xét lựa chọn xây dựng phơng án đầu t: bãi đỗ xe nhà xe để kinh doanh, lâu dài công ty xem xét lập dự án đầu t trung tâm dịch vụ, du lịch ... Thơng Mại- Dịch Vụ- Vận Tải xi măng Hải Phòng Ông Nguyễn Đăng Dơng Chức vụ: Trởng phòng Kế toán tài Công ty Cổ phần Thơng Mại- Dịch Vụ- Vận Tải xi măng Hải Phòng Ông Phạm Đăng Lợi Chức vụ: Trởng ... 9.200 m2 290 Sở dầu-Hồng bàng-Hải Phòng Hiện Công ty xem xét lựa chọn xây dựng phơng án đầu t: bãi đỗ xe nhà xe để kinh doanh, lâu dài công ty xem xét lập dự án đầu t trung tâm dịch vụ, du lịch...
 • 111
 • 235
 • 0

đánh giá việc thực hiện qhsdđ giai đoạn 2006-2010 đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường gia sàng - tp thái nguyên

đánh giá việc thực hiện qhsdđ giai đoạn 2006-2010 đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường gia sàng - tp thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... năm gần đây, trình đô thị diễn với tốc độ lớn, hệ thống sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật nhà khu dân cư nhiều thay đổi Trên địa bàn phường xây dựng nhiều nhà cao tầng, xây dựng kiên cố ... đất phường Gia Sàng TP Thái Nguyên giai đoạn 2006 – 2010 3.2.3 Đánh giá tình hình quản lý tổ chức thực phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 địa bàn phường Gia Sàng TP Thái Nguyên ... thuỷ lợi phường đầu đáng kể Trên sở kết hợp nguồn ngân sách thành phố phường đầu xây dựng công trình thuỷ lợi kè, đập, hồ kênh mương chủ động i tiêu 85% diện tích ruộng đáp ứng cho sản...
 • 93
 • 263
 • 0

Tính toán thiết kế toà nhà trung tâm văn hoá, thương mại dịch vụ, văn phòng và chung cư cao cấp Đông (Ha dong complex tower)

Tính toán thiết kế toà nhà trung tâm văn hoá, thương mại dịch vụ, văn phòng và chung cư cao cấp Hà Đông (Ha dong complex tower)

Kiến trúc - Xây dựng

... Dịch vụ - Sinh hoạt cộng đồng Show room - siêu thị Phòng họp - Sân khấu Phòng chiếu phim Dịch vụ - Kỹ thuật Căn hộ cao cấp - Văn phòng cho thuê Dịch vụ - Kỹ thuật Căn hộ cao cấp - Văn phòng cho ... thể công trình ví trí khu đất xây dựng Phối cảnh công trình Ha dong complex tower II Quy mô đặc điểm công trình Tên đề tài: Toà nhà trung tâm văn hoá, thơng mại dịch vụ, văn phòng chung c cao cấp ... INDEVCO I Khu vực địa điểm xây dựng Toà nhà trung tâm văn hoá, thơng mại dịch vụ, văn phòng chung c cao cấp Đông Công ty cổ phần đầu t INDEVCO đợc xây dựng 105 Chu Văn An Đông Tây Hiện...
 • 344
 • 288
 • 0

THUYẾT MINH CÁC NỘI DUNG VỀ KỸ THUẬT GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SIÊU THỊ VĂN PHÒNG GIAO DỊCHVĂN PHÒNG CHO THUÊ.DOC

THUYẾT MINH CÁC NỘI DUNG VỀ KỸ THUẬT GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SIÊU THỊ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ.DOC

Kiến trúc - Xây dựng

... thiết cho công trình nhằm tránh ảnh hởng Hồ Đấu thầu: Gói thầu: Thi công xây dựng phần thô hoàn thiện kiến trúc Công trình: Trung tâm thơng mại siêu thị - Văn phòng giao dịch văn phòng cho thuê ... giữ nhà xởng kho Nhà thầu công trờng Hồ Đấu thầu: Gói thầu: Thi công xây dựng phần thô hoàn thiện kiến trúc Công trình: Trung tâm thơng mại siêu thị - Văn phòng giao dịch văn phòng cho thuê ... rút ngắn thời gian thi công công trình: (ở mức độ cho phép, sở đảm bảo chất lợng công trình) - Thời gian thi công công trình yếu tố mà Chủ đầu t Nhà thầu quan tâm Việc sớm đa công trình vào sử...
 • 73
 • 302
 • 0

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ văn phòng cho thuê trên đại bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ văn phòng cho thuê trên đại bàn thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế

... cho thuê ã xu òng cho thuê r nh òng cho thuê c àm nh c àv c òng cho thuê m òng ho òng m i thuê quy ph trang thi thang máy, vòi n ngh qu thi òng cho thuê b òng òng cho thuê th ành tòa nhà cao ... òng cho thuê 29 Th òng cho thuê t 2.2.1 Ngu – Nhu c 2.2.1.1Ngu 33 giá c òng cho thuê òng cho thuê t 2.2.1.2Nhu c òng cho thuê t 2.2.1.3Giá c àn TPHCM 33 33 35 òng cho ... thông òng cho thuê r mu phòng cho thuê r hàng, …là r ên th ìn 24 b H òa nhà v òng: àm vi cho thuê, t òa nhà òng g qu òa nhà BMS (Building Management System) Ngoài nh chi tùy vào m tòa nhà mà có...
 • 99
 • 259
 • 1

BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 220KV HẢI DƯƠNG (PHẦN HIỆN TRẠNG VÀ NÂNG CÔNG SUẤT)

BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 220KV HẢI DƯƠNG (PHẦN HIỆN TRẠNG VÀ NÂNG CÔNG SUẤT)

Công nghệ - Môi trường

... liên quan đến dự án - Các văn pháp lý liên quan đến dự án PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM Đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu xây dựng công trình Nâng công suất ... phát sinh chất thải giai đoạn trước phải xử lý nước ngầm i Các hạng mục công trình xây dựng giai đoạn nâng công suất Khi nâng công suất trạm hạng mục công trình xây dựng trạm giữ nguyên không cần ... duyệt 1.2 quan phê duyệt dự án đầu Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia cấp định số 0298/QĐ-NPT ngày 21 tháng 03 năm 2012 việc phê duyệt Dự án đầu xây dựng công trình Nâng công suất...
 • 123
 • 1,608
 • 5

phương pháp xác định tổng mức đầu và xác định hiệu quả đầu dự án đầu xây dựng công trình

phương pháp xác định tổng mức đầu tư và xác định hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

Quản lý dự án

... bị đầu đồ Các giai đoạn hình thành chi phí XD Báo cáo đầu / dự án đầu /Thiết kế sở Thực đầu Thiết kế kỹ thuật Thiết kế vẽ thi công Đấu thầu công trình Tổng mức đầu Tổng dự toán ... thực Phạm vi áp dụng sở nguồn liệu Phương pháp Xác định a Trường hợp đầy đủ thông tin, số liệu chi phí đầu xây dựng công trình, hạng mục công trình xây dựng tiêu kinh tế - kỹ thuật ng ... công trình giá xây dựng tổng hợp suất vốn đầu xây dựng công trình Theo sở số liệu dự án tiêu kinh tế - kỹ thuật ng tự thực Kết hợp phương pháp 1, 2, 12 1.2.1 Phương pháp Xác định tổng...
 • 62
 • 1,386
 • 8

Tài liệu Thẩm định , phê duyệt dự án đầu xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án tổng mức đầu nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án tổng mức đầu nhỏ hơn 15 tỷ đồng) pdf

Tài liệu Thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) pdf

Tài liệu khác

... lý dự án đầu xây dựng công trình) : – Dự án đầu xây dựng công trình gồm phần thuyết minh thiết kế sở – Các văn pháp lý liên quan khác b Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự ... Bước Trình Lãnh đạo Bộ ký Hồ Thành phần hồ a Dự án đầu xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ dự án tổng mức đầu nhỏ 15 tỷ đồng) – Tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình ... lý dự án đầu xây dựng công trìnhBáo cáo kinh tế - kỹ thuật – Báo cáo kết thẩm định thiết kế vẽ thi công dự toán – Các văn pháp lý liên quan khác Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn...
 • 4
 • 1,337
 • 6

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... định sở quy định dự án đầu xây dựng công trình; phân loại, phân cấp công trình; bước thiết kế; yêu cầu, nội dung công việc quản lý dự án vấn đầu xây dựng Các quy định dự án đầu xây dựng ... dự án vấn đầu xây dựng công trình công bố Quyết định bao gồm chi phí cần thiết để hoàn thành công việc quản lý dự án vấn đầu xây dựng công trình Căn điều kiện cụ thể dự án, công trình, ... toán, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu xây dựng công trình; - Chi phí tổ chức việc nghiệm thu, bàn giao công trình; - Chi phí khởi công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo; - Chi phí tổ...
 • 33
 • 1,057
 • 0

phương pháp xác định tổng mức đầu và đánh giá hiệu quả dự án đầu xây dựng công trình

phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình

Kinh tế - Thương mại

... tích công suất sử dụng công trình giá xây dựng tổng hợp, suất vốn đầu xây dựng công trình Xác định chi phí xây dựng dự án Chi phí xây dựng dự án (GXD) tổng chi phí xây dựng công trình, hạng mục ... dựng công trình (sau gọi tổng mức đầu tư) toàn chi phí dự tính để đầu xây dựng công trình ghi định đầu sở để chủ đầu lập kế hoạch quản lý vốn thực đầu xây dựng công trình giai ... đầu xây dựng công trình công nghiệp; - Suất vốn đầu xây dựng công trình thủy lợi; - Suất vốn đầu xây dựng công trình giao thông; - Suất vốn đầu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật...
 • 77
 • 4,825
 • 20

quản lý dự án - phương pháp xác định tổng mức đầu (a) và đánh giá hiệu quả đầu dự án đầu xây dựng công trình (b) - phần a

quản lý dự án - phương pháp xác định tổng mức đầu tư (a) và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (b) - phần a

Quản lý dự án

... bị đầu tổng mức đầu dự án đầu xây dựng cơng trình (hoặc tổng mức đầu dự án phải lập báo cáo đầu tư) giai đoạn thực dự án đầu giá xây dựng gọi tùy theo chức vị trí khâu q trình ... xây dựng nên giá xây dựng cơng trình biểu thị tên gọi khác xác định xác dần theo giai đoạn q trình đầu xây dựng cơng trình TS Luong Duc Long- DHBK Lập, thẩm tra tổng mức đầu dự án đầu ... DHBK A Khái niệm giá xây dựng cơng trình Giá xây dựng cơng trình dự án đầu xây dựng tồn chi phí cần thiết để xây dựng mới, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật cho cơng trình Do đặc điểm...
 • 134
 • 866
 • 1

Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tổng mức đầu dưới 05 tỷ đồng pdf

Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng pdf

Thủ tục hành chính

... nhận đủ hồ hợp lệ trả kết cho tổ chức - Báo cáo kết thẩm định cho Sở Kế hoạch Đầu Tên bước Quyết định thủ tục hành Trả kết Mô tả bước Trong thời hạn 03 ngày Sở Kế hoạch Đầu xem xét phê ... lập tổ chuyên gia đấu thầu văn hợp đồng thuê tổ chức lập hồ mời thầu hồ đề xuất Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Dự án đầu tổng mức đầu 05 tỷ đồng, Văn ... 14/9/2007 Tổ chức nhận kết Trung tâm Thẩm định dự án đầu - Sở Kế hoạch Đầu Hồ Thành phần hồ - Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu; - Hồ thiết kế kỹ thuật - dự toán (bao gồm...
 • 5
 • 428
 • 0

Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tổng mức đầu trên 05 tỷ đồng pdf

Thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư trên 05 tỷ đồng pdf

Thủ tục hành chính

... chuyển hồ tục hành cho Sở Kế hoạch Đầu để trả kết cho tổ chức Trả kết Tổ chức nhận kết Trung tâm Thẩm định dự án đầu - Sở Kế hoạch Đầu Hồ Thành phần hồ - Tờ trình xin phê duyệt ... bước Tên bước Nộp hồ Tổ chức nộp hồ Trung tâm Thẩm định dự án đầu - Sở Kế hoạch Đầu Tiếp nhận, xử lý Trung tâm Thẩm định án đầu - Sở Kế hoạch Đầu hồ tiếp nhận hồ ghi phiếu ... định dự án đầu tư: - Tiến hành thẩm định hồ kế hoạch đấu thầu thời Thẩm định hồ hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ trả kết cho tổ chức - Báo cáo kết thẩm định cho Sở Kế hoạch Đầu tư...
 • 4
 • 438
 • 2

Xem thêm