bài tập trắc nghiệm adn arn

BAI TAP TRAC NGHIEM KINH TE VI MO_UEH.pdf

BAI TAP TRAC NGHIEM KINH TE VI MO_UEH.pdf

Cao đẳng - Đại học

... đoán tơng lai một cách chính xác. 5. Tập hợp các cơ hội bao gồm chỉ những phơng án tốt nhất. 6. Đờng giới hạn khả năng sản xuất biểu thị biên giới của tập hợp các cơ hội. 7. Nếu một nền kinh ... nhấn mạnh đến các quy luật kinh tế. d. Tập hợp các giả định và các kết luận rút ra từ các giả định này. e. Một cộng đồng kinh tế nhỏ đợc thành lập để kiểm nghiệm tính hiệu quả của một chơng trình ... dụng các công cụ cung và cầu để giải thích mức độ đúng sai của nhận định trên. A - câu hỏi trắc nghiệm kinh t vi mụ 1.1 Chọn câu trả lời 1. Lý do nào sau đây không phải là lý do tại...
 • 104
 • 3,071
 • 30

Phân dạng và phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan

Phân dạng và phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan

Kỹ thuật lập trình

... [2], [3], [15] Bài tập trắc nghiệm có hai loại : trắc nghiệm tự luận (thường gọi là bài tập tự luận) và trắc nghiệm khách quan (thường gọi là bài tập trắc nghiệm) . Bài tập trắc nghiệm khách quan ... ĐT:03503.921699 , DĐ :0905.153.34121Phân dạng và phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quanA.MỞ ĐẦUI. Đặt vấn đề: Trắc nghiệm là một hoạt động thực hiện để “đo lường” năng lực của của các ... giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quanĐể có thể phát hiện ra vấn đề của một bài toán, yêu cầu học sinh phải nắm vững các lý thuyết cơ sở và các phương pháp vận dụng để giải một bài toán hóa...
 • 66
 • 4,788
 • 25

Bài tập trắc nghiệm môn luật

Bài tập trắc nghiệm môn luật

Cao đẳng - Đại học

... gia.c. Tăng cường các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao.d. Cả a,b,c. Câu 19: Tập quán pháp là:a. Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật.b. Biến đổi những thói quen hành xử của con...
 • 6
 • 1,181
 • 11

Bài tập trắc nghiệm môn luật 2

Bài tập trắc nghiệm môn luật 2

Cao đẳng - Đại học

... Luật, pháp lệnh.c. Ban hành các văn bản pháp luật.d. Cả a,b,c. Câu 27: Tập quán pháp là:a. Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật.b. Biến đổi những thói quen hành xử của con...
 • 6
 • 1,067
 • 15

Một số bài tập trắc nghiệm xác suất

Một số bài tập trắc nghiệm xác suất

Cao đẳng - Đại học

... ThS. Đoàn Vương Nguyên – dvntailieu.wordpress.com Bài tập Trắc nghiệm Xác suất Trang 5 Câu 9. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất 23, ( 2; ... 38,9672VarY = ; D. 39, 0075VarY = . ThS. Đoàn Vương Nguyên – dvntailieu.wordpress.com Bài tập Trắc nghiệm Xác suất Trang 2 Câu 8. Có 3 sinh viên 1A, 2A, 3A cùng thi mơn XSTK. ... 0, 0741; C. 0, 0217; D. 0, 0271. ThS. Đoàn Vương Nguyên – dvntailieu.wordpress.com Bài tập Trắc nghiệm Xác suất Trang 4A) X 0 1 2 P 0 0,19 0,81 B) X 0 1 2 P 0,19 0,51...
 • 7
 • 2,271
 • 74

Các suy luận để giải bài tập trắc nghiệm

Các suy luận để giải bài tập trắc nghiệm

Trung học cơ sở - phổ thông

... số đượcGiáo án dạy khối- dạy thêmGiáo viên : trần hữu tuyếnCách SUY Luận Để GIải NHANH bài tập TRắc NGHiệm 1. Công thức tổng quát của hiđrocacbon A có dạng (CnH2n+1)m. A thuộc dÃy đồng ... NaOH cần dùng là:A) 200ml B) 300ml C) 400ml D) 500ml.Đáp án: B.Suy luận : Cách giải tương tự bài 2.2 este là đồng phân của nhau nên có khối lượng mol bằng nhau và bằng 74g/mol.Theo phương ... của dung dịch NaOH là:A) 0,5M B) 1,0M C) 1,5M D) 2M.Đáp án: C.Suy luận : Cách giải tương tự bài 3.2 este có M bằng nhau và bằng 74.Theo phương trình nNaOH = neste =22,274= 0,3 molVNaOH...
 • 7
 • 1,389
 • 23

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn Hóa

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn Hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... khối lượng các oxit. b) Bài tập minh họa: 9 C.Mg D. Cu 1 Kinh nghiệm hướng dẫn HS giải nhanh Bài toán trắc nghiệm Để giải nhanh bài toán trắc nghiệm, ngoài việc nắm vững ... thường được áp dụng giải bài toán vô cơ và hữu cơ, tránh được việc lập nhiều phương trình, từ đó sẽ không phải giải những hệ phương trình phức tạp. b) Bài tập minh họa: 1/ Bài 1: Hòa tan 14 gam ... giải bài toán. - Nếu có nhiều chất oxi hóa và nhiều chất khử cùng tham gia trong bài toán, ta cần tìm tổng số mol electron nhận và tổng số mol electron nhường rồi mới cân bằng. b) Bài tập áp...
 • 9
 • 3,869
 • 216

Bài tập trắc nghiệm môn vật lý

Bài tập trắc nghiệm môn vật lý

Cao đẳng - Đại học

... & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 1-BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMPhần Điện Xoay Chiều ... B.22)1(CLRRk C.RCLk1D.CLRk1Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn ... RC.C. Hai phần tử đó là LC. D. Tổng trở của mạch là 102Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn...
 • 30
 • 1,205
 • 4

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm

Cao đẳng - Đại học

... tác dụng của từ trườngCâu 2: Điều nào sau đây là sai khi nói đến những kết quả rút ra từ thí nghiệm với tế bào quang điện?A. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện luôn có...
 • 3
 • 353
 • 1

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm lý

Vật lý

... tác dụng của từ trườngCâu 2: Điều nào sau đây là sai khi nói đến những kết quả rút ra từ thí nghiệm với tế bào quang điện?A. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện luôn có...
 • 3
 • 595
 • 3

Bài tập trắc nghiệm về Sinh Lý Học(full các chương)

Bài tập trắc nghiệm về Sinh Lý Học(full các chương)

Y học thưởng thức

... thích lạ xuất hiện.d. ức chế tập thành, do không củng cố.e. ức chế tập thành, do kích thích lạ.Câu 7: ức chế có điều kiện trong hoạt động TK cấp cao là:a. ức chế tập thành trong đời sống, do ... phát triển, hoạt động bài tiết corticoid, chủ yếu là corticoid đường. Tăng cường chuyển hoá sắc tố dưới da. Có ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương, tăng trí nhớ, học tập. Câu 19. Tác dụng ... mắt.d. Kích thích tuyến giáp phát triển, hoạt động bài tiết tyrosin, có thể gây lồi mắt.e. Kích thích tuyến cận giáp phát triển và hoạt động bài tiết PTH, có thể gây lồi mắt.Câu 20. Tác dụng...
 • 137
 • 24,936
 • 411

Xem thêm

Tìm thêm: tình hình bảo lãnh trong ngoại thƣơng tại ngân hàng ngoại thƣơng hà nội từ năm 2001 đến nay các đối tƣợng đƣợc ngân hàng bảo lãnh tình hình thực hiện hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng ngoại thƣơng hà nội các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng ngoại thƣơng hà nội khái quát về ngân hàng ngoại thƣơng hà nội hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng tại ngân hàng ngoại thƣơng hà nội bài học kinh nghiệm với việt nam nghiệm bảo lãnh ở trung quốc nghiệm về bảo lãnh ngân hàng của các nƣớc asean cơ sở pháp lý của hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng của ngân hàng thƣơng mại chủ thể của một giao dịch bảo lãnh trong ngoại thƣơng trò của hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng của các ngân hàng thƣơng mại hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng của các ngân hàng thƣơng mại điều kiện cần thiết để thực hiện bảo lãnh của các nhtm mục đích và chức năng của bảo lãnh tổng quan về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thƣơng mại đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu hoàn thiện và mở rộng hợp lý hóa mạng lưới phân phối sản phẩm ngân hàng đa dạng hoá sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của gp bank trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế mục tiêu và triển vọng phát triển của gp bank trong những năm tới