bài tập đúng sai thống kê

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Bài tập Pascal có đáp án (Full)

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Bài tập Pascal có đáp án (Full)

Cao đẳng - Đại học

... While not eof(f) Begin read(f,i); write(i:3); End; Readln; End Bài 60: Mở file số nguyên có đĩa, chép nội dung sang tập tin in nội dung tập tin sau chép hình Program COPY_FILE; Trang 37 Uses Crt; ... Writeln('Tong la: ',s:6:2); Readln; End Bài 36: Giải hệ phương trình: Viết chương trình giải hệ phương trình tuyến tính ẩn dùng ma trận a11.x + a12.y = c1 a21 + a22.y = c2 Bài 37: Hãy viết chương trình ... Read(f2,i); Write(i:3); End; Close(f2); Readln; End Bài 61 Viết chương trình tạo file F3 chứa số nguyên cách nối hai file số nguyên F1 F2 có đĩa In nội dung tập tin hình Program GHEP_FILE; Uses Crt; Var...
 • 41
 • 327
 • 0

Đe thi Xac suat thong ke & dap an.pdf

Đe thi Xac suat thong ke & dap an.pdf

Cao đẳng - Đại học

... phân phối chuẩn, ước lượng phương sai Y sản phẩm loại II với độ tin cậy 90% BÀI GIẢI Chọn giống X suất trung bình cao (kỳ vọng lớn nhất) độ ổn định suất cao (phương sai bé ) Trước hết ước lượng ... trường hợp nữa? BÀI GIẢI Page 30 a p ( S1 ) : xác suất phạm sai lầm kiểm tra kiện loại I (kiện loại I mà cho kiện loại II) C50 C5 C5 C52 + = 0,5 p ( S1 ) = C130 C10 X:số kiện phạm sai lầm kiểm tra ... ), D(U ) , = Mod ( X ) X + D(Y )Y + P[ Z > 1].Z U Quan sát mẫu (cây công nghiệp) , ta có bảng thống đường kính X(cm), chiều cao Y(m): X 20-22 22-24 24-26 26-28 15 10 17 28-30 Y 11 12 a Lập phương...
 • 32
 • 5,684
 • 73

Bài tập Casio(Có đáp án)

Bài tập Casio(Có đáp án)

Toán học

... KQ: y = 26 29 x y = Bài toán 3.1 Giải hệ phơng trình x + y = 25 Bài toán 3.2 Tính a b đờng thẳng y = ax + b qua hai điểm A(2; - 5) KQ: a = - B(- 6; 9) ; b=4 Bài toán 3.3 Tính b c parabol ... Phơng trình bậc hai 7,5 Bài toán 6.1 Giải phơng trình 2x2 + 9x - 45 = KQ: x1 = 3; x2 = - Bài toán 6.2 Giải gần phơng trình 5x2 - 17,54x + 2,861 = KQ: x1 3,3365; x2 0,1715 Bài toán 6.3 Giải phơng ... trình bậc ba Bài toán 7.1 Giải phơng trình x3 - 7x + = KQ: x1 = 2; x2 = - 3; x3 = Bài toán 7.2 Giải gần phơng trình 2x3 + 5x2 - 17x + = KQ: x1 1,7870; x2 - 4,4746; x3 0,1876 Bài toán 7.3 Tính...
 • 33
 • 574
 • 0

Bài tập Casio(Có đáp án)

Bài tập Casio(Có đáp án)

Tư liệu khác

... KQ: y = 26 29 x y = Bài toán 3.1 Giải hệ phơng trình x + y = 25 Bài toán 3.2 Tính a b đờng thẳng y = ax + b qua hai điểm A(2; - 5) KQ: a = - B(- 6; 9) ; b=4 Bài toán 3.3 Tính b c parabol ... Phơng trình bậc hai 7,5 Bài toán 6.1 Giải phơng trình 2x2 + 9x - 45 = KQ: x1 = 3; x2 = - Bài toán 6.2 Giải gần phơng trình 5x2 - 17,54x + 2,861 = KQ: x1 3,3365; x2 0,1715 Bài toán 6.3 Giải phơng ... trình bậc ba Bài toán 7.1 Giải phơng trình x3 - 7x + = KQ: x1 = 2; x2 = - 3; x3 = Bài toán 7.2 Giải gần phơng trình 2x3 + 5x2 - 17x + = KQ: x1 1,7870; x2 - 4,4746; x3 0,1876 Bài toán 7.3 Tính...
 • 32
 • 497
 • 4

bai tap gioi tu + dap an

bai tap gioi tu + dap an

Ngữ văn

...
 • 2
 • 882
 • 31

BÀI tập TÌNH HUỐNG & đáp án môn tín DỤNG NGÂN HÀNG

BÀI tập TÌNH HUỐNG & đáp án môn tín DỤNG NGÂN HÀNG

Ngân hàng - Tín dụng

... vi là: + Được toán tức thời phần nợ thoả thuận – mà Toà chưa biết kết + Giải phóng thời gian để tập trung vào công việc khác + Tránh dư luận lợi chiến dịch khách hàng Tình 33: Doanh nghiệp A tr4ong ... ý Tính đến 30/6/2011, tổng số chênh lệch thu nhập trừ chi phí (chứ chưa phải lợi nhuận) toàn hệ thống tổ chức tín dụng tăng 42% so với kỳ năm 2010 Tuy nhiên, kết hiệu kinh doanh không đồng tổ ... tăng tổng tài sản vốn chủ sở hữu hợp lý Bởi lẽ tốc độ tăng tổng tài sản tăng vốn chủ sở hữu hệ thống tổ chức tín dụng so với kỳ năm 2010 39% 44% so với tốc độ tăng thu nhập 42% Phân tích sâu...
 • 11
 • 9,087
 • 36

Bài tập thống doanh nghiệp

Bài tập thống kê doanh nghiệp

Ngân hàng - Tín dụng

... 20 (tỉ đ) 1 TSCĐ (tỉ đ) 1 DN 20 10 Yêu cầu: Hãy tính VA, NVA DN theo phương pháp học Bài 4: Có tài liệu thống DN Ngân hàng năm sau: Chỉ tiêu A Tổng số thu Ι Thu kinh doanh tiền tệ Thu lãi cho ... Lợi nhuận A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 1 15 78 29 Yêu cầu: Hãy tính GO, VA, NVA đơn vị Bài 5: Có tài liệu thống DN năm sau: (ĐVT: 1000đ) Chỉ tiêu Doanh thu tiêu thụ Tồn kho thành phẩm Công nghiệp ... Tốc độ phát triển bình quân c) Hồi qui tương quan ( Theo công thức Yi - Yi – = ΔYi) Bài 8: Có tài liệu thống DN sau: - Số thành phẩm SX năm 500 000 SP Giá tiêu thụ bình quân SP 50 000 VNĐ -...
 • 5
 • 12,988
 • 228

Hướng dẫn giải bài tập thống kết quả SXKD của DN

Hướng dẫn giải bài tập thống kê kết quả SXKD của DN

Tài chính doanh nghiệp

... Giá trị sản xuất công nghiệp Doanh thu - sản phẩm Quý 1/ 2006 Kính gửi: - Sở công nghiệp - Cục thống - Sở kế hoạch đầu t CH TIÊU A I Gía trị SX CN II Doanh thu Trong đó: - Doanh thu CN - Doanh ... 05 tháng năm 2006 Ngời lập biểu Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị (ký tên v đóng dấu) CHơng III: thống lao động Doanh nghiệp Bi số 1: Hớng dẫn giải: - Chọn công thức tính số lao động bình quân ... IT Chênh lệch tơng đối: 143,4% = 110% x 130% Chênh lệch tơng đối: 460 = 142 + 318 Chơng IV: thống ti sản cố định doanh nghiệp Bi số 1: Giá ban đầu hon ton: (GBĐHT) [ (10 x 20) + 10 + (15 x...
 • 21
 • 3,177
 • 5

Bài tập thống trong doanh nghiệp (chương II)

Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (chương II)

Cao đẳng - Đại học

... Tổng giá trị sản phẩm sản xuất kế họach 2.3 Thống chất lợng sản phẩm: a Trờng hợp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đợc phân cấp chất lợng: Thống sử dụng phơng pháp sau: * Phơng pháp tỷ trọng:(d) ... 80 Yêu cầu: Tính tiêu thống sản xuất kinh doanh Công ty năm báo cáo: Giá trị sản xuất (GO), Giá trị gia tăng (VA), Giá trị gia tăng (NVA)? Bi số 13: Có ti liệu thống đơn vị nh sau: (Đơn ... lệ sản phẩm hỏng = Tổng số công hao phí cho SXSP có ích doanh nghiệp B CáC bi tập CƠ BảN Bi số 1: Theo ti liệu thống tình hình sản xuất xí nghiệp chế biến x phòng năm 2004 nh sau: Theo kế hoạch...
 • 13
 • 4,719
 • 7

cac bai tap vl co dap an

cac bai tap vl co dap an

Vật lý

... gúc l C ỏp ỏn khỏc 300 v 600 B 370 v 530 D 420 v 480 u r vt F l hp lc tỏc dng lờn u m Phỏt biu no sai r u r B lng m cng ln thỡ cng khú thay Vt ri t ta cú P = m g i v tc u r u r r D vi cht im thỡ ... 10 (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn tô kín ô tròn tơng ứng với phơng án trả lời Cách...
 • 7
 • 363
 • 0

BÀI TẬP NHÔM CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP NHÔM CÓ ĐÁP ÁN

Hóa học

... chất rán khan Giá trị m là: A 97,98 B 106,38 C 38,34 D 34,08 Nguyễn Bích Phương Đáp án chuyên đề tập Nhôm 1B 11D 21B 31A 41A 2A 12A 22B 32B 42A 3B 13B 23B 33D 43B 4B 14C 24B 34B 44B 5A 15C 25D...
 • 5
 • 1,341
 • 43

ngân hàng 550 bài tập lý có đáp án

ngân hàng 550 bài tập lý có đáp án

Vật lý

... lùi ô bảng hệ thống tuần hòan so với hạt nhân mẹ Phát biểu sai ? A Các nguyên tử mà hạt nhân có số prôtôn có số nơtrôn khác gọi đồng vị B Các đồng vị nguyên tố có vị trí bảng hệ thống tuần hoàn ... Phát biểu sau sai nói phóng xạ ? A Với phóng xạ +, hạt nhân có số khối không đổi so với hạt nhân mẹ 24 12 Mg Book.Key.To – E4u.Hot.To 404 405 B Với phóng xạ , hạt nhân lùi ô hệ thống tuần hoàn ... thuộc vào A Dung kháng B Cảm kháng C Điện trở D Tổng trở Chọn câu trả lời sai Trong máy phát điện xoay chiều pha A hệ thống vành khuyên chổi quét gọi góp B phần cảm phận đứng yên C phần tạo dòng...
 • 49
 • 405
 • 0

Tài liệu BÀI TẬP THỐNG pptx

Tài liệu BÀI TẬP THỐNG KÊ pptx

Cao đẳng - Đại học

... phát triển bình quân qua năm c Dự đoán giá trị xuất năm 2001 2002 doanh nghiệp 27 Có số liệu thống tình hình kinh doanh Tổng công ty X gồm công ty năm 2000 sau: Doanh thu Giá bán hàng Giá thành ... NSLĐ bình quân Có số liệu suất lao động công nhân giá thành đơn vị sản phẩm doanh nghiệp thuộc tập đoàn sau: DN Số CN NSLĐ bình quân (sp/h) Giá thành (VND/sp) (người) A 200 250 20.000 B 300 260...
 • 9
 • 785
 • 4

Bài tập Thống ứng dụng (2010)- ThS. Lê Văn Hòa - ĐHBKHN

Bài tập Thống kê ứng dụng (2010)- ThS. Lê Văn Hòa - ĐHBKHN

Cao đẳng - Đại học

... ch n m t cách ng u nhiên a Bạn s d ng đại lượng thống Chi bình phương để th c kiểm định hay kh ng? b N u bạn kh ng thể d d ng đại lượng thống Chi bình phương bạn thay đổi m t số th phép ... n hai loại hệ thống máy t nh M t tiêu ch đánh giá thời gian th c c ng việc ph c tạp ố liệu v thời gian th c c ng việc định m i hệ thống sau (ĐVT: ph t): C ng việc Thời gian hệ thống A th c 3.1 ... 1.9 4.7 8.5 2.0 Thời gian hệ thống B th c 3.2 2.6 1.8 5.0 13.2 3.8 a S d ng kiểm định t với m c ý ngh a 10% để kiểm định xem trung bình hệ thống A có chạy nhanh hệ thống B hay kh ng Nêu u kiện...
 • 40
 • 2,429
 • 59

Hóa học 12 - Bài Tập Este (Không Đáp Án)

Hóa học 12 - Bài Tập Este (Không Đáp Án)

Hóa học

... CH3[CH2]16-COO-CH CH2 -O-P-O-CH2CH2NH3+ II O photpholipit R-C-O II O este cuỷa cholesterol Chon phat biờu SAI ? A (1), (2), (3) va (4) ờu thuục loai lipit C (2) la este cua glixerol B co chõt chõt trờn ... panmitic < axit stearic D axit stearic < axit panmitic < axit oleic < axit linoeic Cõu 32 Chon cõu SAI ? A Nhiờt ụ nong chay cua axit stearic cao hn axit oleic B Nhiờt ụ nong chay cua tripanmitin ... CH=CH - [CH2]7 - CH3 I CH2 - O - CO - [CH2]7 - CH=CH - CH2 - CH=CH - [CH2]4 - CH3 Chon phat biờu SAI ? A un nong chõt beo vi KOH d thu c glixerol va hụn hp muụi B mol chõt beo co thờ p vi mol I2...
 • 10
 • 330
 • 7

Xem thêm