bài tập trắc nghiệm chương 3

Bài tập trắc nghiệm chương I: Dao động cơ học

Bài tập trắc nghiệm chương I: Dao động cơ học

Vật lý

... 1s Câu 3: Một lắc đơn có chiều dài l Trong khoảng thời gian ∆t thực 12 dao động Khi giảm độ dài 23cm thời gian nói trên, lắc thực 20 dao động Chiều dài ban đầu lắc là? A 30 cm B 35 ,94 cm C 35 cm ... B 25.10-5J C 25.10-4J D 25.10-3J Câu 13: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 = 60 Con lắc có động lần vị trí có li độ góc là: A 1 030 ’ B 20 C 2 030 ’ D 30 Câu 14: Một lắc đơn có khối ... 0,1kg, lò xo có động cứng k = 40N/m Khi thay m m’ = 0,16 kg chu kì lắc tăng: A 0,0 038 s B 0,0083s C 0, 038 s D 0,083s Câu 25: Khi treo vật có khối lượng m = 81g vào lò xo thẳng đứng tần số dao động...
 • 7
 • 12,570
 • 623

Bài tập trắc nghiệm chương 2

Bài tập trắc nghiệm chương 2

Vật lý

... A x = sin(100t - /3) cm B A = cos(100t - /3) cm C A = 3sin(100t - /3) cm D A = 3cos(100t + /6) cm 1.86 Cho dao động điều hoà phơng, x1 = 1,5sin(100t)cm, x2= sin(100t + /2)cm x3 = sin(100t + 5/6)cm ... vật 10cm, lấy g=10m/s Mômen quán tính vật trục quay A I = 94,9.10-3kgm2 B I = 18,9.10-3kgm2 C I = 59,6.10-3kgm2 D I = 9,49.10-3kgm2 Chủ đề 4: Tng hp dao ng 1.78 Hai dao động điều hoà pha độ lệch ... A = 3cm C A = 5cm D A = 21cm 1.82 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phơng, tần số có biên độ lần lợt 3cm 4cm Biên độ dao động tổng hợp A A = 3cm B A = 4cm C A = 5cm D A = 8cm 1. 83 Một...
 • 8
 • 775
 • 10

bài tập trắc nghiệm chương 1,2,3

bài tập trắc nghiệm chương 1,2,3

Vật lý

... điện là: a b c d 32 (W) 62,7(W) 156,8(W) 94(W) A 16 Ro M R N C B Câu hỏi trắc nghiệm phần Hạt nhân nguyên tử Câu 1: Số prôtôn số nơtrôn hạt nhân A) 12 23 B) 11 23 A) 23. 1,6.10 C 23 11 Na B) 12.1,6.10 ... cứng lò xo là: a K = (N/cm) b K =32 (N/cm) c K = 32 (N/m) d Các kết sai 30 Phương trình dao động vật là: π ) (m) π c x = 6,25sin(4πt+ ) (cm) a x = 10-3sin (31 ,4t- 31 Tại thời điểm t = 0,1(s), vận ... dương d Các kết sai 32 Một vật dao động điều hoà thực 20 dao động 40 s Những điều sau đâu sai: a Tần số 0,5 b Chu kỳ c Tần số góc 3, 14 (rad/s) d Tần số góc 0 ,31 8 (rad/s) 33 Một vật dao động điều...
 • 18
 • 634
 • 3

ly thuyet va bai tap trac nghiem chuong amin-aminoaxit

ly thuyet va bai tap trac nghiem chuong amin-aminoaxit

Hóa học

... B.2 C .3 D.4 Câu 33 : Cho dung dòch sau đây: CH3NH2; NH2-CH2-COOH; CH3COONH4, lòng trắng trứng ( anbumin) Để nhận biết abumin ta dùng cách sau đây: A Đun nóng nhẹ B Cu(OH)2 C HNO3 D NaOH Câu 34 : ... A C2H4 C3H6 B C2H2 C3H4 C CH4 C2H6 D C2H6 C3H8 Câu 72 Trung hòa 3, 1 gam amin đơn chức X cần 100ml dung dịch HCl 1M Cơng thức phân tử X đáp án nào? A C2H5N B CH5N C C3H9N D C3H7N Câu 73 Đốt cháy ... < 80 Cơng thức phân tử amin đáp án A, B, C hay D? A CH3 NH2; C2H5NH2 C3H7NH2 B C2H3 NH2; C3H5NH2 C4H7NH2 C C2H5 NH2; C3H7NH2 C4H9NH2 D C3H7 NH2; C4H9NH2 C5H11NH2 Câu 68 Cho 10 gam hỗn hợp gồm...
 • 6
 • 3,865
 • 253

bài tập trắc nghiệm chương I

bài tập trắc nghiệm chương I

Toán học

... + sin3x- sinx = cos2x A B C D Câu 30 : Giải phương trình sin(2x + 1) = A Câu 31 : Giải phương trình: 2sinxcos2x-1+2cos2x- sinx= A B C D Câu 32 : Giá trị m để phương trình A có nghiệm B Câu 33 : Giải ... sin3x + sin5x= 2(cos22x – sin23x) A B C D Câu 34 : Hàm số A không chẵn , không lẻ C lẻ Câu 35 : Giải phương trình: hàm số B không chẵn D chẵn A B C D Câu 36 : Giải phương trình: tan2x – cot3x + ... phương trình sau có nghiệm A m < -1 m > B < m < Câu 21: Hàm số A có giá trị lớn B C Câu 22: Giải phương trình : A B C D Câu 23: Tìm giá trị lớn , nhỏ hàm số: Y = ( 3sinx + 4cosx )(3cosx – 4sinx) +...
 • 5
 • 663
 • 7

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 8

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 8

Toán học

... Các tập trắc nghiệmchơng I đại số (a + )3 (a - )3 a3 - a3 ( )3 Bài 4: Ghép đôi biểu thức để đợc đẳng thức: (x - y)(x2+xy+y2) = 1) y3+3xy2+x3+3x2y x3 - 3xy(x - y) - y3 = 2) x3 - y3 (x + y )3 = 3) ... nghiệp vụ s phạm Các tập trắc nghiệmchơng I đại số a) (2x - 1)2 = (1 - 2x)2 b) (3x -1 )3 = (1 - 3x )3 c) (x +3) 3 = (3+ x )3 d) (x +3) 3 = x3+ 9x2 +27x + 27 e) (x - 1 )3 =x3 - 3x2- 3x - Bài 2: Điền vào ô ... a)2 d) (2a + 3b)(3b - 2a) = 9b2 - 4a2 Đ4:Những đẳng thức đáng nhớ (tiếp) I/ Kiến thức bản: (A + B )3 = A3+3A2B + 3AB2+B3 (A - B )3 =A3 - 3A2B + 3AB3 - B3 II/ Bài tập trắc nghiệm: Bài 1: Trong khẳng...
 • 38
 • 2,091
 • 16

BAI TAP TRAC NGHIEM CHUONG 5_12NEW

BAI TAP TRAC NGHIEM CHUONG 5_12NEW

Vật lý

... Hà Tiên A Bài tập trắc nghiệm 12 B C D Một điều kiện khác Câu 32 : Trong điều kiện sau, điều kiện cho vân sáng màn? A Tập hợp điểm có hiệu quang trình đến nguồn số ngun lần bước sóng B Tập hợp điểm ... Câu 134 : tia mà tính chất bật khả đâm xun Lựa chọn tên xạ sau : A Tia hồng ngoại B Tia tử ngoại C Tia Rơnghen D ánh sáng nhìn thấy Trang 13 Trường THPT Hà Tiên Bài tập trắc nghiệm 12 Câu 135 : ... Trong thí nghiệm sau đây, thí nghiệm thực việc đo bước sóng ánh sáng? A Thí nghiệm tán sắc ánh sáng Niutơn B Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng C Thí nghiệm giao thoa với khe lâng D Thí nghiệm ánh...
 • 16
 • 284
 • 4

bài tập trắc nghiệm chương 5

bài tập trắc nghiệm chương 5

Hóa học

... C2H2 + 3H2 (3) C4H10  → C2H2 + H2 + C2H6 (4)Al4C3 + 12H2O  → 4Al(OH )3 + 3C2H2 A.(1);(2) B.(1);(2); (3) ;(4) C. (3) ;(4) D.(1); (3) Câu 8: Dẫn hỗn hợp M gồm hai chất X,Y có công thức phân tử C3H6 C4H8 ... Câu 19:Có công thức cấu tạo sau: CH3- CH2-CH2-CH3 CH3- CH2-CH2 CH2-CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 CH3 CH2 CH3 Bốn công thức cấu tạo biểu diễn cho : Amột chất B.hai chất C.ba ... B .3, 5-đimetylheptađien-1,4 D.2-etyl-4-metylhexađien -3, 6 CH3 CH3-C-CH2-C=CH-CH3 CH3 C2H5 A .3- etyl-5,5-đimetylhexen -3 B.2,2-đimetylheptađien-1,4 C .3- etyl-5,5-đimetylhexen-2 D.4-đimetyl-2,2-đimetylhexen...
 • 5
 • 599
 • 1

BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII TÍNH CHẤT SÓNG của ÁNH SÁNG

BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII TÍNH CHẤT SÓNG của ÁNH SÁNG

Cao đẳng - Đại học

... màu với a) 1) i1 = 0 ,39 6mm; i2 = 0 ,33 mm 2) OA= 1,98mm b) 1) i1 = 0 ,33 mm; i2 = 0 ,39 6mm 2) OA = 1,98mm c) 1) i1 = 0 ,39 6mm; i2 = 0 ,33 mm 2) OA= 1.45mm d) 1) i1 = 0 ,33 mm; i2 = 0 .39 6mm 2) OA = 1,98mm ... Quang phổ liên tục vật rắn, lỏng khí có tỉ khối lớn bị nung nóng phát Câu 133 + 134 + 135 : ) Theo qui ước câu 31 ,32 ,33 Câu 133 (I) Căn vào quang phổ vạch hấp thụ, nhận biết có mặt ngun tố hỗn hợp hay ... khỏang cách VS Một VT 0 ,35 mm 3) λ = 0,4 Tính a tính khỏang cách từ VT3 đến VS8 vùng bên VSTT a) 1,4mm, 7 ,35 mm b) 1,4mm, 8,25mm c) 1,2mm, 7 ,35 mm d) 1,2mm, 8,25mm Sóng ánh sáng - 33 – Giáo viên Nguyễn...
 • 49
 • 563
 • 6

Bài tập trắc nghiệm chương 1 11nang cao

Bài tập trắc nghiệm chương 1 11nang cao

Vật lý

... dụng lên q3 F 13 = k với q1 = + 2.10-6 (C), q3 = + 2.10-6 (C), khoảng cách r 13 điện tích q1 q3 r 13 = (cm), ta suy F 13 = 14,4 (N), có hớng từ q1 tới q3 q 2q3 - Lực q2 tác dụng lên q3 F 23 = k với ... (C), q3 = + 2.10-6 (C), khoảng cách r 23 điện tích q2 q3 r 23 = (cm), ta suy F 23 = 14,4 (N), có hớng từ q3 tới q2 Hớng dẫn: áp dụng công thức F = k - Lực tổng hợp F = F 13 +F 23 với F 13 = F 23 ta suy ... 1.5 Tổng điện tích dơng tổng điện tích âm cm3 khí Hiđrô điều kiện tiêu chuẩn là: A 4 ,3. 1 03 (C) - 4 ,3. 1 03 (C) B 8,6.1 03 (C) - 8,6.1 03 (C) C 4 ,3 (C) - 4 ,3 (C) D 8,6 (C) - 8,6 (C) 1.6 Khoảng cách...
 • 25
 • 351
 • 0

Bài tập trắc nghiệm chương III - Phân số

Bài tập trắc nghiệm chương III - Phân số

Toán học

... 20 20 B 23 C 23 5 2 tính : 12 + + 12 + : 53 14 B 12 C 30 B 35 12 15 12 Câu Kết phép tính : A 266 131 B Câu Cho A − 19 − 19 + + + + 37 3 23 131 23 3 73 13 C 131 = D B −5 −1 −x = + 12 C D 131 giá trò ... số A 11 13 C 36 D 11 63 dạng phân số 11 B 100 11 33 4 610 2 03 ta : 111 33 4 610 33 4 610 A 111 > 2 03 B 111 = 2 03 15 Cho x − 2 x = giá trò x C 11 D 10 11 Câu So sánh Câu A –250% 610 2 03 D 33 4 111 D ... Câu 3 13 + x −1 = + , 3 11 Câu Cho A B C −7 13 D C −4 D − 35 7 6 03 C −2 D −2 26 − 26 45 C − 20 D 20 −11 C 17 D −17 − 15 − + + : 23 13 23 −8 B 13 3 −5 + + : 24 15 24 C 18 13 D giá trò x : B Bài...
 • 8
 • 644
 • 10

Bài tập trắc nghiệm: Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Bài tập trắc nghiệm: Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Sinh học

... 130 A) B) C) D) Đáp án Câu 131 A) B) C) D) Đáp án Câu 132 A) B) C) D) Đáp án Câu 133 A) B) C) D) Đáp án Câu 134 A) B) C) D) Đáp án Câu 135 A) B) C) D) Đáp án Câu 136 A) B) C) D) Đáp án Câu 137 ... C) D) Đáp án Câu 33 A) B) C) D) Đáp án Câu 34 A) B) C) D) Đáp án Câu 35 A) B) C) D) Đáp án Câu 36 A) B) C) D) Đáp án Câu 37 A) B) C) D) Đáp án Câu 38 A) B) C) D) Đáp án Câu 39 A) Trồng loại cỏ ... chuyển hóa NO3- thành NH4+ theo sơ đồ: NO3NO2NH4+ trình thực nhờ enzym nitrogenaza trình bao gồm phản ứng khử NO2- thành NO3- B Nguyên tố vi lượng hoạt hóa enzim tham gia vào trình khử NO3-? Mo Fe...
 • 23
 • 3,274
 • 46

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)

Hóa học

... là: A 2,3g B 2,4g C 3, 2g D 2,5g Có chất rắn: NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4 dùng thêm cặp chất để nhận biết ? A H2O CO2 B H2O NaOH C H2O HCl D H2O BaCl2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Khử ... hợp CuO Fe2O3 có tỉ lệ mol 1:1 CO, phần trăm khối lượng CuO Fe2O3 hỗn hợp là: A 33 ,33 % 66,67% B 66,67% 33 ,33 % C 40 ,33 % 59,67% D 59,67% 40 ,33 % Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 CuO thu hỗn ... CaCO3 B Ca(HCO3)2 C CaCO3, Ca(HCO3)2 D Ca(HCO3)2, CaCO3 72 Sự tạo thành thạch nhũ hang động mỏ đá vôi có phản ứng : A CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 B Ca(OH)o2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH t C CaCO3...
 • 10
 • 7,912
 • 367

Bài tập trắc nghiệm Chương Điện ly

Bài tập trắc nghiệm Chương Điện ly

Hóa học

... Fe(NO3 )3 + 3NaOH Fe(OH )3 + 3NaNO3 C.2Fe(NO3 )3 + 2KI 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3 D Zn + 2Fe(NO3 )3 Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 Cõu IV-19:Co hiờn tng gỡ xay cho t t dd NaHSO4 vao dd hn hp Na2CO3 vaK2CO3? A ... Ca(OH)2 l: A Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, HCl, CO2, Na2CO3 B Mg(NO3)2, HCl, BaCO3,NaHCO3, Na2CO3 C NaHCO3, Na2CO3, CO2, Mg(NO3)2, Ba(NO3)2 D NaHCO3, Na2CO3, CO2, Mg(NO3)2, HCl Cõu 13: Dóy ion no sau ... A CuSO4, FeCl3, AlCl3 C K2CO3, CuSO4, FeCl3 B CuSO4, NaNO3, K2CO3 D NaNO3, FeCl3, AlCl3 Cho cỏc dd mui sau : NaNO3, K2CO3, CuSO4, AlCl3 Dd cú giỏ tr pH > l A NaNO3 B AlCl3 C K2CO3 D CuSO4 Dóy...
 • 46
 • 978
 • 20

Bài tập trắc nghiệm Chương I

Bài tập trắc nghiệm Chương I

Vật lý

... -100eV P N 1.D; 2C;3C;4C;5B;6D;7D;8C;9D;10C;11A;12C;13C;14D;15B;16C;17B;18D;19D;20B;21A;22D;23D;24D;25B; 26B;27D;28C;29D ;30 C ;31 D ;32 C ;33 D ;34 D ;35 B ;36 D ;37 C ;38 D ;39 A;40A;41D;42C;43D;44C;45A;46C;47B;48A ... C cng ln thỡ Umax cng nh 53. Ba t in cú in dung C1 =30 F , C2 =20 F , C3=10 F c mc ni tip in dung ca b t in bng A 60 F B 30 F C 105 F D Mt kt qu khỏc F , C2 =20 F , C3=10 F c mc song song in dung ... C +5J D 0J 30 .Th nng ca mt ờlectron ti im M in trng ca mt in tớch im l -3, 2.10 -19J in tớch ca ờlectron l e = 1,6.10-19C in th ti im M bng bao nhiờu? A +32 V B -32 V C +20V D -20V 31 .Mt ờlectron...
 • 11
 • 417
 • 1

bai tap trac nghiem chuong 1,2,2 lop 11cb

bai tap trac nghiem chuong 1,2,2 lop 11cb

Hóa học

... : Cho sơ đồ : HNO3 → A → HNO3 A A NO2 B Ba(NO3)2 C.AgNO3 D.Ba(NO3)2 NO2 AgNO3 Câu 89 : Trong chất sau : Al(OH )3 , Zn(OH)2 , Cu(OH)2 , AgCl Dung dòch NH3 hòa tan : A Al(OH )3 B.Zn(OH)2 C.Cu(OH)2 ... hóa trò II dung dòch HNO3 thu hỗn hợp hai muối có khối lượng 33 ,44 gam ( khí thoát ) Kim loại : A Zn B Mg C Cu D.Fe Câu 1 03 : Nhiệt phân 37 ,2 gam muối KNO3 thời gian thu 34 gam chất rắn X Thành ... hóa mạnh C.Axit mạnh D.Bazơ yếu Câu 91 : Tỉ lệ mol Fe3O4 Fe(NO3 )3 phản ứng với dd HNO3 dư : A : B .3 : C.1 : D.2 : Câu 92 : Trong thực tế HNO3 đặc thường có màu vàng có lẫn : A NO2 B.Cl2 C.N2O5...
 • 2
 • 376
 • 4

Bài tập trắc nghiệm chương I, II lý 12 CB

Bài tập trắc nghiệm chương I, II lý 12 CB

Vật lý

... 1 435 m/s C 35 75m/s D 1543m/s Câu 55 Tốc độ truyền âm nước 1480m/s, không khí 34 0m/s Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước bước sóng A tăng 4 ,35 lần B Giảm 4 ,35 lần C Không thay đổi D tăng 5, 43 lần ... quy định A 3, 16.10-21 W/m2 B .3, 16.10-4 W/m2 C 10-12 W/m2 D .3, 16.1020 W/m2 Câu 58 Khi cường độ âm tăng gấp lần mức cường độ âm A Tăng thêm 10lg3( dB) B giảm 10lg3( dB) C tăng thêm 10ln3( dB) D ... D Số lẻ lần phần tư bước sóng Câu 38 Một sợi dây dài 1m, hai đầu cố định Người ta tạo sóng dừng dây với bụng sóng Bước sóng dây A 3m B 3/ 2m C 2/3m D 2m Câu 39 Trên sợi dây đàn hồi dài 100cm,...
 • 20
 • 650
 • 6

Tài liệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG

Tài liệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG

Vật lý

... màu với a) 1) i1 = 0 ,39 6mm; i2 = 0 ,33 mm 2) OA= 1,98mm b) 1) i1 = 0 ,33 mm; i2 = 0 ,39 6mm 2) OA = 1,98mm c) 1) i1 = 0 ,39 6mm; i2 = 0 ,33 mm 2) OA= 1.45mm d) 1) i1 = 0 ,33 mm; i2 = 0 .39 6mm 2) OA = 1,98mm ... Quang phổ liên tục vật rắn, lỏng khí có tỉ khối lớn bị nung nóng phát Câu 133 + 134 + 135 : ) Theo qui ước câu 31 ,32 ,33 Câu 133 (I) Căn vào quang phổ vạch hấp thụ, nhận biết có mặt ngun tố hỗn hợp hay ... 3 ) ? Xác đinh mối quan hệ hệ số k1 k2 cơng thức vân sáng, vân tối’ a) vân trùng nhau, 4k2 = 3k3 + b) vân trùng nhau, 5k2 = 6k3 + c) vân trùng nhau, 5k2 = 6k3 + d) vân trùng nhau, 4k2 = 3k3...
 • 47
 • 395
 • 3

Gián án Bài tập trắc nghiệm chưong I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Gián án Bài tập trắc nghiệm chưong I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Vật lý

... thức tính quãng đường chuyển động thời gian t s = 2t + 3, 2t2 * Câu 33 : Chọn câu trả lời Một vật chuyển động nhanh dần đoạn đường S1= 12 m S2 = 32 m hai khoảng thời gian liên tiếp 2s Gia tốc chuyển ... dần với gia tốc a = 0,5 m/s2 xuống đến chân dốc đạt vận tốc 43, 2 km/h Chiều dài dốc là: A m B 36 m C 108 m * D Một giá trị khác Câu 30 : Chọn câu trả lời Vận tốc chất điểm chuyển động dọc theo ... thẳng biến đổi at 12 x = x + v0 t + với x0, v0, a dấu at 13 x = x + v0 t + với tích a.v0 > 1+l 2+h 3+ k 4+j 5+i +e 7+b 8+c 9+m 10+a 11+d 12+f 13+ g Câu 11: Chọn câu trả lời Để xác định vị trí tàu biển...
 • 10
 • 933
 • 32

Bai tap trac nghiem chuong cacbon silic hay

Bai tap trac nghiem chuong cacbon  silic hay

Hóa học

... C- 3, 2g D- 2,5g Câu 66:Khử hoàn toàn 24g hổn hợp CuO Fe2O3 có tỉ lệ mol 1:1 khí CO,phần trăm khối lượng CuO Fe2O3 hổn hợp A- 33 ,33 % 66,67% B- 66,67% 33 ,33 % C- 40 ,33 % 59,67% D- 59,67% 40 ,33 % Câu ... dịch đặc A Na2CO3 K2CO3 B Na2SiO3 K2SiO3 C Na2SO3 K2SO3 D Na2CO3 K2SO3 Câu 29:Thành phần đất sét trắng (cao lanh) A Na2O.Al2O3.6SiO2 B SiO2 C Al2O3.2SiO2.2H2O D 3MgO.2SiO2.2H2O Câu 30 :Thành phần ... 2,24lít B- 3, 36 lít C -3, 36 lít 1,12 lít D-1,12 lít 1, 437 lít Câu 45:Sục V lít CO2 (đkc) vào 200ml dd hổn hợp KOH 0,5M Ba(OH)2 0 ,37 5M thu 11,82g kết tủa.Giá trị V A- 1 ,34 4l lít B- 4,256 lít C- 1 ,34 4l...
 • 5
 • 1,929
 • 157

Xem thêm

Tìm thêm: một số nội dung kiểm tra đánh giá thành quả giáo dục tính xác nhận và phát triển những yêu cầu đối với việc kiểm tra đánh giá chức năng đốc thúc kích thích tạo động lực khái niệm quy trình kiểm tra đánh giá cơ sở lý luận của quy trình kiểm tra đánh giá sử dụng hệ thống bài toán hóa học theo các mức độ nhận thức tư duy nhằm kiểm tra đánh giá mức độ vận dụng kiến thức kĩ năng của học sinh sử dụng hệ thống bài toán hóa học theo các mức độ nhận thức tư duy trong việc hình thành kiến thức mới sử dụng hệ thống bài toán hóa học hữu cơ phần hiđrocacbon theo các mức độ nhận thức tƣ duy trong quá trình dạy học môn hóa học lớp 11 thpt hiđrocacbon no ankan và xicloankan phân loại các bài toán hóa học hữu cơ phần hiđrocacbon và giải theo phƣơng pháp chung giải các bài toán hóa học thpt tổng quan về chương trình môn hóa học lớp 11 phần hiđrocacbon phương pháp chung giải các bài toán hóa học các công thức cần thiết khi giải bài toán hóa học thực trạng sử dụng bài toán hóa học ở trường thpt hiện nay cơ sở lí luận của việc nâng cao chất lƣợng hiệu quả quá trình dạy và học môn hóa học thpt trưng cầu ý kiến về tính cấp thiết và tính khả thi của các nhóm biện pháp phát triển đngv các trƣờng thpt huyện mê linh thành phố hà nội theo chuẩn nghề nghiệp nhóm biện pháp đảm bảo điều kiện csvc tbdh để thực hiện công tác phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông huyện mê linh thành phố hà nội theo chuẩn nghề nghiệp xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông huyện mê linh thành phố hà nội theo chuẩn nghề nghiệp triển khai đa dạng hoá các loại hình đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đngv đạt chuẩn và trên chuẩn