bài thuyết trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh

Bài thu hoạch về Học tạp làm theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch về Học tạp và làm theo Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Tư liệu khác

... “là đạo đức, văn minh * Về nhận thức - Bản thân phải nhận thức đắn thấm nhuần gương tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh Trần Minh Việt – Chi trường Tiểu học Vĩnh Kim tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh ... công tác xây dựng Đảng tưởng trị, tưởng, tổ chức, phương thức lãnh đạo, đạo đức, lối sống Trần Minh Việt – Chi trường Tiểu học Vĩnh Kim tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta ... rèn luyện phẩm chất, cách đảng viên, làm tròn nhiệm vụ giao phó Việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thực sạch, vững mạnh “là đạo đức, văn minh giai đoạn phải:...
 • 4
 • 5,756
 • 55

Sinh viên đối với việc học tập làm theo tưởng đạo đức Hồ CHí minh pps

Sinh viên đối với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ CHí minh pps

Cao đẳng - Đại học

... học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh? Sinh viên phải học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nào? I.Tại sinh viên phải học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh? • 1.Tấm gương đạo đức ... quanh hiểu học tập, làm theo gương đạo đức Bác theo chủ trương Đảng trách nhiệm người sinh viên Tài liệu tham khảo: •Giáo Trình Tưởng Hồ Chí Minh_ NXB Chính trị Quốc Gia •Chủ tịch Hồ Chí Minh với ... 1.Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gương đạo đức vĩ nhân • Với lý ng sống: Sống cho ai? Sống gì? "Không có quý độc lập, tự do", lý ng, lẽ sống mà học thuyết trị - đạo đức Hồ Chí Minh, dân tộc Việt...
 • 14
 • 1,397
 • 24

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Lý luận chính trị

... văn minh việc tổ chức ma chay, cưới xin Thấm nhuần đạo đức tưởng Hồ Chí Minh thân sống làm việc xí nghiệp may Công ty 20 Tôi luôn tự nhủ phải sống rèn luyện cho thân theo gương sáng Hồ Chí Minh ... đình đến cộng đồng, xã hội Bất kể lĩnh vực thực hành tiết kiệm Để thực hành tiết kiệm theo gương Hồ Chí Minh chủ trương Đảng, Nhà nước, phải: - Tự rà soát sản xuất, tiêu dùng gia đình, cộng đồng, ... lưỡng trước đầu cho sản xuất, trước mua sắm, tiêu dùng: thực hành tiết kiệm trước đâu tư, trước tiêu dùng + Tiết kiệm lực: điện, nước, xăng, dầu, củi… Tạo thói quen “Ra tắt vào bật” thiết bị...
 • 3
 • 43,468
 • 476

bai thu hoach hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

bai thu hoach hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

Ngữ văn

... thể làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh : Luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối sách Đảng, pháp luật nhà nước, nghĩa vụ người công đan Luôn kiên định theo đường chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ lựa ... tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức toàn thể nhân dân nhận thức đắn mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng Cuộc vận động, tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo gương ... chúng nhân dân học sinh thực theo Luôn thực hành tiết kiệm không tham ô, lãng phí tích cực đấu tranh chống biểu tiêu cực Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, tác phong làm việc khoa học hàng năm...
 • 2
 • 21,071
 • 132

bâì thu hoạch học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

bâì thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Vật lý

... “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân”, tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, “ tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao ... quốc, phục vụ nhân dân”, tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh, đạo đức, văn minh Những kết cụ thể việc làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cá nhân Là đảng viên ... Đó suy thoái tưởng trị đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa ngăn chặn đẩy lùi mà ngày diễn biến phức tạp Vì vận động Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh với tâm...
 • 4
 • 17,819
 • 215

Tài liệu Bài thu hoạch “ Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” docx

Tài liệu Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” docx

Báo cáo khoa học

... tầm quan trọng việc học tập làm theo gương Đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua năm thực vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức hệ thống trị toàn xã hội làm cho toàn Đảng, toàn ... việc học tập chủ đề tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật vứng mạnh đạo đức, văn minh : a ưu điểm : - Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : cán phụ trách nhận hồ ... 2010 BÀI THU HOẠCH Thực vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thực vững mạnh đạo đức văn minh Họ tên: …………………………………… Sinh hoạt chi bộ: ……………………… Qua học tập...
 • 15
 • 11,444
 • 5

Bài thu hoạch học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh tham khảo

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh tham khảo

Giáo dục hướng nhiệp

... mặt "Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh" học tập làm theo gơng vĩ nhân, lãnh tụ cách mạng vĩ đại, ngời cộng sản chân chính, đồng thời đạo đức ngời bình dị, gần gũi, học tập, noi theo, ... làm cho gơng đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thợng tuyệt vời, mặt khác gần gũi, thân thơng, giàu sức thuyết phục, cảm hoá Thực Cuộc vận động "Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh" , mặt, thể ... chất đạo đức tôt đẹp ngời Việt Nam, đồng thời tạo thách thức lĩnh vực đạo đức Hơn lúc hêt kế thừa phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc ta, học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh để...
 • 7
 • 182,197
 • 2,641

BÀI THU HOẠCH “HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” pptx

BÀI THU HOẠCH “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” pptx

Cao đẳng - Đại học

... với trình phát triển tưởng đạo đức cách mạng mà người gương tiêu biểu sinh động Hay nói cách khác tưởng đạo đức Hồ Chí Minh phần kết tinh tưởng cách mạng” b /Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ... TRÁCH NHIỆM KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN VỀ VIỆC HỌC TẬP LÀM THEO TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHI MINH TRONG THỜI GIAN TỚI Cuộc vận động Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sâu ... theo chuyên đề học tập làm theo từ 2007 đến 2.2.1 tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân: - Hồ Chí Minh khẳng định cán gốc công việc, đạo...
 • 12
 • 5,632
 • 44

bài thu hoạch học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về xây dựng đảng trong sạch vững mạnh

bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về xây dựng đảng trong sạch vững mạnh

Tư liệu khác

... mạnh xã hội công dân chủ văn minh" tưởng xây dựng Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng trưởng thành học tập tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng có ý nghĩa ... rèn luyện phẩm chất cách đảng viên, làm tròn trách nhiệm Đảng giao phó IV Học tập làm theo tưởng gương đạo đức Hồ Chí minh xây dựng Đảng ta thật vững mạnh " đạo đức, văn minh" giai đoạn Với ... lãnh đạo Đảng để đưa đường lối, chủ trương Đảng vào thực tiễn sống Đó yêu cầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Đổi phương thức lãnh đạo Đảng theo tưởng Hồ Chí Minh...
 • 5
 • 14,937
 • 115

Bài thu hoạch học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh...

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh...

Tư liệu khác

... trước, làng nước theo sau” Theo Hồ Chí Minh, điểm khác đạo đứcđạo đức mới, như: "Bọn phong kiến, nêu cần, kiệm, liêm, chính, không làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng quyền ... phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng” Mỗi cán bộ, đảng viên, phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng “Thật sự” nghĩa phải nắm vững nội dung thực chất đạo đức cách mạng - đạo đức vĩ đại, danh vọng ... viên - Tăng cường mối quan hệ gắn bó Đảng với dân Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thực sạch, vững mạnh “ đạo đức, văn minh - Suốt đời phấn đấu cho nghiệp cách mạng Đảng, xây dựng...
 • 4
 • 2,238
 • 20

bai thu hoach học tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh

bai thu hoach học tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh

Tư liệu khác

... gìn đạo đức lối sống, xây dựng gia đình văn hoá III Nội dung đăng ký thực chuyên đề: “ Học tập làm theo tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh, đạo đức, văn minh ... viên có đức có tài để xứng đáng đạo đức, văn minh + Suốt đời phấn đấu hi sinh cho lí ng Đảng + Tuyệt đối trung thành với Đảng với nghiệp cách mạng + Có lực lãnh đạo tổ chức thực đường lối, chủ ... gương mẫu rèn luyện phẩm chất cách đảng viên, làm tròn trách nhiệm Đảng giao phó II Trách nhiệm đóng góp thân làm cho chi vững mạnh: - Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao...
 • 5
 • 1,086
 • 8

Bài thu hoạch học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010

Tư liệu khác

... việc học tập chủ đề tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật vứng mạnh đạo đức, văn minh : a ưu điểm : - Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : cán phụ trách nhận hồ ... Đảng bộ: xã Phú Thịnh Bài thu hoạch “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thực vững mạnh đạo đức văn minh (Bài 3) 13/04/2010 // Chưa có phản hồi // Xem: 40 701 views ... tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thực vững mạnh đạo đức văn minh (Bài 2) 06/04/2010 // Chưa có phản hồi // Xem: 45 473 views // Chuyên mục: Tài liệu // Thẻ: Hồ Chí Minh, ...
 • 17
 • 4,260
 • 29

Bài thu hoạch " Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” pot

Bài thu hoạch

Cao đẳng - Đại học

... việc học tập chủ đề tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật vứng mạnh đạo đức, văn minh : a ưu điểm : - Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : cán phụ trách nhận hồ ... hội, có đổi mới, khả tiếp cận, nắm bắt xử lý vấn đề xã hội xúc nảy sinh, khả đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng vững mạnh đạo đức, văn minh Tự liên ... trước, làng nước theo sau” Theo Hồ Chí Minh, điểm khác đạo đứcđạo đức mới, như: “Bọn phong kiến, nêu cần, kiệm, liêm, chính, không làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng quyền...
 • 5
 • 3,405
 • 17

Bài thu hoạch: Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh pot

Bài thu hoạch: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh pot

Cao đẳng - Đại học

... xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt ng  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức,  là  văn minh 3. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm, nhược điểm qua việc học tập chủ đề ng  ... trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo,  là người đầy tớ thật trung thành của nhân  dân Bài thu hoạch “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thực vững mạnh đạo đức văn minh (Bài 2) ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Phú Thịnh, ngày 30  tháng 03  năm 2010 BÀI THU HOẠCH VÀ ĐĂNG KÝ LÀM THEO ... CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI   Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2010 BÀI THU HOẠCH  HỌC TẬP CHỦ ĐỀ TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA THẬT SỰ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH  “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH Họ tên: TRẦN THỊ VƯƠNG NHI,   Chi  bộ: trường THPT Nguyễn Trãi...
 • 15
 • 1,337
 • 9

Bài thu hoạch “ Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cao đẳng - Đại học

... việc học tập chủ đề tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật vứng mạnh đạo đức, văn minh : a ưu điểm : - Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : cán phụ trách nhận hồ ... mặt mạnh thực vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, tòan Đảng, tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sạch, vững mạnh, đạo đức, văn minh nhằm đẩy mạnh việc ... TH Lộc Thịnh – Đảng bộ: xã Phú Thịnh 10 Bài thu hoạch “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thực vững mạnh đạo đức văn minh (Bài 3) THÀNH ỦY THÀNH PHỐ BIÊN HÒA ĐẢNG...
 • 14
 • 715
 • 0

bài thu hoạch học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Khoa học xã hội

... việc học tập chủ đề tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật vứng mạnh đạo đức, văn minh : a ưu điểm : - Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : cán phụ trách nhận hồ ... mặt mạnh thực vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, tòan Đảng, tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sạch, vững mạnh, đạo đức, văn minh nhằm đẩy mạnh việc ... lối làm việc cho thật khoa học III-Đăng ký để góp phần xây dựng chi bôệ sạch, vững mạnh “là đạo đức văn minh : Để thể tâm phấn đấu theo tưởng Hồ Chí Minh, làm cho Đảng ta ngày xứng đáng đạo...
 • 14
 • 654
 • 0

Bài thu hoạch học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tài liệu khác

... văn minh việc tổ chức ma chay, cưới xin Thấm nhuần đạo đức tưởng Hồ Chí Minh thân sống làm việc xí nghiệp may Công ty 20 Tôi luôn tự nhủ phải sống rèn luyện cho thân theo gương sáng Hồ Chí Minh ... đình đến cộng đồng, xã hội Bất kể lĩnh vực thực hành tiết kiệm Để thực hành tiết kiệm theo gương Hồ Chí Minh chủ trương Đảng, Nhà nước, phải: - Tự rà soát sản xuất, tiêu dùng gia đình, cộng đồng, ... lưỡng trước đầu cho sản xuất, trước mua sắm, tiêu dùng: thực hành tiết kiệm trước đâu tư, trước tiêu dùng + Tiết kiệm lực: điện, nước, xăng, dầu, củi… Tạo thói quen “Ra tắt vào bật” thiết bị...
 • 3
 • 400
 • 1

BÀI THU HOẠCH học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015

BÀI THU HOẠCH học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... Đăng ký Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đôi với làm : Tiếp tục quán triệt, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nói ... lầm, làm nhân cách người, uy tín cán đảng viên c tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nói đôi với làm * Về nói đôi với làm cần thiết phải nói đôi với làm: Nói phải làm, xây với chống tu dưỡng đạo đức ... Hồ Chí Minh: Nói phải đôi với làm, phải nêu gương đạo đức; xây phải đôi với chống, phải tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức suốt đời; tâm học tập theo phong cách Hồ Chí Minh, thân nhận thức đăng ký...
 • 3
 • 2,770
 • 9

Bai thu hoach học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Bai thu hoach học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Mầm non - Mẫu giáo

... Đăng ký Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đôi với làm : Tiếp tục quán triệt, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nói ... lầm, làm nhân cách người, uy tín cán đảng viên c tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nói đôi với làm * Về nói đôi với làm cần thiết phải nói đôi với làm: Nói phải làm, xây với chống tu dưỡng đạo đức ... Hồ Chí Minh: Nói phải đôi với làm, phải nêu gương đạo đức; xây phải đôi với chống, phải tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức suốt đời; tâm học tập theo phong cách Hồ Chí Minh, thân nhận thức đăng ký...
 • 4
 • 2,243
 • 25

Bài giảng Tích hợp nội dung học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình môn Âm nhạc THCS

Bài giảng Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình môn Âm nhạc THCS

Âm nhạc

... việc triển khai vận động Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Thực dạy học tích hợp nội dung học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh môn học NỘI DUNG NGUYÊN TẮC CHỦ ĐỀ GIÁO VIÊN CẦN ... dung học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục Đào tạo thức phát hành có văn đạo sử dụng nhà trường • Tài liệu Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ... gương đạo đức Hồ Chí Minh môn học Nội dung cần đạt Giới thiệu Tài liệu Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Hướng dẫn sử dụng tài liệu tổ chức dạy học theo hướng...
 • 12
 • 1,699
 • 6

Xem thêm