bài tập cơ chế hoá học

Bài soạn Bài tập sở hóa học hữu Thầy Trần Quốc Sơn

Bài soạn Bài tập cơ sở hóa học hữu cơ Thầy Trần Quốc Sơn

Hóa học

... Bài tập Hóa Học nâng cao chuyên đề Hữu Trang: *********************************************************************************************************************************************** ... đun nóng với axit a Viết cơng thức cấu tạo gọi tên B b Dùng cơng thức cấu trúc, viết phương trình phản ứng trình bày chế đầy đủ phản ứng tổng hợp A Hợp chất B thường điều chế từ C (2,6,6-trimetylbixiclo[3.1.1] ... hợp D từ C cho biết chế giai đoạn đầu Về cấu tạo hóa học, hợp chất A, B, C D đặc điểm chung nhất? Minh họa vắn tắt đặc điểm cơng thức cấu tạo chúng Hướng dẫn giải: Xác định cơng tức cấu trúc...
 • 14
 • 1,249
 • 32

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

Hóa học

... Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu (plexiglas) điều chế phản ứng trùng hợp A CH2 =CHCOOCH3 B CH2=C(CH3)COOCH3 C C6H5CH=CH2 D CH3COOCH=CH2 [] Trong công nghiệp, axeton điều chế từ A propan-1-ol ... làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 11 gam este Hiệu suất phản ứng este hoá (Cho H = 1; C = 12; O = 16) A 50% B 62,5% C 75% D 55% [] Cho chất X tác dụng với lượng vừa ... 108) A 0,10M B 0,20M C 0,01M D 0,02M [] Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) polime điều chế phản ứng trùng hợp A CH2=CH-COO-CH3 B CH2=CH-COO-C2H5 C C2H5COO-CH=CH2 D CH3COO-CH=CH2 []...
 • 5
 • 9,956
 • 317

11 Dạng BÀI TẬP nâng cao HÓA HỌC 9 (MINH HỌA BẰNG ĐỀ THI HSGIỎI TP Quy Nhơn , Tỉnh BÌnh Định ) đáp án

11 Dạng BÀI TẬP nâng cao HÓA HỌC 9 (MINH HỌA BẰNG ĐỀ THI HSGIỎI TP Quy Nhơn , Tỉnh BÌnh Định ) có đáp án

Hóa học

...  t Câu hỏi điều chế   Bài tập : (Điều chế chất từ chất nhiều cách ) Hãy chọn chất rắn khác để cho chất tác dụng với dung dòch HCl ta thu chất khí khác Viết PTHH phản ứng Bài giải   Lưu ... (3) Theo PT (1) : Bài giải  Theo PT(1,2): nH2 = n H2SO4 = A:98 (mol) => pt : (100-A):36 + (A : 98) = 2,5 Giải pt ta : A = 15,8 => A% = 15,8%  Bài tóan giải qui 100  Bài tập : hỗn hợp ... = (n3 100% ): n1  Bài tóan hỗn hợp     Bài tập : Đem hỗn hợp X gồm kim loại K , Al Fe tiến hành thí nghiệm sau : TN1: Đem m gam hh X hòa tan nước dư thu 0,2 mol H2 thoát TN2: Đem m gam...
 • 84
 • 2,898
 • 31

Bài tập trắc nghiệm hóa học trung học phổ thông đáp án và lời giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm hóa học trung học phổ thông có đáp án và lời giải chi tiết

Hóa học

... đồng phân hình học ? A CH2 = CH CH2 COOH B CH3 CH = CH COOH C CH = C COOH | CH3 D A, B Bài tập cân hoá học cân phơng trình phản ứng oxi hoá khử Để giải tốt loại tập cân hoá học cần nắm vững ... nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh vào Đại học, cao đẳng Phần giới thiệu dạng tập trắc nghiệm môn Hoá nội dung đơn lí thuyết dạng tập trắc nghiệm tính toán (bài toán hoá) với ngót 100 tập ví ... tập toán Trớc hết xác định tập toán thuộc loại (bài tập toán tính nồng độ, pH dung dịch ; xác định khối lợng chất trình hoá học ; xác định công thức chất, thành phần hỗn hợp ; điện phân hay tập...
 • 196
 • 1,775
 • 1

Bài tập lý thuyết hóa học hữu

Bài tập lý thuyết hóa học hữu cơ

Cao đẳng - Đại học

... khác v D gi ng v tính ch t hoá h c, khác v m t vài tính ch t v t lí tính ch t v t lí, khác v m t vài tính ch t hoá h c tính ch t hoá h c m t vài tính ch t v t lí tính ch t hoá h c tính ch t v t lí ... butan A ancol butylic C butan ol : A Oxi hoá propan ol C Oxi hoá cumen (isopropylbenzen) B ancol sec butylic D ancol metylpropylic ? B Oxi hoá propan ol D Oxi hoá propan A axit fomic axit axetic C ... 3CH2OH t o , xt CH3CH2OCH2CH3 + H2O A C tách 46 B D este hoá + CH3COOH t o , xt CH3COOCH=CH2 A C tách B D este hoá A C tách B D este hoá 47 48 A B C D 49 2SO4 A Hocmai.vn B ng chung c a h c trò...
 • 49
 • 1,100
 • 4

CHUYÊN đề 1 bài tập đại CƯƠNG hóa học hữu

CHUYÊN đề 1 bài tập đại CƯƠNG hóa học hữu cơ

Hóa học

... hay nhiều nhóm -CH 2-, tính chất hóa học khác chất đồng đẳng C Các chất cơng thức phân tử khác cơng thức cấu tạo gọi chất đồng đẳng D Các chất khác cơng thức phân tử gọi chất đồng phân ... ĐỀ : ĐẠI CƯƠNG HĨA HỌC HỮU Câu 45: Số lượng đồng phân mạch hở ứng với cơng thức phân tử C5H10 là: A B C D C5H10 => k = (2.5 – 10 +2)/2 = => Anken “Chú ý đồng phân hình học xicloankan Do mạch ... đp hình học R1 giống R2” => CH3 – CH = CH – CH2 - CH3 “Có đồng phân hình học => CH2 = C(CH3) – CH2 – CH3 “Ko đp hình học R1 giống R2” => CH2 = CH – CH(CH3) – CH3 “Ko đp hình học R1 giống...
 • 20
 • 2,583
 • 12

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU doc

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ doc

Hóa học - Dầu khí

... - TRẦN NGỌC TÂY - A8 - THPT NGYỄN THÁI HỌC (DIÊN KHÁNH – KHÁNH HỊA) BÀI TẬP HĨA HỮU Phần 1: Đại cương hữu Bài 1: Từ xưa người biết sơ chế chất hữu Hãy cho biết cách làm sau thực chất ... NGỌC TÂY - A8 - THPT NGYỄN THÁI HỌC (DIÊN KHÁNH – KHÁNH HỊA) BÀI TẬP VỀ ANKIEN (CHUỖI PHẢN ÚNG) BÀI TẬP VỀ ANKIN (CHUỖI PHẢN ỨNG) TRẦN NGỌC TÂY - A8 - THPT NGYỄN THÁI HỌC (DIÊN KHÁNH – KHÁNH HỊA) ... HIĐROCACBON THƠM I PHẦN TỰ LUẬN Bài 1: Viết cơng thức cấu tạo gọi tên đồng phân hiđrocacbon thơm cơng thức phân tử C8H10; C9H12 Bài 2: Viết cơng thức cấu tạo hiđrocacbon cơng thức cấu tạo sau: a,...
 • 104
 • 1,515
 • 34

Luyện thi Đại Học - Cao Đẳng môn Hóa học: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Luyện thi Đại Học - Cao Đẳng môn Hóa học: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÔ CƠ

Hóa học

... điện đại lượng đặc trưng cho khả nguyên tử: A hút e tạo liên kết hoá học B đẩy e tạo thành liên kết hoá học C tham gia phản ứng hóa học D nhường nhận e tạo liên kết Câu 116: Các nguyên tố họ d f ... obitan p tạo thành orbital lai hoá sp2 Câu 194: Phân tử H2O góc liên kết HOH 104,5o nguyên tử oxi trạng thái A lai hoá sp B lai hoá sp2 C lai hoá sp3 D không lai hoá Câu 195: Hình dạng phân tử ... biểu không đúng? A Phản ứng oxi hoá - khử phản ứng xảy đồng thời oxi hoá khử B Phản ứng oxi hoá - khử phản ứng thay đổi số oxi hoá tất nguyên tố C Phản ứng oxi hoá - khử phản ứng xảy trao đổi...
 • 186
 • 824
 • 2

bài tập sơ đồ hóa học hữu

bài tập sơ đồ hóa học hữu cơ

Hóa học - Dầu khí

... phản ứng tăng nhanh b- chế phản ứng SN1 Để theo dõi tốc độ phản ứng Bài trang 70: Đề bài: a) Khi clo hoá n-butan ( chiếu sáng) người ta hai dẫn xuất monoclo Hãy cho biết chế phản ứng tính tỉ ... monoclo hiệu suất cao hơn, viết sơ đồ chế phản ứng xảy Nếu cho thêm muối ăn vào hỗn hợp phản ứng tốc độ giảm Vậy phản ứng xảy theo chế nào? Bài làm: a- chế gốc 17 Nguy n H u Hi u – Ngô Văn ... theo chế SN1 theo chế này, dẫn xuất clo phân li cacbocation Cl , mà muối ăn phân li Cl- làm chuyển dịch cân theo chiều ngược với phân li tạo cacbocation Bài trang 100: Đề bài: Viết sơ đồ chế tách...
 • 28
 • 653
 • 3

Hướng dẫn học sinh làm bài tập chế di truyền và biến dị

Hướng dẫn học sinh làm bài tập cơ chế di truyền và biến dị

Sinh học

... bi n l ch b i ch hình thành d ng ch hình thành d ng l ch b i c n hư ng d n h c sinh tìm hi u sơ t bi n : H pt Giao t n+1 Tên g i ? ? n-1 n-1 ? ? n ? ? n+1 ? ? Bài t p v nhà cho n i dung c n ... n gen” nôi dung dài nên h c sinh v n d ng tính t l ph n trăm s lư ng m i lo i nucleotit AND Bài 2: phiên mã d ch mã: - Phiên mã: Khi d y ph n phiên mã c n cho h c sinh xác nh ch m ch g ... i polipeptit gi ng theo sơ : mARN Rn T R3 R2 R1 ó rút công th c v s b ba ADN, ARN; s b ba hoá axit amin (a.a), s a.a c a chu i pôlipeptit s a.a c a phân t prôtênin hoàn ch nh S b ba mã:...
 • 12
 • 1,355
 • 1

Bài tập trắc nghiệm hóa học 12(có đáp án) pptx

Bài tập trắc nghiệm hóa học 12(có đáp án) pptx

Cao đẳng - Đại học

... sắt đời sống khơng phải sắt ngun chất Đó ngun nhân dẫn đến: A ăn mòn theo chế ăn mòn điện hóa B ăn mòn theo chế ăn mòn hóa học C kim loại bị khử D kim loại nhận electron Câu 43 Hãy chọn câu Trong ... ion B- BÀI TẬP: Câu 1: Số electron lớp ngồi ngun tử kim loại thuộc nhóm IIA A B C D Câu 2: Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat kết tủa xuất Tổng hệ số tỉ lượng phương trình hóa học phản ... 3H2O III NHƠM SUNFAT - Cơng thức phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay KAl(SO4)2.12H2O Thay K+=Na+,Li+,NH4+ →phèn nhơm - Ưng dụng: nước, ngành da, nhuộm, giấy B- BÀI TẬP: Câu 1: Số electron...
 • 32
 • 3,931
 • 130

toàn bộ lý thuyết bài tập, phương pháp hóa học chương trình trung học sở

toàn bộ lý thuyết bài tập, phương pháp hóa học chương trình trung học cơ sở

Hóa học

... khác nhau? Bài giải Một toán hoá học thờng phải phản ứng hoá học xảy mà phản ứng hoá học phải viết phơng trình hoá học điều thiếu Vậy ta gọi hai kim loại hoá trị lần lợt X Y, ta phản ... toán hoá học thông dụng Phơng pháp số học Giải phép tính Hoá học cấp II phổ thông, thông thờng sử dụng phơng pháp số học: Đó phép tính dựa vào phụ thuộc tỷ lệ đại lợng phép tính phần trăm sở ... tan Bài tập áp dụng: Bài 1: Tính lợng tinh thể CuSO4.5H2O cần dùng để điều chế 500ml dung dịch CuSO 8%(D = 1,1g/ml) Đáp số: Khối lợng tinh thể CuSO4.5H2O cần lấy là: 68,75g Bài 2: Để điều chế...
 • 138
 • 505
 • 0

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU ppt

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ ppt

Hóa học - Dầu khí

... - TRẦN NGỌC TÂY - A8 - THPT NGYỄN THÁI HỌC (DIÊN KHÁNH – KHÁNH HỊA) BÀI TẬP HĨA HỮU Phần 1: Đại cương hữu Bài 1: Từ xưa người biết sơ chế chất hữu Hãy cho biết cách làm sau thực chất ... NGỌC TÂY - A8 - THPT NGYỄN THÁI HỌC (DIÊN KHÁNH – KHÁNH HỊA) BÀI TẬP VỀ ANKIEN (CHUỖI PHẢN ÚNG) BÀI TẬP VỀ ANKIN (CHUỖI PHẢN ỨNG) TRẦN NGỌC TÂY - A8 - THPT NGYỄN THÁI HỌC (DIÊN KHÁNH – KHÁNH HỊA) ... HIĐROCACBON THƠM I PHẦN TỰ LUẬN Bài 1: Viết cơng thức cấu tạo gọi tên đồng phân hiđrocacbon thơm cơng thức phân tử C8H10; C9H12 Bài 2: Viết cơng thức cấu tạo hiđrocacbon cơng thức cấu tạo sau: a,...
 • 105
 • 1,210
 • 22

BÀI TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỌC ÔN THI ĐH- CĐ 2012 pptx

BÀI TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỌC VÔ CƠ ÔN THI ĐH- CĐ 2012 pptx

Hóa học - Dầu khí

... chất B Không chất C Cả chất D chất Câu 67: Liên kết hoá học nguyên tử phân tử H2O liên kết: A cộng hoá trị phân cực B ion C hiđro D cộng hoá trị không phân cực Câu 68: Cho dung dịch nồng ... dung dịch NaCl màng ngăn (5) Trong pin điện hoá, anot xảy khử, catot xảy oxi hoá (6) CrO3 oxit axit, Cr2O3 oxit lưỡng tính CrO oxit bazơ (7) Điều chế HI cách cho NaI (rắn) tác dụng với H2SO4 ... khói B KCN mặt không khí C H2SO4 đậm đặc D HCl bốc khói Câu 18: Trong trình hoạt động pin điện hoá Zn – Cu A nồng độ ion Zn2+ dung dịch tăng B nồng độ ion Cu2+ dung dịch tăng C khối lượng điện...
 • 11
 • 478
 • 3

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 - phần vô

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 - phần vô cơ

Hóa học

... silic dùng để chế tạo vi mạch máy tính, silic chế tạo từ cát biển tinh chế, hợp chất tên silicđioxit (SiO2) Để thu silic cần phải loại bỏ nguyên tố nguyên tố sau khỏi cát tinh chế: A Nước B ... (Fe3O4) Khối lượng oxit sắt tạo thành: A 11,4 g B 12 g C 11,6 g D 20 g BÀI TẬP CHƯƠNG 1, Điều khẳng định sau đúng? Trong phản ứng hóa học, số mol nguyên tử nguyên tố mặt phản ứng: A Không xác định ... hóa học xảy ra? A Ngay từ đầu chưa đun nóng ống nghiệm, bọt khí thoát ra, dây đồng tan dần, dung dịch chuyển sang màu xanh B Lúc đầu tượng Khi đun nóng ống nghiệm khí không màu, mùi hắc thoát...
 • 13
 • 1,160
 • 90

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 - phần hữu

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 - phần hữu cơ

Hóa học

... chất hóa học hợp chất hữu phụ thuộc vào thứ tự liên kết nguyên tử phân tử C Tính chất hóa học hợp chất hữu phụ thuộc vào thành phần phân tử thứ tự liên kết nguyên tử phân tử D Tính chất hóa học hợp ... C6H5Br + HBr 60, Một đồng đẳng benzen công thức phân tử C8H10 Số đồng phân chất là: A B C D BÀI TẬP CHƯƠNG 1, Đun nóng a gam hỗn hợp gồm rượu no đơn chức với H2SO4 đặc 140oC thu 21,6 g nước ... 2,24 lít hỗn hợp khí gồm etilen metan qua bình đựng dung dịch brom dư, thấy 1,12 lít chất khí thoát khỏi bình đựng dung dịch brom Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Thành phần phần trăm...
 • 17
 • 1,517
 • 65

Bài tập nâng cao hóa học 9( đáp án)

Bài tập nâng cao hóa học 9( có đáp án)

Hóa học

...  t Câu hỏi điều chế   Bài tập : (Điều chế chất từ chất nhiều cách ) Hãy chọn chất rắn khác để cho chất tác dụng với dung dòch HCl ta thu chất khí khác Viết PTHH phản ứng Bài giải   Lưu ... khí HCl Câu hỏi tinh chế tách hỗn hợp thành chất nguyên chất  Bài tập : Bằng phương pháp hóa học tách riêng kim lọai hỗn hợp gồm bột sắt bạc ( Đề thi HS Gỉoi TP QN 04-05 ) Bài giải    Cho ... tách hỗn hợp thành chất nguyên chất  Bài tập : Nêu phương pháp hóa học để tách hỗn hợp chứa : O2 , HCl , CO2 ( Đề thi chuyên Lê Hồng Phong TPHCM 04-05 ) Bài giải  Dẫn hỗn hợp qua bình đựng...
 • 20
 • 644
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: một số đặc điểm của ngành sữa việt nam và kinh nghiệm của một số doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh năng lực cạnh tranh và các cấp độ của năng lực cạnh tranh kết luận và phương hướng tiếp tục nghiên cứu thực tiễn triển khai phân cấp quản lý nhằm phát triển cơ sở hạ tầng đường bộ tại tỉnh thừa thiên huế thực trạng phân cấp quản lý trong ngành giao thông vận tải việt nam lý luận phân cấp quản lý tại việt nam thực tiễn phân cấp quản lý tại một số quốc gia quot phân cấp quot và quot phân cấp quản lý quot là gì lý luận chung về phân cấp phân cấp quản lý và thực tiễn tại một chỗ quốc gia trên thế giới đề xuất cơ chế phối hợp trong đào tạo bồi dưỡng về công tác dân tộc giai đoạn 2011 2016 phần thứ ba đề xuất cơ chế phối hợp trong đào tạo bồi dưỡng về công tác dân tộc giai đoạn 2011 2016 và một số giải pháp chủ yếu để thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp phần thứ hai thực trạng về cơ chế phối hợp trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức của trường cán bộ dân tộc tổng quan về cơ chế phối hợp trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ phần thứ nhất những vấn đề lý luận chung về việc xác định cơ chế phối hợp trong đào tạo bồi dưỡng các dân tộc số lượng máu được cung cấp thời gian đáp ứng yêu cầu kết quả khảo sát sự hài lòng của các bệnh viện sử dụng máu từ tttmhn kết quả hoạt động của tttm hà nội theo hướng tập trung hóa ngân hàng máu thực trạng mạng lưới truyền máu của việt nam hiện nay công tác truyền máu trên thế giới