bài tập trắc nghiệm nhân đôi adn

Tài liệu Fe - Cu - Cr Một số bài tập trắc nghiệm nhận biết ppt

Tài liệu Fe - Cu - Cr Một số bài tập trắc nghiệm nhận biết ppt

Cao đẳng - Đại học

... gam. Câu 44: Khử hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 bằng H2 (to), kết thúc thí nghiệm thu được 9 gam H2O và 22,4 gam chất rắn. % số mol của FeO có trong hỗn hợp X là: A. ... Na2CO3, Na2S. D. Na2SO4, Na3PO4, Na2CO3, Na2S, Na2SO3. Câu 8: Có 4 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống ñựng một trong các dung dịch không màu sau(nồng ñộ khoảng 0,01M): NaCl, ... gây ung thư có trong thuốc lá là A. nicotin. B. aspirin. C. cafein. D. moocphin. Câu 4: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là A. CO và CH4. B. CH4 và NH3. C. SO2 và NO2. D. CO và CO2. Câu 8:...
 • 7
 • 1,018
 • 9

Bài tập trắc nghiệm cơ chế tự nhân đôi của ADN

Bài tập trắc nghiệm cơ chế tự nhân đôi của ADN

Sinh học

... Gen I có A = 20% và bằng 2/3số G của gen II. Cả 2 gen đều nhân đôi một số đợt môi trường cung cấp tất cả 1620 Nu tự do loại X. Số lần nhân đôi của gen I và gen II là :A.1 và 2 B.1 và 3 C.2 và 3 ... Nu đánh dấu chứa 450T và 300X. Số lượng từng loại Numôi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của đoạn ADN nói trên là :A.ATD = TTD = 3750, XTD = GTD = 3150 B.ATD = TTD =2250, XTD ... 16245, XTD = GTD = 24381 D.ATD = TTD = 8256, XTD = GTD = 32379Câu 15 : Một đoạn ADN nhân đôi trong môi trường chứa toàn bộ các Nu tự do được đánh dấu bằng đồng vịphóng xạ. Cuối quá...
 • 2
 • 2,868
 • 226

Bài tập trắc nghiệm phần Hạt nhân

Bài tập trắc nghiệm phần Hạt nhân

Vật lý

... thấp .D. Phản ứng hạt nhân nhân tạo được gây ra bằng cách dùng hạt nhân nhẹ bắn phá những hạt nhân khác. 98.C 99- Cho phản ứng hạt nhân: ArnXCl37183717+→+. Hạt nhân X là: A. H11; ... chứa N0 hạt nhân. Sau khoảng thời gian 3T trong mẫu: A. Còn lại 25% hạt nhân N0 ; B. Còn lại 12,5% hạt nhân N0C. Còn lại 75% hạt nhân N0 ; D. Đã bị phân rã 12,5% số hạt nhân N0 68.B ... là đúng khi nói về hạt nhân đồng vị ? A. Các hạt nhân đồng vị có cùng số Z nhưng khác nhau số A B. Các hạt nhân đồng vị có cùng số A nhưng khác nhau số Z C. Các hạt nhân đồng vị có cùng số...
 • 10
 • 365
 • 2

Bài Tập Trắc Nghiệm Phóng xạ- phản ứng hạt nhân

Bài Tập Trắc Nghiệm Phóng xạ- phản ứng hạt nhân

Vật lý

... BÀI TẬP PHẢN ỨNG HẠT NHÂNCâu 1 : Chọn câu trả lời đúng : Thành phần cấu tạo của hạt nhân Po21084là : A. 84 nơtron, 84 electron và 210 ... nhân Liti có 3 proton và 4 nơtron. Hạt này có kí hiệu là : A. Li73B. Li43C. Li34D. Li37Câu 3 : Một chất phóng xạ có chu kì bán rã 20 ngày đêm. Sau bao nhiêu lâu thì 75% hạt nhân ... C. Z = 1, A = 2 D. Z = 2, A = 4 Câu6 : Chọn câu đúng. Trong lò phản ứng hât nhân của nhà máy điện nguyên tử hệ số nhân nơtron co trị số : A. s = 1 B. s > 1 C. s < 1 D. s ≤ 1 Câu 7 : Ban...
 • 2
 • 682
 • 20

SKKN : Giải bài tập trắc nghiệm phần vật lý hạt nhân

SKKN : Giải bài tập trắc nghiệm phần vật lý hạt nhân

Vật lý

... dục và đào tạo phú thọTrờng trung học phổ thông phong châuChuyên đề : GiảI bài tập trắc nghiệm phần vật lý hạt nhân Họ tên: Ngô Thị Lý HơngTổ toán lý kĩ A). 12,38năm B). 8,75năm C). 10,5năm ... có số hạt nhân mẹ phân rã bằng số hạt nhân con tạo thành , nhưng khối lượng hạt nhân mẹ phân rã khơng bằng khối lượng hạt nhân con tạo thành. Ở đây ta dễ mắc sai lầm là bằngVD : Hạt nhân Po21084 ... biết để có ngay đáp án trong những bài tính tốnphức tạp VD 11 : 2311Naphóng xạ Beta và biến thành Mg. Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa số hạt nhân Mg và số hạt nhân Na là 0,25. Sau đó 45 giờ thì...
 • 7
 • 2,880
 • 72

bài tập trắc nghiệm dãy số- cấp số cộng- cấp số nhân

bài tập trắc nghiệm dãy số- cấp số cộng- cấp số nhân

Toán học

... định đúng trong các khẳng định sau đây?A. Dãy tăng B. Dãy giảm C. Bị chặn D. Không bị chặn Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 chương 31Gv Lê Thanh Tuấn Trường THPT Nguyễn Chí ThanhCâu 32: Cho a,b,c lập ... 1 1 1 1 1. ; . , . 4, . 4,2 2 2 2 16 16A q u B q u C q u D q u= = = − = − = = = − = − Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 chương 33 ... Gv Lê Thanh Tuấn Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Bài tập Câu 1: Trong các dãy số sau, dãy số nào thõa mãn 0 1 1 21 2 3 2 , 2,3,4 n n nu u u u u...
 • 3
 • 3,585
 • 203

phuong phap giai nhan bai tap trac nghiem

phuong phap giai nhan bai tap trac nghiem

Hóa học

... thường rất yếu khi giải bài tập đặc biệt là giải bài tập trắc nghiệm khách quan. Hiện nay theo hướng kiểm tra đánh giá mới nângdần tỉ lệ trắc nghiệm khách quan thì trong một bài kiểm tra thường ... LUẬN Trên đây là “Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học 9” nhằm tạo sự thuận lợi cho học sinh khi giải bài tập trắc nghiệm. Chắc hẳn còn rất nhiều vấn đề mà tôi chưa ... nhận thấy “Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học 9” Đạt hiệu quả rất tốt. Học sinh cảmthấy tự tin hơn khi giải bài tập trắc nghiệm khách quan và các em làmnhanh hơn,...
 • 14
 • 208
 • 0

Bài tập trắc nghiệm về vật lý hạt nhân 2010

Bài tập trắc nghiệm về vật lý hạt nhân 2010

Vật lý

... Hạt nhân con lùi hai ô trong bảng HTTH so với hạt nhân mẹ B: Hạt nhân con lùi một ô trong bảng HTTH so với hạt nhân mẹ C: Hạt nhân con tiến một ô trong bảng HTTH so với hạt nhân mẹ D: Hạt nhân ... hạt nhân mẹ B: Hạt nhân con lùi hai ô trong bảng HTTH so với hạt nhân mẹ C: Hạt nhân con tiến một ô trong bảng HTTH so với hạt nhân mẹ D: Hạt nhân co tiến hai ô trong bảng HTTH so với hạt nhân ... nhân mẹ Câu 22 Trong phóng xạ  A: Hạt nhân con tiến một ô trong bảng HTTH so với hạt nhân mẹ B: Hạt nhân con tiến hai ô trong bảng HTTH so với hạt nhân mẹ C: trong phản ứng hạt nhân...
 • 20
 • 662
 • 2

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN và ARN doc

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN và ARN doc

Điện - Điện tử

... axit và đường được hình thành ở lần nhân đôi cuối cùng là8386:a. Lần nhân đôi cuốicùnglàlầnthứ:A. 1B. 2C. 3D. 4C. 3BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARNPTTH - BCCT Bài 4: Một gen có chứa 900A và 600X. ... trên là:A. 0,7344μmB. 1836AoC. 2754AoD. 3672AoD. 3672AoBÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARNPTTH - BCCT Bài 10: Một đoạn ADN nhân đôi trong môi trường chứatoànbộcác Nu tự do được đánh dấubằng ... thành = 27800D. H. hình thành = 88200B. H. hình thành = 28800BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARNPTTH - BCCT Bài 10: Một đoạn ADN nhân đôi trong môi trường chứatoànbộcác Nu tự do được đánh dấubằng...
 • 65
 • 936
 • 11

Tài liệu Ôn thi ĐH Hóa: Bài tập trắc nghiệm phần hạt nhân pptx

Tài liệu Ôn thi ĐH Hóa: Bài tập trắc nghiệm phần hạt nhân pptx

Cao đẳng - Đại học

... các hạ t nhân có phóngxạ β-?A Hạ t nhân 23892U và hạ t nhân 23090Th. B Hạ t nhân 23492U và hạ t nhân 23491PaC Hạ t nhân 23491Pa và hạ t nhân 23490Th. D Chỉ có hạ t nhân 23490Th. ... các hạ t nhân cóphóng xạ α ?A Chỉ có hạ t nhân 23892U. B Hạ t nhân 23492U và hạ t nhân 23491Pa.CHạ t nhân 23892U và hạ t nhân 23090Th. D Hạ t nhân 23491Pa và hạ t nhân 23490Th. ... Huế Bài tậ p trắ c nghiệ m phầ n hạ t nhân. GV: Lê Thanh Sơ n, DĐ : 0905.930.406 - Trang 1 -BÀI TẬP TRẮC N GHIỆM PHẦN HẠT N HÂN Câu 1) Phát biể u nào sau đ ây đúng khi nói về đ ồ ng vị hạ t nhân: A...
 • 12
 • 211
 • 0

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm vật lý phần Hạt nhân ppt

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm vật lý phần Hạt nhân ppt

Cao đẳng - Đại học

... b 80640 năm c 11140 năm d 30500 năm 51/ Bắn hạt nhân α vào hạt nhân N147 đứng yên ta có phản ứng :PON+→+178147α. Biết các hạt nhân sinh ra có cùng véc tơ vận tốc . Cho mα = ... Một phần năng lượng liên kết của hạt nhân chuyển hoá thành một electron b Một nơtron trong hạt nhân phân rã phát ra electronc electron có sắn trong hạt nhân bị phóng ra d electron của nguyên ... thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian t2 -t1 là a xt1 - yt2b ( x - y ) ln2 /T c x – y d( x - y) T / ln2 36/ Hai hạt nhân đơtri tác dụng với nhau tạo thành một hạt nhân Hêli...
 • 10
 • 545
 • 1

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm vật lý hạt nhân doc

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm vật lý hạt nhân doc

Cao đẳng - Đại học

... hạt nhân nhân tạo được gây ra bằng cách dùng hạt nhân nhẹ bắn phá những hạt nhân khác. B. Hai hạt nhân nhẹ kết hợp thành một hạt nhân nặng hơn gọi là phản ứng nhiệt hạch. C. Một hạt nhân ... ban u ngha l bn vng hn 16. Các hạt nhân nặng (Uran, Plutôni ) v hạt nhân nhẹ (Hiđrô, Hêli ) có cùng tính chất no sau đây A. dễ tham gia phản ứng hạt nhân B. gây phản ứng dây chuyền C. ... (J). D. 3,65.1012 (J). 46. Hạt proton có động năng Kp = 2MeV, bắn vào hạt nhân đứng yên, sinh ra hai hạt nhân X có cùng động năng. Cho biết mLi73p = 1,0073u; mLi = 7,0144u; mX...
 • 4
 • 574
 • 4

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm dời vật dọc theo trục chính của gương cầu docx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm dời vật dọc theo trục chính của gương cầu docx

Cao đẳng - Đại học

... 4 lần vật. Hãy xác định tiêu cự f =? A. f = 10 cm B. f = 20 cm C. f 30 cm D. f = 40 cm Bài 12. Một gương cầu lõm tạo ảnh thật A1B1. Dời vật lại gần gương 10 cm ta có ảnh sau cao...
 • 3
 • 441
 • 0

Xem thêm