báo cáo đánh giá hiệu quả dự án phân loại rác sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận 4 và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hơ

Tài liệu BÁO CÁO ĐỀ ÁN - PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN P.QUYẾT THẮNG TP.BIÊN HÒA ppt

Tài liệu BÁO CÁO ĐỀ ÁN - PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN P.QUYẾT THẮNG TP.BIÊN HÒA ppt

Báo cáo khoa học

... chức thực hiện thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của Sở Tài Nguyên & Môi Trường TPHCM, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là chia các chất thải rắn sinh hoạt ... HỒ CHÍ MINHKHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO ĐỀ ÁN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN P.QUYẾT THẮNG TP.BIÊN HÒAGVC : Thực hiện: Nhóm ... mình (bao gồm các hoạt động sản xuất, các hoạt động sống duy trì sự tồn tại của cộng đồng…) trong đó quan trọngnhất là các loại chất thải sinh ra từ các hoạt động sản xuất hoạt động sống...
 • 21
 • 1,056
 • 6

Luận văn Ứng dụng GIS để đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước đề xuất các giải pháp quản

Luận văn Ứng dụng GIS để đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước và đề xuất các giải pháp quản lý

Khoa học tự nhiên

... BÌNH PHƯỚC ðỀ XUẤT BỘ GIÁO DỤC ðÀO TẠOTRƯỜNG ðẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TPHCM TỈNH BÌNH PHƯỚC ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỈNH BÌNH PHƯỚC ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HVTH: ... nhanh hơn hiệu quả hơn cho các nhà hoạch ñịnh chính sách. Các cơ quan chính phủ dùng GIS trong quảncác nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong các hoạt ñộng quy hoạch, mô hình hoá quan ... 3.2.3. Các dạng dữ liệu 52 3.3. QUY TRÌNH XÂY DỰNG BẢN ðỒ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KCN MH-HQ 62 3 .4. ðÁNH GIÁ MỨC ðỘ HIỆU QUẢ CỦA GIS 71 3.5. ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KCN 72 KẾT LUẬN VÀ...
 • 108
 • 968
 • 1

Báo cáo " ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TỈNH LÂM ĐỒNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG " pdf

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... (CNĐT) các cộng sự, 2008. Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp tỉnh: Điều tra, đánh giá phân loại các điểm ô nhiễm môi trường tại các khu đô thị thuộc Tỉnh Trà Vinh - Đề xuất các giải pháp xử ... Môi trƣờng.  Điều tra, thống kê, phân loại đánh giá các nguồn tiếp nhận nƣớc thải trên lƣu vực (sông, suối, hồ, ao…) theo các mục đích sử dụng nguồn nƣớc khác nhau (tƣơng ứng với 4 loại ... trường Công nghệ sinh học năm 2011 1 ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƢỚC MẶT TỈNH LÂM ĐỒNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Phạm Thế Anh(1) và Hoàng Hưng(2) (1)...
 • 6
 • 973
 • 10

Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản

Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý

Công nghệ - Môi trường

... cứu đánh giá công tác quản lý sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý. 47 Từ những phân tích đánh giá như trên, ... tuần hoàn địa chất tiểu tuần hoàn sinh học Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản ... Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý. 34 - Xây dựng lò gạch: dự kiến đến...
 • 98
 • 661
 • 1

Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá hiện trạng môi trường khu đô thị an phú an khánh, quận 2 đề xuất các giải pháp hướng đến khu đô thị sinh thái

Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá hiện trạng môi trường khu đô thị an phú  an khánh, quận 2 và đề xuất các giải pháp hướng đến khu đô thị sinh thái

Công nghệ - Môi trường

... Khánh, Quận 2 đề xuất các giải pháp hướng đến khu đô thị sinh thái Trang 5 Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường KĐT An Phú – An Khánh đề xuất các giải pháp hướng đến KĐT sinh ... đề xuất các giải pháp hướng đến khu đô thị sinh thái 48  Mẫu số 1: biệt thự đơn lập (M1) có 18 căn, áp dụng cho các lô: B13 ( 240 - 243 - 248 -251-252-255-260-263) B21 (398 -40 1 -40 4 -44 2 -44 5) ... trường, coi trọng hiệu quả kinh tế. Đánh giá hiện trạng môi trường Khu đô thị An Phú – An Khánh, Quận 2 đề xuất các giải pháp hướng đến khu đô thị sinh thái 42 Một thành phố sinh thái có...
 • 110
 • 1,406
 • 10

khảo sát, đánh giá thực trạng đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường

khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường

Công nghệ - Môi trường

... chuồng kiên cố Hình 8: hệ thống máng thu gom nước thải chăn nuôi “KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NÔNG THÔN HUYỆN ... hình hầm biogas Hình 10: Người dân xây hố xí vệ sinh “KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PẮC TỈNH ... 103108157 PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ HÌNH ẢNH “KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PẮC TỈNH ĐĂKLĂK”...
 • 10
 • 1,195
 • 4

đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường vùng nông thôn huyện Kroong Pắc

đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường vùng nông thôn huyện Kroong Pắc

Công nghệ - Môi trường

... 103108157“KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆNVỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PẮC TỈNH ĐĂKLĂK”Tổng 225 029 671 545 ,19 708 46 4,78 (Nguồn: Niên giám ... SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆNVỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PẮC TỈNH ĐĂKLĂK”+ Khu sản xuất, trao đổiCánh đồng Chợ: Các chợ trong các ... 103108157“KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆNVỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PẮC TỈNH ĐĂKLĂK”2. Phương pháp đánh giá tổng hợp:Thống...
 • 98
 • 945
 • 5

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu đề xuất các giải pháp khai thác

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác

Báo cáo khoa học

... 2010BÁO CÁO THỐNG KÊKẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀII. THÔNG TIN CHUNG1. Tên đề tài:Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu đề xuất các giải pháp khai thácMã số đề tài, dự ... KC.09/06-10BÁO CÁO TỔNG HỢPKẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀINGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG CÁC NGUỒNNĂNG LƯỢNG BIỂN CHỦ YẾUVÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁCMÃ SỐ KC.09.19/06-10Chủ nhiệm đề tài ... quốc11.83,71.370,91 .49 5,91.703 ,4 1922,32.1 04, 32. 347 ,62.603,0Miền Bắc 41 1,6 47 6,7505,7571,8661,2688,7769 ,4 825,0Tổng điện năng365,15 43 0,25 45 6,75522,35609,75631,75709 ,45 748 ,8Năng lượng s. học 44 ,6 44 ,6 44 .6 44 ,6 45 ,650,653,666,6Năng...
 • 441
 • 698
 • 4

Khóa luận: Đánh giá hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 10 đề xuất biện pháp quản

Khóa luận: Đánh giá hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 10 và đề xuất biện pháp quản lý

Công nghệ - Môi trường

... công tác thu gom, vận chuyểnCTRSH trên địa bàn Quận 10 đề xuất biện pháp quản lý” được thựchiện nhằm hoàn thiện hơn hệ thống quản lý CTRSH trên địa bàn Quận. 2. Mục tiêu nghiên cứu“Nghiên ... 0 .4 65 2912 – 18 1.1 52 40 18 – 24 0 .4 53 47 24 - 30 0.2 52 48 30 – 36 1.3 46 5136 – 42 0.9 50 47 42 - 48 0 .4 51 48 (Nguồn: Lê Huy Bá, 2000) Theo bảng 1 .4 CTR sinh ra các chất khí gồm có: NH3, ... Bảo 49 GVHD: Th.S Vũ Hải Yến Đánh giá hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn Quận 10 và đề xuất biện pháp quản lý3.1 Thành phần khối lượng CTRSH tại Quận 103.1.1 Nguồn...
 • 109
 • 2,013
 • 16

BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VIỆC SỬ DỤNG THỨC ĂN VỚI CÁC HÀM LƯỢNG PROTEIN KHÁC NHAU TRÊN CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis spp.) " pdf

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... viên nổi của công ty Cargill loại 743 4, 745 4, 742 4 có thành phần dinh dưỡng như sau: Bảng 1: Thành phần dinh dưỡng của thức ăn thí nghiệm Mã số thức ăn 743 4 745 4 742 4 Đạm tối thiểu (%) 35 30 ... 94, 44 a ± 1,92 Hệ số biến động (%) 15,98a ± 4, 35 15,27a ± 0,39 17 ,41 a ± 3,73 Ghi chú: Các giá trị trên được biểu diễn dưới dạng Số trung bình ± độ lệch chuẩn (SD) Đánh giá hiệu quả ... Sau 16 tuần thí nghiệm, tiến hành phân tích so sánh hiệu quả kinh tế giữa các nghiệm thức. Cá rô phi đỏ trong tất cả các nghiệm thức đều được nuôi trong ao C 14 của Trại thực nghiệm thủy sản,...
 • 6
 • 471
 • 0

Xem thêm