bài tập hoá hữu cơ 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (1)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (1)

... đoạn mạch AB 3 A B C D 4 235 139 94 Câu 15: Biết đồng vị urani U 235 bị phân hạch theo phản ứng sau : n + 92 U → 53 I + 39 Y +30 n Khối lượng hạt tham gia phản ứng: mU = 234 ,9 933 2u; mn = 1,0087u; ... = 234 ,9 933 2u; mn = 1,0087u; mI = 138 ,8970u; mY = 93, 89014u; uc2 = 931 ,5 MeV Nếu lượng hạt nhân U 235 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 10 10 hạt U 235 phân hạch theo phương trình sau ... mạch tần số phải A 36 00 Hz B 65 Hz C 130 Hz D 60 Hz Câu 35 : Sự phát quang ứng với phát sáng A hồ quang điện B bóng đèn ống C tia lửa điện D dây tóc bóng đèn nóng sáng Câu 36 : Tai ta cảm nhận...
 • 6
 • 271
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (2)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (2)

... 1284,4 s 235 139 94 Câu 37 : Biết đồng vị urani U 235 bị phân hạch theo phản ứng sau : n + 92 U → 53 I + 39 Y +30 n Khối lượng hạt tham gia phản ứng: m U = 234 ,9 933 2u; mn = 1,0087u; mI = 138 ,8970u; ... C 30 cm/s D 60 cm/s Câu 32 : Tia X bước sóng 0,25 nm, so với tia tử ngoại bước sóng λ tần số cao gấp 1200 lần Bước sóng tia tử ngoại A λ = 0 ,3 µm B 0 ,3 nm C λ = 0,15 µm D 0,15 nm Câu 33 : ... 1,6 m B 0,4 m C 0 ,32 m D 1,2 m Câu 30 : Sự phát quang ứng với phát sáng A dây tóc bóng đèn nóng sáng B bóng đèn ống Trang 3/ 6 - Mã đề thi 132 C tia lửa điện D hồ quang điện Câu 31 : Một lắc lò xo...
 • 6
 • 407
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (3)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (3)

... A λ = 0,15 µm B λ = 0 ,3 µm C 0 ,3 nm D 0,15 nm Trang 3/ 6 - Mã đề thi 209 235 139 94 Câu 32 : Biết đồng vị urani U 235 bị phân hạch theo phản ứng sau : n + 92 U → 53 I + 39 Y +30 n Khối lượng hạt ... gia phản ứng: mU = 234 ,9 933 2u; mn = 1,0087u; mI = 138 ,8970u; mY = 93, 89014u; uc2 = 931 ,5 MeV Nếu lượng hạt nhân U 235 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 10 10 hạt U 235 phân hạch theo ... Po; α; Pb là: 209, 937 3 03 u; 4,001506 u; 205,929442 u uc2 = 931 ,5 MeV Năng lượng tỏa hạt nhân pôlôni phân rã gần giá trị sau ? A 59,20 MeV B 5,92 MeV C 2,96 MeV D 29,60 MeV Câu 31 : Tia X bước...
 • 6
 • 278
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (4)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (4)

... C1 Z L1 235 139 94 Câu 24: Biết đồng vị urani U 235 bị phân hạch theo phản ứng sau : n + 92 U → 53 I + 39 Y +30 n Khối lượng hạt tham gia phản ứng: mU = 234 ,9 933 2u; mn = 1,0087u; mI = 138 ,8970u; ... phóng xạ α biến đổi thành chì Pb Biết khối lượng hạt nhân Po; α; Pb là: 209, 937 3 03 u; 4,001506 u; 205,929442 u uc2 = 931 ,5 MeV Năng lượng tỏa hạt nhân pôlôni phân rã gần giá trị sau ? A 59,20 MeV ... 234 ,9 933 2u; mn = 1,0087u; mI = 138 ,8970u; mY = 93, 89014u; uc2 = 931 ,5 MeV Nếu lượng hạt nhân U 235 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 10 10 hạt U 235 phân hạch theo phương trình sau phản ứng...
 • 6
 • 229
 • 0

De thi dai hoc(giai chi tiet)

De thi dai hoc(giai chi tiet)

Hóa học

... Cu+2Fe(NO3 )3 Cu(NO3)2+2Fe(NO3)2 B A C A A 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 0, 03 0,06 mCu=0, 03. 64=1,92(g) CxHyOz x:y:z=(21:12):2:(4:16)=7:8:1 Công thức C7H8O =3 phenol+1 ete+1 ... Fe(NO3)2 Zn(NO3)2 D ùng Cu(OH)2/OHSố mol Fe=0,12(mol) số mol HNO3=0,4 (mol) Fe+4HNO3→Fe(NO3 )3+ NO+2H2O 0,1 0,4 0,1 Fe + 2Fe(NO3 )3 3Fe(NO3)2 0,02 0,04 Fe(NO3 )3 dư =0,1-0,04=0,06(mol) Cu+2Fe(NO3 )3 Cu(NO3)2+2Fe(NO3)2 ... 4NO3 N+5 + 8e → NH4NO3 (1 ,38 -0,54) 0,105 Tổng khối lượng muối = 0,46.nAl(NO3 )3+ 80.nNH4NO3=106 ,38 (g) 23 24 25 26 27 MKhí=22 chứng tỏ NxOy N2O N+5+8e→N2O 0 ,33 6 0,042 M→Mn++ne Khi M =3, 024: (0 ,33 6:n)...
 • 4
 • 41
 • 0

THI THU DAI HOC GIAI CHI TIET

THI THU DAI HOC  GIAI CHI TIET

Hóa học

... + 3H2O C2H5COOH 3CO2 + 3H2O CH3CHO 2CO2 + 2H2O Theo bi ta cú: 2a + 3b + 2c = 0,14 3a + 3b + 2c = 0,17 a = 0, 03; b = 0,02; c= 0,01 a b c = mX = 3, 3g Trong 3, 3g X cú 0,01mol CH3CHO Vy 13, 2g ... + x = 3, 7.10 [H ] = 4,7.10 pH = 2 ,3 Cõu 8: ỏp ỏn C Dung dch cha hai cht tan l NaNO3 v AgNO3 d, vy X v Y khụng phi l Flo NaX + AgNO3 AgX + NaNO3 a a(mol) 31 ,84 57 ,34 = X = 83, 13 23 + X 108 ... thỏp cha H3PO4 D Lờn men glucoz đáp án Đề THI THử ĐạI HọC CAO ĐẳNG Số 01 - - A B C B A A C C B 10 B 11 B 21 A 31 D 41 D 12 B 22 A 32 B 42 D 13 B 23 C 33 D 43 B 14 D 24 D 34 A 44...
 • 7
 • 185
 • 0

SÁCH LUYỆN đề lí THI đại học GIẢI CHI TIẾT

SÁCH LUYỆN đề lí THI đại học  GIẢI CHI TIẾT

Vật lý

... x 23 = k2i2 = k 332 = k2λ2 = k3 3 =.48 k2 = 64 k3 =>3k2 = k3 Suy ra: k2 = 4n 23; k3 = 3n 23 Trong khoảng hai vân sáng gần màu với vân trung tâm vân sáng xạ λ2 3 trùng ( k2 = 4; 8; 12;16; k3 ... 12;16; k3 = 3; 6; 9; 12 ) * x 13 = k1i1 = k3i3 => k1λ1 = k3 3 => 40 k1 = 64 k3 => k1 = k3 Suy ra: k1 = 8n 13; k3 = 5n 13 Trong khoảng hai vân sáng gần màu với vân trung tâm vân sáng xạ λ1 3 trùng ... 8π 10 3 Câu 32 : Giải: Vị trí vân màu với vân trung tâm: x = k1i1 = k2i2 = k3i3 =>k1λ1 = k2λ2 = k3 3 40 k1 = 48 k2 = 64 k3 hay 5k1 = 6k2 = 8k3 Bội SCNN 5, 120 Suy ra: k1 = 24n; k2 = 20n; k3 = 15n...
 • 71
 • 170
 • 0

30 đề thi thử đại học môn hoá lời giải chi tiết

30 đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết

Hóa học

... 1s22s22p63s23p63d64s2 B 1s22s22p63s23p63d5 D 1s22s22p63s23p63d64s1 Cấu hình electron sau ion Fe2+ (Z = 26) : A 1s22s22p63s23p63d6 www.mathvn.com B 1s22s22p63s23p63d5 30 www.MATHVN.com2s22p63s23p63d64s1 ... Cho chất công thức cấu tạo thu gọn sau: (I) CH3COOH; (II) CH3OH; (III) CH3OCOCH3 ; (IV) CH3OCH3 (V) CH3COCH3 ; (VI) CH3CH(OH)CH3; (VII) CH3COOCH3 Hợp chất cho tên gọi metyl axetat? A (I), ... 1s22s22p63s2 Cấu hình electron ứng với ion tạo thành từ X là: A 1s22s22p63s1 C 1s22s22p6 B 1s22s22p63s23p6 D 1s22s22p63s4 Cấu hình electron sau ion Fe3+ (Z = 26) : A 1s22s22p63s23p63d6 C 1s22s22p63s23p63d64s2...
 • 122
 • 3,944
 • 41

đề thi thử đại học môn hoá lời giải chi tiết

đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết

Hóa học

... 6C 11D 16A 21D 26D 31 B 36 C 41A 46A 2B 7A 12C 17D 22B 27D 32 A 37 C 42D 47C 3A 8D 13D 18D 23B 28C 33 C 38 A 43C 48B 4C 9C 14C 19B 24A 29A 34 A 39 A 44B 49B 5B 10B 15D 20D 25C 30 C 35 D 40D 45D 50C Hướng ... nitơ đioxit oxi? A Cu(NO3)2 , AgNO3 , NaNO3 B KNO3, Hg(NO3)2, LiNO3 C Pb(NO3)2, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2 D Mg(NO3)2, Fe(NO3 )3, AgNO3 Câu 14: Cho 50 ml dung dịch hoà tan 4,48 lit NH3 tác dụng với 150ml ... 2p63s23p63d6 B 1s22s2 2p63s23p64s23d4 C 1s22s2 2p63s23p63d44s2 D 1s22s2 2p63s23p64s13d5 Câu 2: Loại quặng thành phần chủ yếu Fe2 O3 gọi là: A manhêtit B xiđêrit C pirit D hemantit Câu 3: Trong...
 • 64
 • 1,922
 • 114

30 đề thi thử đại học môn hoá lời giải chi tiết

30 đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết

Hóa học

... CH3 - CH2- CH2- CH2 - OH CH3 CH CH2 B OH | CH3 CH3 CH CH2 OH | CH3 CH3 | CH3 C OH | CH3 CH3 CH CH2 C CH3 CH3 CH2 CH2 CH2 - OH | OH CH3 www.mathvn.com CH CH2 CH3 | OH CH3 | CH3 ... sôi cao : A CH3 CHO C CH3COOCH3 B C2H5OH D CH3 COOH Câu 42 Trong chất CH3CH2 NH2; (CH3)2NH; (CH3 )3 N NH3 Chất tính bazơ mạnh là: A CH3 CH2NH2 C (CH3)3N B (CH3)2NH D NH3 Câu 43 Cho chất sau, ... tính bazơ chất: A NH3> CH3NH2> (CH3)3N> (CH3)2NH B (CH3)2 NH> C6H5NH2> NH3> CH3 NH2 C NH3 > CH3NH2 > C6H5NH2 > (CH3 )2NH D (CH3)2NH> CH3NH2> NH3> C6H5NH2 Câu 37 Phân tử axit hữu chức mạch hở không...
 • 68
 • 1,037
 • 10

Đề thi thử đại học môn hóa và lời giải chi tiết

Đề thi thử đại học môn hóa và lời giải chi tiết

Hóa học

... Fe2O3 to 3Fe + 2O2 (2) Fe3O4 3FeO + 10HNO3 (3) 3Fe(NO3 )3 + NO + 5H2O Fe2O3 + 6HNO3 2Fe(NO3 )3 + 3H2O 3Fe3O4 + 28HNO3 (5) 9Fe(NO3 )3 + NO + 14H2O 3n 0,009 (4) +3 (6) , N+5 +2 , O20 nên 0,728 0, 039 ... yOH 59 ,33 hay 12x + y + 17 = 59 ,33 12x + y = 42 ,33 x y 30 ,33 18 ,33 6 ,33 6 ,33 3H7OH 3H5OH (CH2=CH CH2OH) C3H7OH C3H3OH (CH C CH2OH) 8: Cho 2,84 gam 4,6 gam A 0,896 lít B 0,672 lít 38 Nguoithay.vn ... Ba2+ + CO32 BaCO3 (1) Ca2+ + CO32 CaCO3 (2) 2 3 CaCO3 43 39,7 = 0 ,3 mol 11 CO32 3 x y CaCO3 A ta có: 0 ,3 197x 100y 39 ,7 x = 0,1 mol ; y = 0,2 mol %m BaCO3 0,1 197 100 = 49,62%; 39 ,7 %m CaCO3 = 100...
 • 202
 • 642
 • 8

64 câu trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa và lời giải chi tiết

64 câu trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa và lời giải chi tiết

Hóa học

... A 3, 6288 lít B 2,9568 lít C 3, 1808 lít D 3, 8528 lít Lơi giai: ̀ ̉ Al  3e  Al 3 x 3x x Fe  3e  Fe3 y 3y y  NO3  4H   3e  NO  2H2O   NO3 10H   8e  NH4  3H2O 0, 03 0,024 0,0 03 ... nFe2O3  y  Gọi  Fe2O3  6HNO3  2Fe( NO3 )3  3H2O y 6y 2y Fe  2Fe3  3Fe2 y .2y 3y Fe  4HNO3  Fe( NO3 )3  NO  2H2O x  y 4( x  y) x  y Ta hệ : 56 x  160 y  35 ,84  3 y  ... D.1,8 lít Lơi giai: ̀ ̉ nFe  a nFe2O3  b Ta 56a  160b  35 ,84 Fe2O3    2Fe( NO3 )3 b 2b Fe  2Fe( NO3 )3    3Fe( NO3)2 b 2b 3b Fe    Fe3 11 ̉ Tô hóa học Trường THPT chuyên...
 • 52
 • 633
 • 35

ĐỀ THI THỬ đại học môn hóa năm 2014 GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ đại học môn hóa năm 2014 GIẢI CHI TIẾT

Hóa học

... 2− < nBa 2+ = 0,2mol 3 BaCO3 → BaO + CO2 Vậy mrắn = mNa + + mBa 2+ + mCl − + mO 2− = 0,1. 23 + 0,2. 137 + 35 ,5.y + 16.x/2 = 29,7 + 35 ,5y + 30 x = 43, 6g to Nên toàn muối BaCO3 bị nhiệt phân: Giải ... oxi hóa thành Fe3+, nên torng dung dịch gồm Fe2+ Fe3+ Mà nFe 3+ = 2nCu = 0,13mol Áp dụng ĐLBT electron, ta có: 2nFe 2+ + 3nFe 3+ = 3nNO → nFe 2+ = 0,015 mol Vậy nFe = nFe 2+ + nFe 3+ = 0,145 mol ... dư = 35 ,5 – 0,5 = 35 mol Mặt khác nNaOH p.ư = nNaOH trung hòa + nNaOH thủy phân  nNaOH thủy phân = 33 ,75 mol → nglixerol = nNaOH thủy phân = 11,25 mol Vậy mglixerol = 1 035 g = 1, 035 kg Câu 39 : Đáp...
 • 10
 • 158
 • 1

tuyển tập 90 đề thi thử đại học môn hoá lời giải chi tiết tập 1

tuyển tập 90 đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết tập 1

Hóa

... dịch AgNO3/NH3 Nung Y với NaOH rắn thu khí T tỉ khối so với O2 0,5 Công thức cấu tạo X l{ A CH3COOCH(CH3)2 B CH3COOCH2CH2CH3 C C2H5COOCH(CH3)2 D CH3COOCH(CH3)CH2CH3 Câu 26: Hòa tan Fe3O4 lượng ... c|c phản ứng oxi ho|- khử sau: 3I2 + 3H2O  HIO3 + 5HI (1) 2HgO 2Hg + O2 (2) 4K2SO3 3K2SO4 + K2S (3) NH4NO3 N2O + 2H2O (4) 2KClO3 2KCl + 3O2 (5) 3NO2 + H2O  2HNO3 + NO (6) 4HClO4 2Cl2 + 7O2 ... 6,72 lít Câu 5: Thuỷ ph}n c|c chất sau môi trường kiềm: CH3CHCl2(1), CH3COOCH=CH-CH3(2), CH3COOC(CH3)=CH2 (3) , CH3CH2CCl3(4), CH3COO-CH2-OOCCH3(5), HCOOC2H5 (6) Nhóm c|c chất sau thuỷ ph}n sản...
 • 364
 • 1,459
 • 13

bài tập áp dụng giải nhanh hóa học- giải chi tiết (ôn thi hóa)

bài tập áp dụng giải nhanh hóa học- giải chi tiết (ôn thi hóa)

Hóa học

... C 2,24 D 3, 36 A 1 ,34 4 B 1,008 C 1,12 D 3. 36 A 6,81 B 4,81 C 3, 81 D 5,81 B 0,075 Xem 41 C 0,12 D.0,06 C 11,8 AD 11 D 14,2 A 1 ,33 B 3, 13 A 3, 36 Bài 73 Bài 74 Bài 75 Bài 77 Bài 78 A 0,04 Bài 79 A ... Bài 22 A 3, 12 gam B 3, 21 gam C gam AD17 D 4,2 gam Bài 23: (AD1) a) b) Bài 24 (AD2) Bài 25: (AD 15) Bài 26 A 43, 9g B 43, 3g (AD2) C 44,5g D 34 ,3g C 1,41g (AD 1) D 2,53g Bài 27: A 1 ,38 B 1,83g Bài ... Ba M(NO3)2 mM(Cl2) = 62.2 71 = 53g x mol =>x 1,59/ 53 = 0, 03 mol (Nhân chéo) => M (MCl2) = 3, 33/ 0, 03 =111 => M (M) = 111 Bài 12 35 ,3. 2 = 40=> Ca (AD11) 13: A MgCO3 B FeCO3 C BaCO3 D CaCO3 Bài 14:...
 • 26
 • 694
 • 3

Đáp án đề thi học sinh giỏi thanh hóa năm 2010. Giải chi tiết

Đáp án đề thi học sinh giỏi thanh hóa năm 2010. Giải chi tiết

Trung học cơ sở - phổ thông

... chữ số 1; 3; Suy 3. 3.2 A3 = 54 số 0,25 0,25 * Trường hợp 2: Trong X chữ số bốn cách xếp chữ số 2; ba cách xếp chữ số A32 cách xếp ba chữ 0,25 số 1; 3; 0,25 Suy 4 .3 A32 = 72 số 0,25 Vậy ... Bài Bài điểm Ý 3 Hướng dẫn chấm Tập xác định R Sự biến thiên: Điểm 0,25 0,25 y' = - 3x + = 3( 1 - x ) y' = ⇔ x = −1; x = x > y' < ⇔  hàm số ... a1a2 a3a4 (a1 khác 0) ∈ { 0;1; 2 ;3; 4;5} (i = 1; 2; 3; 4) 0,25 * Trường hợp 1: Trong X chữ số ba cách xếp chữ số 0; ba cách xếp chữ số 2; hai cách xếp chữ số A3 cách xếp ba chữ số 1; 3; Suy...
 • 7
 • 319
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1

Hóa

... gam Ag Công thức este X là: A.CH3COOCH=CH-CH3 CH3COOCH=CHCH2CH3 B HCOOCH= CH-CH3 HCOOCH= CH CH2CH3 C.CH3COOCH=CH2 CH3COOCH=CH-CH3 C.HCOOCH-CH2 HCOOCH=CHCH3 Câu 37 : Cho cân sau: 1000 đề thi môn ... Fe(OH )3 : 0, 03  Fe : a BTE 56a + 32 b = 3, 76 a = 0, 03 BTNT 3, 76   → →  → S : b 3a + 6b = 0, 48 b = 0,065 BaSO : 0,065 → Chọn B Câu 39 Chọn đáp án C NaHSO3; NaHCO3; KHS; CH3COONH4, ... 19,5 B.15,6 39 C.15,6 37 D.7,8 39 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 30 : Cho chất: CH3-CHCl2;ClCH=CHCl;CH2=CH-CH2Cl;CH2Br-CHBrCH3;CH3-CHCl-CHCl-CH3;CH2Br-CH2-...
 • 16
 • 308
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa lời giải chi tiết chuyên trần đại nghĩa lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên trần đại nghĩa lần 1

Hóa

... trieste glixerol với axit béo (3) Tristearin, triolein công thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Sai.Tristearin (C17H35COO)3C3H5 triolein (C17H33COO)3C3H5 (4) Các chất béo thường không ... http://dethithpt.com (2) Chất béo trieste etylen glicol với cácaxit béo (3) Tristearin, triolein công thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 (4) Các chất béo thường không tan nước nhẹ nước (5) Triolein ... http://dethithpt.com (5) Cl2+ NH3dư 2NH + 3Cl → N + 6HCl (6) CuO + NH3(to) t 2NH3 + 3CuO  → 3Cu + N + 3H 2O (7) KMnO4(to) t 2KMnO  → K MnO + MnO + O (8) H2S + SO2 SO2 + H S → 3S ↓ +2 H 2O (9) NH4Cl...
 • 26
 • 196
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa lời giải chi tiết học sinh giỏi thái bình

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết học sinh giỏi thái bình

Hóa

...  → 3a + 4,5a .3 = 0,165 .3 → a = 0, 03 Al : 0,01 nFe = 4,5a Với phần : 14, 49 = 19 ,32 n 0, 135 → → Fe = = → Fe3O4  Fe : 0, 135 14, 49 − mFe − mAl nO 0,06 .3 → Al2O3 = = 0,06  102  Al : 0, 03 m = ... 1,9 53 0,8 0,96 →Chọn D Câu 15: Chọn đáp án D ( 1) Ba + + HCO3− + OH − → BaCO3 ↓ + H 2O; ( ) Al 3+ + 3OH − → Al (OH )3; Chú ý NaAlO2 thủy phân OH( 3) Fe3+ + 3OH − → Fe ( OH ) Amin sinh OH- ( 4) 3CH ... xuất đồng thời khí thoát ra) Cho chất A, B, C (1) H2SO4, BaCl2, Na2CO3 (2) (NH4)2CO3, Ba(NO3)2, H2SO4 (3) Ba(HCO3)2, Ba(OH)2, H2SO4 (4) HCl, AgNO3, Fe(NO3)2 (5) (NH4)2CO3, H2SO4, Ba(OH)2 (6)...
 • 26
 • 214
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2015 môn hóa lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1

Đề thi thử THPT QG 2015 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1

Hóa

... bỡnh kớn cha Al(OH )3 A Cú phn ng xy v to mui Al2(CO3 )3 B Cú to Al2(CO3 )3 lỳc u, sau ú vi CO2 cú d s thu c Al(HCO3 )3 C Lỳc u to Al2(CO3 )3 nhng khụng bn nú t phõn hy to Al(OH )3 v CO2 D Khụng cú ... 1,216 C 1,152 D 1 ,34 4 Cõu 49: Cỏc cht no cú th cựng tn ti mt dung dch: A HCOONa; Mg(NO3)2; HCl B Al2(SO4 )3; MgCl2 ; Cu(NO3)2 C Zn(NO3)2; Pb(CH3COO)2; NaCl D (NH4)2CO3; K2SO4; Ca(CH3COO)2 Cõu 50: ... mnh nht ti yu nhõt.Nu ht NO3 thỡ cỏc phn kim loi yu s b y ngoi BTNT.N n Fe( NO3 )2 = Vy : Al(NO3 )3 : 0,1 0 ,35 0,1 .3 = 0, 025 BTKL x = 0 ,35 .108 + 0, 025.56 = 39 , 2(gam) Cõu 19: Chn ỏp ỏn...
 • 15
 • 442
 • 0

Xem thêm