bài tập áp suất thủy tĩnh có lời giải

Một số bài tập xác suất thống kê (có lời giải)

Một số bài tập xác suất thống kê (có lời giải)

Lý thuyết xác suất - thống kê

... 0,43yx=−+. b. 0H: đường kính cây phân phối chuẩn Page 1 BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ11. Đường kính của một loại trục máy là một đại lượng ngẫu nhiên phân phối chuẩn ĐỀ SỐ ... tuyến tính của Y theo X. BÀI GIẢI 1. Gọi D là đường kính trục máy thì 22( 250 ; 25 )D N mm mmà= =. Xỏc suất trục hợp quy cách là: 1 Đề thi:GS Đặng Hấn. Lời giải: Th.S Lê Lễ. Tài liệu ... Page 14 ĐỀ SỐ 5 1. 3 lô sản phẩm, mỗi lô 10 sản phẩm. Lô thứ i i phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên ở mỗi lô 1 sản phẩm. Tính xác suất: a. Cả 3 đều tốt. b. đúng 2 tốt. c. Số sản...
 • 32
 • 13,471
 • 265

tổng hợp bài tập xác suất thống kê lời giải

tổng hợp bài tập xác suất thống kê có lời giải

Cao đẳng - Đại học

... xácsuất để ít nhất 1 linh kiện B bị hỏng. b) Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. c) Giả sử trong máy đã 1 linh kiện hỏng. Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. Lời giải ... sản phẩm). Tính xác suất để a) đúng 70 sản phẩm loại A. b) không quá 60 sản phẩm loại A. c) ít nhất 65 sản phẩm loại A. Lời giải Trước hết ta tìm xác suất để một sản phẩm thuộc ... rất nhiều kiện). Tính xác suất để a) 42 kiện được nhận. b) từ 40 đến 45 kiện được nhận. c) ít nhất 42 kiện được nhận. Lời giải Trước hết ta tìm xác suất để một kiện được nhận....
 • 39
 • 5,627
 • 24

Bài tập xác suất thống kê lời giải

Bài tập xác suất thống kê có lời giải

Cao đẳng - Đại học

... ban đầu tư thì lãi suất cao hơn 20% có xác suất 0,1587, và lãi suất cao hơn 25% xác suất là 0,0228. Vậy khả năng đầu tư màkhông bị thua lỗ là bao nhiêu? Giải Gọi X là lãi suất đầu tư vào d ... + = = Bài 6: Một gia đình 10 người con. Giả sử xác suất sinh con trai, con gái như nhau. Tínhxác suất: a) Không con trai.b) 5 con trai và 5 con gái.c) Số trai từ 5 đến 7. Giải Gọi ... 5820,61024= = Bài 7: Trọng lượng của 1 gói đường (đóng bằng máy tự động) phân phối chuẩn. Trong1000 gói đường 70 gói trọng lượng lớn hơn 1015 g. Hãy ước lượng xem bao3 nhiêu gói đường có...
 • 10
 • 13,960
 • 126

Một số bài tập xác suất thống kê lời giải

Một số bài tập xác suất thống kê có lời giải

Đại cương

... phẩm. Tính xác suất để trong 2 sản phẩm chọn ra sau cùng đúng 1 sản phẩm loại A. Lời giải Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG ... xác suất để a) 1 khẩu bắn trúng. b) 2 khẩu bắn trúng. c) 3 khẩu bắn trúng. d) ít nhất 1 khẩu bắn trúng. e) khẩu thứ 2 bắn trúng biết rằng 2 khẩu trúng. Lời giải Tóm tắt: Khẩu ... Tính xác suất để trong 3 sản phẩm chọn ra đúng 2 sản phẩm tốt. b) Giả sử trong 3 sản phẩm chọn ra đúng 2 sản phẩåm tốt. Tính xác suất để 2 sản phẩm tốt đó của xí nghiệp I. Lời giải ...
 • 13
 • 4,587
 • 6

Bài tập xác suất thống kê lời giải chi tiết

Bài tập xác suất thống kê có lời giải chi tiết

Toán rời rạc

... Định lý cộng xác suất. 3 2. Định lý nhân xác suất. 3 3. Công thức Becnuni. 4 4. Công thức xác suất đầy đủ. 4 5. Công thức Bayes. 4 B. Bài tập. 4 1. Phần 1.1 Các công thức xác suất 4 2. 1.2.Công ... 2,XN. 6.5 Phân phối student: Ký hiệu: 2. B. Bài tập chương 2. Đại lượng ngẫu nhiên. 2.1 Đại lượng ngẫu nhiên. Bài 1: GT Bài 2: a.  0,1,2,3X  ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÀI THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ: BÀI TẬP CHƯƠNG VÀ NHỮNG KHÁI NIỆM BẢN VỀ XÁC SUẤT VÀ ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN Giảng viên hướng dẫn: Trương...
 • 31
 • 5,319
 • 1

Bài tập xác suất thống kê lời giải chi tiết

Bài tập xác suất thống kê có lời giải chi tiết

Lý thuyết xác suất - thống kê

... xác suất để 53 kiện được nhận. b) Tính xác suất để từ 52 đến 56 kiện được nhận. c) Phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu kiện để xác suất ít nhất 1 kiện được nhận không nhỏ hơn 95%? 8 Lời ... xácsuất để ít nhất 1 linh kiện B bị hỏng. b) Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. c) Giả sử trong máy đã 1 linh kiện hỏng. Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. Lời giải ... sản phẩm). Tính xác suất để a) đúng 70 sản phẩm loại A. b) không quá 60 sản phẩm loại A. c) ít nhất 65 sản phẩm loại A. Lời giải Trước hết ta tìm xác suất để một sản phẩm thuộc...
 • 13
 • 6,811
 • 12

Bài 41 - Áp suất thủy tĩnh - Nguyên lý Pascan

Bài 41 - Áp suất thủy tĩnh - Nguyên lý Pascan

Tư liệu khác

... thực tập :Thời gian thực tập :BÀI 41: ÁP SUẤT THỦY TĨNH. NGUYÊN LÝ PAX-CANI. MỤC TIÊU:* Kiến thức: Hiểu rõ được đặc điểm của áp suất trong long chất lỏng. Nắm được áp suất thủy tĩnh, ... vào bài mới, đó là bài: ÁP SUẤT THỦY TĨNH. NGUYÊN LÝ PAX-CAN”- Lớp trưởng đứng lên báo cáo sĩ số lớp.* Hoạt động 2: Nhắc lại kiến thức cũ, từ đó hình thành công thức tính áp suất thủy tĩnh ... lỏng, ta đi vào phần 1. Áp suất của chất lỏng.- Áp suất là gì?- Áp suất thủy tĩnh là gì?- Vậy tại mỗi điểm khác nhau trong chất lỏng, áp lực mà chất lỏng tác dụng lên bằng nhau hay không?→...
 • 4
 • 1,258
 • 9

Bài 41 Áp suất thủy tĩnh nguyên lí Pascal

Bài 41 Áp suất thủy tĩnh nguyên lí Pascal

Vật lý

... == Áp suất thuỷ tĩnh không phụ thuộc vào hình dạng bình chứa Có nhận xét gì về áp suất tại các điểm A, B, C? 1ghppaAρ+=B2h1hA2hBA1h 2ghppaBρ+= Áp suất ở A, B có ... không?Độ tăng áp suất ở A, B bằng nhau không?Viết biểu thức áp suất tại A, BBack p lc v ỏp sut?ãp lc: c s dng khi lực tác dụng lên một diện tích nào đó: VD: Một người khối lượng ... lệch áp suất giữa hai độ sâu không? n v ỏp suto ỏp sut cht lngãn v:ã Lấy ví dụ dễ thấy trong thực tế mà qua ú ta kt lun cht lng gõy ỏp sutãDng c đo áp suất chất lỏng: sgk (đọc áp suất...
 • 11
 • 1,565
 • 8

Bài 36 ÁP SUẤT THỦY TĨNH – NGUYÊN LÍ PAXCAN pps

Bài 36 ÁP SUẤT THỦY TĨNH – NGUYÊN LÍ PAXCAN pps

Vật lý

... chúng bằng Dgh. Áp suất tuyệt đối gọi là áp suất thủy hơn áp suất khí quyển, hiệu của chúng bằng Dgh. p = pa + gh II. NGUYÊN LÍ PAXCAN * Nguyên lí : “ Độ tăng áp suất lên một ... BAN TN HK II - 38 Bài 36 ÁP SUẤT THỦY TĨNH – NGUYÊN LÍ PAXCAN I. MỤC TIÊU Hiểu được trong lòng chất lỏng áp suất hướng theo mọi phương và phụ thuộc độ sâu ; độ tăng áp suất lên một chất ... HS : Áp suất của chất lỏng tại tất cả các điểm nằm trên mặt nằm ngang sẽ bằng nhau. GV : Áp suất tuyệt đối của chất lỏng : p = pa + gh GV : Áp suất tuyệt đối p ở độ sâu h lớn hơn áp suất...
 • 9
 • 1,245
 • 9

BÀI TẬP LUYỆN THI VỀ ELIP (có lời giải)

BÀI TẬP LUYỆN THI VỀ ELIP (có lời giải)

Tư liệu khác

... C⇔  Li gii bi 2ãa. Tiờu c : ãTõm sai : ãTiờu im :ãng chun : ã BÀI TẬP LUYỆN THIĐƯỜNG ELIP Bi 1.ãTrong mt phng vi h ta Oxy cho elip (E) : ãVit phng trỡnh ... elip (E) : ãLp phng trỡnh ng thng d qua M , cắt elip trên tại 2 điểm A và B sao cho MA = MB Bài 6 Lập phương trình elip (E) biết 2 tiờu im v tõm sai ãLi gii: Tnh tin h trục tọa độ xOy thành...
 • 13
 • 11,114
 • 59

Bài tập nguyên lý kế toán lời giải

Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải

Cao đẳng - Đại học

... định kết quả kinh doanh trong kỳ biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Giải bài tập Số dư đầu kỳ:TK 152 (Nguyên vật liệu) : 5.000kg * 6.000 ... hàng bán:Nợ 632: 8.000.000 đ Có 157: 8.000.000 đ+ Xác định doanh thu:Nợ 131: 13.200.000 đ Có 511: 12.000.000 đ Có 133: 1.200.000 đ9. Tập hợp chi phí sản xuất chung: Tập hợp tất cả số liệu trên ... Nguyên lý kế toánBÀI GIẢI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1 Bài tập 75/475: Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tháng 05/2007 các nghiệp vụ kinh tế phátsinh được ghi...
 • 14
 • 12,389
 • 117

Xem thêm