bài giảng số 1 trong phép nhân và phép chia

Bài giảng so 1 trong phep nhan va phep chia

Bài giảng so 1 trong phep nhan va phep chia

Toán học

... ngày 13 tháng 3 năm 2009Toán 1. Phép nhân có thừa số 1 a) 1 X 2 = 1 + 1 = 2 Vậyã Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.ã Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số 1 trong phép nhân ... ngày 13 tháng 3 năm 2009Toán 1. Phép nhân có thừa số 1 a) 1 x 2 = 1 + 1 = 2 Vậyã Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.ã Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số 1 trong phép nhân ... Tính nhẩm: 1 X 2= 2 1 X 3 = 3 1 X 5 =52 X1= 2 3 X 1 = 3 5 X 1 = 5 1 X1 = 1 2 :1= 2 3 : 1 = 3 5 : 1 = 5 1 : 1 =1 12 Số ? 1 X 2 = 25 X = 53: 1 = 32X 1 = 2 X 1 = 45 : = 54 1 13Tính:a)...
 • 20
 • 1,198
 • 0

Bài soạn so 1 trong phep nhan va phep chia

Bài soạn so 1 trong phep nhan va phep chia

Tiểu học

... Toán 1. Phép nhân có thừa số 1 a) 1 X 2 = 1 + 1 = 2 Vậyã Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.ã Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số 1 trong phép nhân phép chia 1 x ... Tính nhẩm: 1 X 2= 2 1 X 3 = 3 1 X 5 =52 X1= 2 3 X 1 = 3 5 X 1 = 5 1 X1 = 1 2 :1= 2 3 : 1 = 3 5 : 1 = 5 1 : 1 =1 12 Số ? 1 X 2 = 25 X = 53: 1 = 32X 1 = 2 X 1 = 45 : = 54 1 13Tính:a) ... Tính nhẩm: 1 X 2= 2 1 X 3 = 3 1 X 5 =52 X1= 2 3 X 1 = 3 5 X 1 = 5 1 X1 = 1 2 :1= 2 3 : 1 = 3 5 : 1 = 5 1 : 1 =1 12 Số ? 1 X 2 = 25 X = 53: 1 = 32X 1 = 2 X 1 = 45 : = 54 1 13Tính:a)...
 • 20
 • 971
 • 1

Số 1 trong phép nhân phép chia

Số 1 trong phép nhân và phép chia

Mầm non - Tiểu học

... số 1 trong phép nhân phép chia. Chúng ta đi vào bài mới.- Ghi bảng: Số 1 trong phép nhân phép chia * Hoạt động 1: Giới thiệu phép nhân có thừa số 1. - Giáo viên nêu phép nhân ... Môn: Toán Số 1 trong phép nhân phép chia I. Mục tiêu− Giúp học sinh hiểu:+ Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.+ Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.+ Số nào chia cho 1 cũng bằng ... 1 + 1 + 1 = 4 Vậy 1 x 4 = 4- Thực hiện- Các thừa số thứ nhất của phép nhân bằng 1. - Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.- Lắng nghe, quan sát.- Gọi 1 số HS nhắc lại kết luận: “Số...
 • 6
 • 4,118
 • 86

Toán 2-số 1 trong phép nhân phép chia

Toán 2-số 1 trong phép nhân và phép chia

Tư liệu khác

... thừa số 1 a) 1 x 2 = 1 x 3 = 1 x 4 = 1 + 1 = 2 1 + 1 + 1 = 3 1 + 1 + 1 + 1 = 4vậy 1 x 2 = 2vậy 1 x 3 = 3vậy 1 x 4 = 4* Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.b) 2 x 1 = ; 3 x 1 = ; ... ; 4 x 1 =* Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.2. Phép chia cho 1 1 x 2 = 1 x 3 = 1 x 4 =vậy 2 : 1 = 2234* Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.2 34vậy 3 : 1 = 3vậy 4 : 1 = 4 ... HộI GIảNG CụM NĂM HọC 2008 - 2009Người thực hiện: Phạm Thị Liên - Lớp 2CĐơn vị: Trường Tiểu học Thụy Hải Thø t­ ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2009To¸n: Sè 1 trong phÐp nh©n vµ phÐp chia 1. Phép nhân...
 • 4
 • 721
 • 4

Tiết 131: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN PHÉP CHIA potx

Tiết 131: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA potx

Toán học

... làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Bài 1 -Yêu cầu hs tự làm bài. -Gọi 1 hs đọc bài làm của mình trước lớp. -Nhận xét cho điểm hs. Bài 2 -Bài ... tự làm bài. Bài 3 -Gọi hs nêu yêu cầu của bài. -Yêu cầu hs làm bài. -Chữa bài cho điểm hs. 3. Củng cố, dặn dò -Dặn dò hs về nhà học thuộc các kết luận vừa học chuẩn bị bài sau. ... lại kết luận. -Hs đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau theo lời đọc của bạn -3 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập. ...
 • 3
 • 582
 • 0

toan lop 2 - So 1 trong phep nhan va phep chia

toan lop 2 - So 1 trong phep nhan va phep chia

Tiểu học

... 15 / 03 / 2 010 Gi¸o ¸n gi¶ng d¹yTOÁN : SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN PHÉP CHIA A/ MỤC TIÊU : Giúp HS biết:- Số 1 nhân với số nào cũng cho kết quả là chính số đó. Số nào nhân với số 1 ... sè 1 trong phÐpnh©n vµ phÐp chia. 2/ Hướng dẫn tìm hiểu bài 2 .1/ Giới thiệu phép nhân có thừa số1 :+ Ta cã phép nhân 1 x 2 c¸c em h·y chuyển phép nhân thành tổng tương ứng.+ Vậy 1 nhân ... = 18 ( cm) §¸p sè: 18 cm + HS nhËn xÐtNhắc lại tựa bài. + Trả lời 1 x 2 = 1 + 1 = 2+ 1 nhân 2 bằng 2.+ Thực hiện theo yêu cầu để rút ra: 1 x 3 = 1 + 1 + 1 = 3 Vậy 1 x 3 = 3 1 x 4 = 1 + 1...
 • 3
 • 883
 • 8

Bài giảng Lien he giua thu tu va phep nhan.ppt

Bài giảng Lien he giua thu tu va phep nhan.ppt

Toán học

... Trên tập hợp số thực, khi so sánh hai số a b, xảy ra m t trong ộnhững trường hợp nào ? Số a bằng số b, kí hiệu a = b. Số a nhỏ hơn số b, kí hiệu a < b. Số a lớn hơn số b, kí hiệu a ... vu«ng:a) 1, 53 1, 8b) - 2,37 - 2, 41 d) c ) 12 18 −23−35 13 20<> =<? 1 0 3 -1, 3-232 < 322 Cã -4 < 2 suy ra -4 + 3 < 2 + 3 ( v× -1 < 5 )0 1 2 3 4 5 ... 9-2-3-4-5-6-8-90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1- 2-3-4-5-6-7-8-90 1 2 3 4 6 7 8 9-2-3-4-5-6-7-8-9-4 + 3 2 + 32 +(- 3)2-45 -1 5 -1 -1- 7 -1- 7 Cã -4 < 2 suy ra -4 +(- 3 ) < 2 +(- 3) ( v× -7 < -1 ) -1 -4 +...
 • 16
 • 2,494
 • 3

BÀI GIẢNG SỐ 1: NHỮNG NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG ppt

BÀI GIẢNG SỐ 1: NHỮNG NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG ppt

Quản trị kinh doanh

... hợp hoạt động: chia sẽ thông tin tham khảo ý kiến;cùng quyết định, thương lượng thỏa ước lao động tập thể; phối hợp hoạt động trong tập thể-Tạo điều kiện cho nhau làm việc thực hiện ... về nội dung.VẬY QUAN HỆ LAO ĐỘNG LÀ GÌ?Nguyên tắc hợp tácÝ nghĩa: Cho phép phát huy hội tụ sức mạnh cá nhân vào thực hiện nhiệm vụ chungNâng cao năng suất lao độngMang lại lợi ích cho ... động là 1. Chỉ mối quan hệ qua lại giữa người lao động người sử dụng lao động2. Chịu sự điều chỉnh về mặt pháp lý những can thiệp trực tiếp khi cần thiết của Nhà nước3. Diển ra trong...
 • 44
 • 1,905
 • 7

Giáo án Toán lớp 2 - SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN PHÉP CHIA docx

Giáo án Toán lớp 2 - SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA docx

Mầm non - Tiểu học

... lập bảng nhân bảng chia 1.  Củng cố về phép nhân có thừa số1 0, phép chiasố bị chia là 0. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiểm tra bài cũ -Gọi ... lên bảng làm bài tập. 2. Hướng dẫn luyện tập Bài 1 -Yêu cầu hs tự nhẩm kết quả, sau đó nối tiếp nhau đọc tưng phép tính của bài. Bài 2 -Yêu cầu hs tự làm bài, sau đó gọi hs đọc bài làm của ... bài vào vở bài tập, sau đó theo dõi bài làm của bạn nhận xét. -Gv nhận xét tiết học. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY - - - - 2.3. Luyện tập, thực hành Bài 1, 2 -Yêu cầu hs tự làm bài. ...
 • 4
 • 1,701
 • 9

On tap: Phep nhan va phep chia hai phan so ( Giao an 2009 - 2010)

On tap: Phep nhan va phep chia hai phan so ( Giao an 2009 - 2010)

Tiểu học

... TẬP : PHÉP NHÂN PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ(Tr. 11 )I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về cách thực hiện phép nhân phép chia hai phân số. 2. Kĩ năng: Biết thực hiện phép nhân, phép chia ... về phép nhân phép chia hai phân số. 2. Hoạt động 2: Ôn tập về phép nhân phép chia hai phân số. a. Phép nhân hai phân số GV: Viết bảng lớp phép nhân 9572x,gọi 1HS làm bài bảng lớp – ... 1. 1p8p 10 p•63 10 97529572==xxx… lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số • 15 323584385483:54===xxx… lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngượca/ 15 290 12 910 4394 10 3===xxx•5 14 15 423576375673:56====xxx...
 • 2
 • 2,599
 • 1

Xem thêm