bài tập hóa lọc dầu

Cách nhẩm nhanh bài tập hóa dành cho giáo viên và học sinh THCS và THPT

Cách nhẩm nhanh bài tập hóa dành cho giáo viên và học sinh THCS và THPT

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... dịch hỗn hợp có kết tủa Lọc để tách riêng kết tủa nước lọc( nước lọc nước chảy qua giấy lọc, chứa hay nhiều chất tan) +Lấy dung dịch HNO3 cho tác dụng có kết tủa nước lọc dung dịch hỗn hợp, ta ... 3,36 lit D 4,48 lit Cách nhẩm: Q trình hidro hóa khơng làm thay đổi số ngun tử C, nên số mol CO thu đốt cháy hỗn hợp hidrocacbon trước sau phản ứng hidro hóa Câu 35: Đốt cháy hồn tồn 0,1 mol ankin ... + H2O * Nước lọc chứa: NaHCO3 NaNO3: HNO3 + NaHCO3 → NaNO3 + CO2 ↑ Sủi bọt + H2O Dung dịch hỗn hợp Ba(NO3)2 +Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaNO3 *Kết tủa BaSO4: Khơng hồ tan dung dịch *Nước lọc chứa: NaHCO3...
 • 28
 • 108
 • 0

Bài tập hóa học sinh giỏi

Bài tập hóa học sinh giỏi

Hóa học

... dưỡng HSG – Hóa hữu TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Cơ sở hóa học hữu cơ-Thái Doãn Tỉnh - NXB GD-Năm 2008 2 .Bài tập hóa học hữu cơ-Thái Doãn Tỉnh - NXB GD-Năm 2008 3.Đề thi HSG Quốc gia năm 4.Bái tập hóa học ... hữu –Ngô Thị Thuận - NXB KHKT -Tập 2-Năm 2007 5.Bái tập hóa học hữu –Ngô Thị Thuận - NXB KHKT -Tập 2-Năm 2007 6.Bái tập hóa học hữu –Triệu Quý Hùng - NXB GD-Năm 2007 7 .Hóa học hữu –Đỗ Hữu Đĩnh, Đỗ ... - NXB GD-Năm 2007 8.Cơ chế phản ứng hóa học hữu cơ-Trần Quốc Sơn –NXB GD-Năm 2002 9.Đề thi HSG tỉnh Quảng Bình - Hà Nội 10.Một số ván đề chọn lọc hóa học – Tập – NXBGD – Nguyễn Duy Ái, Trần Quốc...
 • 8
 • 348
 • 0

bài tập quản lý sinh viên mysql

bài tập quản lý sinh viên mysql

Cơ sở dữ liệu

... Bài Thực Hành MySQL Câu 3: Thực truy vấn sau: Hiển thị danh sách sinh viên gồm thông tin sau: Masv,...
 • 2
 • 146
 • 0

mẫu bài tập nhóm cho sinh viên

mẫu bài tập nhóm cho sinh viên

Kỹ năng làm việc nhóm

... học tập: Là học hay làm tập nhà (khâu vận dụng kiến thức) công việc thường xuyên thời phổ thông Để giúp người học tự học nhà, Giảng viên cần tăng cường kiểm tra, đánh giá kết học bài, làm tập ... thức học tập thiếu sinh viên học tập trường đại học Thực tế giảng dạy trường đại học cho thấy, sinh viên không chịu khó học tập, đào sâu nghiên cứu, mở rộng thêm kiến thức cách học tập độc lập ... theo lịch trình định phải tập trung cao độ học tập, nghiêm khắc với Tác dụng vấn đề tự học Phương pháp tự học có tác dụng bồi dưỡng lực tự học, kỹ tự học làm cầu nối học tập nghiên cứu khoa học...
 • 16
 • 366
 • 2

bài tập trồng rừng sinh viên lâm nghiệp

bài tập trồng rừng sinh viên lâm nghiệp

Lâm nghiệp

... tháng cao 90%, tháng thấp < 76% vào tháng 12 - Lượng mưa: Lượng mưa bình quân/năm 2268mm, lượng mưa tập trung vào tháng 6,7,8 9, lượng mưa cao tháng (410mm), tháng thấp 12mm, số ngày mưa năm phân ... vàng nhạt, kết cấu cục, đất thịt trung bình + Tầng C có độ sâu > 90cm, tầng số đá lẫn bị phong hóa tạo tầng BC xen kẽ 1.4 Thảm thực vật sau hại - Độ che phủ bụi 60%, loài sỉnh trưởng mức tb phong ... cho tháng năm, đảm bảo yêu cầu chất lượng Nước tưới không nhiễm phèn, mặn, chất thải công nghiệp hóa chất bảo vệ thực vật ngưỡng cho phép 3.4 Nguồn cung cấp điện - Trong trình sản xuất giống cần...
 • 34
 • 969
 • 10

Bài tập Hoá lý tự luận dành cho sinh viên có hướng dẫn đầy đủ

Bài tập Hoá lý tự luận dành cho sinh viên có hướng dẫn đầy đủ

Hóa học - Dầu khí

... Hệ thống câu hỏi tập phần Nhiệt hóa học Bài 1: Cho 100 g N2 0oC, 1atm Tính Q, W, U, H biến đổi sau đợc tiến hành thuận nghịch ... (29,1-8,314).(189,33 -273,15) = 6222,4(J) 28 -2- H = n C P T = 100 29,1(189,33 273,15) 28 = - 8711,3(J) Bài 2: o Tính H S , 298 Cl-(aq) Biết: (a): 1 H2 + Cl2(k) HCl(k) 2 H So, 298 = -92,2(kJ) H So, 298 ... H+(aq) + e H So, 298 = Giải: Lấy (a) + (b) (c) : o Cl2 + e + aq = Cl-(aq) H S , 298 = - 167,33(kJ) Bài 3: Tính hiệu ứng nhiệt phản ứng: 3Fe(NO3)2(aq) + 4HNO3(aq) 3Fe(NO3)3(aq) + NO(k) + 2H2O (l)...
 • 54
 • 539
 • 1

Bài tập Hoá lý trắc nghiệm dành cho sinh viên có đáp án đầy đủ

Bài tập Hoá lý trắc nghiệm dành cho sinh viên có đáp án đầy đủ

Sư phạm hóa

... lên Pha tập hợp phần: a Đồng thể hệ có thành phần hóa học tính chất lý hóa điểm b Dị thể hệ có thành phần hóa học tính chất lý hóa điểm c Đồng thể hệ có thành phần hóa học tính chất lý hóa điểm ... pin điện hóa: a Anot điện cực xảy trình oxihóa b Anot điện cực xảy trình khử c Anot điện cực xảy trình oxihóa khử 36 Bài tập môn Hóa lý d Anot điện cực không xác định 243 Trong pin điện hóa: a ... đúng: a Động hóa học phần hóa lý nghiên cứu tốc độ, chế trình hóa học yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ trình hóa học b Động hóa học nghiên cứu chiều hướng giới hạn trình hóa học c Động hóa học nhiệt...
 • 48
 • 1,010
 • 2

Bài tập Hoá học sơ cấp hay dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng

Bài tập Hoá học sơ cấp hay dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng

Hóa học

... THỨC PHÂN TỬ CHẤT HỮU CƠ §3.I BÀI TẬP TỰ GIẢI I BÀI TẬP HÓA HỌC VÔ CƠ Th.sĩ Nguyễn Văn Hiểu Trường CĐSP Nha Trang II BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ Phần 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC §1.I TÓM TẮT LÝ THUYẾT ... MỤC LỤC BÀI TẬP HÓA HỌC SƠ CẤP Phần 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC Phần 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỌC Phần 3: BÀI TẬP TỰ GIẢI §1.I TÓM TẮT LÝ THUYẾT HOÁ HỌC A HÓA HỌC VÔ CƠ I ... Chất oxi hóa - Là chất mà thành phần, phân tử có chứa nguyên tố nhận e - Khi nhận e số oxi hóa giảm - Các chất oxi hóa thường hợp chất kim loại hay phi kim có số oxi hóa (hay mức oxi hóa) cao...
 • 93
 • 351
 • 0

Xây dựng hệ thống kỹ năng sử dụng bài tập hoá học trong dạy học nhẵm nâng cao chuuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên cao đẳng sư phạm ngành hoá học

Xây dựng hệ thống kỹ năng sử dụng bài tập hoá học trong dạy học nhẵm nâng cao chuuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên cao đẳng sư phạm ngành hoá học

Khoa học tự nhiên

... dạy học: - Bài tập đặt vấn đề - Bài tập truyền thụ kiến thức - Bài tập hoàn thiện kiến thức - Bài tập bồi dưỡng phát triển tư 1.3.3.3 Phân loại theo cách thức đánh giá kết tập - Bài tập trắc nghiệm ... 1.3.3.5 Phân loại theo phương pháp giải tập - Bài tập lý thuyết - Bài tập thực nghiệm - Bài tập định lượng 1.4 Ý NGHĨA CỦA VIỆC RÈN KĨ NĂNG SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC TRONG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ ... vào phiếu học tập, theo loại hình tập trắc nghiệm: + Bài tập lựa chọn đúng- sai (có không, nhất); + Bài tập lựa chọn nhiều phương án; + Bài tập dạng điền vào chỗ khuyết; + Bài tập dạng ghép cặp...
 • 101
 • 306
 • 0

HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÀY VÀ VIẾT BÀI TẬP LỚN - Dành cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin doc

HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÀY VÀ VIẾT BÀI TẬP LỚN - Dành cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin doc

Công nghệ thông tin

... quyền Bài tập lớn thường hiểu có hai loại: • Thực nhiệm vụ để hoàn thành trình học tập Sinh viên tự tìm điều kiện làm việc để hoàn thành Bài tập lớn Sinh viên có quyền khai thác sử dụng Bài tập ... Phần Nộp Bài tập lớn Bài tập lớn nộp bao gồm 01 in 01 đĩa CD Đĩa CD kèm theo Bài tập lớn tổ chức sau:  Thư mục : gồm thư mục (nếu có cài đặt chương trình)  SETUP: Chứa tập tin ... trình thi hành, tập tin liệu thử  SOURCE: Chứa tập tin nguồn, tập tin liệu thử  Thư mục: THESIS: Chứa tập tin tài liệu văn Bài tập lớn với thư mục tổ chức sau:  DOC: Chứa tập tin dạng DOC...
 • 14
 • 11,749
 • 4

Đề thi cuối kì cho sinh viên khoa hóabài tập hóa đại cương

Đề thi cuối kì cho sinh viên khoa hóa và bài tập hóa đại cương

Hóa học

... K52A -Hóa học.Trường Đại học khoa học Tự Nhiên-ĐHQGHN Đề thi hữu ích dành cho sinh viên Hóa học - 2009 Môn thi: Hóa học hữu I Số đvht: 04 Đối tượng dự thi: K46 A, S ngành Hóa Thời gian làm bài: ... K52A -Hóa học.Trường Đại học khoa học Tự Nhiên-ĐHQGHN Đề thi hữu ích dành cho sinh viên Hóa học - 2009 Môn thi: Hóa học hữu I Số đvht: 04 Đối tượng dự thi: K49 A, S ngành Hóa Thời gian làm bài: ... nước nữa, đun sôi, để nguội lọc bỏ kết tủa, thu lấy nước lọc Thêm 15,00 ml dung dịch hỗn hợp NaOH + Na2CO3 vào nước lọc Lọc, rửa kết tủa 27 Đỗ Văn Hiệp –Lớp K52A -Hóa học.Trường Đại học khoa học...
 • 83
 • 1,891
 • 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP HÓA NÂNG CAO DÀNH CHO HỌC SINH LUYỆN THI ĐẠI HỌC

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP HÓA NÂNG CAO DÀNH CHO HỌC SINH LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Hóa học

... , nóng d , thu đợc 1,12 lít chất khí ( đktc) dung dịch D Cho D phản ứng với dung dịch NaOH d , lọc kết tủa , nung đến khối lợng không đổi thu đợc m gam chất rắn E Giá trị m : A 1,6 B.2,0 C.2,4...
 • 200
 • 515
 • 2

skkn dạy bài tập hóa học cho học sinh tự học có sự hỗ trợ của giáo viên bộ môn

skkn dạy bài tập hóa học cho học sinh tự học có sự hỗ trợ của giáo viên bộ môn

Giáo dục học

... VIÊN LÀM TRƯỚC BÀI TẬP MẪU + Số oxi hóa: Khái niệm, qui tắc tính số oxi hóa nguyên tố (trong có vài trường hợp số oxi hóa hợp chất hữu quen thuộc), tập áp dụng + Phản ứng oxi hóa – khử: Các khái ... học tập - Một phận học sinh lười học, chưa hoàn thành tập nhà kể tập dể II.3 KẾT QUẢ: - Một số học sinh học tập theo kiểu đối phó, thầy cô giao việc kiểm tra thường xuyên thi chép tập bạn, học tập ... Sách giáo khoa, sách giáo viên hóa học 10, 11, 12 (NXB Giáo Dục – 2006) Phương pháp dạy học hóa học trường phổ thông (TS Lê Trọng Tín- ĐHSP Tp.HCM) Bài tập trắc nghiệm hóa học 10,11,12 (TS Nguyễn...
 • 30
 • 107
 • 0

Bài tập nhóm: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ PHOTOCOPY, IN ẤN THÀNH CÔNG pptx

Bài tập nhóm: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ PHOTOCOPY, IN ẤN THÀNH CÔNG pptx

Báo cáo khoa học

... Hồng Lộc Bài tập nhóm Marketing TM-DV Về sinh viên theo khóa, nhiều sinh viên khóa 34 chiếm 55,6% tổng số mẫu điều tra, 24,4% sinh viên khóa 33, 16,7% sinh viên khóa 36, 3,3% lại sinh viên khóa 35 ... mức độ hài lòng sinh viên khóa Sinh viên khóa 33, 17 GVHD: Hoàng Thị Hồng Lộc Bài tập nhóm Marketing TM-DV 34, 36 hài lòng sinh viên khóa 35 Trong hài lòng sinh viên khóa 36 * Sự hài lòng mức độ ... dịch vụ nhiều sinh viên khóa 34, dịch vụ khóa 34 sử dụng nhiều dịch vụ in ấn cung cấp tài liệu Đối với sinh viên khóa 33, khóa 36 dịch vụ sử dụng nhiều dịch vụ photocopy, khóa 35 sử dụng dịch vụ...
 • 41
 • 454
 • 0

nâng cao kỹ nang giải bài tập hóa học vô cơ cho học sinh thông qua việc giáo viên hướng dẫn học sinh phân loại và giải bài tập định lượng hoá học vô cơ ở trường thcs

nâng cao kỹ nang giải bài tập hóa học vô cơ cho học sinh thông qua việc giáo viên hướng dẫn học sinh phân loại và giải bài tập định lượng hoá học vô cơ ở trường thcs

Hóa học - Dầu khí

... THỂ: Bài tập vô định lượng chia thành dạng sau: - Bài tập xác định công thức phân tử hợp chất vô - Bài tập tính theo phương trình hóa học dựa vào chất phản ứng - Bài tập tính theo phương trình hóa ... hóa học biết lượng chất phản ứng - Bài tập pha trộn dung dịch - Bài tập xác định thành phần hỗn hợp - Bài tập chất tăng giảm khối lượng - Bài tập chất khí - Bài tập tính khối lượng hỗn hợp dựa vào ... nhận thấy chất lượng học tập học sinh ngày tiến hơn, học sinh yêu thích môn Hóa học trước, học sinh yếu giảm dần số lượng học sinh khá, giỏi tăng lên rõ rệt - Bài tập hóa học giúp học sinh mở...
 • 26
 • 438
 • 0

giúp học sinh giải bài tập hóa học lớp 8 đạt kết qua cao thông qua việc giáo viên phân dạng và hướng dẫn học sinh các giải các dạng bài toán hoá học lớp 8

giúp học sinh giải bài tập hóa học lớp 8 đạt kết qua cao thông qua việc giáo viên phân dạng và hướng dẫn học sinh các giải các dạng bài toán hoá học lớp 8

Hóa học - Dầu khí

... chương trình, phương giảng dạy cần nắm vững tập Hoá học chương, hệ thống tập cách giải tổng quát cho dạng tập, biết sử dụng tập phù hợp với công việc: Luyện tập, kiểm tra , nghiên cứu nhằm đánh giá ... nhận thấy chất lượng học tập học sinh ngày tiến hơn, học sinh yêu thích môn Hóa học trước, học sinh yếu giảm dần số lượng học sinh khá, giỏi tăng lên rõ rệt - Bài tập hóa học giúp học sinh mở ... làm việc cụ thể Đặc biệt qua tập rèn luyện cho học sinh tác phong cần cù, cẩn thận, tính xác, độc lập sáng tạo công việc - Bài tập hóa học tính theo phương trình hóa học kiến thức quan trọng,...
 • 33
 • 1,681
 • 0

Xây dựng bài tập hóa học phân tích cho các kì thi olympic sinh viên toàn quốc và học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc qia”

Xây dựng bài tập hóa học phân tích cho các kì thi olympic sinh viên toàn quốc và học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc qia”

Khoa học xã hội

... dụng hệ thống tập hóa học phân tích dùng hoc tập môn hóa học phân tích định tính cho kì thi học sinh giỏi Quốc gia, Olympic sinh viên  Khách thể nghiên cứu : Quá trình học tập hóa học trường ... dung phần hóa học phân tích định tính Xây dựng hệ thống tập hóa học phân tích định tính dùng cho học sinh chuyên hóa, sinh viên chuyên ngành hóa Đề xuất phương pháp sử dụng hệ thống tập thích ... dung: Bài tập phần hóa học phân tích định tính - Đối tượng: học sinh chuyên hóa, học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; sinh viên theo học ngành hóa học SVTH: Phạm Thị Hồng Phượng – Hóa...
 • 69
 • 478
 • 4

Xem thêm