bài tập hoá môi trường

Bài phúc trình thực tập Hóa môi trường

Bài phúc trình thực tập Hóa môi trường

Công nghệ - Môi trường

... Nhóm - Chiều thứ Bài phúc trình Thực tập Hóa Môi Trường – TN312 Câu 2: Giải thích việc cố định mẫu DO trường trước vận chuyển phòng thí nghiệm phân tích Cần phải cố định mẫu DO trường trước đưa ... mẫu để chuyển dạng orthophosphate - 11 - Nhóm - Chiều thứ Bài phúc trình Thực tập Hóa Môi Trường – TN312 Khi mẫu có orthophosphate môi trường acid trung tính phản ứng với amonium molybdate để ... chất phospho Vì vi khuẩn bị acid hoá không khả phân giải thành phần vừa kể mẫu nước thải - 14 - Nhóm - Chiều thứ Bài phúc trình Thực tập Hóa Môi Trường – TN312 Bài 5: ĐỊNH LƯỢNG SẮT TRONG NƯỚC...
 • 20
 • 383
 • 2

BÀI TẬP luật môi trường

BÀI TẬP luật môi trường

Tài liệu khác

... Tài nguyên môi trường năm 2010 Bộ tài nguyên môi trường tổ chức Đắc Lắc, Chánh Thanh tra Bộ tài nguyên môi trường Lê Quốc Trung cho biết: Trong năm 2010, Bộ với Sở tài nguyên môi trường địa phương ... KHÁO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật môi trường, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2011 Đại học Huế, Giáo trình luật môi trường, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2007 Luật bảo vệ môi trường ... quyền bao gồm: Chủ tịch UBND cấp, tra viên, chánh tra chuyên ngành Bộ tài nguyên môi trường Sở tài nguyên môi trường III THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ...
 • 11
 • 1,477
 • 11

Bài giảng Hóa môi trường: Chương 1 - GV. Ngô Xuân Huy

Bài giảng Hóa môi trường: Chương 1 - GV. Ngô Xuân Huy

Hóa học

... môi trường     Hóa học môi trường nghiên cứu từ năm 1960 có vấn đề ô nhiễm môi trường xảy giới Hóa học môi trường môn khoa học tổng hợp, nghiên cứu trình biến đổi chất môi trường, nghĩa tập ... vận chuyển tương tác chất môi trường: đất, nước, không khí Hóa học môi trường cung cấp cho sinh viên kiến thức trình nghiên cứu, giúp hiểu rõ chất tượng hóa học xảy môi trường nói chung từ đưa ... hóa học môi trường nghiên cứu, mô tả mô hình hóa phản ứng hóa học môi trường nghiên cứu động học, nhiệt động học chế phản ứng Hóa nước (aquatic chemistry): nghiên cứu tượng hóa học môi trường...
 • 25
 • 237
 • 1

Bài giảng Hóa môi trường ( dùng cho sinh viên chuyên hóa đại học Đà Nẵng) Phạm Thị Hà - Lê Thị Mùi potx

Bài giảng Hóa môi trường ( dùng cho sinh viên chuyên hóa đại học Đà Nẵng) Phạm Thị Hà - Lê Thị Mùi potx

Hóa học - Dầu khí

... phận mơi trường: vật lí mơi trường sinh vật Mơi trường vật lí Mơi trường vật lí thành phần vơ sinh mơi trường tự nhiên bao gồm khí quyển, thủy thạch (hay địa quyển) Mơi trường sinh vật (mơi trường ... SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỐ HỌC MƠI TRƯỜNG 1.1 MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA HỐ HỌC MƠI TRƯỜNG 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1 Mơi trường Mơi trường tập hợp tất thành phần giới vật ... NHIỄM MƠI TRƯỜNG ĐẤT 4.3.1 Khái qt chung - nhiễm mơi trường đất chất thải sinh hoạt - nhiễm mơi trường đất chất thải nơng nghiệp - nhiễm mơi trường đất chất thải cơng nghiệp - nhiễm mơi trường đất...
 • 41
 • 356
 • 1

Bài giảng hóa môi trường docx

Bài giảng hóa môi trường docx

Hóa học - Dầu khí

... phận mơi trường: vật lí mơi trường sinh vật Mơi trường vật lí Mơi trường vật lí thành phần vơ sinh mơi trường tự nhiên bao gồm khí quyển, thủy thạch (hay địa quyển) Mơi trường sinh vật (mơi trường ... SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỐ HỌC MƠI TRƯỜNG 1.1 MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA HỐ HỌC MƠI TRƯỜNG 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1 Mơi trường Mơi trường tập hợp tất thành phần giới vật ... NHIỄM MƠI TRƯỜNG ĐẤT 4.3.1 Khái qt chung - nhiễm mơi trường đất chất thải sinh hoạt - nhiễm mơi trường đất chất thải nơng nghiệp - nhiễm mơi trường đất chất thải cơng nghiệp - nhiễm mơi trường đất...
 • 41
 • 826
 • 6

Bài Giảng Hóa Môi Trường - Chương 1 ppt

Bài Giảng Hóa Môi Trường - Chương 1 ppt

Hóa học - Dầu khí

... phận môi trường Trong môi trường tự nhiên luôn tồn tương tác lẫn thành phần vô sinh hữu sinh, nói cấu trúc môi trường tự nhiên gồm hai thành phần môi trường vật lí môi trường sinh vật Môi trường ... môi trường Sự suy thoái môi trường Ô nhiễm môi trường: tượng làm thay đổi trực tiếp gián tiếp thành phần đặc tính vật lí, hóa học, sinh học, sinh thái học thành phần môi trường hay toàn môi trường ... Đất Môi trường sinh vật ( môi trường sinh học ) Môi trường sinh vật thành phần hữu sinh môi trường tự nhiên, bao gồm hệ sinh thái, quần thể động vật thực vật, gọi Sinh quyền (biosphere), phần môi...
 • 10
 • 280
 • 0

Bài Giảng Hóa Môi Trường - Chương 2 doc

Bài Giảng Hóa Môi Trường - Chương 2 doc

Hóa học - Dầu khí

... niệm Sự ô nhiễm môi trường không khí: Ô nhiễm không khí tượng làm cho không khí thay đổi thành phần tính chất nguyên nhân nào, có nguy gây tác hại tới thực vật động vật, đến môi trường xung quanh, ... oxi hóa SO2 hệ thường kèm theo tạo thành sol khí 32 2.4 Hóa học tượng ô nhiễm môi trường không khí Sự ô nhiễm môi trường không khí ảnh hưởng lớn đến thời tiết, khí hậu toàn cầu, gây nên biến động ... axit Mưa thường coi trình tự làm phổ biến môi trường không khí, nhờ mưa mà bụi chất gây ô nhiễm loại khỏi khí Nước mưa hòa tan phần CO2 khí nên có môi trường axit yếu với pH khoảng – 6.5, tượng...
 • 28
 • 175
 • 1

Bài Giảng Hóa Môi Trường - Chương 3 pot

Bài Giảng Hóa Môi Trường - Chương 3 pot

Hóa học - Dầu khí

... nitro hoá amin amit môi trường axit yếu thành nitrosamin nguyên nhân gây ung thư, sinh quái thai v.v R2NH + HNO2 pH < → H2O + R2N - NO Nitrosamin Các khoáng axit: Các khoáng axit vấn đề lớn môi trường ... bị phân hủy, gọi chất mùn môi trường đất Các hợp chất tạo trình phân hủy thực vật, hợp chất cao phân tử đặc biệt, xuất trình hình thành thổ nhưỡng, bị rửa trôi vào môi trường nước Đã có nhiều công ... chất silic thường tồn nước dạng keo mà nhân keo [SiO2.yH2O]m 3.4 SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC 3.4.1 Khái niệm ô nhiễm môi trường nước Do hoạt động nhân tạo hay tự nhiên mà thành phần nước bị thay...
 • 28
 • 192
 • 1

Đề Cương ôn tập Hóa Môi Trường

Đề Cương ôn tập Hóa Môi Trường

Hóa học

... cho đất  Câu 3:Thoái háo đất gì?Các trình làm thoái hóa đất?  Thoái hóa đất:  Thoái hóa đất trình thay đổi tính chất lý-hóa-sinh học đất dẫn đến đất giảm ( ) khả thực chức Thoái hóa đất trình ... giảm [Ca2+ ] đất Thường bón vôi để khử chua bổ xung Ca cho đất Mg: Chỉ hấp thụ Mg khoáng sét S: Được hấp thụ dạng khoáng sunfat  Các sinh vật VSV: Bao gồm: loài VSV, tảo, nấm, động vật không sương ... hay nhân tạo, biểu hiện: đất bị sạt lở, rửa trôi, xói mòn  Đất bị thoái hóa bị phá hủy cấu trúc, chất mùn, chất dd, chất khoáng Làm cho đất giảm độ xốp, giảm khả thấm nước giữ nước Đất bị kết...
 • 14
 • 972
 • 47

Bài giảng hoá môi trường

Bài giảng hoá môi trường

Môi trường

... phận môi trường Trong môi trường tự nhiên luôn tồn tương tác lẫn thành phần vô sinh hữu sinh, nói cấu trúc môi trường tự nhiên gồm hai thành phần môi trường vật lí môi trường sinh vật Môi trường ... môi trường Sự suy thoái môi trường Ô nhiễm môi trường: tượng làm thay đổi trực tiếp gián tiếp thành phần đặc tính vật lí, hóa học, sinh học, sinh thái học thành phần môi trường hay toàn môi trường ... Đất Môi trường sinh vật ( môi trường sinh học ) Môi trường sinh vật thành phần hữu sinh môi trường tự nhiên, bao gồm hệ sinh thái, quần thể động vật thực vật, gọi Sinh quyền (biosphere), phần môi...
 • 81
 • 259
 • 0

bài giảng hoá môi trường

bài giảng hoá môi trường

Cao đẳng - Đại học

... phận mơi trường: vật lí mơi trường sinh vật Mơi trường vật lí Mơi trường vật lí thành phần vơ sinh mơi trường tự nhiên bao gồm khí quyển, thủy thạch (hay địa quyển) Mơi trường sinh vật (mơi trường ... SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỐ HỌC MƠI TRƯỜNG 1.1 MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA HỐ HỌC MƠI TRƯỜNG 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1 Mơi trường Mơi trường tập hợp tất thành phần giới vật ... mơi trường Sự suy thối mơi trường Ơ nhiễm mơi trường: tượng làm thay đổi trực tiếp gián tiếp thành phần đặc tính vật lí, hóa học, sinh học, sinh thái học thành phần mơi trường hay tồn mơi trường...
 • 398
 • 317
 • 0

Một số kinh nghiệm giải bài tập hóa học trương học cơ sở

Một số kinh nghiệm giải bài tập hóa học trương học cơ sở

Tư liệu khác

... hóa 2.2.6 Dạng BT tách chất khỏi hỗn hợp 2.2.7.Dạng tập nhận biết hóa chất (HÓA CHẤT VƠ CƠ) 10 2.2.8 .Bài tập điều chế chất 18 PHẦN II:BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG 19 I/ DẠNG BT TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA ... Nội dung tập định tính chương trình HH THCS nhiều kiểu,nhiều dạng khác nhau.Phạm vi đề tài nghiên cứu dạng tập 2.1.Kiểu BT phân biệt tượng vật lý tượng hóa học: Đây chưa phải kiểu Bài tập khó.Một ... tâm Bài tập khó HS không nắm nguyên tắc để hoàn thành BT nắm vững kiến thức học lớp b.Phương pháp: GV hướng dẫn HS phải vào tính chất hóa học chất biết(chất tham gia phản ứng) Ví dụ : Bài tập...
 • 29
 • 243
 • 0

BÀI GIẢNG HÓA MÔI TRƯỜNG, CHUYÊN HÓA ĐÀ NẴNG

BÀI GIẢNG HÓA MÔI TRƯỜNG, CHUYÊN HÓA ĐÀ NẴNG

Cao đẳng - Đại học

... phận mơi trường: vật lí mơi trường sinh vật Mơi trường vật lí Mơi trường vật lí thành phần vơ sinh mơi trường tự nhiên bao gồm khí quyển, thủy thạch (hay địa quyển) Mơi trường sinh vật (mơi trường ... SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỐ HỌC MƠI TRƯỜNG 1.1 MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA HỐ HỌC MƠI TRƯỜNG 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1 Mơi trường Mơi trường tập hợp tất thành phần giới vật ... NHIỄM MƠI TRƯỜNG ĐẤT 4.3.1 Khái qt chung - nhiễm mơi trường đất chất thải sinh hoạt - nhiễm mơi trường đất chất thải nơng nghiệp - nhiễm mơi trường đất chất thải cơng nghiệp - nhiễm mơi trường đất...
 • 41
 • 138
 • 0

bài giảng hóa môi trường đầy đủ

bài giảng hóa môi trường đầy đủ

Hóa học

... nhiên (điều 1 luật BVMT VN) Mơi trường tự nhiên Mơi trường sống người Mơi trường nhân tạo Mơi trường xã hội Mơi  trường tự  nhiên:  là  núi  sơng,  biển,  khơng khí, động thực vật, đất nước, … Mơi trường xã hội: là tổng thể mối quan hệ  ... huỷ tầng ozon, jiên tương mưa axit - Tác động ô nhiễm không khí đến • môi trường (Hoá học tượng ô nhiễm không khí) 28 Môi trường không khí ô nhiễm đến ông trời phải kêu 29 I.Khí chất gây ô nhiễm ... trò  của mơi trường 1.2- Một số khái niệm và thuật ngữ 1.3- Chức năng của mơi trường 1.1- Đối tượng nghiên cứu, đặc điểm vai trò mơi trường a/ Đối tượng nghiên cứu: Nghiên  cứu  mơi  trường sống ...
 • 154
 • 173
 • 0

Báo cáo bài tập lớn môi trường và con người độc canh bạch đàn, cọ dầu và đậu nành lợi ích và tác hại

Báo cáo bài tập lớn môi trường và con người độc canh bạch đàn, cọ dầu và đậu nành lợi ích và tác hại

Công nghệ - Môi trường

... tính nguyên nhân trên.Các nhà bảo vệ môi trường lo ngại việc độc canh cọ hỗ trợ đa dạng đời sống hoang dã, môi trường rơi vào thảm họa NHÓM A04-A NHÓM 12 MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI GVHD: CÔ NGUYỂN ... đậu tương, hạt cải NHÓM A04-A NHÓM MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI GVHD: CÔ NGUYỂN THỊ NGỌC QUỲNH  Dầu cọ kết hợp với diesel tạo nhiên liệu sinh học có lợi cho môi trường dầu cọ sinh hỗn hợp hữu mà cháy ... nhiễm môi trường gây cân sinh thái  Trong luật bảo vệ phát triển rừng (2004) có nêu rõ: “Rừng hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng yếu tố môi trường...
 • 17
 • 209
 • 0

Xây dựng hệ thống bài tập hóa học về kinh tế, xã hội và môi trườngtrường Trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống bài tập hóa học về kinh tế, xã hội và môi trường ở trường Trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... biển… Con người môi trường thống với nhau, sống môi trường người mặt chịu ảnh hưởng môi trường, mặt khác người lại tác động vào môi trường làm cho môi trường biến đổi, biến đổi môi trường lại ảnh ... hệ thống tập 33 2.2.7.Bước Hoàn thiện hệ thống tập 33 2.3.Hệ thống tập hoá học kinh tế, xã hội môi trường trường THPT 33 2.3.1 .Bài tập hóa học vấn đề kinh tế, xã hội môi trường chương ... hóa học trường THPT CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THPT 2.1.Nguyên tắc xây dựng hệ thống tập hoá học kinh tế, xã hội môi trường trường...
 • 124
 • 1,921
 • 18

BÀI tập hóa kĩ THUẬT môi TRƯỜNG

BÀI tập hóa kĩ THUẬT môi TRƯỜNG

Hóa học - Dầu khí

... dễ phân hủy  Khử COD  Khử mùi màu 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA MÔI TRƯỜNG BÀI TẬP HÓA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG GVHD: NGUYỄN TẤN PHONG LỚP: MO1005 DANH SÁCH NHÓM VÕ THÀNH ... 91002720 91000925 91002322 91000855 91000769 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA MÔI TRƯỜNG BÀI TẬP HÓA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Ngày 26/05/2011 29 ... làm câc chất thải hữu mặt đất gần giếng tạo môi trường kị khí lớp đất Vi sinh vật tạo môi trường kị khí mà khử Fe Mn Oxi hóa FeS2 không tan tạo môi trường kị khí hình thành sunfat sắt hòa tan:...
 • 29
 • 4,771
 • 192

Xem thêm