bài tập hóa dầu

SKKN bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kĩ năng giải bài tập hóa học

SKKN bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kĩ năng giải bài tập hóa học

Hóa học

... Chõu, Bỡnh Sn, Qung Ngói Sỏng kin kinh nghim_ Nm hc 2011- 2012 Vậy CTPT oxit sắt : Fe2O3 Dạng 2: Bài tập tính theo PTHH PHNG PHP Da vo lng cht tham gia phn ng VN DNG VD1:Cho 2,24 lit khớ Hiro (ktc) ... 2012 =(n Al O3 trc phn ng- n Al O3 phn ng) M Al O3 m Al O3 = (0,59 0,5/3) 102 = 43 gam Dạng 4: Bài tập pha trộn dung dịch: PHNG PHP Pha trn dung dch khụng xy phn ng * Trng hp 1: (Cựng cht tan.) ... nNaCl = nHCl = 0,1 mol Vdd = 0,15 + 0,05 = 0,2 lit yêu cầu CM NaCl = 0,1 = 0,5M 0,2 Dạng 5: Bài tập xác định thành phần hỗn hợp PHNG PHP VN DNG Cỏc bc gii bi toỏn cng ging VD1 : 200 ml dung...
 • 14
 • 573
 • 5

đề tài Bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kỹ năng giải bài tập hóa học

đề tài Bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kỹ năng giải bài tập hóa học

Báo cáo khoa học

... cao chất lượng môn hóa học? Tôi đưa cho học số phương pháp giải dạng tập sau III Các biện pháp tổ chức thực hiện: * Một số dạng tập thường gặp phương pháp giải: Dạng 1: Bài tập xác định công thức ... học tập Đối với học sinh Phải nắm vững lý thuyết làm tập theo yêu cầu giáo viên II Vấn đề nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu - Vì nguyên nhân dẫn đến chất lượng học tập học sinh nói chung môn hóa ... dẫn đến chất lượng học tập học sinh nói chung môn hoá học nói riêng thấp - Không tự giải tập tính toán SGK - Không biết tập thuộc dạng nào, cách giải * Cụ thể kết học tập học sinh năm học 2009...
 • 15
 • 242
 • 0

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ

Trung học cơ sở - phổ thông

... ứng oxi hóa - khử, số mol electron mà chất khử cho số mol electron mà chất oxi hóa nhận n e nhận = n e nh ờng - Sử dụng cho toán có phản ứng oxi hóa - khử, đặc biệt toán có nhiều chất oxi hóa, nhiều ... khỏi dung dịch phải trả lại cho dung dịch nhiêu điện tích dơng âm II - Bi tập áp dụng Bài Chia hỗn hợp kim loại A, B có hóa trị không đổi thành phần : - Phần tan hết dung dịch HCl, tạo 1,792 lít ... (mol) 100 m oxit = 2, + 0,15.16 = 4, (gam) Đáp án B Bài Chia 1,24 gam hỗn hợp hai kim loại có hóa trị không đổi thành hai phần : - Phần 1: bị oxi hóa hoàn toàn thu đợc 0,78 gam hỗn hợp oxit - Phần...
 • 71
 • 7,598
 • 58

Phương pháp giải bài tập hóa học

Phương pháp giải bài tập hóa học

Trung học cơ sở - phổ thông

... ứng oxi hóa - khử, số mol electron mà chất khử cho số mol electron mà chất oxi hóa nhận n e nhận = n e nh ờng - Sử dụng cho toán có phản ứng oxi hóa - khử, đặc biệt toán có nhiều chất oxi hóa, nhiều ... khỏi dung dịch phải trả lại cho dung dịch nhiêu điện tích dơng âm II - Bi tập áp dụng Bài Chia hỗn hợp kim loại A, B có hóa trị không đổi thành phần : - Phần tan hết dung dịch HCl, tạo 1,792 lít ... (mol) 100 m oxit = 2, + 0,15.16 = 4, (gam) Đáp án B Bài Chia 1,24 gam hỗn hợp hai kim loại có hóa trị không đổi thành hai phần : - Phần 1: bị oxi hóa hoàn toàn thu đợc 0,78 gam hỗn hợp oxit - Phần...
 • 71
 • 4,802
 • 26

Những yếu tố tạo nên năng lực giải bài tập hóa học của học sinh phổ thông

Những yếu tố tạo nên năng lực giải bài tập hóa học của học sinh phổ thông

Khoa học tự nhiên

... đƣợc chia thành bốn loại: -Bài tập lý thuyết - Bài tập thực nghiệm ( thực hành) - Bài tập định lƣợng ( toán hóa học) - Bài tập tổng hợp Tùy theo cấu trúc nội dung mà tập thuộc loại có yêu cầu ... tạo nên lực giải tập hóa học tập cụ thể, để tới kết luận về: - Câu trúc lực giải tập hóa học sinh phổ thông - Chất lƣợng lực giải tập hóa học sinh 4 B- NĂNG LỰC GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC I Một số vấn ... hóa học nói chung, qua nhiều hoạt động, phải kể đến hoạt động giải tập hóa Giải tập hóa học khâu quan trọng việc học tập hóa học Nó củng cố làm sâu kiến thức lý thuyết, khái niệm bản,cụ thể hóa...
 • 77
 • 895
 • 4

Hướng dẫn học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề khi giải bài tập hoá học

Hướng dẫn học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề khi giải bài tập hoá học

Trung học cơ sở - phổ thông

... phát giải vấn đề giải tập hoá học tìm cách giải nhanh (giải vấn đề) cách thông minh Sau số ví dụ tập hoá vô hữu sử dụng chương trình phổ thông CÁC BÀI TẬP HOÁ VÔ CƠ Bài tập 1: Hoà tan hỗn hợp ... trình dạy học sử dụng tập Khi dạy dùng để vào bài, để tạo tình có vấn đề, để chuyển tiếp phần sang phần kia, để củng cố bài, để hướng dẫn học sinh học nhà, ôn tập củng cố, luyện tập kiểm tra đánh ... loại = 32 – = 24 gam Nguyễn Anh Dũng Hướng dẫn học sinh phát giải vấn đề giải tập hoá học CÁC BÀI TẬP HOÁ HỮU CƠ Bài tập 1: Chia a gam hỗn hợp rượu no đơn chức (đồng đẳng rượu etylic) thành hai...
 • 13
 • 1,051
 • 6

Hướng dẫn học sinh giải bài tập Hoá học theo phương pháp sáng tạo

Hướng dẫn học sinh giải bài tập Hoá học theo phương pháp sáng tạo

Thạc sĩ - Cao học

... trường THCS, nhận thấy tập hoá học phương tiện hữu hiệu giảng dạy hoá học Bài tập hoá học nguồn để hình thành, rèn luyện, củng cố, kiểm tra phương thức, kĩ cho học sinh Bài tập hoá học có tác dụng ... sinh Bài tập hoá học giúp việc vận dụng kiến thức vào thực tế Bài tập hoá học giúp giáo viên rèn luyện nhân cách cho học sinh: Tính chủ động sáng tạo, tính cẩn thận kiên trì ý chí tâm học tập ... qua việc giải tập, học sinh chưa thể nắm vững mà học sinh thuộc Bài tập hoá học mở rộng hiểu biết cách sinh động, phong phú không làm nặng nề khối lượng kiến thức học sinh Bài tập hoá học có...
 • 9
 • 2,589
 • 52

phương phap giải bai tập hoa

phương phap giải bai tập hoa

Hóa học

... C3H8 C C4H10 D C5H12 b) Phản ứng vào nhân benzen - Phản ứng halogen hóa - Phản ứng nitro hóa - Phản ứng alkyl hóa Bài 1: Nitro hóa benzen HNO thu hai chất hữu A, B nhóm -NO2 Đốt cháy hồn tồn 2,34 ... C.10,41% D 25,00% Bài tập nồng độ Bài Hồ tan 25 gam CaCl 2.6H2O 300ml nước Dung dịch thu có khối lượng riêng 1,08 g/ml Tính nồng độ % nồng độ mol/l dung dịch ĐS: 3,9% 0,38M Bài 2.Khi hòa tan ... cao đẳng Lưu hành nội * Bài tập áp dụng Bài Tính tỉ lệ thể tích hai dung dịch HNO 0,2M 1M để trộn thành dung dịch 4M.(Giả sử pha trộn khơng làm thay đổi thể tích ) ĐS: 3:1 Bài a) Cần gam dung dịch...
 • 47
 • 515
 • 9

một số vấn đề trong việc sử dụng công thức tính nhanh để giai bài tập hóa học

một số vấn đề trong việc sử dụng công thức tính nhanh để giai bài tập hóa học

Cao đẳng - Đại học

... i bi n lu n CTCT th a mãn tính ch t Hóa h c cho tr c! Nh v y, ch b ng m t vài ví d i n hình, ta có th th y r ng vi c s d ng công th c tính nhanh gi i toán Hóa h c ti m n r t nhi u r i ro Vi c ... 0985052510 i quan h Hóa h c u c x lý m t cách nhanh nh t t i u nh t N u th c s làm c nh v y hi u qu thu c nhanh h n r t nhi u so v i vi c “c nh ” m t công th c gi i nhanh ó P/S: Bài vi t mang quan ... sinh gi i Hóa h c rèn luy n k n ng tính tr tr ng ph thông ng ph thông Công th c tính nhanh cho toán vô c kinh i n c a Sao b ng l nh giá Chi n thu t ch n ng u nhiên thi tr c nghi m Hóa h c ánh...
 • 8
 • 1,450
 • 35

Sáng kiến kinh nghiệm rèn luyện học sinh giải bài tập hóa học.

Sáng kiến kinh nghiệm rèn luyện học sinh giải bài tập hóa học.

Hóa học

... khuyến khích em học tập Đối với học sinh II Học làm tập theo yêu cầu giáo viên Các biện pháp để tổ chức thực II.1 Một số dạng tập thờng gặp phơng pháp giải: + Dạng 1: Bài tập xác định công thức ... đến việc học tập em - Đa số phận học sinh theo Công giáo, thời gian dành cho học tập không nhiều, nhiều học sinh ham chơi - Việc học tập học sinh chủ yếu học khoá, nên thời gian ôn tập, củng cố ... nói chung môn hoá học nói riêng thấp - Không tự giải đợc tập tính toán SGK - Không biết tập thuộc dạng nào, cách giải Cụ thể kết học tập học sinh hai năm học 2006- 2007 2007 -2008 nh sau: Giỏi...
 • 14
 • 1,313
 • 24

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ hữu cơ

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ hữu cơ

Hóa học

... dB/A > ⇒ A ete d + oxi hóa rượu bậc tạo anđehit : R-CHO  Cu ,t0 → R- CH= O  + oxi hóa rượu bậc tạo xeton : R- CH – R’ [O] R – C – R’ OH O + rượu bậc khơng bị oxi hóa II PHENOL: - Nhóm OH ... chưa no (nếu rượu no B anken) - d B / A > ⇒ B ete 4) - Oxi hóa rượu bậc tạo andehit axit mạch hở R-CH2OH  [O]→ R-CH=O R-COOH - Oxi hóa rượu bậc tạo xeton: R-CHOH-R'  [O]→ R-CO-R' - Rượu bậc ... 0,02:0.5 =0,04 lít 10/ Bảo tồn Electron : Chỉ sử dụng phản ứng oxi hóa khử Phương pháp: + Xác định chất khử + xác định chất oxi hóa + Viết q trình + định luật bảo tồn Electron : ne cho = ne nhận...
 • 13
 • 1,383
 • 16

Phương pháp giải bài tập hóa học nhanh

Phương pháp giải bài tập hóa học nhanh

Hóa học - Dầu khí

... Cu(OH)2 Rồi tiếp tục tập phần biết vận dụng, kể dùng chất vừa điều chế (NaOH) để sử dụng cho phần II Cách giải tập thực nghiệm: Thực chất tập thực nghiệm tập lý thuyết, cách giải tập giống trình bầy ... xăng dầu người ta không dùng nước mà dùng cát hay chăn ướt trùm lên lửa? Nếu học sinh xem phim đám cháy xăng, dầu hay cảnh cứu chữa nhà xảy cố bị cháy bếp dầu dập tắt hình dung cần làm tập chung ... + X -> Ca(NO3)2 + X thỏa mãn HNO3 CaCO3 không tan c Kiểu tập: "Thực trình biến hóa" Ví dụ: Viết phương trình phản ứng để thực biến hóa sau: Fe -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 FeCl2 -> Fe(OH)2...
 • 6
 • 983
 • 22

tóm tắt lí thuyết hóa và hướng dẫn giải bài tập hóa 10 theo từng chương

tóm tắt lí thuyết hóa và hướng dẫn giải bài tập hóa 10 theo từng chương

Hóa học - Dầu khí

... liên kết hóa học electron hóa trị Ví dụ: 11Na: 1s2 2s2 2p6 3s1 số electron hóa trị 13Al: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 số electron hóa trị 17Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 số electron hóa trị Vì cấu hình electron ... dễ thu electron để trở thành ion âm 47 - Sự biến đổi hóa trị nguyên tố: Trong chu kì, từ trái sang phải, hóa trị cao với oxi tăng từ IVII, hóa trị với hiđro phi kim giảm dần IVI - Sự biến đổi ... hạt nhân nguyên tử B BÀI TẬP I TRẮC NGHIỆM Các đơn chất nguyên tố có tính chất hoá học tương tự nhau? A As, Se, Cl, Fe B F, Cl, Br, I C Br, P, H, Sb D O, Se, Br, Te Chu kì tập hợp nguyên tố mà...
 • 259
 • 10,485
 • 28

Phân loại và PP giải bài tập hoá 8

Phân loại và PP giải bài tập hoá 8

Hóa học

... trình môn học, chia tập hoá học lớp thành loại sau: + Bài tập tính theo công thức hoá học + Bài tập tính theo phơng trình hoá học + Bài tập dung dịch + Bài tập chất khí + Bài tập nhận biết, điều ... Các dạng tập thờng gặp: - Bài tập pha chế dung dịch - Bài tập độ tan, mối liên hệ độ tan nồng độ dung dịch - Bài tập pha trộn dung dịch - Bài tập tính nồng độ % , nồng độ mol/l c) Bài tập vận ... định đợc nguyên tố cần tìm b) Bài tập vận dụng : Bài 1: Oxit kim loại R mức hóa trị thấp chứa 22,56%Oxi kim loại mức hóa trị cao chứa 50,48% Oxi Hãy xác định kim loại R Bài giải Đặt công thức oxit...
 • 78
 • 733
 • 10

Giải chi tiết đề thi đại học A,B 2009 (Ứng dụng phương pháp giải bài tập hóa học)

Giải chi tiết đề thi đại học A,B 2009 (Ứng dụng phương pháp giải bài tập hóa học)

Hóa học

... Ứng dụng phương pháp giải tập hóa học Câu 17 Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 bình kín khơng chứa khơng khí, sau thời gian thu 4,96 gam ... = * GV : Quảng Thanh Lý * 7, − (0, 4.12 + 0, 4.2) = 0,1 mol 16 -2- Ứng dụng phương pháp giải tập hóa học số C = 0, : 0,1 = Câu 35 Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe 1,92 gam Cu vào 400 ml dd chứa hỗn ... CH3COOC(CH3)=CH2 C HCOOCH2CH=CHCH3 D HCOOCH=CHCH2CH3 * GV : Quảng Thanh Lý * -3- Ứng dụng phương pháp giải tập hóa học Este X : RCOOR ' ; nRCOONa = n X ; MRCOONa = 3,4.100 : = 68 ⇒ R ≡ H ĐỀ THI TUYỂN SINH...
 • 7
 • 904
 • 10

Rèn kỹ năng giải bài tập hóa học cho HS lớp 8 - GV: Trương Thị Luyến

Rèn kỹ năng giải bài tập hóa học cho HS lớp 8 - GV: Trương Thị Luyến

Tư liệu khác

... Cảnh-ĐôngTriều- Quảng Ninh Rèn luyện kỹ giải tập hoá học cho học sinh lớp trờng THCS + Bài tập lý thuyết định tính: Bài tập lý thuyết định tính dạng tập giải cần vận dụng kiến thức , kỹ hoá học ... thức kỹ hoá học Ví dụ: Dạng tập cân phơng trình , tập nồng độ dung dịch, tập xác định lợng chất tham gia tạo thành phản ứng hoá học A.2 Bài tập thực nghiệm: Là dạng tập giải phải thực thí nghiệm ... mắc giải tập hoá học lớp + Tìm hiểu qua tập trắc nghiệm Với điều kiện cho phép, đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng việc giải tập hoá học lớp 8, từ đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ giải tập hoá...
 • 25
 • 1,226
 • 12

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 10 GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 10 GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

Hóa học - Dầu khí

... tượng…để đưa vấn đề kiểu định - Trong giải tập hóa học khả khái quát thể lực học sinh biết phân dạng tập hóa học biết tìm phương pháp giải chung cho dạng tập d Rèn luyện khả độc lập tư suy nghĩ - ... cách làm việc khoa học Giải tập hóa học hoạt động trí tuệ, kết hoạt động phụ thuộc vào lực tư lực tổ chức hoạt động trí tuệ cách khoa học có hiệu Các bước để giải tập hóa học: Bước Định hướng: ... tạo chất, phản ứng hóa học từ hình thành phương pháp giải tập b Rèn luyện cho học sinh khả tư logic xác Học sinh thông qua thao tác: Quan sát, phân tích, tổng hợp dựa vào chất hóa học vấn đề để...
 • 10
 • 2,101
 • 15

Phương pháp giải bài tập Hóa học VC-HC

Phương pháp giải bài tập Hóa học VC-HC

Hóa học

... CÔNG THỨC PHÂN TỬ CHẤT HỮU CƠ §3.I BÀI TẬP TỰ GIẢI I BÀI TẬP HÓA HỌC VÔ CƠ Chu Thị Hạnh Trường Đại Học Sư Phạm II BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ Phần 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC §1.I TÓM TẮT LÝ THUYẾT HOÁ ... BÀI TẬP HÓA HỌC SƠ CẤP Phần 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC Phần 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỌC Phần 3: BÀI TẬP TỰ GIẢI §1.I TÓM TẮT LÝ THUYẾT HOÁ HỌC A HÓA HỌC VÔ CƠ I ... Chất oxi hóa - Là chất mà thành phần, phân tử có chứa nguyên tố nhận e - Khi nhận e số oxi hóa giảm - Các chất oxi hóa thường hợp chất kim loại hay phi kim có số oxi hóa (hay mức oxi hóa) cao...
 • 91
 • 766
 • 25

Xem thêm

Tìm thêm: vấn đề phát triển của các em rất hạn chế nhất là phát âm có em hiểu được nhưng lại không nói hoạt động của trung tâm từ khi hình thành đến nay tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi thị nghè là cơ sở xã hội trực thuộc sở lao động thương binh amp xã hội tp hcm thành lập từ năm 1975 tiếp nhận từ viện dưỡng lão phú mỹ của cơ sở tôn giáo kiến nghị với hiệp hội thẻ việt nam định hướng phát triển thẻ tdqt cremium jcb của vietinbank giải pháp và kiến nghị với ngân hàng tmcp công thương vn về dịch vụ thẻ tdqt cremium jcb 3 17 đánh giá của khách hàng đối với các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng 3 16 khảo sát ý kiến khách hàng về yếu tố quan trọng dịch vụ thẻ jcb khảo sát các tầm quan trọng các yếu tố khi khách hàng quyết định lựa chọn thẻ tín dụng cremium jcb vietinbank biểu đồ 3 1 sự ưu thích thẻ jcb của khách hàng qua các thẻ đã sử dụng 3 15 sự ưa thích của khách hàng khảo sát sự ưa thích của khách hàng về thẻ tdqt jcb của vietinbank và một số ngân hàng khác trên địa bàn hà nội thời gian sử dụng thẻ 3 14 kết quả phân tích anova 3 13 kết quả hồi quy error of the estimate 3 12 phân tích anova trong hồi quy tuyến tính phương tiện hữu hình và giá cả dịch vụ càng cao thì sự hài lòng càng cao sự đảm bảo càng cao thì sự hài lòng càng cao