bài tập nâng cao đại số 8 chương 1

Bài tập nâng cao Đại số 7 chương III và IV

Bài tập nâng cao Đại số 7 chương III và IV

Tư liệu khác

... nhật Bài 2: Chiều cao của 40 học sinh lớp 7C được ghi trong bảng (đơn vị đo : cm) 14 0 14 3 13 5 15 2 13 6 14 4 14 6 13 3 14 2 14 4 14 5 13 6 14 4 13 9 14 1 13 5 14 9 15 2 15 4 13 6 13 1 15 2 13 4 1 48 14 3 13 6 14 4 13 9 15 5 ... “tần số ghép lớp” và tính số trung bình cộng( Chia các lớp: Trên 10 0 -12 0, trên 12 0 - 14 0, trên 14 0 - 16 0, , trên 240 - 260) 10 2 17 5 12 7 18 5 18 1 246 18 0 216 16 5 18 4 17 0 13 2 14 3 18 8 17 0 232 15 0 15 9 ... g(x) tại 10 1 =x Bài 4: Cho f(x) = x 8 - 10 1x7 + 10 1x6 - 10 1x5 + + 10 1x2 - 10 1x + 25.Tính f (10 0) Bài 5: Cho f(x) = ax2 + bx + c. Biết 7a + b = 0, hỏi f (10 ). f(-3) có thể là số âm không?Bài...
 • 10
 • 11,978
 • 283

Bài tập nâng cao Dại số 9 Chương II, III,IV

Bài tập nâng cao Dại số 9 Chương II, III,IV

Toán học

... các biểu thức:a/ 21 11 xx+; b/ 22 1 1 11 xxxx−+−c/ 222 1 xx+ ; d/ 11 1 22 1 +++ xxxx Bài 2: Gọi x 1 và x2 là hai nghiệm của phương trình(k - 1) x2 - 2kx + k - 4 ... GỌN Bài 1: Giải các phương trìnha/ x2 - 10 x + 29 = 0b/ x2 - 6x + 2 = 0 Bài 2: Giải các phương trình sau với ẩn số là x và ma/ 4m2 + 21m - 18 = 0b/ (m2 - n2) x2 - 2mx + 1 = 0 Bài ... không phụ thuộc vào tham số m.IX. ÔN TẬP CUỐI NĂM Bài 1: Giải và biện luận hệ phương trình: (m là tham số) a/ =++=+2 )1( 532yxmyx ; b/ −=+=+ 1 12mmymxymx Bài 2: Cho đường thẳng...
 • 8
 • 4,929
 • 112

Các bài tập nâng cao Đại số 8

Các bài tập nâng cao Đại số 8

Tư liệu khác

... 16 16 x - 8x 4x - x 16 - x2344++ có giá trị nguyên4 TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP NÂNG CAO ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG 1. NHÂN, CHIA ĐA THỨCNHÂN CÁC ĐA THỨC 1. Tính giá trị: B = x 15 - 8x 14 + 8x 13 - 8x 12 ... số nguyên6. Chứng minh rằng:a. 11 10 - 1 chia hết cho 10 0b. 9 . 10 n + 18 chia hết cho 27c. 16 n - 15 n - 1 chia hết cho 2557. Tìm tất cả các số tự nhiên n để 2n - 1 chia hết cho 7 8. ... 22224x - 1) (x 1) -(x - x+ + 1 - 1) (x x 1) - (x - x22222+ + 2422 1) (x - x 1 - 1) -(x x+b. B = 1 x xyx++ + 1 yyz y++ + 1 z xz z++ với xyz = 1 2. Cho a 1 + b 1 + c 1 =...
 • 13
 • 1,316
 • 14

Bai tap nang cao Dai so 7 chuong III va IV

Bai tap nang cao Dai so 7 chuong III va IV

Toán học

... (đơn vị đo : cm) 14 0 14 3 13 5 15 2 13 6 14 4 14 6 13 3 14 2 14 4 14 5 13 6 14 4 13 9 14 1 13 5 14 9 15 2 15 4 13 6 13 1 15 2 13 4 1 48 14 3 13 6 14 4 13 9 15 5 13 4 13 7 14 4 14 2 15 2 13 5 14 7 13 9 13 3 13 6 14 4Ta nhận thấy dấu ... tại 10 1 =x Bài 4: Cho f(x) = x 8 - 10 1x7 + 10 1x6 - 10 1x5 + + 10 1x2 - 10 1x + 25.Tính f (10 0) Bài 5: Cho f(x) = ax2 + bx + c. Biết 7a + b = 0, hỏi f (10 ). f(-3) có thể là số âm không? Bài ... trungtâm(2)Tần số (f)(3)Tích (2) x (3)(4)5Trên 12 00 - 14 00 6Trên 14 00 - 16 00 5Trên 16 00 - 18 0 0 7Trên 18 0 0 - 2000 14 Trên 2000 - 2200 18 Trên 2200 - 2400 15 Trên 2400 - 2600 6Trên 2600 - 280 0 3 380 0...
 • 8
 • 2,756
 • 85

bai tap nang cao dai so chuong 1, 2

bai tap nang cao dai so chuong 1, 2

Toán học

... 2 . 1 1 16 1 1 1 2 1 2E− = + + ữ + +h) ( )0 223 1 1 1 2 3. . .4 2 : :8 2 2 2 + + ữ ÷      5 9 10 12 3 4 5 6 7 8 97 98 99 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1) .3 .3 ... )2 1 0322 5 1 1) 0 ,1 2 :27 49c C = + ì ì ữ      d)6 5 92 24 12 11 24 .9 6 .12 0 1 13 . . 81 . 8 .3 6 243 3D+= +− −e) ( )5 3 1 1 1 1 1 4.2 : 2 . 1 1 16 1 ... số và đồ thị Đại lợng tỉ lệ thuận - Đại lợng tỉ lệ nghịch Bài 1. ( 2/74 ktcb&nc) Cho x và y là 2 đại lợng tỉ lệ thuận, hÃy điền vào ô trống:x 3 6 12 24 18 x 24 54 15 81 36y 8 16 y 8 12 Bài...
 • 7
 • 2,184
 • 35

Bai tap nang cao Dai so 9

Bai tap nang cao Dai so 9

Toán học

... = Bài 5: So sánh:a) 6 20 và 1 6+ +b) 17 12 2 và 2 1+ +c) 28 16 3 và 3 2 Bài 6: Rút gọn a) 11 0 7022 14 ++b) 42 6 21 18 −−c) 12 18 62 6 2+ −+ −d) ( )2 10 1 3 10 3 1 + Bài ... −+m) 1 1 1 x y z 2 1 1 1 y z x 3 1 1 1 z x y 4+ =++ =++ =+n)* 2222222xy 1 x2yz 1 y2zx 1 z=+=+=+o)* x y z 9 1 1 1 1x y zxy ... 6x 24vaø3x 4y 4 8y 16 b) + = − − = −  + = + = 5x 14 y 19 35x 98y 13 3vaø7x 10 y 17 35x 50y 85 Hồ Ngọc Hiệp – Trung học Chuyên Kontum Page 8 Bài tập nâng cao Đại số 9a) Tìm m để...
 • 15
 • 1,853
 • 26

Bài tập nâng cao Đại số Tập 1 Toán 7

Bài tập nâng cao Đại số Tập 1 Toán 7

Toán học

... 205x2 1 − + 10 24 1 y− ≤ 0 10 . Tìm x ∈ Z biết: (x - 7)x +1 - (x - 7)x + 11 = 0 11 . a) Tìm GTNN của biểu thức A = 43 1 x2+ - 1 b) Tìm GTLN của biểu thức B = 6 15 2x94−− ... 710 tấn thóc. Sau khi chuyển đi 5 1 số thóc ở kho I,6 1 số thóc ở kho II và 11 1 số thóc ở kho III thì số thóc còn lại ở ba khobằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc ? 17 . ... bảng số hoặc máy tính, hãy so sánh:a) 26+ 17 với 9 b) 8 - 5 với 1 ; c) 27-63 với 63- 27 28. Hãy so sánh A với B biết: A = 225 - 5 1 - 1 ; B = 19 6 - 6 1 29. Cho P = 2 1 +...
 • 5
 • 2,500
 • 27

Bài Tập nâng cao Đại số 7

Bài Tập nâng cao Đại số 7

Tư liệu khác

... lớp: Trên 10 0 -12 0, trên 12 0 - 14 0, trên 14 0 - 16 0, , trên 240 - 260) 10 2 17 5 12 7 18 5 18 1 246 18 0 216 16 5 18 4 17 0 13 2 14 3 18 8 17 0 232 15 0 15 9 235 10 5 19 0 2 18 15 3 12 3 Bài 3: Cho bảng “tần số các ... nhật Bài 2: Chiều cao của 40 học sinh lớp 7C được ghi trong bảng (đơn vị đo : cm) 14 0 14 3 13 5 15 2 13 6 14 4 14 6 13 3 14 2 14 4 14 5 13 6 14 4 13 9 14 1 13 5 14 9 15 2 15 4 13 6 13 1 15 2 13 4 1 48 14 3 13 6 14 4 13 9 15 5 ... tại 10 1 =x Bài 4: Cho f(x) = x 8 - 10 1x7 + 10 1x6 - 10 1x5 + + 10 1x2 - 10 1x + 25.Tính f (10 0) Bài 5: Cho f(x) = ax2 + bx + c. Biết 7a + b = 0, hỏi f (10 ). f(-3) có thể là số âmkhông?Bài...
 • 10
 • 2,916
 • 54

Bài tập nâng cao Hình học 7 chương II và III

Bài tập nâng cao Hình học 7 chương II và III

Toán học

... Định lý Py-ta-go Bài 1: Tam giác ABC có góc A tù, Cˆ= 300; AB = 29, AC = 40. Vẽ đường cao AH, tính BH. Bài 2: Tam giác ABC có AB = 25, AC = 26, đường cao AH = 24. Tính BC. Bài 3: Độ dài các ... đường cao của tam giác: Bài 1: Cho ∆ ABC vuông cân tại B. Trên cạnh AB lấy một điểm H sao cho BCˆA3 1 HCˆA=. Trên tia đối của tia BC lấy điểm K sao cho BK = BH. Tính góc AKH.6 Bài 2: ... góc vuông của một tam giác vuông tỉ lệ với 8 và 15 , cạnh huyền dài 51cm. Tính độ dài hai cạnh góc vuông. Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, trên đó lấy điểm D. Trên tia đối của...
 • 7
 • 34,159
 • 1,024

Các bài tập nâng cao hình học 8

Các bài tập nâng cao hình học 8

Tư liệu khác

... 4cm.X. Hình học không gian Bài 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A 1 B 1 C 1 D 1 . Chứng tỏ rằng:a/ Tứ giác A 1 B 1 C 1 D 1 là hình chữ nhậtb/ A 1 C = D 1 B = C 1 A = B 1 D. Bài 2: Cho hình chóp SABC ... toàn phần của hình chóp 8 13 CÁC BÀI TẬP CHỌN LỌC HÌNH HỌC 8 I. Tổng hợp 1: Bài 1 : Cho tứ giác ABCD biết số đo của các góc A; B; C; D tỉ lệ thuận với5; 8; 13 và 10 .a/ Tính số đo các góc của tứ ... Không kể nếp gấp đường viền) 8cm A B Bài 4: Hình chóp cụt của tứ giác đều ABCDA 1 B 1 C 1 D 1 có cạnh đáy AB = 8cm, A 1 B 1 =4cm, cạnh bên là cm.a/ Tính chiều cao thuộc mặt bên của hình chópb/...
 • 8
 • 15,699
 • 337

Bài tập tự luận đại số 10 chuong 1 - trần sĩ tùng

Bài tập tự luận đại số 10 chuong 1 - trần sĩ tùng

Toán học

... phần tử của nó: A = {}0; 1; 2; 3; 4 B = {}0; 4; 8; 12 ;16 C = {}3 ; 9; 27; 81 D = {}9; 36; 81 ; 14 4 E = {}2,3,5,7 ,11 F = {}3,6,9 ,12 ,15 E = Tập tất cả các điểm thuộc đường ... 4, 7, 8, 9, 12 }, B = {2, 8, 9, 12 } b) A = {2, 4, 6, 9}, B = {1, 2, 3, 4} c) A = {}xRxx22 310 ẻ-+=, B = {}xRx 211 ẻ-=. d) A = Tp các ước số của 12 , B = Tập các ước s ca 18 . e) ... cả các tập hợp X sao cho: a) {1, 2} Ì X Ì {1, 2, 3, 4, 5}. b) {1, 2} È X = {1, 2, 3, 4}. c) X Ì {1, 2, 3, 4}, X Ì {0, 2, 4, 6, 8} d) Baøi 8. Tìm cỏc tp hp A, B sao cho: a) AầB = {0 ;1; 2;3;4},...
 • 6
 • 3,023
 • 31

bài tập tự luận đại số 10 chương 2 - trần sĩ tùng

bài tập tự luận đại số 10 chương 2 - trần sĩ tùng

Toán học

... a4 1 3ÊÊ e) xayxa2 1 +=-+; K = ( 1; 0). ĐS: a £ 0 hoặc a ³ 1 f) yxaxa 1 26=+-++-; K = ( 1; 0). ĐS: –3 £ a Ê 1 e) yxaxa 1 21= +++-; K = (1; +Ơ). ĐS: 1 £ a £ 1 ... fxfxxxKxxxx 21 1 212 21 ()(),:0-"ẻạị>- Ã y = f(x) nghch bin trờn K xxKxxfxfx 12 1 212 ,:()()"ẻ<ị> fxfxxxKxxxx 21 1 212 21 ()(),:0-"ẻạị<- Baøi 1. Xét ... a) ymxmyx( 31) 3; 21 =-++=- b) mmmmyxyxmmmm2(2)354; 11 313 1++=+=- ++ c) ymxymxm(2);(23 )1 =+=+-+ Baøi 10 . Vẽ đồ thị ca cỏc hm s sau: a) xkhixykhixxkhix 1 112 12 ỡ-Ê-ù=-<<ớù-ợ...
 • 7
 • 3,039
 • 39

Xem thêm