bài toán quy hoạch tuyến tính có lời giải

Bài toán quy hoach tuyến tính

Bài toán quy hoach tuyến tính

Cao đẳng - Đại học

... tỷ lệ 5:1. Khẩu phần giá thành là rẽ nhất? 1. Giới thiệu bài toán quy hoạch tuyến tính 1.1 Các mô hình 1.1.1 Sản xuất với tài nguyên bị hạn chế Doanh nghiệp hiện 400m3 gỗ và 50 tấn ... f(X*) ≥ f(X) ) f(X*): giá trị tối ưu. Giải bài toán QHTT là tìm một PATU và giá trị tối ưu (có nghiệm) hoặc kết luận được bài toán không PATU (vô nghiệm). ... 1.1.5 Mô hình bài toán vận tải (biến 2 chiều) Kho q.4: 30 tấn hàng, q.TB: 50 tấn hàng. Cửa hàng q.1: 12 tấn,...
 • 10
 • 16,118
 • 438

Bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu

Bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu

Công nghệ thông tin

... còn 3 chơng: Chơng I: Một số khái niệm bản về giải tích lồibài toán qui hoạch tuyến tính. Chơng II: Bài toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu.Chơng III: Bài toán qui hoạch tuyến tính ... biểu diễn của Y theo (3) thì thể áp dụng đợc các thuật toán giải bài toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu đà (xem [8-9, 12, 15, 18, 22 và 25]) giải bài toán Vmax{ }Yy,y (*)để tìm ... dành để trình bày thuật toán xấp xỉ ngoài do Benson [5] đề xuất để giải bài toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu trong không gian giá trị. Xét bài toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêuVmax...
 • 115
 • 2,365
 • 19

Bài toán quy hoạch tuyến tính

Bài toán quy hoạch tuyến tính

Thạc sĩ - Cao học

... bài toán ấy là các hàm tuyến tính thì ta bài toán quy hoạch tuyến tính. ở phần quy hoạch tuyến tính này chỉ nghiên cứu về kiến thức ban đầu của phần quy hạch tuyến tính. Đó chính là nội dung ... bài toán Quy Hoạch Tuyến Tính nhằm vận dụng tốt các kiến thức trên vào giải các bài toán về tập mô hình toán học và tìm phương án cho bài toán kinh tế ta thực hiện giải các bài toán sau: Bài ... = N thì ta bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn tắc. nó dạng:( )tf x = cx Min Ax b x 0→≥≥Bằng phép biến đổi ta thể đưa bài toán quy hoạch tuyến tính bất kì...
 • 10
 • 1,522
 • 9

Tiểu luận về bài toán Quy Hoạch Tuyến Tính

Tiểu luận về bài toán Quy Hoạch Tuyến Tính

Cao đẳng - Đại học

... bài toán ấy là các hàm tuyến tính thì ta bài toán quy hoạch tuyến tính. ở phần quy hoạch tuyến tính này chỉ nghiên cứu về kiến thức ban đầu của phần quy hạch tuyến tính. Đó chính là nội ... I của bài toán Quy Hoạch Tuyến Tính nhằm vận dụng tốt các kiến thức trên vào giải các bài toán về tập mô hình toán học và tìm phương án cho bài toán kinh tế ta thực hiện giải các bài toán sau: ... N thì ta bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn tắc. nó dạng: ()tfx = cx Min Ax b x 0⎯⎯⎯→⎧⎨⎩≥≥ Bằng phép biến đổi ta thể đưa bài toán quy hoạch tuyến tính bất kì...
 • 9
 • 2,003
 • 23

BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

Kế toán

... −=−=∆∑=Kí hiệu:. BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNHTrong việc nghiên cứu các bài toán tối ưu nói chung, giải tích lồi giữ một vaitrò rất quan trọng. Nó được sử dụng làm sở toán học trong việc ... trong việc xây dựng cácthuật toán. Quy hoạch tuyến tính là một trong những lớp bài toán tối ưu được nghiên cứutrọng vẹn cả về phương diện lý thuyết lẫn thực hành, Bài toán vận tải là một dạngđặc ... 0minjsjsjrsrrzzxzxθDxxcxchayDxxcxcfnjjjnjjjjnjjnjjj∈∀≤∈∀−≥−=∑∑∑∑====,,11*11*maxChứng tỏ x* là phương án tối ưu của bài toán Min và ∑=−==njjjfxcf1max*min Dạng chuẩn và dạng chính tắc.Người ta thường xét bài toán quy hoạch tuyến tính dưới hai dạng sau:-Dạng chuẩn:njxmibxaxcjinjjijnjjj,...
 • 21
 • 993
 • 0

Tài liệu Tiểu luận về bài toán quy họach tuyến tính pptx

Tài liệu Tiểu luận về bài toán quy họach tuyến tính pptx

Báo cáo khoa học

... của bài toán Quy Hoạch Tuyến Tính nhằm vận dụng tốt các kiến thức trên vào giải các bài toán về tập môhình toán học và tìm phương án cho bài toán kinh tế ta thực hiện giải các bài toán sau: Bài ... bài toán ấy là các hàm tuyến tính thì ta bài toán quy hoạch tuyến tính. ở phần quy hoạch tuyến tính này chỉ nghiên cứu về kiến thức ban đầu củaphần quy hạch tuyến tính. Đó chính là nội dung ... luận về bài toán Quy Hoạch Tuyến Tính Người viết: Tô Thanh HiềnTiểu luận BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNHTô Thanh Hiền- Trang 1 -Tiểu luận về bài toán Quy Hoạch Tuyến Tính Người viết: Tô Thanh...
 • 11
 • 1,326
 • 1

Tài liệu ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH docx

Tài liệu ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH docx

Cao đẳng - Đại học

... của bài toán QHTT là bài toán dạng chính tắc và bài toán dạng chuẩn. 2.1.2 Bài toán QHTT dạng chính tắc 13 2.3.2 Hạn chế khi giải bài toán quy hoạch tuyến tính trong Excel Hạn chế của bài ... LẠI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 2.1.1 Bài toán QHTT dạng tổng quát Bài toán QHTT dạng tổng quát là bài toán tối ưu hoá hay bài toán tìm cực trị (cực tiểu hoặc cực đại) của một hàm tuyến tính ... (2.7). 2.2 CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH TRONG EXCEL Để giải quy t các bài toán QHTT phần mềm Excel cung cấp cho chúng ta một công cụ khá hữu ích là Solver. Các bài toán QHTT dạng...
 • 26
 • 3,637
 • 30

Bài tập Toán Quy hoạch tuyến tính

Bài tập Toán Quy hoạch tuyến tính

Toán học

... 1- Lập mô hình cho bài toán nêu trên. 2- Xây dựng bài toán đối ngẫu cho bài toán trên. 3- Tìm phương án tối ưu cho cả hai bài toán. VI- Ba xí nghiệp A, B, C cùng thể sản xuất áo vét ... ngẫu với mô hình toán của câu 1. 3. Tìm phương án tối ưu ứng với mô hình toán ở câu 1. Từ đó suy ra số tấn giấy của mỗi phân xưởng cần sản xuất trong năm. 4. Áp dụng kết quả bài toán đối ngẫu ... tre gỗ trong năm là 1.500.000 tấn, Axit là 100.000 tấn. Yêu cầu 1. Xây dựng mô hình sao cho tổng số giấy sản xuất trong năm của xí nghiệp là nhiều nhất. 2. Xây dựng mô hình bài toán đối...
 • 3
 • 15,185
 • 326

Bài tập Toán Quy hoạch tuyến tính CHUONG1.pdf

Bài tập Toán Quy hoạch tuyến tính CHUONG1.pdf

Toán học

... BẢN VỀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 6 CHƯƠNG I LÝ THUYẾT BẢN VỀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH I- GIỚI THIỆU BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH Có thể tạm định nghĩa quy hoạch tuyến tính là ... giới hạn các ràng buộc. 2- Quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc Bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc là bài toán quy hoạch tuyến tính mà trong đó các ràng buộc chỉ dấu = và các biến số đều ... thể nói rằng bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc là bài toán quy hoạch tuyến tính mà trong đó các ràng buộc chỉ dấu = , vế phải và các biến số đều không âm. Ví dụ : Biến đổi bài...
 • 28
 • 30,515
 • 702

Bài tập Toán Quy hoạch tuyến tính CHUONG2.pdf

Bài tập Toán Quy hoạch tuyến tính CHUONG2.pdf

Toán học

... µq-1 người ta cách tính ma trận nghịch đảo như sau : [] 1q101q B−−µµµ= 2- Quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn Quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn là quy hoạch tuyến tính chính tắc ... lập bảng đơn hình theo phép toán trên dòng . 4- Cải biên một quy hoạch tuyến tính tổng quát như thế nào ? . Cách giải quy hoạch tuyến tính cải biên và quy hoạch tuyến tính gốc. ... quy hoạch tuyến tính b- Quan hệ giữa bài toán xuất phát và bài toán cải biên 2- Phương pháp hai pha 3- Phương pháp M vô cùng lớn IV- QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH SUY BIẾN 1- Các ví dụ về quy hoạch...
 • 36
 • 12,016
 • 337

Bài tập Toán Quy hoạch tuyến tính CHUONG3.pdf

Bài tập Toán Quy hoạch tuyến tính CHUONG3.pdf

Toán học

... đó thể giải một quy hoạch tuyến tính từ quy hoạch tuyến tính đối ngẫu của nó. Nội dung chi tiết của chương này bao gồm : I- KHÁI NIỆM VỀ ĐỐI NGẪU 1- Đối ngẫu của quy hoạch tuyến tính ... bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát như sau : BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU 85 CÂU HỎI CHƯƠNG 3 1- Bạn hiểu như thế nào về khái niệm đối ngẫu ? 2- Quy hoạch tuyến tính đối ngẫu của một quy ... Tìm bài toán đối ngẫu (D) từ bài toán (P) b- Tìm phương án tối ưu cho bài toán (P) c- Từ bảng đơn hình tối ưu của (P). Hãy tìm phương án tối ưu cho bài toán (D) 2- Xét bài toán quy hoạch tuyến...
 • 18
 • 5,133
 • 220

Bài tập Toán Quy hoạch tuyến tính CHUONG4.pdf

Bài tập Toán Quy hoạch tuyến tính CHUONG4.pdf

Toán học

... III- BÀI TOÁN VẬN TẢI 1- Mở đầu Bài toán vận tải là bài toán quan trọng nhất trong các bài toán quy hoạch tuyến tính. Người ta tổng kết rằng 85% các bài toán quy hoạch tuyến tính gặp ... ỨNG DỤNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 88 CHƯƠNG IV ỨNG DỤNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH Chương này trình bày các bài toán để thấy khả năng ứng dụng rộng rãi của quy hoạch tuyến tính. Bài toán trò ... chấp nhận được. Như vậy ta nhận được một bài toán quy hoạch tuyến tính như sau : ỨNG DỤNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 89 ỨNG DỤNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH Trong chương này, chúng ta sẽ tìm...
 • 33
 • 4,111
 • 178

Xem thêm