bài tập hóa có hướng dẫn

Bài tập c hướng dẫn cụ thể

Bài tập c  có hướng dẫn cụ thể

Kỹ thuật lập trình

... if(kq==1) printf("%d ",i); i++; } while(i
 • 107
 • 333
 • 1

bài tập hidrocacbon hướng dẫn giải chi tiết

bài tập hidrocacbon có hướng dẫn giải chi tiết

Hóa học

... ch liên k t v i 1C nên dùng 1e hóa tr , 2C đ u m ch dùng 2e hóa tr - S e hóa tr dùng đ liên k t v i H: 4n–2n-2 = 2n + - Vì m i ngun t H ch e hóa tr nên s e hóa tr c a (2n +2)ngun t H phân ... ph n ng Ngồi ph n ng đ hydro hóa nhi t đ thích h p xúc tác thích h p Xem I.2.4/14 Ngồi ph n ng trùng h p, oxihóa Xem I.2.4/15 Riêng axetilen hai ngun t H linh đ ng nên kh tham gia ... ) r t b n v ng r t khó b đ t tham gia ph n ng hóa h c Tính ch t hóa Tính ch t hóa h c h c đ c trưng ph n ng th , khó b oxi hóa C2 H Trong phân t m t liên k t đơi g m m t kiên k t ( σ ) b n...
 • 74
 • 786
 • 0

Tài liệu ĐỀ TÀI " RÈN LUYỆN KỸ NĂNG KHI GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC 9 DẠNG XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HỢP CHẤT HỮU " doc

Tài liệu ĐỀ TÀI

Khoa học tự nhiên

... 2 - Bài tập dạng xác định công thức phân tử hợp chất hữu nhiều cách giải - Từ tập dạng này, giáo viên mở rộng số tập dạng khác từ dạng tập Công tác chuẩn bị: a Đối ... Luôn nhớ cacbon nhiều hoá trị (II, IV) đặc biết hợp chất hữu cacbon luon hoá trị IV - Học thuộc phương trình phản ứng cháy hợp chất hữu Giải pháp mới: a Hướng dẫn cụ thể: * Bài tập: Phân tử ... = 12x + y = 30 Thay y = vào ta có: x=2 Công thức phân tử hợp chất hữu A C2H6 b Một số tập mở rộng từ dạng tập trên: Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn gam hidrôcacbon A công thức phân tử CnH2n+2 cho...
 • 6
 • 2,667
 • 50

tự luận hóa hướng dẫn giải chi tiết đề 8

tự luận hóa có hướng dẫn giải chi tiết đề 8

Hóa học

... Fe bò oxi hóa thành Fe2+ Fe3+ B Hợp chất sắt (III) bò oxi hóa C Hợp chất sắt (II) vừa tính khử, vừa tính oxi hóa D Hợp chất sắt (III) bò khử thành sắt tự 37 Phản ứng phản ứng oxi hóa khử ... Chất B đặc điểm : A thể tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol : B thể tác dụng với HCl theo tỉ lệ mol : C tính thăng hoa D Tác dụng với axit, với bazơ 2− 27 Một mẫu nước cứng vónh cửa chứa ... loại : A Ăn mòn hóa học B Ăn mòn điện hóa C Nhôm bò khử D Đồng bò oxi hóa 10 Chỉ phát biểu : A Nhôm cực âm nhôm bò oxi hóa B Đồng cực dương đồng bò khử C Nhôm cực dương nhôm bò oxi hóa D Đồng cực...
 • 11
 • 308
 • 1

đề hóa hướng dẫn

đề hóa có hướng dẫn

Hóa học

... a) pH = 7, phản ứng vừa đủ b) pH < NO2 dư, phản ứng tiếp với H2O tạo HNO3 c) pH > KOH dư d) pH > 13 Hòa tan hết hỗn hợp A gồm x mol Fe y mol Ag dung dịch hỗn hợp HNO3 H2SO4, 0,062 mol ... dịch B, thu dung dịch D Các chất dung dịch D là: a) NaNO3; H2O b) NaNO3; NaOH; H2O c) NaNO3; HNO3; H2O d) thể gồm NaNO3; H2O; HNO3 lẫn NaOH muối bị thủy phân (có phản ứng ngược lại) 11 Xem ... (cùng điều kiện) A cấu tạo đối xứng Đem đehiđrat hóa A thu hai hiđrocacbon đồng phân A là: a) C5H11OH b) Pentanol-2 c) Pentanol-3 d) Rượu tert-Amylic 34 Trong phản ứng este hóa, 20,8 gam axit...
 • 6
 • 204
 • 0

bài tập logarit - các hướng dẫn về logarit

bài tập logarit - các hướng dẫn về logarit

Trung học cơ sở - phổ thông

... ta h :  u v u + v u.v = u + v  Bài Gi i phương trình: 22x − x + = PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT ) ( ) ( Bài Gi i phương trình: log x − x − + 3log x + x − = Bài Gi i phương trình: − lgx = − lgx − Bài ... + = HD: ð t t = log ( x + 1) , ta có: t + ( x − ) t − 2x + = ⇒ t = 2, t = − x Suy x = 8, x = Bài Gi i phương trình: lg ( x + 1) + ( x − ) lg ( x + 1) − 5x = Bài Gi i phương trình sau: 1) lg x ... phương trình thành phương trình tích ( ) Bài Gi i phương trình: log x ( x − 1) + log xlog x − x − = Bài Gi i phương trình: log x − log x + log x − log xlog x = Bài Gi i phương trình: + 2 ( ) log x...
 • 39
 • 216
 • 0

6 bài tập để vóc dáng đẹp pot

6 bài tập để có vóc dáng đẹp pot

Thời trang - Làm đẹp

... Để đùi thêm phần rắn chắc, không bị nhão, bạn gái tập với bóng, tập đơn giản Chân phải đặt lên bóng, chân trái khuỵ gối nhẹ, dồn trọng lượng thể xuống thấp, ... ngực Tư gần giống với cách hít đất quý ông, nhiên đơn giản nhiều nên chị em phụ nữ tự tin luyện tập cho Đầu gối chân chụm lại, hai tay chống xuống đất đẩy người lên xuống với nhịp thở Lưu ý giữ...
 • 5
 • 190
 • 0

MỘT SỐ BÀI TẬP HÓA ĐÁP SỐ1 pdf

MỘT SỐ BÀI TẬP HÓA CÓ ĐÁP SỐ1 pdf

Hóa học - Dầu khí

... A,B thuộc chu kì liên tiếp 27 < M < 37 nên Na (23) K (39) Một hh X gồm kim loại A B hoá trị 2, khối lượng nguyên tử xấp xỉ nhau; số mol A 1/2 số mol B ... cho X tác dụng với dd HCl dư A tan cho 2,24l H2 (đkc) b) Nếu lấy khối lượng X cho vào 200ml ddY chứa AgNO3 1M Hg(NO3)2 0,5M Tính khối lưọng chất rắn Z thu Hướng dẫn: nB = x  nA = 0,5x = 2,24:22,4 ... < MA Mà MA  MB Vậy A Zn (65) B Cu (64) X kim loại hoá trị Hoà tan hoàn toàn 6,082g X vào dd HCl thu 5,6l khí (đkc) a) Tìm kim loại b) X đồng vị biết tổng số số khối đồng vị 75 Số khối...
 • 4
 • 215
 • 0

Đề Hóa (có hướng dẫn)

Đề Hóa (có hướng dẫn)

Hóa học

... =>B,C,E phải nhóm -OH Quote: B, C, D tác dụng với dung dịch NaOH => B,C,D phải nhóm -COOH, -OH liên kết với vòng thơm, nối đôi Quote: B, D, E khả tham gia phản ứng tráng gương = >có nối ... màu vàng: FeCl3+H2S->FeCl2+S+HCl b/Mất màu dd Br2 (SGK lớp có, khỏi ghi PƯ) c/ban đầu xuất kết tủa, sau kết tủa tan dần (Pư SGK 9) d /có bọt khí bay lên, nồng độ cao xuất kết tủa CaSO4 NaHSO4+Ca(HCO3)2->Na2SO4+CaSO4+CO2+H2O ... Quote: B, D, E khả tham gia phản ứng tráng gương = >có nối đầu mạch nhóm -CHO Quote: Oxi hóa E thu axit lần axit = >Có nhóm -OH -CHO đầu mạch từ kiện => B HOC-COOH C CH3-CH2-COOH D HCOOCHO...
 • 2
 • 99
 • 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP HÓA NÂNG CAO DÀNH CHO HỌC SINH LUYỆN THI ĐẠI HỌC

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP HÓA NÂNG CAO DÀNH CHO HỌC SINH LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Hóa học

... hết, khuấy ngời ta thấy 0,1 mol khí CO2 đợc giải phóng Giá trị x : A 0,1 25 D 0,25 mol Thêm từ từ dd HCl 0,2M vào 500ml dung dịch Na2CO3 KHCO3.Với thể tích dd HCl 0,5 lit bọt khí xuất với thể ... mol CO2 thoát : A 0,2mol Câu : D 50g Cho ag hỗn hợp muối Na2CO3 NaHSO3 số mol tác dụng với H2SO4 loãng ,d Khí sinh đợc dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 d thu đợc 41,4g kết tủa Giá trị a : A 20 Câu ... theo t ỳng t l ca CO32 HCO3 Hoà tan hoàn toàn mg hh Na2CO3 K2CO3 vào 55,44ml H2O, thu đợc dd khối lợng riêng 1,082g/ml (bỏ qua thay đổi thể tích nớc) Cho từ từ dd HCl 0,1M vào dd đến thoát...
 • 200
 • 518
 • 2

Bài tập pascal bản dành cho hs-sv pps

Bài tập pascal cơ bản dành cho hs-sv pps

Cao đẳng - Đại học

... nguyen to'); end; readln END Bài 12: Số hoàn hảo số mà tổng ước không kể nó VD: số 28 ước là: 14 số ước là: Lập trình nhập vào số nguyên dương n kiểm tra xem số số hoàn hảo không? Lời ... else writeln('PT vo nghiem'); readln END Bài 5: Nhập vào số nguyên gồm chữ số -Kiểm tra tình chắn lể -kiểm tra xem phải số nguyên tố không -kiểm tra xem phải số hoàn hảo không Lời giải: uses ... writeln(n,'khong la so hoan hao'); readln END Bài 13: Số phương số bậc số nguyên VD số số phương bậc Lập trình nhập số nguyên dương n từ bàn phím kiểm tra xem số số phương không? Lời giải: uses crt;...
 • 15
 • 342
 • 5

bài tập hydrocacbon và hướng dẫn giải chi tiết potx

bài tập hydrocacbon và hướng dẫn giải chi tiết potx

Cao đẳng - Đại học

... ch liên k t v i 1C nên dùng 1e hóa tr , 2C đ u m ch dùng 2e hóa tr - S e hóa tr dùng đ liên k t v i H: 4n–2n-2 = 2n + - Vì m i ngun t H ch e hóa tr nên s e hóa tr c a (2n +2)ngun t H phân ... mơn h c Ngồi ph n ng đ hydro hóa nhi t đ thích h p xúc tác thích h p Xem I.2.4/14 Ngồi ph n ng trùng h p, oxihóa Xem I.2.4/15 Riêng axetilen hai ngun t H linh đ ng nên kh tham gia ... ) r t b n v ng r t khó b đ t tham gia ph n ng hóa h c Tính ch t hóa Tính ch t hóa h c h c đ c trưng ph n ng th , khó b oxi hóa C2 H Trong phân t m t liên k t đơi g m m t kiên k t ( σ ) b n...
 • 77
 • 299
 • 0

6 bài tập để vóc dáng đẹp ppt

6 bài tập để có vóc dáng đẹp ppt

Thời trang - Làm đẹp

... Để đùi thêm phần rắn chắc, không bị nhão, bạn gái tập với bóng, tập đơn giản Chân phải đặt lên bóng, chân trái khuỵ gối nhẹ, dồn trọng lượng thể xuống thấp, ... ngực Tư gần giống với cách hít đất quý ông, nhiên đơn giản nhiều nên chị em phụ nữ tự tin luyện tập cho Đầu gối chân chụm lại, hai tay chống xuống đất đẩy người lên xuống với nhịp thở Lưu ý giữ...
 • 5
 • 156
 • 0

5 bài tập cho bắp đàn ông pot

5 bài tập cho cơ bắp đàn ông pot

Du lịch

... khom tới trước, để tập vùng bụng Để tăng cường cho việc tập này, bạn tập với tạ, dây thun ghế nâng chân Nếu bạn muốn cách tập luyện đơn giản mang lại nhiều hiệu thử nhiều tập cho vùng bụng khác ... hình dạng gồm: - Tập với ghế dài (dễ thực nhà nhất) - Tập với hai ngang song song Bạn tăng cường độ khó việc nhấc chân lên khỏi mặt đất để dồn sức mạnh vào đôi tay Tập bụng Động tác tập bạn ngồi, ... Bài tập tương tự bạn cố gắng nhấc thân người lên khỏi mặt đất Động tác lợi cho bắp tay nhiều bạn cảm thấy tay săn mạnh mẽ hơn, chúng mang lại hiệu tốt với ngực vai Bạn tập ba loại...
 • 5
 • 137
 • 0

Phân loại bài tập hóa theo từng dạng - luyện thi đại học

Phân loại bài tập hóa theo từng dạng - luyện thi đại học

Hóa học

... e nh n + T t c ch t tác d ng v i axit u lên m c oxi hóa cao nh t + Ion NO3- môi trư ng axit tính oxi hóa HNO3 loãng + Khi ph n ng hóa h c HNO3 c khí thoát thong thư ng NO2, HNO3 loãng NO ... ý n s oxi hóa c a nguyên t ó trư c sau ph n ng, sau ó dùng nh lu t b o boàn e áp d ng chung cho c toán VD: ( Bài t p 1: bên dư i) Ta th tóm t t t p sau: Fe +O2 → h n h p X( th có: Fe, FeO, ... - tìm công th c c a h p ch t vô hay h u th dùng áp án lo i b trư ng h p khác c a toán - M t s kim lo i nhi u hóa tr nên ph n ng khác th th hi n hóa tr khác nhau, tùy thu c vào b) i v...
 • 26
 • 229
 • 1

ĐỀ THI CHUYÊN HOÁ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT PHẦN ĐẠI CƯƠNG VÔ

ĐỀ THI CHUYÊN HOÁ CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT PHẦN ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ

Hóa học

... GIÁO TRÌNH HÓA HỮU DÀNH CHO SINH VIÊN CĐ, ĐH, Hóa học Hữu cơ, tập tác giả Đỗ Đình Rãng Hóa học Hữu cơ, tập tác giả Đỗ Đình Rãng Hóa học Hữu cơ, tập tác giả Đỗ Đình Rãng Hóa học Hữu cơ, tập tác ... THUYẾT VÀ BÀI TẬP 17 ĐỀ THI CHUYÊN HOÁ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT PHẦN ĐẠI CƯƠNG VÔ C HOÁ SAU ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG CỦA XÚC TÁC TRONG HÓA HỮU CHẾ PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỮU CƠ-TIỂU LUẬN TL HÓA HỌC CÁC ... giả Thái Doãn Tĩnh Hóa học Hữu cơ, tập tác giả Thái Doãn Tĩnh Hóa học Hữu cơ, tập tác giả Thái Doãn Tĩnh chế Hóa học Hữu cơ, tập tác giả Thái Doãn Tĩnh chế Hóa học Hữu cơ, tập tác giả Thái...
 • 27
 • 198
 • 0

Xem thêm