bài tập giá trị theo thời gian của dòng tiền

Tài liệu Giá trị theo thời gian của tiền. Tỷ suất sinh lời và rủi ro pot

Tài liệu Giá trị theo thời gian của tiền. Tỷ suất sinh lời và rủi ro pot

Quản trị kinh doanh

... IV: Giá trị theo thời gian của tiền. Chương IV: Giá trị theo thời gian của tiền. Tỷ suất sinh lời và rủi ro. Tỷ suất sinh lời và rủi ro.4.1. Giá trị theo thời gian của tiền 4.1. Giá trị theo ... Giá trị theo thời gian của tiền 4.1. Giá trị theo thời gian của tiền  Giá trị tiền tệ được xét theo hai khía cạnh: Giá trị tiền tệ được xét theo hai khía cạnh:- Số lượng- Số lượng- Thời gian - ... tiền 4.1. Giá trị theo thời gian của tiền 4.1.1. Giá trị tương lai của tiền 4.1.1. Giá trị tương lai của tiền 4.1.2. Giá trị hiện tại của tiền 4.1.2. Giá trị hiện tại của tiền 4.1.3. Xác định lãi...
 • 36
 • 921
 • 0

GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ pot

GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ pot

Ngân hàng - Tín dụng

... !"#ể ệP (Giá trị hiện tại)F (Giá trị tương lai)A (Dòng thu đều mỗi thời đọan)12346F (Giá trị tương lai)01 234 5 67P (Giá trị hiện tại) A (Dòng chi đều mỗi thời đọan)CF thuCF ... nhiêu tiền? Lãi tức ghép–Lãi tức ở mỗi thời đoạn được tính theo số vốn gốc và cả tổng số tiền lãi tích luỹ được trong các thời đoạn trước đó. –Phản ánh được hiệu quả giá trị theo thời gian ... giá trị theo thời gian của tiền tệ–Lãi tức = (Tổng vốn tích luỹ) – (Vốn đầu tư ban đầu)Lãi suất–Là lãi tức theo tỷ lệ phần trăm đối với số vốn ban đầu cho một đơn vị thời gian –Lãi suất...
 • 15
 • 768
 • 2

Chương 2 GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ pdf

Chương 2 GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ pdf

Quản trị kinh doanh

... DỊNG TIỀN TỆv Dịng tiền tệ Gradient đềuGhi chú: Gi trị CF ở thời đoạn sau sẽ lớn hơn (hoặc nhỏ hơn)gi trị CF của thời đoạn trước 1 khoảng bằng nhau vàbằng G. Gi trị G đầu tiên ở cuối thời ... 51 6 7 8 9 10…ni%3. BIỂU ĐỒ DÒNG TIỀN TỆb. Các ký hiệu trên biểu đồ dòng tiền tệ↑: dòng tiền tệ dương, thu nhập↓: dòngtiềntệâm, chi phíP (Present Value): gi trị hiện tại, quy ước tại 1 điểm ... là: P(1+i)N3. BIỂU ĐỒ DÒNG TIỀN TỆv Dòng tiền tệ hình họcKhi các khoản thu – chi tăng (giảm) sau mỗi thời đoạn theo 1 tỷ lệ phần trăm không đổi (j%) đối với gi trị thời đoạn trước.• Nếu...
 • 6
 • 795
 • 5

Chương 2: GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ ppt

Chương 2: GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ ppt

Ngân hàng - Tín dụng

... maiGIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆLãi tức Tiền của A trảcho B để cóquyền sử dụngvốn của B.TÓM TẮTNhng vn đ cn nm trong chươngCách thức tính toán lãi tứcBiểu đồ dòng tiền ... tức ở mỗi thời đoạn được tính theo số vốngốc và cả tổng số tiền lãi lũy tích được trong các thời đoạn trước đó. Với i%: lãi tức ghépN: số thời đoạnP: vốn gốcTổng vốn lẫn lãi sau N thời đoạn ... SUẤTi = 18%/ năm, ghép lãi theo thángi = 4%/ quý, ghép lãi theo thángi = 18%/ năm, ghép lãi theo 6 thángCó xác định thời đoạn ghép lãi Thời đoạn ghép lãi ngắn hơn thời đoạn phát biểuLãi...
 • 41
 • 780
 • 1

GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ ppt

GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ ppt

Ngân hàng - Tín dụng

... CF theo thời gian.  Các ký hiệu dùng trong CFD– P: Giá trị hay tổng số tiền ở mốc thời gian quy ước nào đó được gọi là hiện tại. Trên CFD, P ở cuối thời đọan 0.– F: Giá trị hay tổng số tiền ... đoạn được tính theo số vốn gốc và cả tổng số tiền lãi tích luỹ được trong các thời đoạn trước đó. – Phản ánh được hiệu quả giá trị theo thời gian của đồng tiền cho cả phần tiền lãi trước đó.– ... hiện giá trị theo thời gian của tiền tệ– Lãi tức = (Tổng vốn tích luỹ) – (Vốn đầu tư ban đầu)– Lãi suất là lãi tức biểu thị theo tỷ lệ phần trăm đối với số vốn ban đầu cho một đơn vị thời gian: Lãi...
 • 13
 • 489
 • 3

Bài giảng: giá trị thời gian của dòng tiền áp dụng trong phân tích đầu tư chứng khoán

Bài giảng: giá trị thời gian của dòng tiền áp dụng trong phân tích đầu tư chứng khoán

Đầu tư Chứng khoán

... suÊt theo n¨m it : L·i suÊt t th¸ng NếU LÃI SUấT THEO THờI Kỳ :Ví dụ : Nếu lÃi suất tiền gửi b/q năm của kỳ 1 năm là 7%, kỳ 2 năm là 8% và kỳ 3 năm là 9%, thì giá trị hiện tại của dòng ... 5 $1-15 %10%5%1% Giá trị tương lai của 1 $ theo thời gian & lÃi suấtLÃi suất càng cao thì độ doÃng càng lớn theo t (BKT)3) Tôi dự kiến cho cháu một khoản tiền là 10000$ vào 8 năm ... ngày ( 1 năm có 365 ngày) Đây là trị giá tương lai của dòng tiền 1$ ( trả n lần, kể cả lần cuối cùng) của 1$ với lÃi suất i%====> Xem Phụ lục CNếu thời gian là n năm thì :FVA1(n,i) =...
 • 40
 • 1,514
 • 9

Chương 2: Giá trị theo thời gian tiền tệ

Chương 2: Giá trị theo thời gian tiền tệ

Quản trị kinh doanh

... cho đến 1 thời điểm trong tương lai⇒Mức đền bù = giá trị thời gian của đồng tiền = lãi suất⇒Để so sánh các khoản tiền tại các thời điểm khác nhau nhất thiết phải qui về cùng một thời điểm ... 10 15 nm 10$ 5 $1-15 %10%5%1% Giá trị tương lai của 1 $ theo thời gian & lÃi suấtL i suất càng cao thì độ do ng càng lớn theo th i gian à lm!#n&L!,F&C!o!D,%*MW&#&E,]^%gp,(!#,VN!# ... sao?+ Lạm phát: làm giảm sức mua của đồng tiền + Tâm lý tiêu dùng: người ta thích tiêu xài ngay để thỏa mãn nhu cầu + Khả năng không chắc chắn nhận được đủ số tiền trong tương lai + Đồng...
 • 18
 • 370
 • 0

Tài liệu BÀI TẬP GIÁ TRỊ LỚN NHẤT NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ pdf

Tài liệu BÀI TẬP GIÁ TRỊ LỚN NHẤT NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ pdf

Toán học

... dạng bài tập tìm gtln , nn trên khoảng. T .gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 10’ - Cho học sinh làm bài tập: 4b, 5b sgk tr 24. - Nhận xét, đánh giá ... hμm sè: y = 2t ªn -1;1 - Mục tiêu của bài học. 4.Hướng dẫn học bài ở nhà và làm bài tập về nhà (2’): - Làm các bài tập con lại sgk. - Xem bài tiệm cận của đồ thị hàm số tr 27. V. PHỤ LỤC: ... xét, đánh giá câu 4b, 5b. - Học sinh thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài giải. Bảng 5 Bảng 6. 3. Cũng cố (3 phút): - []3.Tttr≤≤+−2×m gtln, nn cña hμm sè:...
 • 2
 • 858
 • 2

Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị ở nước ta và các giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị trong thời gian tới

Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị ở nước ta và các giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị trong thời gian tới

Lý luận chính trị

... trờng của nhà nớc ta.Có thể nói hình thức vận dụng quy luật giá trị tập trung nhất là khâu hình thành giá. Giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị, là sự biểu hiện của quy luật giá trị. Khi ... trục giá trị của nó chính là cơ chế hoạt động của quy luật giá trị. Thông qua sựvận động của giá cả thị trờng mà quy luật giá trị phát huy tác dụng.3. Đặc điểm hoạt động của quy luật giá trị ... là cơ sở của việc hình thành giá cả nên giá cả trớc hết phụ thuộc vào giá trị. Hàng hoá đợc sản xuất ra mà có nhiều giá trị thì giá cả cao và ngợc lại hàng hoánào có giá trị thấp thì giá cả thấp....
 • 26
 • 1,085
 • 0

Bài tập về quản lý thời gian

Bài tập về quản lý thời gian

Kỹ năng quản lý

... tập trung thời gian cho điều ích lợi quan trọng hơn. Bài tập 5 : QUAN TRỌNG VÀ KHẨN TRƯƠNG Hãy xem xét vài việc trong thời gian biểu của bạn. Việc nào quan trọng? Việc nào khẩn? Đánh giá ... khác. Nếu giao phó được, vì quyền lợi của cơ quan hay đồng nghiệp, bạn cần gì phải tự làm mất thời gian của mình. Bài tập 6 : Kẻ Cắp Thời Gian Của Tôi Dời việc lại Do dự ,Lo lắng ,Họp ... có đánh giá về ảnh hưởng đối với thời gian của lãnh đạo. Thí dụ : Mô tả Cửa luôn mở tiếp nhân viên không cần lý do. Ảnh hưởng đối với thời gian :Gián đoạn công việc luôn. Không thể theo dự...
 • 5
 • 703
 • 6

Tài liệu LUẬN VĂN: Thực trạng vận dụng quy luật giá trị trong thời gian qua và giải pháp nhằn vận dụng tốt hơn QLGT ở Việt Nam trong thời gian tới pdf

Tài liệu LUẬN VĂN: Thực trạng vận dụng quy luật giá trị trong thời gian qua và giải pháp nhằn vận dụng tốt hơn QLGT ở Việt Nam trong thời gian tới pdf

Kinh tế - Thương mại

... được giá trị sử dụng và giá trị nhưng ông vẫn chưa thấy được mối quan hệ giữa giá trị sử dụng và giá trị trao đổi. Về quan điểm giá trị ông đã bác bỏ lý luận giá trị sử dụng quyết định giá trị ... thực tế của giá trị ” song trong lý luận của ông vẫn còn luẩn quẩn và sai lầm về giá trị , còn trong nguồn gốc của giá trị ông lẫn lộn giữa hai vấn đề hình thành giá trị và phân phối giá trị , ... dụng quy luật giá trị trong thời gian qua và giải pháp nhằn vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở Việt Nam trong thời gian tới 11 2.1. Thực trạng vận dụng quy luật giá trị trong thời gian qua 11...
 • 24
 • 502
 • 0

Xem thêm