bài tập toán trắc nghiệm lớp 4

Bài soạn Bai tap on trac nghiem lop 8

Bài soạn Bai tap on trac nghiem lop 8

Tiếng anh

... writing 24. Do you collect stamps or other things ? - Yes, I am a stamp………………… 47 . I must hurry. My friend………………… if I am not on time.A. will be annoyed B. is annoyed C. annoys D. will annoy 48 . ... having C. had D. has83. He ………… them since last week.A. knew B. has known C. knowing D. knows 84. They ………… the trees at the moment.A. planted B. plant C. has planted D. are planting85. Jenny ... drinking93. If he …………… hard, he will pass the exam.A. study B. studied C. studies D. to study 94. This place ………………a long time ago.A. built B. builds C. was built D. is built95. Last night...
 • 5
 • 607
 • 4

Bài giảng Bai tap on trac nghiem lop 8

Bài giảng Bai tap on trac nghiem lop 8

Tư liệu khác

... following day 43 . My brother and I ………………………………………….A. am having a wonderful time here. B. am having a wonder time hereC. are having a wonderful time here. D. are having a wonder time here. 44 . He ... to 47 . I must hurry. My friend………………… if I am not on time.A. will be annoyed B. is annoyed C. annoys D. will annoy 48 . Should the boy in English ?A. speak B. speaking C. speaks D. to speak 49 . ... the next day D. whether I will come back tomorrow 45 . Do you think you will be able ………….a space trip ?A. take B. taking C. to take D. to taking 46 . When I was young, I ……………climb trees and mountains.A....
 • 5
 • 276
 • 2

100 bài toán trắc nghiệm lớp 5

100 bài toán trắc nghiệm lớp 5

Mầm non - Tiểu học

... D. 7 số Bài 78: Phép chia: 22 ,44 18 4 4 1, 24 84 12Có số dư là:A. 12 B. 1,2 C. 0,12 D. 0,012 Bài 79: Phân số 4 3 bằng phân số nào dưới đây ?A. 4 3B. 4 6C. 129D. 14 12 Bài 80: ... là:A. 40 và 25 B. 40 và 15 C. 25 và 45 D. 50 và 40 Bài 35: 2 4 1 gấp bao nhiêu lần 81 ?A. 24 lần B. 18 lần C. 12 lần D. 9 lần 4 Bài 54: Chuyển hỗn số 5 4 3 thành phân số được: A. 4 19B. ... 4 3; 40 30; 60 45 ; 8075Phân số bằng 2015 là:A. 4 3B. 40 30C. 60 45 D. 8075 Bài 67: Đổi 7m 4dm = ? mA. 7100 4 m B. 7100 40 m C. 710 4 m D. 71000 4 m Bài 68: Điền vào chỗ...
 • 14
 • 1,688
 • 6

Bài kiểm tra toán trắc nghiệm lớp 2

Bài kiểm tra toán trắc nghiệm lớp 2

Tiểu học

... + 42 …… 34 + 25 A. > B. < C. = b) 79 – 36 …… 34 + 18 A. > B. < C. =Câu 9 : Tính hiệuSố bị trừ 76 86 59 68Số trừ 23 40 19 48 HiệuCâu 10 : ( Toán nâng cao ) Đội đồng ca của lớp ... có 15 bạn trai , số bạn gái có nhiều hơn số bạn trai là 6 bạn. Hỏi đội đồng ca của lớp 2A có bao nhiêu bạn ? Bài giải :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... Câu 6 : Chọn đáp án đúng (A,B,C hoặc D) 79 - = 16 A. 46 B. 37 C. 63 D. 62 Câu 7 : Chọn Đ hoặc S rồi viết vào ô trống sau 3dm5cm = 35cm 20cm = 2dm2dm...
 • 2
 • 247
 • 1

bài 95 toán - tuần 19 lớp 4

bài 95 toán - tuần 19 lớp 4

Toán học

... tháng 1 năm 2009 Toán : Luyện tập a)Diện tích của mảnh đất đó là:A. 52 X 48 = 249 6 ( m2)B. 52 X 40 = 2000 ( m2)C. 52 X 40 = 2080 ( m2)b)Chu vi của mảnh đất đó là:A. 52 + 40 = 92 ( m ... luận nhóm Toán : Thứ sáu ngày 9 tháng 1 năm 2009Kiểm tra bài cũ: Bài 3/ 1 04 Tính diện tích hình bình hành, biết: a) Độ dài đáy là 4 dm, chiều cao là 34 cm; b) Độ dài đáy là 4 m, chiều ... SƯƠNG Môn Toán Bài: Luyện tập ( Tiết 95 / tuần 19 ) LỚP BỐN A Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUANG TÁM Thứ sáu ngày 9 tháng 1 năm 2009Trò chơi : Ai nhanh hơn Toán : Luyện tập ABCD...
 • 13
 • 2,564
 • 9

bai tap toan nang cao lop 5 1

bai tap toan nang cao lop 5 1

Mầm non - Tiểu học

... nhật ABCD là : 24 x 4 = 96 (cm2) Bài 10 : Tích sau đây có tận cùng bằng chữ số nào ? Bài 8 : Có 5 đội tham gia dự thi toán đồng đội. Tổng số điểm của cả 5 đội là 144 điểm và thật ... MQ = NP = QP = 4 cm và CN = AD. Mặt khác AD = NP + QM = 4 + 4 = 8 (cm) Do đó : CN = AD = 8 cm. Diện tích hình thang vuông PQCN là : (CN + PQ) x NP : 2 = (8 + 4) x 4 : 2 = 24 (cm2) Suy ... hiện số 2005. BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P1) Bài 1 : Tí có một số bi không quá 80 viên, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi...
 • 12
 • 5,780
 • 63

Bai tap Toan nang cao lop 2

Bai tap Toan nang cao lop 2

Toán học

... 32 41 + x d) 42 + 21 + x 42 + 21 b) 56 y 45 y g) 52 47 52 47 x c) x 26 x 18 h) 29 + 42 x 42 + 29 + x Bài 20 : Có một cân đĩa và hai quả cân loại 1kg và 5 kg . Làm thế nào cân đợc 4 kg ... 878 695Số bị trừ 989 989Số trừ 576 576 43 0Hiệu 41 3 41 3 786Ôn tập toán cuối lớp 2 Tiểu học Quang Trung Lớp 2 D Bài 37 : Có 5 con chim nhốt vào 4 cái lồng . Có thể nói chắc chắn rằng có ... .8ABCDKIHGEÔn tập toán cuối lớp 2 Tiểu học Quang Trung Lớp 2 D d) Số tam giác có tất cả là : Bài 5 : a) Số ?Số bị trừ 789 916 769 9 74 Số trừ 45 6 302 240 506 650Hiệu 83 207 522b)...
 • 9
 • 13,707
 • 222

Bài tập toán nâng cao lớp 2

Bài tập toán nâng cao lớp 2

Toán học

... CDGBE Bài 19 : Điền dấu < , > , = thích hợp vào chỗ trống ( Với x khác 0 )a) x + 32 41 + x d) 42 + 21 + x 42 + 21 b) 56 y 45 y g) 52 47 52 47 x c) x 26 x 18 h) 29 + 42 x 42 + 29 ... . 4 ABCDKIHGEd) Số tam giác có tất cả là : Bài 5 : a) Số ?Số bị trừ 789 916 769 9 74 Số trừ 45 6 302 240 506 650Hiệu 83 207 522b) Tìm x biết 112 + 143 + x = 999 102 x - 123 = 40 0 ... 26 = 75 17 c) 45 + 47 x = 59 + 9 Bài 2 : Tính nhanh a) 17 + 25 + 13 + 45 b) 24 + 18 + 26 + 22 c) 50 + 17 + 13 + 20 b) Điền số thích hợp vào ô trống Bài 3 : Tấm vải trắng dài...
 • 9
 • 6,008
 • 90

6 bai An toàn giao thông lớp 4

6 bai An toàn giao thông lớp 4

Tư liệu khác

... động 4 : Ngồi ở tren tàu xe- Cho HS thảo luận theo nhóm .- Gọi các nhóm lên trình bày .- GV cùng cả lớp nhận xét. Chốt ý chính .IV/ Củng cố dặn dò : Hệ thống bài . Về thực hiện Hoạt động tập ... Su tầm một số tranh ảnh đẹp về GTĐT III/ Các hoạt động dạy học * Hoạt động 1 : Ôn tập bài cũ, giới thiệu bài mới - GV dùng bản đồ sông ngòi giới thiệu HS - GV nói thêm : GTĐT rẻ tiền vì ... ) 4. Biển báo đợc phép đỗ . 5. Biển báo phía trớc có bến đò, bến phà. ) - HS nhận biết từng biển báo - GV chốt ý . IV/ Củng cố dặn dò : GV hệ thống . HS về thực hành An toàn giao thông Bài...
 • 6
 • 2,078
 • 12

Bài soạn Toan phan so lop 4

Bài soạn Toan phan so lop 4

Toán học

... 7 4 7 4 432165;;;là những phân sốMỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang. Toán Toán Bài tập ... 21ViÕt: 4 3ViÕt: 7 4 Bµi 2: ViÕt theo mÉu:Bµi 2: ViÕt theo mÉu: Ph©n sè Tö sè MÉu sè6-116118-105-12 65Đọc: năm phần sáuViết: 21Đọc: một phần hai Viết: Đọc: 4 3ba ... Thiết kế Bài giảng & kỹ thuật vi tínhThầy Nguyễn Văn Thái Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế VinhThực hiện tiết dạyCô : Dương Thị HươngGV lớp 4A Trường TH Lương Thế...
 • 10
 • 2,013
 • 15

Bài soạn Toan phan so lop 4

Bài soạn Toan phan so lop 4

Toán học

... CHÚNG TÔI HOÀN THÀNH BÀI GIẢNG NÀYXin ch©n thµnh c¶m ¬n sù ®ãng Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn cho thiÕt kÕ nµy!gãp ý kiÕn cho thiÕt kÕ nµy! Toán Toán Bài tập 3 (107):Viết các ... Thiết kế Bài giảng & kỹ thuật vi tínhThầy Nguyễn Văn Thái Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế VinhThực hiện tiết dạyCô : Dương Thị HươngGV lớp 4A Trường TH Lương Thế ... s¸uGiíi thiÖu ph©n sèPh©n sè 65cã tö sè lµ 5, mÉu sè lµ 6 ViÕt: 21ViÕt: 4 3ViÕt: 7 4 To¸nTo¸n9 4 1095 ;Chän c¸c ph©n sè!;10 ;Cho To¸nTo¸nBµi tËp 1 (107): ViÕt ph©n...
 • 10
 • 1,406
 • 8

BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P2) Bài 16 : Tôi đi bộ từ trường về nhà với vận pdf

BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P2) Bài 16 : Tôi đi bộ từ trường về nhà với vận pdf

Mầm non - Tiểu học

... = 4/ 5 (số vở của Toán) Mặt khác theo đề bài nếu Toán bớt đi 5 quyển thì số vở của Toán bằng tổng số vở của Tuổi và Thơ, do đó 5 quyển ứng với : 1 - 4/ 5 = 1/5 (số vở của Toán) Số vở của Toán ... là : 11 + 77 = 88. Ta có : 88 = 1 x 88 = 2 x 44 = 4 x 22 = 8 x 11. Vậy tổng 2 số chia hết cho các số : 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 11 ; 22 ; 44 ; 88. Bài 17 : Cho phân số : a) Có thể xóa đi trong ... ; mẫu xóa 24 hoặc xóa 11, 13 thì tử xóa 4 hoặc xóa 1, 3 ; mẫu xóa 12, 18 hoặc 13, 17 hoặc 14, 16 thì tử xóa 5 hoặc 2, 3 hoặc 1, 4 ; mẫu xóa 12, 24 hoặc 11, 25 hoặc 13, 23 hoặc 14, 22 hoặc 15,...
 • 12
 • 982
 • 1

BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P3) Bài 28 : Bạn hãy cắt một hình vuông có diện ppt

BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P3) Bài 28 : Bạn hãy cắt một hình vuông có diện ppt

Mầm non - Tiểu học

... A = (20 04 x 20 04 x x 20 04) x 20 04 = C x 20 04 (C có 2002 thừa số 20 04) . C có tận cùng là 6 nhân với 20 04 nên A có tận cùng là 4 (vì 6 x 4 = 24) . B = 2003 x 2003 x x 2003 (gồm 20 04 thừa số) ... là : 90 x 3/5 = 54 (lít). BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P3) Bài 28 : Bạn hãy cắt một hình vuông có diện tích bằng 5 / 8 diện tích của một tấm bìa hình vuông cho trước. Bài giải : Chia ... = 4/ 9 (thùng A). Cả 2 thùng có thể chứa được số dầu nhiều hơn thùng A là : (3/5 + 4/ 9) - 1 = 2 /45 (thùng A). 2 /45 số dầu thùng A chính là 4 lít dầu. Do đó số dầu ở thùng A là : 4 : 2 /45 ...
 • 12
 • 1,872
 • 10

BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P7) Bài 118 : Một tờ giấy hình vuông có diện tích potx

BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P7) Bài 118 : Một tờ giấy hình vuông có diện tích potx

Mầm non - Tiểu học

... là số bé hơn 4 vì nếu số đó là 4 thì số bi của Thu là 4 x 9 = 36. Khi đó ít nhất Đông có số bi là 37 thì chỉ riêng tổng số 43 + 1 = 44 (tuổi) Tuổi của con hiện nay là : 44 : 4 = 11 (tuổi) ... mỗi lớp. Biết rằng tổng số cây trồng được của ba lớp là 43 cây. Bài giải : Cách 1 : Vì số cây lớp 5A và lớp 5B trồng được nhiều hơn số cây của lớp 5B và 5C là 3 cây nên số cây của lớp 5A ... 3 lớp là : 43 x 2 = 86 (cây). Ta có sơ đồ : BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P7) Bài 118 : Một tờ giấy hình vuông có diện tích là 72 cm2 thì đường chéo của tờ giấy đó dài bao nhiêu ? Bài...
 • 15
 • 1,309
 • 5

Xem thêm