bài tập trắc nghiệm adn và arn

Phân dạng phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan

Phân dạng và phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan

Kỹ thuật lập trình

... có hai loại : trắc nghiệm tự luận (thường gọi là bài tập tự luận) trắc nghiệm khách quan (thường gọi là bài tập trắc nghiệm) . Bài tập trắc nghiệm khách quan (TNKQ) đòi hỏi học sinh phải nhanh ... chất rắn khan. x y có giá trị là:A. 0,2 0,3mol B. 0,15 0,3molC. 0,2 0,35mol D. 0,15 0,2mol Bài tập 2: [10] Có dung dịch X, dung dich này chỉ chứa hai cation hai anion trong ... hai dung dịch A B.A. 0,08M 2,458g B. 0,016M 2,185gC. 0,008M 2,297g D. 0,08M 2,607g Bài tập 4: [7] Dung dịch A chứa x mol Al3+, y mol Cu2+, z mol −24SO và 0,4 mol −Cl-...
 • 66
 • 4,740
 • 25

bài giảng marketing bài tập trắc nghiệm 01

bài giảng marketing và bài tập trắc nghiệm 01

Internet Marketing

... as to how to systematically createand capture blue oceans. We invite you to read this book to learnhow you can be a driver of this expansion in the future.PrefacexiFM-Kim.qxd 10/25/04 10:03 ... thantwenty years Cirque du Soleil has achieved a level of revenues thattook Ringling Bros. and Barnum & Bailey—the global champion ofthe circus industry—more than one hundred years to attain. ... 10/25/04 10:02 AM Page 3use of animals in circuses by animal rights groups. Ringling Bros.and Barnum & Bailey set the standard, and competing smaller cir-cuses essentially followed with...
 • 257
 • 380
 • 0

bài giảng marketing bài tập trắc nghiệm

bài giảng marketing và bài tập trắc nghiệm

Internet Marketing

... the company studied the possibility of restoring Cheerfield Vina’s business and believes it can earn some money after liquidating its debt and selling it.Even foreign-invested enterprises in...
 • 4
 • 390
 • 0

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan và thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản

Khoa học tự nhiên

... học vấn đề xã hội Bài 45. Hóa học vấn đề môi trường Câu 7. Kim loại có tính dẫn điện tốt nhất kim loại có tính dẻo nhất lần lượt là A. Vàng bạc. B. Bạc vàng. C. Đồng vàng. ... Bài 31. Sắt Bài 32. Hợp chất của sắt Bài 37. Luyện tập : Tính chất hóa học của sắt hợp chất của sắt Bài 33. Hợp kim của sắt Bài 38. Luyện tập : Tính chất hóa học của crom, đồng ... thống bài tập TNKQ phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản chương trình trắc nghiệm trên máy vi tính không?  69% GV rất mong muốn có hệ thống bài tập TNKQ.  31% GV mong muốn có hệ thống bài tập...
 • 118
 • 944
 • 2

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9

Khoa học tự nhiên

... tôi xây dựng bảng ma trận dựa vào từng bài theo Bảng 2.3 Bảng 2.4 sau: Bảng 2.3. Bảng trọng số xây dựng số lượng các bài tập chương 2 CHƯƠNG 2 BÀI DẠNG BÀI TẬP 15 16 17 18 19 20 21 22 ... (1) (2) (3) C. (2) (3) (4) D. (3) (5)”. Bài tập trên: Nhận xét:  Việc sử dụng bài tập TN: Bài tập TN đang bắt đầu được sử dụng nhưng bài tập tự luận được sử dụng thường xuyên hơn. ... một số bài tập chưa phù hợp với đa số HS lớp 9. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, GV có thể sử dụng các phần mềm để soạn, lưu trữ bài tập theo chủ đề, đưa các bài tập TN vào bài giảng,...
 • 120
 • 1,958
 • 3

Dùng máy tính Casio fx-570ES 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Dùng máy tính Casio fx-570ES và 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... nhanh, chính xác rất hiệu quả một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12. Các em HS thử dùng CÔNG CỤ MÁY TÍNH CASIO fx–570ES & Fx- 570ES Plus !!! Để GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT ... π/4) (cm). Tính biên độ dao động pha ban đầu của dao động thành phần thứ 2: A. 8cm 0 . B. 6cm π/3. C. 8cm π/6 . D. 8cm π/2. Câu 5: Một vật đồng thời ... vẽ . Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều , điện áp tức thời giữa các điểm A M , M B có dạng : ( )AMu 15 2 cos 200 t / 3 (V)= π − π Và ( )MBu...
 • 16
 • 32,059
 • 235

Câu bị động các dạng bài tập trắc nghiệm

Câu bị động và các dạng bài tập trắc nghiệm

Trung học cơ sở - phổ thông

... hình thức làm các bài tập tự luận sang bài tập trắc nghiệm. Vì vậy tôi chọn đề tài Câu bị động câc dạng bài tập trắc nghiệm làm vấn đề nghiên cứu trong sáng kiến kinh nghiệm của mình.II.Mục ... các bài tập viết về chuyển sang câu bị động thì sẽ dễ dàng làm đợc các bài tập trắc nghiệm. Sau đây là một số bài tập dới hình thức trắc nghiệm , sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức làm bài ... trong câu bị động một số bài tập viết, bài tập trắc nghiệm t ơng ứng để củng cố cho phần kiến thức ở trên , nhằm giúp học sinh hiểu nắm đợc những kiến thức cơ bản nâng cao của câu...
 • 19
 • 7,022
 • 39

Giúp học sinh học tốt câu bị động một số dạng bài tập trắc nghiệm

Giúp học sinh học tốt câu bị động và một số dạng bài tập trắc nghiệm

Trung học cơ sở - phổ thông

... thì sẽ dễ dàng làm được các bài tập trắc nghiệm. Sau đây là một số bài tập dưới hình thức trắc nghiệm , sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức làm bài tập trắc nghiệm về câu bị động tốt hơn.Exercise ... chuyển từ hình thức làm các bài tập tự luận sang bài tập trắc nghiệm ngược lại. Vì vậy tôi chọn đề tài “ Giúp học sinh học tốt câu bị động một số dạng bài tập trắc nghiệm làm vấn đề nghiên ... trong câu bị động… một số bài tập viết, bài tập trắc nghiệm tương ứng để củng cố cho phần kiến thức ở trên , nhằm giúp học sinh hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản nâng cao của câu...
 • 16
 • 3,833
 • 13

Bài tập trắc nghiệm cơ chế tự nhân đôi của ADN

Bài tập trắc nghiệm cơ chế tự nhân đôi của ADN

Sinh học

... 4 lần. Tổng số liên kết hiđrô bị hủy được tái lập trong lần tự sao cuối cùng của gen là :A.54000 108000 B.57600 28800 C.28800 57600 D.108000 54000Câu 20 : Một gen tái bản nhiều ... cung cấp tất cả 1620 Nu tự do loại X. Số lần nhân đôi của gen I gen II là :A.1 2 B.1 3 C.2 3 D.2 1Câu 17 : Gen cần môi trường cung cấp 15120 Nu tự do khi tái bản. Trong đó có ... Ađênin 375 Guanin. Mạch đơn thứ hai của gen mẹ có 300Ađênin 600 Guanin. Số lượng từng loại nuclêôtit được đánh dấu đã được môi trường cung cấp là:A.1350 Nu 2250 Nu. C.1800 Nu 3600...
 • 2
 • 2,874
 • 226

800 Câu hỏi Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

Hóa học

... tạo bởi 2 nguyên tố A, B có KLPT là 76, A B có số oxy hoá cao nhất trong các oxit là +n0 +m0 có số oxy hoá âm trong các hợp chất với hyđro là -nH -mH thoả mÃn các điều ... cho bài toán trở nên phức tạp, để phát hiện giải quyết những bài toán của dạng toán này, yêu cầu các em phải nắmđợc những nội dung sau:1. Nguyên nhân có lợng chất d:a. Lợng cho trong bài ... chất cho vào sau phản ứng.b. Tác dụng với chất tạo thành sau phản ứng.3. Cách phát hiện có lợng chất d hớng giải quyết.Chất d trong bài toán hoá học thờng biểu hiện hai mặt: định lợng định...
 • 160
 • 790
 • 12

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH

Hóa học

... Al Mg trong dung dịch HCl d. Sau phản ứng khối lợngdung dịch axit tăng thêm 7,0g. Khối lợng nhôm magie trong hỗn hợp đầu là:A. 2,7g 1,2g B. 5,4g 2,4gC. 5,8g 3,6g D. 1,2g ... của chì Pb20682, số lần phân rà là :A. 6 phân rà 8 lần phân rà B. 8 phân rà 6 lần phân rà C. 8 phân rà 8 lần phân rà D. 6 phân rà 6 lần phân rà 16. Số họ phóng xạ ... hởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học trên?A. Nhiệt độ nồng độ.B. áp suất nồng độ.C. Nồng độ chất xúc tác.D. Chất xúc tác nhiệt độ.68. Từ thế kỷ XIX, ngời ta đà nhận ra rằng...
 • 193
 • 542
 • 2

800 cau hoi va bai tap trac nghiem

800 cau hoi va bai tap trac nghiem

Hóa học

... tạo bởi 2 nguyên tố A, B có KLPT là 76, A B có số oxy hoá cao nhất trong các oxit là +n0 +m0 có số oxy hoá âm trong các hợp chất với hyđro là -nH -mH thoả mÃn các điều ... toán, cho phép ta giải nhanh chóng các bài toán phức tạp, đặc biệt là toán hoá học. Mặt khác thời gian làm bài thi trắc nghiệm rất ngắn, nhng số lợng bài thì rất nhiều, đòi hỏi các em phải nắm ... nNO3-, nên nNO3- còn d.Thêm HCl vào tức thêm H+ vào dd nên Cu d tiếp tục phản ứng với H+ NO3- cho khí NO bay ra.* Khi nhúng thanh kim loại A vào dd muối của kim loại B (kém hoạt...
 • 160
 • 540
 • 4

Xem thêm