bài tập olympic hoá

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Cao đẳng - Đại học

... xác định kế hoạch xây dụng nhà tối ưu? Bài Giải toán qui hoạch tuyến tính sau? Obj108 Obj107 a PATU x0 = (0; 0; 9; 16; 17; 0) fMax = 25 b Bài toán PATƯ Bài Giải toán qui hoạch tuyến tính sau ... 12; 0) Bài 8: Cho toán QHTT: fmax = 152 fmin = -30 Obj111 a Giải toán phương pháp đơn hình b Tìm phương án tối ưu x* toán có x*4 = 20 ĐS: a PATU x0 = (0; 27; 3; 0; 5; 13; 0; 0) fmin = 13 b Tập tất ... phẩm thu cao nhất? ĐS: PATU x0 = (600; 0; 2400) fmax = 7.200.000 Bài 11 Lập toán đối ngẫu cặp ràng buộc đối ngẫu: Obj113 Obj112 Bài 12 Cho toán QHTT sau: Obj114 a Hãy giải toán phương pháp đơn...
 • 3
 • 3,466
 • 128

Bài tập thu hoạch Quản trị kinh doanh.doc

Bài tập thu hoạch Quản trị kinh doanh.doc

Tài liệu khác

... hội thờng kỳ họp năm lần ban quản trị hợp tác xã triệu tập vòng tháng, kể từ ngày khoá sổ toán năm ,và đại hội xã viên bất thờng đợc triệu tập để giải vấn đề cần thiết vợt quyền hạn ban quản trị ... điều 1Luật hợp tác xã) 2.2 Chủ sở hữu Tài sản hợp tác xã thuộc sở hữu hợp tác xã hay thuộc sỏ hữu tập thể Vì vậy, chủ sở hữu chung hợp tác xã ngời lao động góp vốn, góp sức 2.3 Vốn hợp tác xã 2.3.1 ... cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập theo quy định pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể xã viên nhằm giúp thực có hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cải thiện đời sống,...
 • 21
 • 1,294
 • 9

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Thạc sĩ - Cao học

... giáo viên phân hoá (sách giáo khoa) nhƣ sau: +Bài tập chung cho lớp: 8, 10, 11, 12(a), 13(b, c) +Bài tập dành cho học sinh yếu: 7, 13(a) +Bài tập dành cho học sinh trung bình: +Bài tập dành cho ... hóa tập nhà theo số lƣợng tập, theo nội dung tập, theo yêu cầu tính độc lập Ngoài tập chung cho lớp, cần riêng tập cho học sinh yếu, riêng tập cho học sinh giỏi Đối với học sinh giỏi cần thêm tập ... học sinh giỏi + Hệ thống tập, đặc biệt tập giao nhà phải đƣợc biên soạn cân nhắc cẩn thận (bài tập nhà phần học giúp học sinh tự học để hiểu kĩ kiến thức đƣợc học lớp) Bài tập giao cho cá nhân học...
 • 168
 • 2,179
 • 6

Bài tập thu hoạch số 1 môn quản trị kinh doanh

Bài tập thu hoạch số 1 môn quản trị kinh doanh

Kinh tế - Thương mại

... hội thờng kỳ họp năm lần ban quản trị hợp tác xã triệu tập vòng tháng, kể từ ngày khoá sổ toán năm ,và đại hội xã viên bất thờng đợc triệu tập để giải vấn đề cần thiết vợt quyền hạn ban quản trị ... điều 1Luật hợp tác xã) 2.2 Chủ sở hữu Tài sản hợp tác xã thuộc sở hữu hợp tác xã hay thuộc sỏ hữu tập thể Vì vậy, chủ sở hữu chung hợp tác xã ngời lao động góp vốn, góp sức 2.3 Vốn hợp tác xã 2.3.1 ... cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập theo quy định pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể xã viên nhằm giúp thực có hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cải thiện đời sống,...
 • 21
 • 1,035
 • 0

Xây dựng hệ thống lý thuyết, bài tập phần hóa lý dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi và chuyên hóa THPT

Xây dựng hệ thống lý thuyết, bài tập phần hóa lý dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi và chuyên hóa THPT

Khoa học tự nhiên

... phần mềm hóa học…  Có kĩ xây dựng tập đề kiểm tra  Có kĩ nghiên cứu khoa học 1.2 Bài tập hóa học [83], [84] 1.2.1 Khái niệm Theo từ điển Tiếng Việt Bài tập giao cho HS làm để vận dụng kiến ... thức, tính chất tập, đặc điểm tập, nội dung, mục đích dạy học, phương pháp giải… Tuy nhiên, dựa vào nội dung hình thức phân loại BT hóa học thành loại: tập trắc nghiệm tự luận tập trắc nghiệm ... dung hoạt động học tập phức hợp HỌC SINH (Cá nhân, nhóm) TƯƠNG TÁC NỘI DUNG HỌC TẬP Mơi trường học tập (tài liệu, phương tiện dạy học, u cầu) Hình 1.3 Mơ hình tương tác học tập học sinh theo lý...
 • 158
 • 1,907
 • 41

Xây dựng hệ thống lý thuyết, bài tập phần Hóa Lý dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi và chuyên hóa Trung học phổ thông (THPT)

Xây dựng hệ thống lý thuyết, bài tập phần Hóa Lý dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi và chuyên hóa Trung học phổ thông (THPT)

Khoa học tự nhiên

... phần mềm hóa học…  Có kĩ xây dựng tập đề kiểm tra  Có kĩ nghiên cứu khoa học 1.2 Bài tập hóa học [83], [84] 1.2.1 Khái niệm Theo từ điển Tiếng Việt Bài tập giao cho HS làm để vận dụng kiến ... thức, tính chất tập, đặc điểm tập, nội dung, mục đích dạy học, phương pháp giải… Tuy nhiên, dựa vào nội dung hình thức phân loại BT hóa học thành loại: tập trắc nghiệm tự luận tập trắc nghiệm ... dung hoạt động học tập phức hợp HỌC SINH (Cá nhân, nhóm) TƯƠNG TÁC NỘI DUNG HỌC TẬP Mơi trường học tập (tài liệu, phương tiện dạy học, u cầu) Hình 1.3 Mơ hình tương tác học tập học sinh theo lý...
 • 158
 • 4,253
 • 22

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần hóa hữu cơ lớp 11 - chương trình cơ bản

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần hóa hữu cơ lớp 11 - chương trình cơ bản

Khoa học tự nhiên

... dung tập chia thành: + Bài tập hóa đại cương: Bài tập dung dịch, tập điện phân … + Bài tập hóa vô cơ: Bài tập kim loại, phi kim, loại hợp chất oxit, axit, bazơ, muối… + Bài tập hóa hữu cơ: Bài tập ... thuật ngữ bài tập , bài tập hóa học” sử dụng thuật ngữ bài toán”, bài toán hóa học” Theo từ điển tiếng Việt [62, tr 27] bài tập bài toán” giải nghĩa khác hẳn nhau: tập cho HS làm để tập vận ... quát dạng tập dựa vào việc nắm sở phân loại - Dựa vào hình thái hoạt động HS giải tập, chia tập thành tập lí thuyết tập thực nghiệm - Dựa vào tính chất tập, chia tập thành tập định tính tập định...
 • 173
 • 2,240
 • 4

170 bài tập thu hoạch số 1 môn quản trị kinh doanh

170 bài tập thu hoạch số 1 môn quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

... hội thờng kỳ họp năm lần ban quản trị hợp tác xã triệu tập vòng tháng, kể từ ngày khoá sổ toán năm ,và đại hội xã viên bất thờng đợc triệu tập để giải vấn đề cần thiết vợt quyền hạn ban quản trị ... điều 1Luật hợp tác xã) 2.2 Chủ sở hữu Tài sản hợp tác xã thuộc sở hữu hợp tác xã hay thuộc sỏ hữu tập thể Vì vậy, chủ sở hữu chung hợp tác xã ngời lao động góp vốn, góp sức 2.3 Vốn hợp tác xã 2.3.1 ... cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập theo quy định pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể xã viên nhằm giúp thực có hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cải thiện đời sống,...
 • 21
 • 649
 • 0

Bài tập thu hoạch môn quản trị kinh doanh

Bài tập thu hoạch môn quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

... hội thờng kỳ họp năm lần ban quản trị hợp tác xã triệu tập vòng tháng, kể từ ngày khoá sổ toán năm ,và đại hội xã viên bất thờng đợc triệu tập để giải vấn đề cần thiết vợt quyền hạn ban quản trị ... điều 1Luật hợp tác xã) 2.2 Chủ sở hữu Tài sản hợp tác xã thuộc sở hữu hợp tác xã hay thuộc sỏ hữu tập thể Vì vậy, chủ sở hữu chung hợp tác xã ngời lao động góp vốn, góp sức 2.3 Vốn hợp tác xã 2.3.1 ... cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập theo quy định pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể xã viên nhằm giúp thực có hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cải thiện đời sống,...
 • 21
 • 474
 • 0

Bai tap oxi hoa khu

Bai tap oxi hoa khu

Hóa học

...
 • 1
 • 393
 • 1

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 có đáp án

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 có đáp án

Hóa học

... Bài giải Gỉa sử cốc (1) Mg Zn phản ứng hết  rắn thu muối Vậy cốc (2) Mg Zn đương nhiên hết chất ... Mg Zn phản ứng 2,02 – ( 24x + 65y ) + 85x + 136y = 4,86 => x + y = (4,86 – 2.02) : 71 = 0,04  Bài giải  => VH2 = (x+y).22,4 = 0,04.22,4= 0,896 lít => CM = (2x + 2y) : 0,2 = 0,4M  Gỉa sử cốc ... hết , HCl dư Lập hệ PT giải : a = 0,03 ; b = 0,02 => mMg= 0,03.24 =0,72g mZn = 0,02 65 = 1,3g Bài tóan lượng chất dư Cho hh A gồm oxit : Al2O3 ; K2O ; CuO Tiến hành thí nghiệm : TN1: Nếu cho...
 • 7
 • 1,280
 • 14

BÀI TẬP TN HOÁ 12_CB_VÔ CƠ THEO CHƯƠNG

BÀI TẬP TN HOÁ 12_CB_VÔ CƠ THEO CHƯƠNG

Hóa học

... ăn mòn hoá học C ăn mòn điện hoá D lão hoá kim loại Câu 27: Bản chất ăn mòn hoá học A phản ứng oxi hoá - khử B phản ứng hoá hợp C phản ứng D phản ứng trao đổi Câu 28: Chỉ đâu ăn mòn điện hoá A ... phương trình hoá học hai phản ứng sau: FeO + CO t → Fe + CO2 3FeO + 10HNO3  → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O Hai phản ứng chứng tỏ FeO chất A có tính oxi hoá B có tính khử C vừa có tính oxi hoá, vừa có ... Ca2+, Mg2+ B HCO3-, Cl- C SO42-, Cl- D Na+, K+ Câu 15: Cho 1,8 gam kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát 1,68 lít khí H (đktc) Muối thu sau phản ứng có khối lượng A 5,25 gam...
 • 8
 • 331
 • 6

Bài tập TN hóa Đại cương 08

Bài tập TN hóa Đại cương 08

Hóa học

... nguyên tử nguyên tố hoá học sau: A tổng số hạt proton nơtron, Z số hạt proton Những nguyên tử thuộc nguyên tố hoá học là: A B C D Câu 51: Chỉ giá trị lớn số liên kết cộng hoá trị tạo thành nguyên ... có e hoá trị nguyên tố Y có e hoá trị Công thức hợp chất tạo X Y là: A B C D Tất sai Câu 82: Cho nguyên tố: với n = lớp electrong X, Y, Z Câu trả lời sau sai: A Liên kết Z X liên kết cộng hoá ... electrong X, Y, Z Câu trả lời sau sai: A Liên kết Z X liên kết cộng hoá trị B Liên kết Z X liên kết ion C Liên kết Z Y liên kết cộng hoá trị có cực D X Y kim loại, Z phi kim Câu 76: Một nguyên tố...
 • 9
 • 477
 • 3

Bài tập TN Hóa Hữu cơ

Bài tập TN Hóa Hữu cơ

Hóa học

... *B Là nhóm nguyên tử gây phản ứng hoá học đặc trưng cho loại hợp chất hữu C Là nhóm nguyên tử định tính chất cho loại hợp chất hữu ... CH3-CH2-CH2-O- CH(CH3)2 Câu 19: Cho 5,1 gam rượu no, đơn chức mạch hở (X) phản ứng hết với natri kim loại thoát 0,0425 mol hidro X có công thức là: A CH3OH B C2H5OH *C C3H7OH D C4H9OH Câu 20: Đốt cháy rượu...
 • 17
 • 378
 • 8

Bài tập TL Hoá 11 NC Chương II (NITO)

Bài tập TL Hoá 11 NC Chương II (NITO)

Hóa học

... tượng: a Cho Al vào dd HNO3, không thấy khí thoát ra, cho dd thu tác dụng với NaOH, đun nóng, thấy xuất khí mùi khai b Cho Cu vào dd chứa HCl NaNO3, thấy thoát khí không màu dễ hóa nâu không khí c ... (đktc), dd phần kim loại chưa tan hết Cho tiếp 42,5g NaNO vào cốc đến phản ứng hoàn toàn, có khí NO thoát a Tính thể tích NO (đktc) b Tính CM chất dd thu c Tính khối lượng chất rắn không tan lại (nếu...
 • 5
 • 2,415
 • 152

BÀI TẬP THU HOẠCH SỐ 1 MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÀI TẬP THU HOẠCH SỐ 1 MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị kinh doanh

... hội thường kỳ họp năm lần ban quản trị hợp tác xã triệu tập vòng tháng, kể từ ngày khoá sổ toán năm ,và đại hội xã viên bất thường triệu tập để giải vấn đề cần thiết vượt quyền hạn ban quản trị ... 1- Luật hợp tác xã) 2.2 Chủ sở hữu Tài sản hợp tác xã thuộc sở hữu hợp tác xã hay thuộc sỏ hữu tập thể Vì vậy, chủ sở hữu chung hợp tác xã người lao động góp vốn, góp sức 2.3 Vốn hợp tác xã 2.3.1 ... cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập theo quy định pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể xã viên nhằm giúp thực có hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cải thiện đời sống,...
 • 22
 • 259
 • 0

BAI TAP HSG HOA 8

BAI TAP HSG HOA 8

Hóa học

...
 • 1
 • 305
 • 3

Bài tập điện hóa học

Bài tập điện hóa học

Hóa học - Dầu khí

... CaCl nồng độ λ =1000 ĐCaCl = =55,5 :V=1  CN= =0,01 N  λ CaCl = 1,206.10-3=120,6 (cm-1.dlg.Ω-1) Bài : Tính suất điện động nguyên tố sau 250C (-)Zn|ZnCl2(0,005)||CdCl2(2M)|Cd(+) Biết ϕCd /Cd=-0,402V...
 • 2
 • 2,626
 • 107

Xem thêm