bài tập về các dạng cân bằng của vật rắn

cac dang can bang cua vat ran

cac dang can bang cua vat ran

Vật lý

... dụngĐưa vật trở về VTCB ban đầu Vây: Khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút mà trọng lực của vật có su hướng kéo nó trở về vị trí cân bằng, thì đó là vị trí cân bằng bền.22CÂN BẰNG CỦA ... bây giờ thầy phân tích cho các em xem.27CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾCÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ3. Mức vững vàng của cân bằng Mức vững vàng của cân bằng được xác định bởi độ ... !3 .Cân bằng phiếm địnhHình 3 Pur11I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG Để tìm hiểu nguyên nhân thầy hỏi Để tìm hiểu nguyên nhân thầy hỏi em.Trọng tâm của vật rắndạng em.Trọng tâm của vật rắn ở dạng...
 • 30
 • 930
 • 3

Các dạng cân bằng của một vậtdạng chân đế

Các dạng cân bằng của một vật có dạng chân đế

Vật lý

... dạng cân bằng ở mỗi vị trí?13CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG Thế nào là cân Thế nào là cân bằng không bền bằng không bền của vật rắn ? của vật rắn ?1 .Cân bằng không bền :1 .Cân bằng ... ĐẾCÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ2. Điều kiện cân bằng Nêu điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế?10CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng không bền1 .Cân bằng không ... HỌC TẬP !3KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Trọng tâm của vật là gì? xác định trọng tâm của một thước dài hình chữ nhật?21CÁC DẠNG CÂN BẰNGCÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền :2 .Cân bằng...
 • 42
 • 698
 • 2

CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA CÁC LỰC KHÔNG SONG SONG

CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA CÁC LỰC KHÔNG SONG SONG

Vật lý

... dây là một số ít bài tập về cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực khôngsong song. Việc giải bài tập loại này đòi hỏi học sinh không những có kiến thức vữngvàng về vật lý mà còn phải ... 1F.1.2. Khi vật rắn có trục quay cố định (hoặc tạm thời) thì điều kiện cân bằng làtổng mômen của các lực làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng mômen của các lực làm vật quay theo chiều ... 18cm. Lấy g = 10m/s2. Tính lực căng của dây và lực nén của quả cầu vào tường?AαBCOHình 1.3CBAbca Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song 4 thỡ cc xỏc...
 • 11
 • 979
 • 12

bài 26(NC).Cân bằng của vật rắn.

bài 26(NC).Cân bằng của vật rắn.

Vật lý

... / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ VI / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ ĐỢ NẰM NGANG. ĐỢ NẰM NGANG. VII / CÁC DẠNG CÂN BẰNG. VII / CÁC DẠNG CÂN BẰNG. CÂN BẰNG BỀN CÂN BẰNG KHÔNG BỀN CÂN BẰNG ... lượng) của vật. urTurPIV / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TREO Ở IV / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TREO Ở ĐẦU DÂY. ĐẦU DÂY. 3/ Cân bằng phiếm định : VII / CÁC DẠNG CÂN BẰNG. VII / CÁC DẠNG CÂN BẰNG. ... kiện cân bằng của vật rắn có mặt chân đế : VI / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ VI / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ ĐỢ NẰM NGANG. ĐỢ NẰM NGANG. 1/ Mặt chân đế : VI / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN...
 • 33
 • 910
 • 0

bài 27 : cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

bài 27 : cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

Vật lý

... vật ra khỏi vị trí cân bằng trọng lực của vật có xu hướng kéo vật trở về vị trí cân bằng thì đó là cân bằng bền+ Cân bằng phiếm định : khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng, trọng lực của vật ... nghĩa ?Có 3 dạng cân bằng + Cân bằng không bền : khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng, trọng lực của vật có xu hướng kéo vật ra xa vị trí cân bằng thì đó là cân bằng không bền+ Cân bằng bền : ... 0Kiểm tra bài cũ 1Điều kiện cân bằng của vật có mặt chân đế ?Điều kiện cân bằng của vật rắn có mặt chân đế : đường thẳng đứng qua trọng tâm của vật gặp mặt chân đế2Có mấy dạng cân bằng? Kể...
 • 14
 • 1,342
 • 6

Bài giảng Bài 26- Cân bằng của vật rắn- 10NC

Bài giảng Bài 26- Cân bằng của vật rắn- 10NC

Vật lý

... của vật. CÂN BẰNG KHÔNG BỀN Bài 2: Nhận dạng các cân bằng sauCÂN BẰNG PHIẾM ĐỊNHCÂN BẰNG BỀNOGOGGHình 1Hình 3Hình 2BÀI TẬP VẬN DỤNG 6. CÁC DẠNG CÂN BẰNGVí dụKhi vật lệch khỏi ... TRỌNG TÂM CỦA VẬT RẮN 4. XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM CỦA VẬT RẮN a, Cân bằng của vật rắn treo ở đầu dâyb, Xác định trọng tâm của vật phẳng mỏngCách xác định trọng tâm bằng thực nghiệm:Treo vật bằng sợi ... của trọng lực tác dụng lên vật. (G)-Khi vật rắn dời chỗ thì trọng tâm của vật rắn cũng dời chỗ như như một điểm của vật. 4. XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM CỦA VẬT RẮN 4. XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM CỦA VẬT RẮN...
 • 18
 • 725
 • 4

Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 3 lực không song song

Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 3 lực không song song

Vật lý

... kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song. −Học sinh biết vận dụng điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song giải một số bài tập về cân bằng ... song song tác dụng vào một vật rắn, vật có thể ở trạng thái cân bằng hoặc không cân bằng. Khi có một vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song, để vật rắn cân bằng thì ba lực đó phải thỏa ... kiện cân bằng. Xét một vật rắn cân bằng dưới tác dung của ba lực321,, FFF + Gọi 2112FFFF+= nên 12F đồng phẳng và đồng quy với 2,1FF + Vật rắn cân bằng nên 3F cân bằng...
 • 9
 • 1,290
 • 14

Vật lý 10: Cân bằng của vật rắn không có chuyển động quay quanh 1 trục và có trục quay cố định

Vật lý 10: Cân bằng của vật rắn không có chuyển động quay quanh 1 trục và có trục quay cố định

Trung học cơ sở - phổ thông

... kiện cân bằng của một vật rắn là chất điểm hoặc 1 vật rắncác lực tác dụng lên vật có giá đồng quy tại 1 điểm: Trình tự khảo sát như sau: - Xác định vật cân bằng cần khảo sát. Đó là vật ... 0,7m Dạng 3: Cân bằng của vật quay - Trình tự thông thường khi khảo sát điều kiện cân bằng của vật quay quanh 1 trục - Xác định các lực tác dụng lên vật. Trong chương trình ta không chỉ gặp các ... I. Cân bằng của chất điểm. F1 + F2 + F3 = O Hay iΣ Fi = O II. Cân bằng của vật rắn không có chuyển động quay quanh 1 trục Σ FG = O Σ FG : Tổng các lực ngoài tác dụng vào vật, ...
 • 9
 • 2,628
 • 27

"cân bằng của vật rắn không quay"

Vật lý

... kiện cân bằng của vật rắn khác điều kiện cân bằng của chất điểm có ba lực không song song tác dụng khác nhau là ba lực đồng phẳng.d. Điều kiện cân bằng của vật rắn khác điều kiện cân bằng của ... Chọn câu đúng:a. Điều kiện cân bằng của vật rắn và chất điểm có ba lực không song song tác dụng là giống nhau.b. Điều kiện cân bằng của vật rắn khác điều kiện cân bằng của chất điểm có ba lực không ... Khối tâm của một vật rắn trùng với tâm đối xứng của vật rắn. a)  Vật là một khối cầu. C.  Vật là một khối hợp. b)  Vậtdạng đối xứng. D.  Vật đồng chất. E.  Vật đồng chất có dạng đối...
 • 10
 • 828
 • 9

Can bang cua vat ran duoi tac dung cua 2 luc khong song song. trong tam

Can bang cua vat ran duoi tac dung cua 2 luc khong song song. trong tam

Vật lý

... BẰNG CỦA VẬT RẮN 2 / ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC. DƯỚI TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC. Trùc ®èi 1/ Mặt chân đế : 6/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ 6/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN ... tâm của vật rắn mỏng phẳng. 6/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ ĐỢ NẰM 6/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ ĐỢ NẰM NGANG. NGANG. Giải thích sự cân bằng của quyển sách trên bàn?Giải thích sự cân ... đứng đi qua trọng tâm G của vật. b. Độ lớn của lực căng T bằng độ lớn của trọng lực P (trọng lượng) của vật. 4/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TREO Ở ĐẦU DÂY. 4/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TREO Ở ĐẦU DÂY. urTurP...
 • 23
 • 963
 • 5

Cân Bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song

Cân Bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song

Vật lý

... lùc? Vật rắn trong hình vẽ có CB không vì sao?G KT Bµi còND Bµi Häc BT ¸p Dông ???1. QUY TẮC HỢP LỰC ĐỒNG QUY2. CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG3. BÀI TẬP ... ???IF1F2F3F3’Hình vẽ biểu diễn một vật rắn cân bằng dưới tác dụng của 3 lực không song song. Căn cứ vào đó có thể nêu lên ĐK để vật rắn cân bằng dưới tác dụng 3 lực không song song ... KT Bµi còND Bµi Häc BT ¸p Dông ???C©u hái 3. Nêu các dạng cân bằng? Hãy chỉ ra dạng cân bằng cho từng hình dưới? KT Bµi còND Bµi Häc BT ¸p Dông ???C©u hái 2. Mặt...
 • 11
 • 816
 • 9

tc- Su can bang cua vat ran

tc- Su can bang cua vat ran

Vật lý

... chọn bám sát 10 NS:25/11/2008Chủ đề: CÁC BÀI TOÁN VỀ Sự CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮNI.MỤC TIÊU1.Kiến thức- Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực và của ba lực có giá đồng quy (không song ... Giải các bài toán liên quanII.CHUẨN BỊ1.Giáo viên: Các dạng bài tập 2.Học sinh: Ôn lại kiến thức chương IIIIII.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCA. CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN KHÔNG QUAY1. Điều kiện cân bằng ... kiện cân bằng này có thể xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng.2. Điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của ba lực- Ba lực có giá đồng phẳng, đồng quy- Hợp lực của 2 lực cân bằng...
 • 6
 • 375
 • 2

cân bằng của vật rắn có trục quay cố định_ momen lực

cân bằng của vật rắn có trục quay cố định_ momen lực

Vật lý

... trên.7NK%&"J7%,I%&!4J/J6KLJ!4K#"J%M1F2Fuur76R%QJMYq2qrAsY2qrAt7rAuqrAsYqrAt2qrAuY2q7rAsqrAsY2qY2n(/05!66#v!%,-%&UeMMuốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay ngược ... tác dụng làm quay là lớn nhất :Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song.: Nêu quy tắc tìm hợp lực của hai lực có giá đồng quiG9{G'g9G9;'|MG9{G'g9G9;'|M2<2Y2Y!#Z"&"( ... 89:;9<=>'?@A=BC9DEFG'DHMLQˆ%&%k65!#A(23%&k6/0L%!!%L3Min&"(%-L6%&••%&/4%&&n/p"L3!/kL3in&"(56%&56%&/p"L3!in&"(L3!7in&"(%-L6%&••%&/4%&&n/p"L3!/k*4%&L3abc30S29S28S27S26S25S24S23S22S21S20S19S18S17S16S15S14S13S12S11S10S09S08S07S06S05S04S03S02S01S00S30S29S28S27S26S25S24S23S22S21S20S19S18S17S16S15S14S13S12S11S10S09S08S07S06S05S04S03S02S01S00SSaidSaiSai®óng1F2Fuur<7%,I%&!4J/J6KLJ!4K#"J%M7NK%&"JO#NP!L6%L3#"!<OQJ!K2J%&%QN%/RPOL6%&L6JSN6K!K2J%&!!#4"QT%&!K2J%&!QJU2Fuur1FKN6K4JL6%&!"QJN"J%QTJ%&&N5RPV!L!WCâu1: Thanh AB đồng chất tiết diện đều. Mắc vào A vật có trọng lượng P1, mắc vào C vật có trọng lượng P2 sao cho thanh AB cân bằng ABO C P1.OA = P2.OB P1.OA = P2.OC P2...
 • 33
 • 425
 • 1

Cân bằng của vật rắn có trục quay cố định

Cân bằng của vật rắn có trục quay cố định

Vật lý

... độ lớn của F2 và d2Khi đó:F1F2d1d2 I. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰCCÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰCII. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ ... SẼ NHẤC BỔNG TRÁI ĐẤT” I. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰCCÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰCII. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH (HAY ... F1d1 = F2d2Khi đó: I. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰCCÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰCII. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH (HAY...
 • 25
 • 545
 • 3

Xem thêm