bài tập thống kê đáp án

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Bài tập Pascal có đáp án (Full)

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Bài tập Pascal có đáp án (Full)

Cao đẳng - Đại học

... While not eof(f) Begin read(f,i); write(i:3); End; Readln; End Bài 60: Mở file số nguyên có đĩa, chép nội dung sang tập tin in nội dung tập tin sau chép hình Program COPY_FILE; Trang 37 Uses Crt; ... Write(C(j,i):3:0); Writeln; End; Readln; End Bài 30: Viết chương trình tính diện tích tam giác, tròn, vuông, chữ nhật chương trình Sau hỏi chọn phương án tính diện tích cách chọn bảng chọn lệnh ... Writeln('Tong la: ',s:6:2); Readln; End Bài 36: Giải hệ phương trình: Viết chương trình giải hệ phương trình tuyến tính ẩn dùng ma trận a11.x + a12.y = c1 a21 + a22.y = c2 Bài 37: Hãy viết chương trình...
 • 41
 • 350
 • 0

Đe thi Xac suat thong ke & dap an.pdf

Đe thi Xac suat thong ke & dap an.pdf

Cao đẳng - Đại học

... Số kw điện sử dụng tháng hộ loại A X ∈ N (90;100) Một tổ dân phố gồm 50 hộ loại A Giá điện 2000 đ/kw giờ, tiền phí dịch vụ 10 000 đ tháng Dự đoán số tiền điện phải trả tháng tổ với độ tin cậy ... bán tuần 200kg Việc thay đổi có hiệu vể chất không? (mức ý nghĩa 5%) c Những tuần bán từ 250kg trở lên tuần hiệu Ước lượng tỷ lệ tuần hiệu với độ tin cậy 90% d Ước lượng số kẹo trung bình bán ... gạo bán hàng ngày cửa hàng, ta có xi (kg) 110-125 125-140 140-155 155-170 170-185 185-200 200-215 215-230 ni 12 25 30 20 13 a Giả sử chủ cửa hàng cho trung bình ngày bán không 140kg tốt nghỉ bán...
 • 32
 • 5,885
 • 75

Bài tập Casio(Có đáp án)

Bài tập Casio(Có đáp án)

Toán học

... KQ: y = 26 29 x y = Bài toán 3.1 Giải hệ phơng trình x + y = 25 Bài toán 3.2 Tính a b đờng thẳng y = ax + b qua hai điểm A(2; - 5) KQ: a = - B(- 6; 9) ; b=4 Bài toán 3.3 Tính b c parabol ... trình bậc hai 7,5 Bài toán 6.1 Giải phơng trình 2x2 + 9x - 45 = KQ: x1 = 3; x2 = - Bài toán 6.2 Giải gần phơng trình 5x2 - 17,54x + 2,861 = KQ: x1 3,3365; x2 0,1715 Bài toán 6.3 Giải phơng ... trình bậc ba Bài toán 7.1 Giải phơng trình x3 - 7x + = KQ: x1 = 2; x2 = - 3; x3 = Bài toán 7.2 Giải gần phơng trình 2x3 + 5x2 - 17x + = KQ: x1 1,7870; x2 - 4,4746; x3 0,1876 Bài toán 7.3 Tính...
 • 33
 • 593
 • 0

Bài tập Casio(Có đáp án)

Bài tập Casio(Có đáp án)

Tư liệu khác

... KQ: y = 26 29 x y = Bài toán 3.1 Giải hệ phơng trình x + y = 25 Bài toán 3.2 Tính a b đờng thẳng y = ax + b qua hai điểm A(2; - 5) KQ: a = - B(- 6; 9) ; b=4 Bài toán 3.3 Tính b c parabol ... trình bậc hai 7,5 Bài toán 6.1 Giải phơng trình 2x2 + 9x - 45 = KQ: x1 = 3; x2 = - Bài toán 6.2 Giải gần phơng trình 5x2 - 17,54x + 2,861 = KQ: x1 3,3365; x2 0,1715 Bài toán 6.3 Giải phơng ... trình bậc ba Bài toán 7.1 Giải phơng trình x3 - 7x + = KQ: x1 = 2; x2 = - 3; x3 = Bài toán 7.2 Giải gần phơng trình 2x3 + 5x2 - 17x + = KQ: x1 1,7870; x2 - 4,4746; x3 0,1876 Bài toán 7.3 Tính...
 • 32
 • 521
 • 4

bai tap gioi tu + dap an

bai tap gioi tu + dap an

Ngữ văn

...
 • 2
 • 915
 • 31

BÀI tập TÌNH HUỐNG & đáp án môn tín DỤNG NGÂN HÀNG

BÀI tập TÌNH HUỐNG & đáp án môn tín DỤNG NGÂN HÀNG

Ngân hàng - Tín dụng

... 130 Đáp án: Mức vay trả kỳ: = dư tiền mặt đầu kỳ + thu trông kỳ – chi kỳ – dư cuối kỳ dùng công thức tìm tháng vay 250; tháng vay 520; tháng trả 580 Số luỹ kế dư nợ: tháng = 130 + 250 = 380; tháng ... định năm dự án triệu Chia cổ tức năm 20% lợi nhuận ròng Từ thông tin Anh/chị xác định khả trả nợ vay Ngân hàng? Tại sao? Đáp án: Chưa thể xác định khả trả nợ thiếu nhiều thông tin phản ánh nhu cầu ... hàng thực cam kết bảo lãnh Hãy lựa chọn ba mức toán: 100, 60, 40 triệu VNĐ mà anh/chị cho ngân hàng bảo lãnh phải thực giải thích Đáp án: Ngân hàng toán 60 triệu VNĐ cho người thụ hưởng bảo lãnh...
 • 11
 • 9,279
 • 36

Bài tập thống doanh nghiệp

Bài tập thống kê doanh nghiệp

Ngân hàng - Tín dụng

... xuất kỳ báo cáo so với kỳ gốc? Bài 10: Có tài liệu thống DN gồm phân xưởng: Phân Giá thành đvsp Xưởng (tr đ / sp) Kỳ gốc Kỳ báo cáo 1,2 1,1 Ι(sx sp A) Giá bán đvsp (tr đ/ sp) Kỳ gốc Kỳ báo ... nhuận kỳ báo cáo so với kỳ gốc Bài 11: Có tài liệu thống DN gồm phân xưởng sau: Phân Giá thành đvsp Xưởng (tr đ / sp) Kỳ gốc Kỳ báo cáo 4,8 A (tấn) B (m3) 9,2 Giá bán đvsp (tr đ/ sp) Kỳ gốc Kỳ ... Tốc độ phát triển bình quân c) Hồi qui tương quan ( Theo công thức Yi - Yi – = ΔYi) Bài 8: Có tài liệu thống DN sau: - Số thành phẩm SX năm 500 000 SP Giá tiêu thụ bình quân SP 50 000 VNĐ -...
 • 5
 • 13,239
 • 231

Hướng dẫn giải bài tập thống kết quả SXKD của DN

Hướng dẫn giải bài tập thống kê kết quả SXKD của DN

Tài chính doanh nghiệp

... động bình quân - Tính số lao động bình quân cho loại - So sánh đánh giá tháng Kết tính toán bảng sau: Số lao động tháng Số lao động tháng 10 Các loại lao động Sốtơngđối(ngời) Tỉ trọng Sốtơngđối(ngời) ... đổi nên xí nghiệp thu đợc lợi nhuận nhiều Ngy 05 tháng năm 2006 Ngời lập biểu Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị (ký tên v đóng dấu) CHơng III: thống lao động Doanh nghiệp Bi số 1: Hớng dẫn giải: ... đầu năm đến Tháng năm đến ĐVT cuối tháng báo cáo cuối tháng báo cáo (03/06) b/cáo năm trớc (quý 1/06) (quý 1/05) C 1.000đ 62.000 27.060 75.720 1.000đ 75.000 29.710 72.000 Ước thực tháng (04/06)...
 • 21
 • 3,304
 • 5

Bài tập thống trong doanh nghiệp (chương II)

Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (chương II)

Cao đẳng - Đại học

... v tiêu thụ tháng 3/2006: Lọ cắm hoa tiêu thụ 300 cái, giá bán 15.000 đồng/cái Còn tồn kho cuối tháng 60 Chậu sứ tiêu thụ đợc 130 cái, giá bán 20.000 đồng/cái Còn tồn kho cuối tháng 10 Bình lọc ... Tổng giá trị sản phẩm sản xuất kế họach 2.3 Thống chất lợng sản phẩm: a Trờng hợp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đợc phân cấp chất lợng: Thống sử dụng phơng pháp sau: * Phơng pháp tỷ trọng:(d) ... GO ) quý? Biết rằng: Giá trị bán thnh phẩm đầu quý I = Đánh giá tình hình biến động giá trị sản xuất quý II so với quý I v cho nhận xét? Bi số 9: Có số liệu thống kết sản xuất xí nghiệp Dệt...
 • 13
 • 4,845
 • 7

cac bai tap vl co dap an

cac bai tap vl co dap an

Vật lý

... phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 phiếu soi - đáp án...
 • 7
 • 381
 • 0

BÀI TẬP KHÓ NHÔM- ĐÁP ÁN

BÀI TẬP KHÓ NHÔM- ĐÁP ÁN

Hóa học

... Al, 53,68% B Cu, 25,87% C Zn, 48,12% D Al 22,44% B 12 B 23 B 13 B 24 C C 14 C 25 C A 15 A 26 B ĐÁP ÁN A D B 16 17 18 B C B 27 28 29 B A D C 19 A 30 D D 20 C 10 B 21 B 11 C 22 D ...
 • 3
 • 2,911
 • 231

BÀI TẬP NHÔM CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP NHÔM CÓ ĐÁP ÁN

Hóa học

... với khí H2 18 Cô cạn dung dịch X, thu m gam chất rán khan Giá trị m là: A 97,98 B 106,38 C 38,34 D 34,08 Nguyễn Bích Phương Đáp án chuyên đề tập Nhôm 1B 11D 21B 31A 41A 2A 12A 22B 32B 42A 3B...
 • 5
 • 1,374
 • 43

ngân hàng 550 bài tập lý có đáp án

ngân hàng 550 bài tập lý có đáp án

Vật lý

... tượng giao thoa ánh sáng ? A Giao thoa ánh sáng tổng hợp hai chùm sáng chiếu vào chỗ B Giao thoa hai chùm sáng từ hai bóng đèn xảy chúng qua kính lọc sắc C Giao thoa ánh sáng xảy ánh sáng đơn sắc ... chất Trong thí nghiệm giao thoa khe Iâng, vân sáng bậc, vân sáng cách vân trung tâm xa vân A ánh sáng đỏ B ánh sáng màu lam C ánh sáng tím D ánh sáng vàng Trong tượng quang điện ngoài, hiệu điện ... quang điện Năng lượng lượng tử ánh sáng phụ thuộc vào A nhiệt độ nguồn phát sáng B tần số xạ ánh sáng C số lượng tử phát từ nguồn sáng D vận tốc ánh sáng Chiếu chùm sáng đơn sắc đến bề mặt kim loại,...
 • 49
 • 431
 • 0

Tài liệu BÀI TẬP THỐNG pptx

Tài liệu BÀI TẬP THỐNG KÊ pptx

Cao đẳng - Đại học

... Tháng Tháng 4 Tháng Tháng 6 Tháng 5 7 Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 10 12 Tháng 11 8 13 Tháng 12 14 10 đơn vị tính : trăm nghìn VND a) Tính thu nhập bình quân người lao động/tháng nhà máy b) Tính ... So sánh lợi nhuận thu từ xưởng (biết qsản xuất = qbán) d) Đánh giá hiệu sản xuất xưởng toàn doanh nghiệp 10 Có tài liệu tình hình sản xuất doanh nghiệp sau: Chỉ tiêu Tháng Tháng Tháng Tháng Doanh ... tháng quý I e) Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch bình quân quý I 11 Có tài liệu tình hình thu nhập bình quân người lao động nhà máy năm 2000 sau: Stt Nhà máy A Nhà máy B Nhà máy C Tháng 6 Tháng Tháng...
 • 9
 • 812
 • 4

Bài tập Thống ứng dụng (2010)- ThS. Lê Văn Hòa - ĐHBKHN

Bài tập Thống kê ứng dụng (2010)- ThS. Lê Văn Hòa - ĐHBKHN

Cao đẳng - Đại học

... tốt d đoán hay kh ng b Hãy kiểm định x m liệu ng ta có th c tốt đoán hay kh ng với m c ý ngh a 5% 16 16 Trong tháng Năm 2008 doanh số bán hàng hàng tháng t m t m u ng u nhiên 38 điểm bán hàng ... ngày bán hàng doanh số bán hàng trung bình m i ngày 1000$ c a m t điểm bán lẻ 28 với đ lệch chuẩn 4,13 a Xác định kho ng tin cậy 99% cho doanh số bán hàng trung bình hàng ngày c a điểm bán hàng ... s khác biệt đáng kể doanh thu bán b o hiểm hàng tháng c a người có cấp người kh ng có cấp hay kh ng? M t nhà qu n lý cân nhắc s l a ch n hai loại hệ thống máy t nh M t tiêu ch đánh giá thời gian...
 • 40
 • 2,525
 • 62

Xem thêm