bài tập cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Slide ôn tập cấu trúc dữ liệu thuật toán

Slide ôn tập cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Kỹ thuật lập trình

... hiện phép toán Ví dụ:7 + 3.5 39Ch n g 1 : ươ Ôn t p ậC/C++Ch ng 1: ươ Ôn t p C/C+ậ+Ch n g 1 : ươ Ôn t p ậC/C++Nội dung Cấu trúc dữ liệu  Thuật toán Độ phức tạp của thuật toán 6Ch ... C/C+ậ+Ch n g 1 : ươ Ôn t p ậC/C++ Cấu trúc dữ liệu (1) Sự tổ chức hợp lý của các thành phần dữ liệu, (2) Tập các thao tác để truy cập các thành phần dữ liệu. (1) the logical arrangement ... toán 6Ch ng 1: ươ Ôn t p C/C+ậ+Ch n g 1 : ươ Ôn t p ậC/C++Nội dung Cấu trúc dữ liệu  Thuật toán Độ phức tạp của thuật toán (algorithm complexity)18Ch ng 1: ươ Ôn t p C/C+ậ+Ch n g 1...
 • 97
 • 1,536
 • 10

Hướng dẫn bài tập Cấu trúc dữ liệu giải thuật

Hướng dẫn bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cao đẳng - Đại học

... Hướng dẫn bài tập Module 4: Bài 2Module 4: Bài 1Module 1: Bài 1Module 1: Bài 3Module 3: Bài 3Module 3: Bài 4Module 3: Bài 1Exercises chapter 1: E1E6Hướng dẫn bài tập Module ... ???ọHướng dẫn bài tập Module 4: Bài 2Module 4: Bài 1Module 1: Bài 1Module 1: Bài 3Module 3: Bài 3Module 3: Bài 4Module 3: Bài 1Exercises chapter 1: E1E6Hướng dẫn bài tập Module ... ???ọHướng dẫn bài tập Module 4: Bài 2Module 4: Bài 1Module 1: Bài 1Module 1: Bài 3Module 3: Bài 3Module 3: Bài 4Module 3: Bài 1Exercises chapter 1: E1E6Module 4: Bài 1PT...
 • 31
 • 3,836
 • 6

Cấu trúc dữ liệu thuật toán 2 trương chí tín

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 2 trương chí tín

Cao đẳng - Đại học

... trúc dữ liệu thuật toán 2 - 4 – IV.2.3. Phương pháp băm kép 81 BÀI TẬP “CẤU TRÚC DỮ LIỆU & THUẬT TOÁN 2” 85 Bài tập chương 1 (File) 85 Bài tập chương 2 (Cấu trúc cây) 88 Bài tập chương ... Tín Khoa Toán - Tin Giáo trình cấu trúc dữ liệu thuật toán 2 - 6 – Trương Chí Tín Khoa Toán - Tin Giáo trình cấu trúc dữ liệu thuật toán 2 - 31 – CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CÂY ... Giáo trình cấu trúc dữ liệu thuật toán 2 - 5 – LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức nâng cao về cấu trúc dữ liệu các thuật toán có liên...
 • 94
 • 648
 • 1

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu giải thuật

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Kỹ thuật lập trình

... môn h cớ ệ ọ 10 Bài tập thực hànhĐề bài tập:  Bài tập cho hàng tuần (file)Các bài trong tài liệu tham khảoTự sưu tầmGiải bài tập: Giờ thực hànhTự giải bài tập Gi i thi u môn ... Báo cáo mã lệnh, nộp thông qua lớp trưởng. Gi i thi u môn h cớ ệ ọ 2Giới thiệuMôn học giới thiệuCác cấu trúc dữ liệu cơ bảnCác giải thuật điển hình trên các cấu trúc dữ liệu đóDùng ... QUYChương 4: KỸ THUẬT TÌM KIẾM (SEARCHING) Chương 5: KỸ THUẬT SẮP XẾP (SORTING)Chương 6: CÂY (TREE) ÔN TẬP - KIỂM TRA (REVIEW – TEST) CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬTGiới thiệu môn...
 • 13
 • 4,886
 • 52

Bài giảng cấu trúc dữ liệu giải thuật.pdf

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật.pdf

Điện - Điện tử

... kiếm thuật toán giải quyết vấn đề. Các tiêu chuẩn khi lựa chọn cấu trúc dữ liệuCấu trúc dữ liệu trước hết phải biểu diễn được đầy đủ các thông tin nhập xuất của bài toán • Cấu trúc dữ ... một số bài toán, trước khi tổ chức dữ liệu ta phải viết một đoạn chương trình nhỏ để khảo sát xem dữ liệu cần lưu trữ lớn tới mức độ nào. I.3. Tìm thuật toán Thuật toán Cấu trúc dữ liệu có ... xây dựng một cấu trúc dữ liệu thì đi đôi với việc xác lập các thuật toán xử lý trên cấu trúc dữ liệu đó. Data Structure + Algorithm =Program Thuật toán là một hệ thống chặt chẽ rõ ràng các...
 • 98
 • 2,926
 • 33

Bài giảng cấu trúc dữ liệu kỹ thuật tìm kiếm

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và kỹ thuật tìm kiếm

Kỹ thuật lập trình

... (-1);} 29 Bài tập Cài đặt các thuật toán trong lý thuyết Bài tập trong giáo trình chương 2 Bài tập thực hành tuần 2, 3 142.2 Các giải thuật tìm kiếm nội (tt)Tìm nhị phân (tt) Thuật toán đệ ... có hiệu quả hơn.  Các giải thuật phụ thuộc vào vào cấu trúc dữ liệu mà nó tác động đến. Dữ liệu được lưu trữ trên bộ nhớ chính bộ nhớ phụ. 132.2 Các giải thuật tìm kiếm nội (tt)Tìm nhị ... không bảo đảm an toàn dữ liệu. Để giúp an toàn dữ liệu, một tập tin thường được đi kèm theo tập tin chỉ mục (Index File) làm nhiệm vụ điều khiển thứ tự truy xuất dữ liệu trên tập tin theo một...
 • 29
 • 1,281
 • 8

Bài soạn CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT 1

Bài soạn CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1

Tư liệu khác

... VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU Cấu trúc dữ liệu thuật toán 1I. KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU1. Cấu trúc dữ liệu là gì ? : Cấu trúc dữ liệu thuật toán 1I. KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU1. Cấu trúc ... Cấu trúc dữ liệu thuật toán 1I. KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU1. Cấu trúc dữ liệu là gì ? : Cấu trúc dữ liệu thuật toán 1II. THUẬT GIẢI1. Khái niệm thuật giải : Khái niệm giải thuật ... DỮ LIỆU Cấu trúc dữ liệu thuật toán 1I. KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU1. Cấu trúc dữ liệu là gì ? : Dữ liệu không có cấu trúc (đơn giản): Int, Char, Boolean, Float… Mỗi đối tượng dữ...
 • 12
 • 490
 • 3

BÀI GIẢNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS pptx

BÀI GIẢNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS pptx

Cơ sở dữ liệu

... Giáo trình Cấu trúc dữ liệu 1, Trần Hạnh Nhi – Dương Anh Đức, Trường ĐHKHTN – ĐHQG TP.HCM.Phần mềm lập trình: C-Free 4.0 Borland C++ …3Chương 1: Ôn tập Kỹ thuật lập trình4Ôn tập tốt ... 12C. 8D. 20Ôn tập tốt nghiệpNội dungCon trỏMảng 1 chiềuĐệ quy14Ôn tập tốt nghiệpCây nhị phânĐịnh nghĩa cấu trúc Node trong cây nhị phânCác phép toán trong cây nhị ... xếp Chọn trực tiếp (Selection Sort)? 30A. 7 B. 8 C. 9 D. 10Ôn tập tốt nghiệpDanh sách liên kếtĐịnh nghĩa cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn được mô tả như sau:typedef struct...
 • 33
 • 700
 • 2

Giáo án - Bài giảng: CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT

Giáo án - Bài giảng: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Cao đẳng - Đại học

... Lu ý: - Trên đây là thuật giải tìm một lời giải cho bài toán 8 hoàng hậu. Tuy nhiên, ta có thể mở rộng để có thể tìm mọi lời giải cho bài toán. Sơ đồ tổng quát cho giải thuật back-tracking ... } } IV. CáC THUậT TOáN LầN NGƯợC: Trong lập trình, đôi khi ta phải xác định các thuật giải để tìm lời giải cho các bài toán nhất định nhng không phải theo một luật tính toán cố định, mà ... sách có trờng info chứa nội dung của nút trờng next là con trỏ chỉ đến nút kế tiếp trong danh sách. * Lu ý: - Cấu trúc danh sách liên kết là cấu trúc động, các nút đợc cấp phát hoặc bị...
 • 203
 • 965
 • 0

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Chương 4 - ThS. Phạm Thanh An

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - ThS. Phạm Thanh An

Cơ sở dữ liệu

... viên các khái niệm ứng dụng cây Cài đặt thực hiện các phép toán trên cây, đặc biệt là các phép toán trên cây nhị phân nhị phân tìm kiếm.Khái niệm về cây (tree)Là tập hữu hạn các nút ... nghĩa các khái niệmCây nhị phânCây nhị phân tìm kiếm (BST)Cây tổng quátCác thuật ngữBậc của nút bậc của câyNút A: bậc 3, nút C bậc 1Bậc của cây: 3Nút gốc, Nút lá nút ... dụng Liên kết Cấu tạo của nútTạo lập bằng cách cấp phát bộ nhớ độngMỗi nút gồm có các thông tin:• Dữ liệu (data)•2 liên kết pLeft, pRight liên kết đến nút con trái nút con phảiCây...
 • 62
 • 950
 • 5

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Chương 5 - ThS. Phạm Thanh An

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - ThS. Phạm Thanh An

Cơ sở dữ liệu

... chươngTrình bày những kiến thức căn bản về lý thuyết đồ thị, cách biểu diễn, một số thuật toán trên đồ thịĐánh giá thuật toán Một số ứng dụng của đồ thịBiểu diễn đồ thịbằng danh sách kề (tt)0132201015401231 ... sách được lưu vào một mảng (truy cập nhanh)Với đồ thị không định hướng có n đỉnh e cạnh, thì cần n nút đầu 2e nút ‘trong’ danh sáchVới đồ thị định hướng có n đỉnh e cạnh, thì ... yĐồ thị G gọi là có trọng số, nếu mỗi cung được gán một giá trị số đặc trưng Bài toán bao đóng truyền ứng Thuật toán WARSHALLVoid WARSHALL(A, P, n){For (int k=0;k<n;k++)For (int i=0;i<n;i++)For...
 • 53
 • 1,431
 • 2

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Chương 6 - ThS. Phạm Thanh An

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - ThS. Phạm Thanh An

Cơ sở dữ liệu

... (a[j]>a[j+1]){tmp=a[j+1];a[j+1]=a[j];a[j]=tmp;}}}}Q&ACác phương pháp sắp xếpCác thuật toán cơ bản Thuật toán “Selection sort” Thuật toán “Insertion sort” Thuật toán “Buble sort” Thuật toán “Heap sort” Thuật toán “Quick sort”Để tiện ... giảnMục tiêuTrình bày các thuật toán thông dụng cho việc sắp xếp trong (sắp xếp trên bộ nhớ trong - RAM)Minh họa các thuật toán Đánh giá thuật toán Heap sortGiải thuật void Heapsort() ... lựa chọn (selection sort)Ý tưởng:Giải thuật “selection sort” sắp xếp một danh sách các giá trị bằng cách lặp lại việc đặt một giá trị cụ thể vào đúng vị trí thích hợp cho nó trong dãy...
 • 35
 • 732
 • 2

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Chương 1 - ThS. Phạm Thanh An

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - ThS. Phạm Thanh An

Cơ sở dữ liệu

... mong muốnMỗi thuật toán có một dữ liệu vào (Input) một dữ liệu ra (Output); Thiết kế giải thuật Từ bài toán đến chương trình Bài toán thực tếThiết kếLập trìnhGiải thuật #include ... lại i  i+1, quay lại bước 4Giải bài toán bằng máy tínhHai yếu tố tạo nên một chương trình máy tính Cấu trúc dữ liệu Giải thuật Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trìnhMột số ví dụint ... trình tính toán. Nút khởi đầu ,kết thúc:Cung : Kiểu dữ liệu, Kiểu dữ liệu trừu tượngKiểu dữ liệu (Data type)Kiểu dữ liệu trừu tượng (ADT - abstract data type):Một kiểu dữ liệu trừu...
 • 67
 • 933
 • 2

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Chương 2 - ThS. Phạm Thanh An

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - ThS. Phạm Thanh An

Cơ sở dữ liệu

... niệm cách thiết kế giải thuật đệ qui, giải thuật đệ qui quay lui.Giới thiệu một số bài toán điển hình được giải bằng giải thuật đệ qui.Phân tích ưu nhược điểm khi sử dụng giải thuật ... tham số>);}}}Giải thuật hàm đệ quyGiải thuật đệ quyNếu bài toán T được thực hiện bằng lời giải của bài toán T ’ có dạng giống T là lời giải đệ quyGiải thuật tương ứng với lời ... tiếp xk Xác định Tk là tập tất cả các ứng viên mà xk có thể nhận được, có hai khả năng Bài toán tháp Hà NộiB  C (A trung gian)C (2)A (n-2)B (n-1) Bài toán chia thưởngKhi m <...
 • 53
 • 924
 • 2

Xem thêm