bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... trong cách làm trên, bạn Việt đà sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử? ?2Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 1. ... các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. -Xem lại các bài tập đà làm.-BTVN: 51, 53, 56, 57/SGK tr 24, 25.Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương ... Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Bài tập 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x3 2x2 + x b) 2xy x2...
 • 10
 • 4,000
 • 10

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... biết phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số ) bằng cách phối hợp nhiều phơng pháp. Biết làm các bài toán không quá khó các bài toán với hệ số nguyên. HS có kĩ năng phân tích đề bài để ... làm Đa đề bài lên bảng phụGọi 3 HS lên bảng trình bày bài giảiHS nhận xét bài làm của bạn 3Đại số 8 Kiều Ngọc TúTiết 13: phân tích đa thức thành nhân tử Bằng cách phối hợp nhiều phơng pháp ... hạng tử của đa thứcnhân tử chung hay không?Đó là nhân tử nào?Đặt nhân tử chung 5xBiểu thức trong ngoặc có phân tích thành nhân tử đợc hay không?Để giải bài toán này cần sử dụng phơng pháp...
 • 5
 • 12,101
 • 22

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... sgk /24, 25.1. Làm bài tập 51,53,54 sgk /24, 25. 2. Làm bài tập 36, 38 sbt / 7.2. Làm bài tập 36, 38 sbt / 7. 3. Hoàn thành các bài tập ở PHT.3. Hoàn thành các bài tập ở PHT. 4. ... thành nhân tử : Phân tích thành nhân tử : x2 - 6x + 8 5x5x3 3 + 10x+ 10x22y + 5xyy + 5xy225x5x3 3 + 10x+ 10x22y + 5xyy + 5xy22 1. Ví dụ:1. Ví dụ: Phân tích đa thức ... =1 Ví dụ 2 :Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 - 2xy + y2- 9x2 -2xy +y2 - 9 = (x2 -2xy+y2) - 9 = (x - y)2 - 32= (x - y - 3)(x - y + 3) 1. Làm bài tập 51,53,54...
 • 17
 • 2,206
 • 5

GAĐT- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

GAĐT- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Toán học

... Đặt nhân tử chung 2/ Nhóm nhiều hạng tử 3/ Dùng hằng đẳng thứ c PHòNG GD ĐàO TạO BỉM SƠNtRƯờNG THCS Lấ QUí ễNTiết13PHÂN TíCH ĐA THứC THàNH NHÂN Tử BằNG CáCH PHốI HợP NHIềU PHƯƠNG PHáP NGƯờI ... -Nếu đa thức có nhântử chung thì nên đặt nhân tử chung trướcđể đa thức còn lại trong ngoặc đơn giản hơn. Còn nếu đa thức không có nhân tử chungthì ta dùng phương pháp nhóm nhiều hạng tử nhưng ... tử người ta thường sử dụng phương pháp nào trước=2xy[x2 -(y2 +2y+1)]=2xy[x2 -(y +1)2]=2xy(x+y+1) (x-y-1) ãKiểm tra bài cũ:ãNêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử...
 • 7
 • 1,065
 • 7

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Toán học

... nhân tử chung. 2. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp hằng đẳng thức. 3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử. Đáp Phân tích đa thức sau thành nhân tử: )yxxyxa−+−2.) ... biểu thức tại x = 94,5 và y = 4,52212 yxx−++2. Áp dụng: Em hãy kể những phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học? 1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân ... hạng tử Dùng hằng đẳng thức Đặt nhân tử chung2. Áp dụng:b). Khi phân tích đa thức thành nhân tử Em hãy chỉ rỏ trong cách làm trên bạn Việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức...
 • 10
 • 1,292
 • 11

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... Tiết11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. I. Các ví dụ1 Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử 5x3+ 10x2y +5xy2.Lời giải: ... 5xy2 5x x2+5x 2xy +5xy2=5x (x2 + 2xy + y2 ) = 5x(x+y)22 Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 -2xy + y2 - 9Lời giảix2 2xy + y2 - 9= ( x2 2xy + y2 )- ... x2 + 2x + 1) = x( x+1 )2b/ 5x2 + 10x + 5 – 5y2= 5 I. Các ví dụ3. ?1. Phân tích đa thức thành nhân tử : 2x3y 2xy3 4xy2 2xyLời giải: Ta có 2x3y 2xy3 4xy2 2xy = 2xy(...
 • 6
 • 716
 • 0

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... rõ cáchi làm trên,bạn việt đà sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử Bạn Việt đà sử dụng các phương pháp sau để phân tích đa thức tành nhân tử Phương pháp nhóm Phương ... phương pháp phù hợp Tiết11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. I. Các ví dụ1 Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử 5x3+ 10x2y +5xy2.Lời giải: ... nhóm Phương pháp dùng hằng đẳng thức Phương pháp đặt nhân tử chungnhómHằng đẳng thức Đặt nhân tử chung Chăm chỉ + Tích cực học tập = Vàng 10 - xét kỹ đa thức chọn phương pháp phù hợp Tiết11: Phân...
 • 6
 • 528
 • 1

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... + 6x2y2 + 3x3y Tiết11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. I. Các ví dụ1 Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử 5x3+ 10x2y +5xy2.Lời giải: ... rõ cáchi làm trên,bạn việt đà sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử Bạn Việt đà sử dụng các phương pháp sau để phân tích đa thức tành nhân tử Phương pháp nhóm Phương ... tử Phương pháp nhóm Phương pháp dùng hằng đẳng thức Phương pháp đặt nhân tử chungnhómHằng đẳng thức Đặt nhân tử chung I. Các ví dụ3. ?1. Phân tích đa thức thành nhân tử : 2x3y 2xy3 4xy2...
 • 6
 • 544
 • 1

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp

Toán học

... : PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP I. Mục tiêu : - Học sinh nắm được cách phối hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử , giới thiệu phương ... ba phương pháp phân tích thành nhân tử III. Các bước tiến hành 1.n định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : Yêu cầu HS : Phân tích các đa thức thành nhân tử và trả lời đcâu hỏi sau : để phân tích ... giới thiệu phương pháp tách số hạng , thêm và bớt cùng một số hạng - Học sinh biết phối hợp các phương pháp một cách thích hợp để phân tích triệt để một đa thức thành nhân tử II. Chuẩn bị...
 • 2
 • 3,542
 • 24

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều PP

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều PP

Tư liệu khác

... bước làm (A) Kiến thức vận dụng (B)d) 2xy - x2 - y2 + 16 Bài 2. Phân tích đa thức thành nhân tử ( Viết tổng thành tích) ( Trình bày các bước làm ở cột A, giải thích cách làm ở cột B)C2 ... bước làm (A) Kiến thức vận dụng (B)f) 2x - 2y - x2 + 2xy - y2 Bài 2. Phân tích đa thức thành nhân tử ( Viết tổng thành tích) ( Trình bày các bước làm ở cột A, giải thích cách làm ở cột B)= ... nhiÒu ph­¬ng ph¸p Bài 1. Phân tích đa thức thành nhân tử ( Viết tổng thành tích) ( Trình bày các bước làm ở cột A, giải thích cách làm ở cột B)Trình bày các bước làm (A) Giải thích cách làm (B)d)...
 • 11
 • 503
 • 5

Bai tập phân tích đa thức thành nhân tử

Bai tập phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... 3) Phân tích đa thức thành nhân tử rồi tính giá trị của đa thức với x = 5,1 ; y = 3,1 của đa thức : x2 – xy – 3x + 3y D) . DẠNG 4: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương ... BÀI TẬP CẦN KHAI THÁC A) . DẠNG 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:+ Bài tập : 1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) 3x – 3yb) 2x2 + 5x3 + x2yc) ... 36m2n + 54mn2 + 27n3 B) . DẠNG 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dung hằng đẳng thức + Bài tập :1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :a) x2 + 6x + 9 b) 10x – 25...
 • 15
 • 31,979
 • 458

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... 29x2 – 8x – 128. x4 – 6x3 + 7x2 + 6x – 89. x3 + 9x2 + 26x + 24 Bài tập 8: Phân tích đa thức thành nhân tử. 1. a(b + c)(b2 – c2) + b(a + c)(a2 – c2) + c(a + b)(a2 – b2)2. ... – c) + b3(c – a) + c3(a – b)10. abc – (ab + bc + ac) + (a + b + c) – 1 Bài tập 9: Phân tích đa thức thành nhân tử. 1. (x2 + x)2 + 4x2 + 4x – 122. (x2 + 4x + 8)2 + 3x(x2 + 4x...
 • 2
 • 3,746
 • 129

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Tư liệu khác

... 11- Bài 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬNHÓM HẠNG TỬ1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 ... TOÁN ĐẠI SỐ 8TUẦN 6 - TIẾT 11BÀI 8BÀI 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬPHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬBẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬBẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬGV thực hiện : GV thực ... BÀI TẬP CỦNG CỐBÀI TẬP CỦNG CỐ Bài tập 47 Bài tập 47 Phân tích đa thức sau thành nhân tử. Phân tích đa thức sau thành nhân tử. a) x2 – xy + x - yb)...
 • 19
 • 1,984
 • 8

Xem thêm