bài tập về phân tích đa thức thành nhân tử lớp 8

Luyện tập về phân tích đa thức thành nhân tử

Luyện tập về phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... : Phân tích biểu thức thành nhân tử , thay số để tính - Để phân tích mỗi đa thức ta nên sử dụng phương pháp nào ? 4. Hướng dẫn về nhà : - Ôn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân ... = 87 004. Dạng về chia hết Bài 58 : Chứng minh n3 – n chia hết cho 6với mọi n là số nguyeân n3 – n = n(n2 – 1) = n(n – 1)(n + 1) maø n , n – 1 , n + 1 là 3 số nguyên liên tiếp nên tích ... - Ôn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Làm các bài tập : trong SBT : 35,36,37 / trang 7Oân quy taéc chia hai lũy thức cùng cơ số , chia một tổng cho moät soá ...
 • 2
 • 8,154
 • 59

Bai tập phân tích đa thức thành nhân tử

Bai tập phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... = 3abc CÁC DẠNG BÀI TẬP CẦN KHAI THÁC A) . DẠNG 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:+ Bài tập : 1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) 3x – 3yb) ... 9a6b4d) 8m3 + 36m2n + 54mn2 + 27n3 B) . DẠNG 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dung hằng đẳng thức + Bài tập :1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :a) x2 ... hóa bài toán : Phân tích đa thức sau thành nhân tử: A = pm+2.q – pm+1.q3 – p2.qn+1+ p.qn+3+ Đề xuất bài tập tương tự: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 4x(x – 2y) + 8y(2y...
 • 15
 • 31,964
 • 458

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... – 8x3 – 3x2 + 10x + 8 6. 5x4 + 24x3 – 15x2 – 118x + 247. 15x3 + 29x2 – 8x – 12 8. x4 – 6x3 + 7x2 + 6x – 8 9. x3 + 9x2 + 26x + 24 Bài tập 6: Phân tích đa thức thành nhân ... b3)14. x10 + x5 + 1 30. x5 + x + 1 Bài tập 4: Phân tích đa thức thành nhân tử. 1. x2 + 2xy – 8y2 + 2xz + 14yz – 3z2 2. 3x2 – 22xy – 4x + 8y + 7y2 + 13. 12x2 + 5x – 12y2 + ... 5yz + 2z2 6. x2 – 8xy + 15y2 + 2x – 4y – 37. x4 – 13x2 + 36 8. x4 + 3x2 – 2x + 3 9. x4 + 2x3 + 3x2 + 2x + 1 Bài tập 5: Phân tích đa thức thành nhân tử: 1. (a – b)3 + (b...
 • 3
 • 3,319
 • 126

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... – 8x3 – 3x2 + 10x + 8 6. 5x4 + 24x3 – 15x2 – 118x + 247. 15x3 + 29x2 – 8x – 12 8. x4 – 6x3 + 7x2 + 6x – 8 9. x3 + 9x2 + 26x + 24 Bài tập 8: Phân tích đa thức thành nhân ... z5 8. a(b2 + c2) + b(c2 + a2) + c(a2 + b2) + 2abc9. a3(b – c) + b3(c – a) + c3(a – b)10. abc – (ab + bc + ac) + (a + b + c) – 1 Bài tập 9: Phân tích đa thức thành nhân tử. 1. ... 4x2 + 4x – 122. (x2 + 4x + 8) 2 + 3x(x2 + 4x + 8) + 2x23. (x2 + x + 1)(x2 + x + 2) – 124. (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 245. (x2 + 2x)2 + 9x2 + 18x + 206. x2 – 4xy + 4y2...
 • 2
 • 3,746
 • 129

Phân Tích Đa Thức Thành Nhân TửBài Tập Ứng Dụng

Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Và Bài Tập Ứng Dụng

Sư phạm

... dạng bài tập ứng dụng phân tích đa thức thành nhân tử .Dạng 1: Rút gọn biểu thức Để giải bài toán rút gọn một biểu thức đại số (dạng phân thức) ta phải phân tích tử thức ,mẫu thức thành nhân tử ... thức thành nhân tử là gì và ngoài giảinhững bài tập về phân tích đa thức thành nhân tử thì những dạng bài tập nào đợc vận dụng nó và vậndụng nó nh thế nào ? -Phân tích đa thức thành nhân tử ... lẻ nên đa thức đócó một nghiệm là -1b) Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp tìm nghiệm của đa thức. Nếu đa thức F(x) có nghiệm x=a thì sẽ chứa nhân tử x-a do đó khi phân tích cần...
 • 15
 • 1,356
 • 3

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... nào để phân tích đa thức thành nhân tử? ?2 Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp1. Ví dụ:Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x3 ... Hướng dẫn về nhà-Nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. -Xem lại các bài tập đà làm.-BTVN: 51, 53, 56, 57/SGK tr 24, 25. Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng ... Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Bài tập 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x3 2x–2 + x b) 2xy x–2...
 • 10
 • 3,999
 • 10

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... toán phân tích đa thức thành nhân tử. 3./Phương án cho tiết luyện tập HĐ1: `Cho học sinh nhắc lại kiến thức cũ.-Nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử ?-Hoàn thành các hằng đẳng thức ... vững kiến thức phân tích đa thức thành nhân tử để vận dụng giải bài toán trên*Giáo viên hướng dẫn: ta nên phân tích đa thức trên thành nhân tửrồi mới tính giátrị biểu thức. Cụ thể làTa có x2 ... thành thạo quy tắc nhân chia đơn thức, quy tắc dấu ngoặc, các công thức về luỹ thừa….-Học sinh học thụoc bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.-Nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, ...
 • 8
 • 9,529
 • 177

SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... huy sự sáng tạo của HS qua bài toán phân tich đa thức thành nhân tử. Phân tích đa thức B=2x3 -5x2 + 8x -3 (1) thành nhân tử +Nếu đa thức B phân tích thành nhân tử thì B có dạng:B = ( ax ... qua bài toán phân tich đa thức thành nhân tử. Với những loại bài toán này khi giải các em phải phân tích đa thức thành nhân tử hoặc rút gọn biểu thức . Qua đó rèn luyện đợc kỹ năng phân tích ... : Đặt nhân tử chung cho toàn đa thức .b. Các ví dụ : Phân tích đa thức thành nhân tử : P= ax-bx + ab-x2Q= x2-2xy+y2-2x+2y4. Trình tự suy nghĩ khi phân tích đa thức thành nhân tử a....
 • 15
 • 1,526
 • 22

Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... để phân tích đa thức thành nhân tử? ?2 Bộ môn: Đại số lớp 8 Tiết 13: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cáchphối hợp nhiều phương pháp Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng ... dụng:3. Bài tập: Bài tập 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x3 2x2 + xb) 2xy x–2 y–2 + 16c) x2 5x + 4–d) x4 + 4 Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng ... Hướng dẫn về nhà-Nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. -Xem lại các bài tập đà làm.-BTVN: 51, 53, 56, 57/SGK tr 24, 25. Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng...
 • 10
 • 725
 • 1

SKKN: Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN: Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Tư liệu khác

... )5 Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh môn Đại số 8 1 Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh môn Đại số 8 caựch giải cho phù ... giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh môn Đại số 8 Vớ dụ 15: Phân tích đa thức x5 + x4 + 1 thành nhân tử. Cách 1: Thêm x3 và bớt x3 (làm xuất hiện hằng đẳng thức ... tài: “ Rèn kó năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh - môn đại số 8 ”.2. Đối tượng nghiên cứu:Rèn kó năng phân tích đa thức thành nhân tử. 3. Phạm vi nghiên cứu:Đề...
 • 17
 • 4,536
 • 41

Tiết 13: Luyện tập phân tích đa thức thành nhân tử

Tiết 13: Luyện tập phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... củaviệc phân tích đa thức thành nhân tử: Tính giá trị biểu thức Giải phương trình Phân tích đa thức thông thườngChứng minh đa thức thoả mÃn điều kiện nào đó 25-10-2006 NGOC ANH 93 .Bài luyện ... sè-LíP 8ATr­êngthcs kiÒu phó 25-10-2006 NGOC ANH 3Tiết 13 :luyện tập Tên đề bài: 25-10-2006 NGOC ANH 13 BàI TậP Bổ TRợ:1.Giải phương trình: 3 22 2 0x x x + =2. Phân tích đa thức thành nhân ... tri thức Của loài người 25-10-2006 NGOC ANH 53.Nhóm các hạng tử: 4. Phối hợp các phương pháp:B. Bổ sung:*Phương pháp 5: Tách một hạng tử thành 2 hay nhiều hạng tử VD: Phân tích đa thức thành...
 • 14
 • 1,276
 • 6

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Tư liệu khác

... 11- Bài 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬNHÓM HẠNG TỬ1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 ... BÀI TẬP CỦNG CỐBÀI TẬP CỦNG CỐ Bài tập 47 Bài tập 47 Phân tích đa thức sau thành nhân tử. Phân tích đa thức sau thành nhân tử. a) x2 – xy + x - yb) ... TOÁN ĐẠI SỐ 8 TUẦN 6 - TIẾT 11BÀI 8 BÀI 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬPHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬBẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬBẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬGV thực hiện : GV thực...
 • 19
 • 1,984
 • 8

LUYỆN TẬP các pp phân tích đa thức thành nhân tử

LUYỆN TẬP các pp phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... * Đa thức dạng: ax2 + bx + c ( a,b,c là các hệ số, a 0 ) ( Còn gọi là tam thức bậc hai )- Không phân tích được thành nhân tử nếu giá trị của đa thức luôn dương hoặc luôn âm ( tức là đa thức ... – 1)= (x – 1 )(x6 + x5 + x4 + x3 + 1) *Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : x16 + x 8 + 1 x10 + x5 + 1 x 8 + x + 1 x 8 + x7 + 1 – x6 + x6– x5 + x5– x4 ... )VD: x2 + 2x + 5 Không phân tích được thành nhân tử vì x2 + 2x + 5 = (x2 + 2x + 1) + 4 = (x + 1)2 + 4 > 0 với mọi x R- Trường hợp phân tích được thành nhân tử ta có thể làm như sau:...
 • 6
 • 1,360
 • 17

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ pdf

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ pdf

Toán học

... phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học. - Phương pháp đặt nhân tử chung - Dùng hằng đẳng thức - Nhóm nhiều hạng tử II. Luyện tập: Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 3xy ... cách làm tương tự Bài 4: Tính giá trị của biểu thức sau a) A = x2y – y + xy2 – x với x = -5, y = 2 ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ I. Nhắc lý ... xy = 11(x + y) – x(x + y) = (x + y)(11 – x) d) x2 – xy – 8x + 8y = x(x – y) – 8( x – y) =…… Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 9 – x2 + 2xy – y2; b) x2 – 6x – y2 + 9 ...
 • 4
 • 1,904
 • 20

Xem thêm