bài giảng số 1 những nhận thức cơ bản về quan hệ lao động

BÀI GIẢNG SỐ 1: NHỮNG NHẬN THỨC BẢN VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG ppt

BÀI GIẢNG SỐ 1: NHỮNG NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG ppt

Quản trị kinh doanh

... điểm) Quan hệ lao động bạn cho biết Quan hệ lao động xuất ? Quan hệ lao động với ý nghĩa quan hệ chủ thợ diển trước hay sau quan hệ dân ? Phân biệt Quan hệ lao động quan hệ pháp luật lao động ... thấy quan hệ lao động khác với quan hệ dân Đặc điểm tính chất Quan hệ lao động Đặc điểm Quan hệ lao động:  Là quan hệ hai bên chủ thể người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động, ... đồng/1kg nông sản sở hợp đồng  Hãy xác định quan hệ chủ thể với Công ty Quan hệ quan hệ lao động làm để bạn nhận biết VẬY QUAN HỆ LAO ĐỘNG LÀ GÌ? Quan hệ người lao động, người sử dụng lao động, ...
 • 44
 • 1,715
 • 7

Bài giảng số 1.Bất đẳng thức si và ứng dụng

Bài giảng số 1.Bất đẳng thức cô si và ứng dụng

Toán học

... BÀI TẬP TỔNG HỢP 12 ) Chứng minh x  y  z  xz  yz  xy (x, y , z  0) 13 ) Cho số dương a,b,c,d Chứng minh 14 ) Cho x, y, z > thoả mãn x  y  z  Chứng minh: 15 ) Cho a, b, c > thoả mãn: 1 1 ... bất đẳng thức phụ Ví dụ 5: Cho x, ,y, z số dương thỏa mãn 1    CMR x y z Luyện tập 10 ) Chứng minh với x  với   ta x      x Từ chứng minh với ba số dương a,b,c thì: 11 ) Chứng minh ... Số 13 0B Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội Tel: 04 62 927 623 Hotline: 0987 708 400 16 ) Cho số x, y , z  0, x  y  z  Chứng minh : 17 ) Tìm giá trị lớn hàm số : z  xy với x  y  1, y  18 )...
 • 4
 • 191
 • 0

Bài giảng số 1.Bất đẳng thức si và ứng dụng

Bài giảng số 1.Bất đẳng thức cô si và ứng dụng

Toán học

... BÀI TẬP TỔNG HỢP 12 ) Chứng minh x  y  z  xz  yz  xy (x, y , z  0) 13 ) Cho số dương a,b,c,d Chứng minh 14 ) Cho x, y, z > thoả mãn x  y  z  Chứng minh: 15 ) Cho a, b, c > thoả mãn: 1 1 ... bất đẳng thức phụ Ví dụ 5: Cho x, ,y, z số dương thỏa mãn 1    CMR x y z Luyện tập 10 ) Chứng minh với x  với   ta x      x Từ chứng minh với ba số dương a,b,c thì: 11 ) Chứng minh ... Số 13 0B Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội Tel: 04 62 927 623 Hotline: 0987 708 400 16 ) Cho số x, y , z  0, x  y  z  Chứng minh : 17 ) Tìm giá trị lớn hàm số : z  xy với x  y  1, y  18 )...
 • 4
 • 178
 • 0

Bài giảng Quản trị kinh doanh Chương 1: Những vấn đề bản về quản trị kinh doanh

Bài giảng Quản trị kinh doanh Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

... nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Khu vực Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động Doanh nghiệp vừa Tổng nguồn vốn Số lao động I Nông, lâm nghiệp 10 người trở 20 tỷ đồng trở từ 10 người từ 20 tỷ đồng từ 200 ... SXKD - Thái độ: + Nhận thức đắn đạo đức văn hoá KD Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH • Các kiến thức bản: – Vấn đề doanh nghiệp: Khái niệm, phân loại DN; mục tiêu bản – Đặc điểm ... trở 10 tỷ đồng trở từ 10 người từ 10 tỷ đồng từ 50 người đến dịch vụ xuống xuống đến 50 người đến 50 tỷ đồng 10 0 người TIÊU THỨC XÁC ĐỊNH DNV&N TRÊN THẾ GIỚI Nước Loại doanh nghiệp Số LĐ Tổng số...
 • 71
 • 782
 • 8

Bài giảng quan hệ kinh tế quốc tế chương 1 những vấn đề bản của quan hệ kinh tế quốc tế

Bài giảng quan hệ kinh tế quốc tế  chương 1 những vấn đề cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế

Giáo dục hướng nhiệp

... vụ 10 5,09 10 1,00 10 2,27 11 0 ,19 10 9,54 10 4,80 11 3,60 10 9,83 10 6,79 10 4,63 11 0,07 10 5,32 10 6,89 10 2,98 11 0,39 10 6 ,10 10 7,08 10 4 ,17 10 9,48 10 6,54 10 7,79 10 4,36 11 0,22 10 7,26 10 8,44 10 4,02 11 0,69 10 8,48 ... 10 7,26 10 8,44 10 4,02 11 0,69 10 8,48 10 8,23 10 3,69 11 0,38 10 8,29 10 8,46 10 3,76 11 0,22 10 8,85 10 6, 31 104,70 10 5,98 10 7,37 10 5,32 10 1,83 10 5,52 10 6,63 10 6,78 10 2,78 10 7,70 10 7,52 GDP bình quân đầu người ... 11 43,7 14 85,0 16 58,4 19 80,9 NN-LN-TS 16 ,2 62,2 10 8,3 11 1,8 12 3,3 15 5,9 17 5,9 19 8,7 232,5 329,9 346,8 407,6 CN-XD 9,5 65,8 16 2,2 18 3,5 206 ,1 287,6 344,2 404,6 474,4 5 91, 6 667,3 814 ,1 Dịch vụ 16 ,1...
 • 30
 • 1,402
 • 3

Những nhận thức bản về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thơng mại.doc

Những nhận thức cơ bản về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thơng mại.doc

Tài chính - Ngân hàng

... 20 01 Năm 2002 Số tiền ( %) Số tiền ( %) Số tiền ( %) Tổng nguồn vốn HĐ 11 ,6 41 100 13 ,223 10 0 15 ,11 4 10 0 + Tiền gửi TCKT 4,470 38,4 4,832 36,5 5,035 33,3 + Tiền gửi dân c 7 ,17 1 61, 6 8,3 91 63,5 10 ,079 ... 20 01 Năm 2002 Tổng d nợ 16 .275 19 .11 6 24.368 + Cho vay ngắn hạn 10 .465 11 .343 13 .582 + Cho vay trung hạn 5. 810 7.773 10 .786 + Tín dụng thơng mạI 11 .756 13 .098 16 .13 4 + Tín dụng hộ nghèo 4. 519 ... 2000 Số tiền Tổng d NQH % Năm 20 01 Số tiền % Năm 2002 Số tiền % 753 10 0 6 31 100 633 10 0 - Dới tháng 311 41. 3 299 47,4 295 46,6 - Từ 12 tháng - Trên 12 tháng 288 38,2 248 39,3 257 40,6 15 4 20,5...
 • 40
 • 831
 • 2

3.2.1. Những kiến thức bản về hoá học.

3.2.1. Những kiến thức cơ bản về hoá học.

Hóa học

... 3.2 .1. 2.4 Hệ thống kiến thức cấu tạo chất định luật hoá học, định luật tuần hoàn, quy luật lượng động học trình hoá học, khái niệm mối liên hệ dẫn xuất nguyên nhân - hậu 3.2 .1. 2.5 Hệ thống kiến thức ... liên hệ khoa học với sản xuất xã hội, nghề nghiệp liên quan với Hoá học 3.2 .1. 2.8 .Hệ thống kiến thức tính chất giới quan bao gồm khái niệm tranh hoá học thiên nhiên, ý nghĩa nhận thức thực ... phương pháp học tập hợp lí, phương pháp giải toán Hoá học 3.2 .1. 2.7 .Hệ thống kiến thức kĩ thuật tổng hợp bao gồm khái niệm công nghệ Hoá học, sản xuất hoá học, nguyên tắc khoa học sản xuất, hoá...
 • 2
 • 1,059
 • 6

LUẬN VĂN: Thực trạng quản lý kinh tế tại công ty, kết hợp với những nhận thức bản về tầm quan trọng của công tác kế toán potx

LUẬN VĂN: Thực trạng quản lý kinh tế tại công ty, kết hợp với những nhận thức cơ bản về tầm quan trọng của công tác kế toán potx

Tài chính - Ngân hàng

... Tr.đ 11 20.8 13 56.8 2536.6 1. 211 1. 8696 2.2632 phí Tr.đ 16 .2 18 .9 32.5 1. 1667 1. 719 6 2.0062 4.Chi phí Tr.đ 18 .3 20 .1 36.5 1. 0984 1. 816 1. 9945 quản lí Tr.đ 10 86.3 13 17.8 2467.6 1. 213 1 1. 873 2.2 716 ... 1. 873 2.2 716 ng 13 0 15 0 17 1 1. 1538 1. 14 1. 315 4 3.Chi bán hàng doanh ngiệp 5.Lợi nhuận trước thuế 6 .Số lao động bq Nhận xét: Đặc điểm, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: 3 .1. Đặc điểm sản xuất ... được: Bảng 01: Chỉ tiêu kinh tế mà công ty đạt ba năm qua ( 20042006) So sánh Chỉ tiêu Đvt 2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005 2006/2004 1. Tổng Tr.đ 10 469.35 12 126.8 14 656.3 1. 1583 1. 2086 1. 3999...
 • 40
 • 916
 • 0

LUẬN VĂN: Thực trạng quản lý kinh tế tại công ty, kết hợp với những nhận thức bản về tầm quan trọng của công tác kế toán ppt

LUẬN VĂN: Thực trạng quản lý kinh tế tại công ty, kết hợp với những nhận thức cơ bản về tầm quan trọng của công tác kế toán ppt

Tài chính - Ngân hàng

... thực tế phát TK 5 31, 532, 5 21 sinh TK 511 , Kết chuyển 512 Doanh thu khoản ghi giảm doanh TK 33 311 Thuế GTGT TK 911 phải nộp theo phương pháp trực TK 11 1, 11 2, 13 1, bán hàng TK 33 311 Thuế GTGT phải ... Chứng từ Số Diễn giải TK đối ứng Ngày Số phát sinh Nợ Số N Ghi ợ PC 03/02 Chi phí mua 11 11 1.855.000 11 11 2 .19 8.000 11 11 13.096.000 214 15 .086.000 334 5.560.000 phục vụ bán hàng PC 07/02 ... TK 15 61 Chương trình kế toán tự động cập nhật sau kế toán GVHB tính đơn giá trung bình tháng (2) Cặp định khoản doanh thu: Nợ TK 13 1(hoặc 11 1 ,11 2, .) Giá bán chưa thuế GTGT TK 511 1 (3)...
 • 85
 • 711
 • 1

Trắc địa - Phần 1 Những kiến thức bản về trắc địa - Chương 1 docx

Trắc địa - Phần 1 Những kiến thức cơ bản về trắc địa - Chương 1 docx

Cao đẳng - Đại học

... (centigrat) ; 1C = 10 0C(cc– miligrat) X.4.3 Quan hệ độ grat 1GR = 3600/400GR = 9 /10 = 54’ ; 10 = 1GR .11 111 11 1C = 54 /10 0 = 32’’,4 1 = 1C,85 ; 1CC = 0,324 1 ’ = 3CC,09 X.4.4 Hệ Rađian (Rad): 1Rad = ... = 10 0cm m = 10 00mm ; Các ước số m: m = 10 dm hm = 10 0m km = 10 00m X.2 Đơn vị đo diện tích Đơn vị m2 Các bội số m2: 1a = 10 0m2 ; Các ước số m2: 1m2 = 10 0dm2 1ha = 10 000m2 1m2 = 10 000cm2 1km2= 10 00000m2 ... -13 7,395m ’ ΔYAB = d Sin αAB = 403,74 Sin 10 9 53 42” = 403,74 x 0,940 318 = +379,644m XB = XA + ΔXAB = 2540,806 – 13 7,395 = 2403, 411 m YB = YA + ΔYAB = 413 2,530 + 379,644 = 4 512 ,17 4m VIII.3.2 Bài...
 • 20
 • 552
 • 3

Trắc địa - Phần 1 Những kiến thức bản về trắc địa - Chương 2 doc

Trắc địa - Phần 1 Những kiến thức cơ bản về trắc địa - Chương 2 doc

Cao đẳng - Đại học

... Trọng số p=c/m2β c= 10 0 l0 13 4 .15 .18 13 4 .15 .26 13 4.25 .13 13 4 .15 .11 13 4 .15 .22 13 4 .15 .10 10 5 25 4 38 εi = li – l0 Piεi Vi PV0 PVV + 8’’ +16 +3 +1 +12 + 32’’ + 16 + 75 + + 48 +17 5 -3’’4 -11 ,4 +1, 6 ... -7,4 -13 ,6 -11 ,4 +40,0 +14 ,4 -29,6 -0’’2 46 13 0 64 52 219 511 http://www.ebook.edu.vn 34 L0 = l0 + [ Pε ] = 13 4 015 10 ’’ + 17 5’’/38 = 13 4 015 14 ’’,6 [ p] μ=± M0 = [ PVV ] = n 1 μ [P ] 511 = ± 11 ’’3 ... 14 7.45 .18 ,5 14 7.45.20,7 14 7.45. 21, 4 14 7.45 .18 ,1 147.45.20,5 14 7.45.22,3 886.32. 01, 5 [β] V (Giây) + 1, 7 - 0,5 - 1, 2 + 2 ,1 - 0,3 - 2 ,1 - 0,3 VV (Giây) 2,89 0,25 1, 44 4, 41 0.09 4, 41 13,49 Tính L,...
 • 15
 • 758
 • 11

Bài giảng Ôn tập các kiến thức bản về hình học

Bài giảng Ôn tập các kiến thức cơ bản về hình học

Toán học

... ÔN TẬP CÁC KIẾN THỨC BẢN VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN mp( ABC ) mp(a, b) mp( A, d ) mp(a, b) AB CD ; AC BD ; AD BC đường...
 • 118
 • 3,151
 • 0

Chương 1 những vấn đề bản về quản lí kinh tế

Chương 1 những vấn đề cơ bản về quản lí kinh tế

Quản trị kinh doanh

... tế • 1. 1.2 .1 Nền tảng tồn phát triển xã hội • 1. 1.2.2 Mục tiêu phát triển • 1. 1.2.3 Quan hệ biện chứng kinh tế trị • 1. 1.2.4 Quan hệ kinh tế văn hố • 1. 1.2.5 Kinh tế động lực phát triển 1. 1.3 Sở ... đời sống người mối quan hệ người người q trình sản xuất tái sản xuất giai đoạn lịch sử định 1. 1 .1. 1 CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT • Các nguồn tài ngun tự nhiên đất đai • Sức lao động người • Cơng nghệ, ... 1. 1TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ • 1. 1 .1 KHÁI NiỆM VỀ KINH TẾ • Kinh tế tài sản • Kinh tế phúc lợi • Kinh tế tiết kiệm hiệu • Kinh tế điều kiện sống làm việc • Kinh tế hoạt động sinh sống • Kinh...
 • 41
 • 461
 • 0

Nhận thức bản về quản lý chất lượng

Nhận thức cơ bản về quản lý chất lượng

Kinh tế - Thương mại

... 14 5,8 10 .078 86 11 .000 999 10 9 Doanh thu - 11 .444 10 5 15 .892 13 8,9 14 .19 9 89,3 15 .680 11 0 Nộp ngân sách - 5 21 103 550 10 7,4 714 13 0 864 12 0 Lợi nhuận - 54 14 2 58 10 7,5 56 96,6 62 11 1 Thu nhập bình ... n.đ 500 10 4 610 12 5 620 10 1,6 650 10 4 - Xe đạp Cái 17 .658 11 3 26.682 15 1 20.657 77,4 22. 810 10 8 T-mini 600 Cái 3.436 4.450 12 1,9 2.495 56 4 610 18 5 - Yên xe đạp Cái 33.792 35.045 10 3,7 13 . 419 38,3 ... 13 . 419 38,3 25356 18 9 - Mayơr Cái 32.000 56.993 17 8 ,1 67.847 11 9 62. 817 92 - Ghi đông Cái 11 .878 20.629 17 3,7 13 .326 64,6 13 720 11 8 - Pôtăng Cái 15 . 614 17 .055 10 9,2 13 .598 79,7 14 .370 10 6 - Đũa tăng...
 • 57
 • 291
 • 0

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN BẢN VỀ QUẢN TRỊ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP. ppsx

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP. ppsx

Kế hoạch kinh doanh

... học 18 17 20 -1 -5,5 17 ,6 Cao đẳng 23 18 10 21, 7 -8 -44,4 Trung cấp 38 30 13 -8 - 21, 5 -17 -44,7 Công nhân 72 65 46 -7 -9,7 -19 -29,2 Chung 15 1 13 0 89 - 21 -13 ,9 - 41 - 31, 5 Nhận xét: Qua bảng số ... -Tôm sú nguyên (cỡ 6/8; 8 /12 ; 16 /20; 21/ 30; 31/ 40) -Tôm sú bỏ đầu (cỡ 4/6; 6/8;8 /12 ; 13 /15 ) -Tôm sú PTO hấp chín (cỡ 13 /15 ; 16 /20; 21/ 25; 31/ 40) -Tôm sắt PUD (cỡ 90 /12 0; 10 0/200; 300/500; vụn) Do ... số lao động Xí nghiệp giảm dần qua năm 2002 - 2004 Năm 2003 so với năm 2002 giảm 21 lao động tỉ lệ 13 ,9% năm 2004 so với năm 2003 giảm 41 lao động tỉ lệ 31, 5% Tuy nhiên ta dễ dàng nhận thấy số...
 • 60
 • 355
 • 0

Những vấn đề bản về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất

Những vấn đề cơ bản về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất

Kinh tế - Quản lý

... trị quan hệ giai cấp, quan hệ kinh tế Trong quan hệ kinh tế quan trọng chi phối hàng loạt quan hệ khác Quan hệ sản xuất mối quan hệ ngời ngời trình sản xuất.Cũng nh lực lợng sản xuất, quan hệ ... cụ lao động t liệu trình lao động b Quan hệ sản xuất Trong xã hội loài ngời, ngời tự tách khỏi cộng đồng Hơn ngời cộng đồng mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau: quan hệ xã hội, quan hệ trị ... lao động vật thể phức hợp vật thể mà ngời đặt với đối tợng lao động Chúng dẫn truyền tác động tích cực ngời vào đối tợng lao động Đối tợng lao động t liệu lao động yếu tố vật chất trình lao động...
 • 14
 • 402
 • 0

Một số vấn đề lý luận bản về quản trị hoạt động bán hàng ở doanh nghiệp thương mại nước ta hiện nay

Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị hoạt động bán hàng ở doanh nghiệp thương mại nước ta hiện nay

Quản trị kinh doanh

... cá biệt lao động bán hàng đợc phản ánh hai đặc trng: lao động bán hàng loại lao động nghiệp vụ phức tạp, lao động mang đặc trng công nghệ kỹ thuật: thực hành vi cân, đo, đong, đếm; lao động mang ... Tăng suất lao động gắn liền với giảm hao phí lao động, giảm giá thành sản xuất kinh doanh Đó khác biệt tăng suất lao động tăng cờng độ lao động Việc tăng suất lao động ý nghĩa kinh tế quan trọng ... hàng mục tiêu H .1. 1: Mô hình công nghệ bán tổng thể DNTM Công nghệ thông tin hiệu vận hành hệ thông tin marketing xác định Về nguyên lý, hệ thống bao gồm phân hệ chủ yếu sau: + Hệ báo cáo nội...
 • 30
 • 843
 • 0

NHỮNG LÝ LUẬN BẢN VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC

Kế toán

... thụ động theo điều chỉnh Các dấu hiệu thị trường lao động: Thị trường lao động nơi diễn hoạt động mua bán sức lao động người lao động người sử dụng lao động Trên thị trường cung cầu lao động ... tin thị trường lao động để nắm qui luật cung cầu lao động mà tổ chức kế hoạch tuyển Trong thực tế thị trường lao động Việt Nam biến động mạnh cung cầu lao động, thị trường lao động phổ thông ... kí kết hợp đồng lao động người lao động người sử dụng lao động Vai trò công tác tuyển dụng: Như đề cập phần trên, tuyển dụng rõ ràng khâu quan trọng hoạt động quản trị nhân hoạt động sản xuất kinh...
 • 13
 • 360
 • 0

NHỮNG LÝ LUẬN BẢN VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

Kế toán

... thụ động theo điều chỉnh Các dấu hiệu thị trường lao động: Thị trường lao động nơi diễn hoạt động mua bán sức lao động người lao động người sử dụng lao động Trên thị trường cung cầu lao động ... tin thị trường lao động để nắm qui luật cung cầu lao động mà tổ chức kế hoạch tuyển Trong thực tế thị trường lao động Việt Nam biến động mạnh cung cầu lao động, thị trường lao động phổ thông ... kí kết hợp đồng lao động người lao động người sử dụng lao động Vai trò công tác tuyển dụng: Như đề cập phần trên, tuyển dụng rõ ràng khâu quan trọng hoạt động quản trị nhân hoạt động sản xuất kinh...
 • 13
 • 654
 • 0

Một số vấn đề pháp lý bản về kỷ luật lao động theo pháp luật Việt Nam

Một số vấn đề pháp lý cơ bản về kỷ luật lao động theo pháp luật Việt Nam

Luật

... tuyển dụng lao động Nếu xét mặt quan hệ lao động người sử dụng lao động bên quan hệ lao động chất bình đẳng, với người lao động, quan hệ lao động luật hành “người sử dụng lao động quan nhà nước ... Luật Một số vấn đề pháp lý kỷ luật lao động theo pháp luật Việt Nam CHƢƠNG - TỔNG QUAN VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 1. 1 KHÁI NIỆM - Ý NGHĨA CỦA KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 1. 1 .1 Khái niệm kỷ luật lao động Theo ... lao động nói riêng lại ý nghĩa vô quan trọng việc tổ chức quảnlao động nước ta 1. 2 KỶ LUẬT LAO ĐỘNG - MỘT NỘI DUNG BẢN TRONG QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1. 2 .1 Quản lý lao...
 • 118
 • 536
 • 2

Xem thêm