bài giảng ppt hóa dầu mỏ

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Công nghệ - Môi trường

... giải quyết là trách nhiệm của các quốc gia 3.2 Nhóm công ước về phòng, chống ô nhiễm dầu biển (1) Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển dầu (OILPOL 54) Ngày 12/5/1954, ... Công ước MARPOL 73/78 khẳng định bất kỳ sự thải đổ cố ý, ngẫu nhiên hoặc vô ý dầu mỏ, chất có hại, nước thải, rác các loại từ phương tiện thủy bất kỳ xuống biển được ... ứng phó ô nhiễm dầu 3.3 Nhóm công ước về trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu biển (1) Công ước quốc tế về trách nhiệm và bồi thường tổn thất liên quan đến vận...
 • 13
 • 122
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Một số giải pháp đổi mới hệ thống pháp luật về quyền sử hữu trí tuệ Việt Nam theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế " docx

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... ngoại lệ Hiệp định TRIPs phục vụ mục tiêu phát triển Là nớc bắt đầu tiến hành trình công nghiệp hóa, đại hóa, Việt Nam cần phải cố gắng tận dụng quy 58 Quản lý Kinh Tế định mềm dẻo ngoại lệ Hiệp định ... cứu phù hợp với tập quán quốc tế với điều kiện Việt Nam Mặt khác, cần đầu t cho việc cải cách đại hóa hệ thống thông tin t liệu quyền SHTT nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin liên quan đến SHTT ... thiếu nội dung quan trọng đợc quy định Hiệp định TRIPs nh tín hiệu vệ tinh mang chơng trình đợc mã hóa, chủng vi sinh, Thứ ba, Bộ luật Dân năm 2005 rút bớt nhiều điều khoản so với Bộ luật Dân năm...
 • 11
 • 275
 • 0

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

Kế toán

... quyền lợi cửa người bị thiệt hại không đảm bảo Chính mà vấn đề cá thể hóa trách nhiệm bồi thường thiệt hại đặt Vậy, thể hóa trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng việc xác định người cỏ ... nói cách khác lả đủ điều kiện để cá thể hóa trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Môi quan hệ người gây thiệt họ người phải bồi thường đặt để cá thể hóa trách nhiệm bồi thường thiệt hại ... vi dân cá nhân thể ở hai khía cạnh khả giao dịch khả gánh chịu trách nhiệm c) Khái năm cá thể hóa trách nhiệm dân hợp đồng Khi có thiệt hại xảy bên cạnh việc xác định mức độ thiệt hại, điều...
 • 37
 • 278
 • 0

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Khoa học xã hội

... xác định thiết lập chế để bảo tồn di sản văn hóa thiên nhiên giới cách lập danh sách khu có giá trị bật quan trọng người Công ước muốn tránh thoái hóa khu thông qua hợp tác chặt chẽ với nước quốc ... Khung hình phạt với hành vi buôn lậu lĩnh vực thấp - Lực lượng thực thi pháp luật quản lý ĐTVHD mỏng, trình độ chuyên môn, kỹ thuật yếu, phương tiện, công cụ hỗ trợ lạc hậu - Nhu cầu ĐTVHD thị ... nấm đặc hữu, có giá trị đặc biệt khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường văn hóa - lịch sử mà số lượng bị đe dọa tuyệt chủng Và Điều 37 có quy định chi tiết tiêu chí loài...
 • 26
 • 405
 • 0

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... nghề, học hỏi kinh nghiệm quản lý quốc tế, tạo điều kiện để nước ta thực tốt công công nghiệp hóa – đại hóa Thứ tư, người lao động làm việc nước thông qua tổ chức nghiệp nhà nước Đây trường hợp đưa ... nước chủ yếu lao động giản đơn, trình độ học vấn, trình độ văn hóa người lao động thấp, ngoại ngữ nên khó thích ứng với điều kiện văn hóa, xã hội, pháp luật nước Rất nhiều thị trường nước có nhu ... người lao động nước làm việc tạo hội để sử dụng số lao động thất nghiệp vào việc sản xuất hàng hóa, dịch vụ nước khác, mang lại thu nhập cho người lao động; đồng thời góp phần làm tăng thu nhập...
 • 76
 • 535
 • 1

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... nghề, học hỏi kinh nghiệm quản lý quốc tế, tạo điều kiện để nước ta thực tốt công công nghiệp hóa – đại hóa Thứ tư, người lao động làm việc nước thông qua tổ chức nghiệp nhà nước Đây trường hợp đưa ... nước chủ yếu lao động giản đơn, trình độ học vấn, trình độ văn hóa người lao động thấp, ngoại ngữ nên khó thích ứng với điều kiện văn hóa, xã hội, pháp luật nước Rất nhiều thị trường nước có nhu ... người lao động nước làm việc tạo hội để sử dụng số lao động thất nghiệp vào việc sản xuất hàng hóa, dịch vụ nước khác, mang lại thu nhập cho người lao động; đồng thời góp phần làm tăng thu nhập...
 • 79
 • 789
 • 0

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

Khoa học xã hội

... 21 Bài tập lớn học kì Ngô Thị Sen Luật Dân Sự Việt Nam 22 Bài tập lớn học kì Ngô Thị Sen Luật Dân Sự Việt Nam 23 Bài tập lớn học kì Ngô Thị Sen Mồ mả bị xâm phạm: Luật Dân Sự Việt Nam 24 Bài ... Luật Dân Sự Việt Nam 18 Bài tập lớn học kì Ngô Thị Sen Website: http://vietlaw.vn PHỤ LỤC Luật Dân Sự Việt Nam 19 Bài tập lớn học kì Ngô Thị Sen Luật Dân Sự Việt Nam 20 Bài tập lớn học kì Ngô ... kiện pháp luật qui định Trên sở Điều 604 BLDS 2005 thì trách nhiệm Luật Dân Sự Việt Nam Bài tập lớn học kì Ngô Thị Sen bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh thỏa mãn...
 • 25
 • 308
 • 0

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... hành Trung ương khóa XI Nghị xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Một nhiệm vụ mà Nghị Khóa XI đề là: Giữ gìn phát huy di sản văn hóa dân tộc thiểu ... văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa ... coi trọng, bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống (bác học dân gian), văn hóa cách mạng, bao gồm vật thể phi vật thể - di sản văn hóa (trong có TPVHNTDG) TPVHNTDG cần phải bảo hộ...
 • 27
 • 247
 • 0

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Kế toán

... Tổng KTNN ban hành theo thẩm quyền 63 văn bản, có 19 văn quy phạm pháp luật thể chế hóa đồng Luật KTNN quy chế hóa hầu hết mặt liên quan đến tổ chức, hoạt động KTNN, sở để quản lý, điều hành hoạt ... công ty Tài cổ phần Dầu khí, Tổng công ty Thuốc Việt Nam ; kiểm toán theo yêu cầu Thủ tướng Chính phủ, như: kiểm toán để giải tồn đọng tài 35 nhà máy đường, Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro, ... xen hoạt động Kiểm toán Nhà nước Việt Nam - Nhiều chuẩn mực dịch từ chuẩn mực quốc tế, chưa Việt hóa hướng dẫn kỹ khó hiểu, làm cho kiểm toán viên lúng túng áp dụng chuẩn mực lập kế hoạch kiểm...
 • 44
 • 146
 • 0

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Luật

... quyền (Khóa luận tốt nghiệp – Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012) • Tôn giáo tác động lên ý thức pháp luật tín đồ, liên hệ với thực tiễn Việt Nam (Khóa luận ... tiễn (Luận văn thạc sĩ – Nguyễn Thị Diệu Thúy, Mã số 603810) Ngoài một số luận văn, khóa luận nghiên cứu vấn đề tôn giáo nhân quyền có nhiều công trình khoa học nghiên cứu quyền ... luật quyền tự tin ngưỡng, tôn giáo Ngoài ra, luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu Khoa Luật – ĐHQGHN sở đào tạo khác Việt Nam Kết cấu luận văn Luận văn bao...
 • 101
 • 430
 • 2

Xem thêm