bài tập phân tích đa thức thành nhân tử lớp 8

Bai tập phân tích đa thức thành nhân tử

Bai tập phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... = 3abcCÁC DẠNG BÀI TẬP CẦN KHAI THÁC A) . DẠNG 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:+ Bài tập : 1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) 3x – 3yb) ... 9a6b4d) 8m3 + 36m2n + 54mn2 + 27n3 B) . DẠNG 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dung hằng đẳng thức + Bài tập :1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :a) x2 ... hóa bài toán : Phân tích đa thức sau thành nhân tử: A = pm+2.q – pm+1.q3 – p2.qn+1+ p.qn+3+ Đề xuất bài tập tương tự: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 4x(x – 2y) + 8y(2y...
 • 15
 • 31,979
 • 458

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... x3 – y3 – z35. 3x5 – 10x4 – 8x3 – 3x2 + 10x + 8 6. 5x4 + 24x3 – 15x2 – 118x + 247. 15x3 + 29x2 – 8x – 12 8. x4 – 6x3 + 7x2 + 6x – 8 9. x3 + 9x2 + 26x + 24Bµi tËp ... x3 – x2 – x - 211. x 8 + x + 1 27. x 8 + x6 + x4 + x2 + 112. x 8 + x7 + 1 28. x9 – x7 – x6 – x5 + x4 + x3 + x2 + 113. x 8 + 3x4 + 1 29. a(b3 – c3) + b(c3 ... 29x + 24 8. 32x4 + 1 24. x10 + x 8 + x6 + x4 + x2 + 19. x4 + 4y425. x7 + x5 + x4 + x3 + x2 + 110. x7 + x2 + 1 26. x5 – x4 – x3 – x2 – x - 211. x 8 + x +...
 • 3
 • 3,322
 • 126

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... – 8x3 – 3x2 + 10x + 8 6. 5x4 + 24x3 – 15x2 – 118x + 247. 15x3 + 29x2 – 8x – 12 8. x4 – 6x3 + 7x2 + 6x – 8 9. x3 + 9x2 + 26x + 24 Bài tập 8: Phân tích đa thức thành nhân ... z5 8. a(b2 + c2) + b(c2 + a2) + c(a2 + b2) + 2abc9. a3(b – c) + b3(c – a) + c3(a – b)10. abc – (ab + bc + ac) + (a + b + c) – 1 Bài tập 9: Phân tích đa thức thành nhân tử. 1. ... 4x2 + 4x – 122. (x2 + 4x + 8) 2 + 3x(x2 + 4x + 8) + 2x23. (x2 + x + 1)(x2 + x + 2) – 124. (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 245. (x2 + 2x)2 + 9x2 + 18x + 206. x2 – 4xy + 4y2...
 • 2
 • 3,746
 • 129

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... nào để phân tích đa thức thành nhân tử? ?2Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp1. Ví dụ:Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x3 ... Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Bài tập 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x3 2x2 + x b) 2xy x2 ... nhà-Nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. -Xem lại các bài tập đà làm.-BTVN: 51, 53, 56, 57/SGK tr 24, 25.Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp...
 • 10
 • 4,000
 • 10

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... toán phân tích đa thức thành nhân tử. 3./Phương án cho tiết luyện tập HĐ1: `Cho học sinh nhắc lại kiến thức cũ.-Nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử ?-Hoàn thành các hằng đẳng thức ... chưa nắm vững kiến thức phân tích đa thức thành nhân tử để vận dụng giải bài toán trên*Giáo viên hướng dẫn: ta nên phân tích đa thức trên thành nhân tửrồi mới tính giátrị biểu thức. Cụ thể làTa ... biết vận dụng linh hoạt phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để giải toán.*Giáo viên hướng dẫn: Ta nên phân tích vế trái của đẳng thức trên thành nhân tử x2 - 3x = 0x(x - 3)=0ta có...
 • 8
 • 9,529
 • 177

SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... huy sự sáng tạo của HS qua bài toán phân tich đa thức thành nhân tử. Phân tích đa thức B=2x3 -5x2 + 8x -3 (1) thành nhân tử +Nếu đa thức B phân tích thành nhân tử thì B có dạng:B = ( ax ... qua bài toán phân tich đa thức thành nhân tử. Với những loại bài toán này khi giải các em phải phân tích đa thức thành nhân tử hoặc rút gọn biểu thức . Qua đó rèn luyện đợc kỹ năng phân tích ... : Đặt nhân tử chung cho toàn đa thức .b. Các ví dụ : Phân tích đa thức thành nhân tử : P= ax-bx + ab-x2Q= x2-2xy+y2-2x+2y4. Trình tự suy nghĩ khi phân tích đa thức thành nhân tử a....
 • 15
 • 1,526
 • 22

Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... dụng:3. Bài tập: Bài tập 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x3 2x2 + xb) 2xy x2 y2 + 16c) x2 5x + 4d) x4 + 4Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng ... nhà-Nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. -Xem lại các bài tập đà làm.-BTVN: 51, 53, 56, 57/SGK tr 24, 25.Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp ... Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Bài tập 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x3 2x2 + x b) 2xy x2...
 • 10
 • 725
 • 1

SKKN: Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN: Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Tư liệu khác

... tài: “ Rèn kó năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh - môn đại số 8 ”.2. Đối tượng nghiên cứu:Rèn kó năng phân tích đa thức thành nhân tử. 3. Phạm vi nghiên cứu:Đề ... hạng tử trong bài toán. - Thành lập nhóm dựa theo mối quan hệ đó, phải thoả mãn:+ Mỗi nhóm đều phân tích được.+ Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm thì quá trình phân tích thành ... khoa Toán 8 hiện hành chỉ giới ba phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đó là: Đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử. Tuy nhiên trong phần bài tập lại có những bài không...
 • 17
 • 4,536
 • 41

Tiết 13: Luyện tập phân tích đa thức thành nhân tử

Tiết 13: Luyện tập phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... học bài *Nắm chắc các phương pháp phân tích cơ bản*Tìm hiểu thêm các phương pháp khác*Chú ý: Các ứng dụng củaviệc phân tích đa thức thành nhân tử: Tính giá trị biểu thức Giải phương trình Phân ... NGOC ANH 53.Nhóm các hạng tử: 4. Phối hợp các phương pháp:B. Bổ sung:*Phương pháp 5: Tách một hạng tử thành 2 hay nhiều hạng tử VD: Phân tích đa thức thành nhân tử: 23 2A x x= + +Giải:223 ... sè-LíP 8ATr­êngthcs kiÒu phó25-10-2006 NGOC ANH 3TiÕt 13 :luyÖn tËp Tªn ®Ò bµi:25-10-2006 NGOC ANH 13 BàI TậP Bổ TRợ:1.Giải phương trình: 3 22 2 0x x x + =2. Phân tích đa thức thành nhân...
 • 14
 • 1,276
 • 6

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ pdf

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ pdf

Toán học

... phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học. - Phương pháp đặt nhân tử chung - Dùng hằng đẳng thức - Nhóm nhiều hạng tử II. Luyện tập: Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 3xy ... cách làm tương tự Bài 4: Tính giá trị của biểu thức sau a) A = x2y – y + xy2 – x với x = -5, y = 2 ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ I. Nhắc lý ... xy = 11(x + y) – x(x + y) = (x + y)(11 – x) d) x2 – xy – 8x + 8y = x(x – y) – 8( x – y) =…… Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 9 – x2 + 2xy – y2; b) x2 – 6x – y2 + 9 ...
 • 4
 • 1,905
 • 20

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ docx

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ docx

Toán học

... … Bài 4: Làm các bài tập của tuần 5, tuần 6 chưa chữa xong ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ I. Kiến thức cơ bản: Phân tích đa thức thành nhân tử ... hạng tử là tìm cách tách đa thức đã cho thành nhóm các hạng tử thích hợp sao cho khi phân tích mmỗi nhóm hạng tử thành nhân tử thì xuất hiện nhân tử chung. II. Bài tập cơ bản Bài 1: Phân tích ... 3x2 – 3xy – 5x + 5y = (3x2 – 3xy) – (5x – 5y) = 3x(x – y) – 5(x – y) =…. Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 8xy3 – 5xyz – 24y2 + 15z; b) x(x + 1)2 + x(x – 5) – 5(x + 1)2 c)...
 • 3
 • 1,215
 • 8

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG VÀ DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC potx

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG VÀ DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC potx

Toán học

... …………………………………………………………… ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG VÀ DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I. Nhắc lại 7 hằng đẳng thức đáng nhớ GV bổ sung các hằng đẳng thức mở rộng 1. ... 2.1)1(nnx2yn-2 + nxyn-1 +yn II. Luyện tập: Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 3x3y2 – 6x2y3 + 9x2y2; b) 12x2y – 18xy2 – 30y2 c) y(x – z) + 7(z – x); d)27x2(y – ... = 0  …… d) x2 + 8x + 16 = 0  (x + 4)2 = 0  x + 4 = 0  x = -4 e) (x + 8) 2 = 121  (x + 8) 2 – 112 = 0  …… Hướng dẫn về nhà: Làm các bài tập 23, 24, 27, 28, 29 SBT ……………………………………………………………...
 • 4
 • 6,448
 • 81

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP doc

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP doc

Toán học

... HS lên bảng phân tích đa thức x4 + 64 thành nhân tử Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử a) (x2 + x)2 + 4(x2 + x) – 12 b) (x2 + 3x + 1)(x2 + 3x + 2) – 6 ? Đa thức trên có ... 2) ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP I. Mục tiêu: - HS nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân - Thành thạo phối hợp thức hiện ... phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử Làm các bài tập 35, 36, 37, 38 SGK ………………………………………………. ? ở câu c ta phân tích bằng cách nào? Thêm bớt để xuất hiện dạng nào? ?Thêm bớt hạng tử nào?...
 • 5
 • 1,106
 • 8

Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ pdf

Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ pdf

Toán học

... hằng đẳng thức, các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học. - Đọc trước bài " ;phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp". kiểm tra bài cũ ... 2. Hoàn thành bài tập sau : Phân tích đa thức thành nhân tử a) xy-x2y+x3y2 =x( ) b)(a-b)- (a-b)2 = (1 ) c)x2+2x-x-2=( x2+2x) (x+2)= 3. nhóm các hạng tử HS phân tích thành nhân tử đưa ... (10ph) GV:Nêu các phương pháp Phân tích các đa thức sau thành nhân tử đã học. áp dụng : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử .(Bảng phụ) 1. 2xy + 3z +6y +xz 2. 1-8x3 3. 3(x-y) -5x(x-y) Gv:...
 • 5
 • 1,172
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25