bài tập trắc nghiệm adn arn protein

Bài tập trắc nghiệm cơ chế tự nhân đôi của ADN

Bài tập trắc nghiệm cơ chế tự nhân đôi của ADN

Sinh học

... = 16245, XTD = GTD = 24381 D.ATD = TTD = 8256, XTD = GTD = 32379Câu 15 : Một đoạn ADN nhân đôi trong môi trường chứa toàn bộ các Nu tự do được đánh dấu bằng đồng vịphóng xạ. Cuối ... dấu chứa 450T và 300X. Số lượng từng loại Numôi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của đoạn ADN nói trên là :A.ATD = TTD = 3750, XTD = GTD = 3150 B.ATD = TTD =2250, XTD = GTD...
 • 2
 • 2,932
 • 231

BAI TAP TRAC NGHIEM KINH TE VI MO_UEH.pdf

BAI TAP TRAC NGHIEM KINH TE VI MO_UEH.pdf

Cao đẳng - Đại học

... đoán tơng lai một cách chính xác. 5. Tập hợp các cơ hội bao gồm chỉ những phơng án tốt nhất. 6. Đờng giới hạn khả năng sản xuất biểu thị biên giới của tập hợp các cơ hội. 7. Nếu một nền kinh ... nhấn mạnh đến các quy luật kinh tế. d. Tập hợp các giả định và các kết luận rút ra từ các giả định này. e. Một cộng đồng kinh tế nhỏ đợc thành lập để kiểm nghiệm tính hiệu quả của một chơng trình ... dụng các công cụ cung và cầu để giải thích mức độ đúng sai của nhận định trên. A - câu hỏi trắc nghiệm kinh t vi mụ 1.1 Chọn câu trả lời 1. Lý do nào sau đây không phải là lý do tại...
 • 104
 • 3,046
 • 30

Phân dạng và phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan

Phân dạng và phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan

Kỹ thuật lập trình

... [2], [3], [15] Bài tập trắc nghiệm có hai loại : trắc nghiệm tự luận (thường gọi là bài tập tự luận) và trắc nghiệm khách quan (thường gọi là bài tập trắc nghiệm) . Bài tập trắc nghiệm khách quan ... ĐT:03503.921699 , DĐ :0905.153.34121 Phân dạng và phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quanA.MỞ ĐẦUI. Đặt vấn đề: Trắc nghiệm là một hoạt động thực hiện để “đo lường” năng lực của của các ... giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quanĐể có thể phát hiện ra vấn đề của một bài toán, yêu cầu học sinh phải nắm vững các lý thuyết cơ sở và các phương pháp vận dụng để giải một bài toán hóa...
 • 66
 • 4,785
 • 25

Bài tập trắc nghiệm môn luật

Bài tập trắc nghiệm môn luật

Cao đẳng - Đại học

... gia.c. Tăng cường các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao.d. Cả a,b,c. Câu 19: Tập quán pháp là:a. Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật.b. Biến đổi những thói quen hành xử của con...
 • 6
 • 1,180
 • 11

Bài tập trắc nghiệm môn luật 2

Bài tập trắc nghiệm môn luật 2

Cao đẳng - Đại học

... Luật, pháp lệnh.c. Ban hành các văn bản pháp luật.d. Cả a,b,c. Câu 27: Tập quán pháp là:a. Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật.b. Biến đổi những thói quen hành xử của con...
 • 6
 • 1,065
 • 15

Một số bài tập trắc nghiệm xác suất

Một số bài tập trắc nghiệm xác suất

Cao đẳng - Đại học

... ThS. Đoàn Vương Nguyên – dvntailieu.wordpress.com Bài tập Trắc nghiệm Xác suất Trang 5 Câu 9. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất 23, ( 2; ... 38,9672VarY = ; D. 39, 0075VarY = . ThS. Đoàn Vương Nguyên – dvntailieu.wordpress.com Bài tập Trắc nghiệm Xác suất Trang 2 Câu 8. Có 3 sinh viên 1A, 2A, 3A cùng thi môn XSTK. ... 0, 0741; C. 0, 0217; D. 0, 0271. ThS. Đoàn Vương Nguyên – dvntailieu.wordpress.com Bài tập Trắc nghiệm Xác suất Trang 4A) X 0 1 2 P 0 0,19 0,81 B) X 0 1 2 P 0,19 0,51...
 • 7
 • 2,264
 • 74

Các suy luận để giải bài tập trắc nghiệm

Các suy luận để giải bài tập trắc nghiệm

Trung học cơ sở - phổ thông

... số được Giáo án dạy khối- dạy thêmGiáo viên : trần hữu tuyếnCách SUY Luận Để GIải NHANH bài tập TRắc NGHiệm 1. Công thức tổng quát của hiđrocacbon A có dạng (CnH2n+1)m. A thuộc dÃy đồng ... NaOH cần dùng là:A) 200ml B) 300ml C) 400ml D) 500ml.Đáp án: B.Suy luận : Cách giải tương tự bài 2.2 este là đồng phân của nhau nên có khối lượng mol bằng nhau và bằng 74g/mol.Theo phương ... của dung dịch NaOH là:A) 0,5M B) 1,0M C) 1,5M D) 2M.Đáp án: C.Suy luận : Cách giải tương tự bài 3.2 este có M bằng nhau và bằng 74.Theo phương trình nNaOH = neste =22,274= 0,3 molVNaOH...
 • 7
 • 1,387
 • 23

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn Hóa

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn Hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... khối lượng các oxit. b) Bài tập minh họa: 9 C.Mg D. Cu 1 Kinh nghiệm hướng dẫn HS giải nhanh Bài toán trắc nghiệm Để giải nhanh bài toán trắc nghiệm, ngoài việc nắm vững ... thường được áp dụng giải bài toán vô cơ và hữu cơ, tránh được việc lập nhiều phương trình, từ đó sẽ không phải giải những hệ phương trình phức tạp. b) Bài tập minh họa: 1/ Bài 1: Hòa tan 14 gam ... giải bài toán. - Nếu có nhiều chất oxi hóa và nhiều chất khử cùng tham gia trong bài toán, ta cần tìm tổng số mol electron nhận và tổng số mol electron nhường rồi mới cân bằng. b) Bài tập áp...
 • 9
 • 3,861
 • 216

Bài tập trắc nghiệm môn vật lý

Bài tập trắc nghiệm môn vật lý

Cao đẳng - Đại học

... & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 1-BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMPhần Điện Xoay Chiều ... B.22)1(CLRRk C.RCLk1D.CLRk1 Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn ... RC.C. Hai phần tử đó là LC. D. Tổng trở của mạch là 102 Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn...
 • 30
 • 1,201
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: tăng cường kiểm tra hoạt động dạy học đổi mới công tác điều hành lãnh đạo hoạt động dạy học làm tôt công tác tổ chức trong quản lý hoạt động dạy học kế hoạch hóa công tác quản lý hoạt động dạy học yêu cầu đ́i với công tác quản lý hoa ̣ t đô ̣ ng dạy học môn gia ́ o dụ c quô ́ c phò ng an ninh ở trƣờng đại học quản lý csvc và các điều kiện phuc vu cho hoạt động dạy học đặc trưng hoạt động học môn giáo duc quôc ph̀ng an ninh đánh giá về mức độ quan trọng của các biện pháp quản lý gdsktc khảo sát về mức độ cần thiết của từng biện pháp quản lý gdsktc biện pháp 9 thực hiện công tác thi đua khen thưởng kích thích động lực dạy học về gdsktc biện pháp 8 phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận lãnh đạo quản lý và các phòng ban chức năng trong việc thực hiện kế hoạch gdsktc biện pháp 7 hoàn thiện cơ sở vật chất kinh phí phục vụ cho công tác gdsktc biện pháp 4 đẩy mạnh xã hội hóa gdsktc biện pháp 3 nâng cao vai trò của tổ chức đoàn thanh niên thông qua kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa biện pháp 2 tăng cường kiểm tra đánh giá giám sát việc gdsktc biện pháp 1 nâng cao năng lực nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên và học sinh về gdsktc các biện pháp quản lý gdsktc cho học sinh trường trung học phổ thông an lão hải phòng những căn cứ để xây dựng biện pháp thực trạng các biện pháp quản lý gdsktc