bài giảng hợp chất cơ kim

Silde bài giảng hợp chất kim

Silde bài giảng  hợp chất cơ kim

Hóa học

... thường tạo alken hay vòng 3.2 Phản ứng h/c kim với muối p/ứ xảy tùy thuộc khử ion kim loại 3.3 Thay kim loại vào liên kết C-H Thuốc thử Grignard dùng để thay kim loại vào alkyn: ethynylmagnebromid ... ethynylmagnebromid 3.4 Phương pháp điều chế đặc thù: Cộng hợp vào alken, alkyn - Hydroboran hóa: - Cộng hợp lkết Al-H với alkyn: Các phản ứng h/c kim 4.1 Tác dụng với h/c hydro linh động 4.2 Phản ... mạch 4.8 Phản ứng với dẫn xuất acid este, nitril Với nitril: ceton 4.9 Phản ứng với h/c kim khác tạo phức kim Ứ/d: cộng 1,4 vào α-ethylenic ...
 • 10
 • 245
 • 4

BÀI GIẢNG hợp CHẤT hữu KIM LOẠI

BÀI GIẢNG hợp CHẤT hữu cơ KIM LOẠI

Hóa học

... hóa trị liên kết δ C δ M  Độ phản ứng hợp chất hữu kim loại gia tăng với tính ion liên kết carbon - kim loại Thí dụ: Hợp chất hữu - Na hợp chất hữu − K hợp chất hoạt động nhất, phát cháy không ... 2OH 4.4 Ứng dụng hợp chất hữu kim loại    Ngoài ứng dụng tổng hợp hữu cơ, số hợp chất hữu – kim loại ứng dụng quan trọng kỹ nghệ Thí dụ: tetraetil Pb, độ sôi 202oC, làm chất chống nổ động ... đơn phân, hchất e tầng CH3 CH3 Al Trimetil nhôm CH3 CH H 3C Al Al H 3C CH CH CH + 2C2H 5O C2H CH 2CH Al CH O C2H C2H Phản ứng hợp chất hữu - Li 2.1 Với hợp chất hidrogen acid 3.1 Kim loại...
 • 28
 • 238
 • 0

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu - Chương 1 pps

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu Cơ - Chương 1 pps

Hóa học - Dầu khí

... nội phân tử hợp chất chưa bảo hoà Nếu tốc độ giao động liên kết hợp chất hữu mức đồng tia sáng miền quang phổ nhìn thấy điểm hấp thụ cực đại hợp chất chuyển đến miền làm cho hợp chất màu Thuyết ... trời cấu tạo hoá học hợp chất hữu 1.2.1.1 Thuyết mang màu Dựa quan điểm Butlerov Alektsev năm 1876 O.Witt lập nên thuyết mang màu hợp chất hữu cơ, coi thuyết Theo thuyết hợp chất hữu màu chúng ... cách phân tử hợp chất hữu kéo dài màu sâu - Tăng số nhân thơm hợp chất từ cấu trúc đơn giản thành cấu trúc đa nhân phức tạp màu sâu - Tăng số nhóm cacbonyl liên kết trực tiếp với hợp chất dẫn đến...
 • 23
 • 371
 • 1

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu - Chương 2 pdf

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu Cơ - Chương 2 pdf

Hóa học - Dầu khí

... tổng hợp chế tạo phạm vi công nghiệp - Thuốc nhuộm thiên nhiên màu đen: ý nghĩa thực tế màu đen campec khả tạo phức không tan với muối kim loại màu đen Khi tách từ gỗ campec hợp chất ... kết hợp với muối crom chuyển thành màu đen mà gỗ campec trở nên giá trị Hematin công thức hoá học: OH OH O OH OH O Đa số thuốc nhuộm tổng hợp màu đen dùng ngành dệt số ngành khác hỗn hợp ... chuyển đổi màu chàm không hòa tan thành chàm trắng hòa tan 2H+ Indigo chàm trắng - Chuyển hóa hợp chất hematin: + [O] Hematein Hematoxyin - Flavonoid (Catechins, Theaflavins ) Qúa trình oxi hóa...
 • 9
 • 279
 • 3

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu - Chương 3 pdf

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu Cơ - Chương 3 pdf

Hóa học - Dầu khí

... axetat, tơ sợi tổng hợp in ảnh màu 3.11 Phẩm màu hoàn nguyên đa vòng Hệ mang màu phân tử hợp chất đa tụ antraquinon (hoặc dẫn xuất) với vòng dị thể khác, tạo nên mạch đa vòng Hợp chất đa tụ lớp thuốc ... hệ liên hợp khép kín tetrazaporphin, phtaloxianin Đặc điểm chung lớp thuốc nhuộm nguyên tử hydro nhóm imin dễ dàng bị thay ion kim loại, nguyên tử nitơ khác lại tham gia tạo phức với kim loại ... tham gia tạo phức với kim loại làm cho màu sắc thuốc nhuộm thay đổi Sự thay đổi phụ thuộc vào chất ion kim loại Những thuốc nhuộm gốc phtaloxianin độ bền màu với ánh sáng cao Lớp thuốc nhuộm...
 • 6
 • 493
 • 1

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu - Chương 4 pps

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu Cơ - Chương 4 pps

Hóa học - Dầu khí

... nhiệt c Tính chất hợp chất nitro: - Các hợp chất nitro-aren chất độc, số chất dễ gây cháy da, cay mắt, ngạt thở, nhiều hợp chất va chạm mạnh đốt nóng gây nổ, nguy hiểm - Nhiều hợp chất nitro ... trình công nghệ tổng hợp phẩm vật trung gian 4.4.1 Sunfo hóa (thuận nghịch) a Mục đích: - Sunfo hóa hợp chất thơm tạo nên axit arensunfonic làm tăng tính axit hợp chất dùng tổng hợp phẩm màu axit ... ngưng tụ kèm theo đóng vòng hợp chất ban đầu tạo nên dị vòng Trong công nghiệp sản xuất phẩm màu, người ta sử dụng nhiều hợp chất trung gian vòng dị thể hợp chất đa vòng thơm - Phản ứng điều...
 • 31
 • 226
 • 0

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu - Chương 5 ppt

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu Cơ - Chương 5 ppt

Hóa học - Dầu khí

... nâng cao số tính chất sử dụng phẩm màu người ta cho vào trình lọc chất hoạt động bề mặt chất phân tán, chất ngấm,… 5.8.2 Sấy phẩm màu Giai đoạn sấy phẩm màu ảnh hưởng đến tính chất hoá lý phẩm ... dung môi, chất giữ ẩm (glyxerin, polyetylen, polyetylenglycol, glyxerogen, hexantriol,…) Các chất chống thối, chống mốc (axit salixilic, triclophenol,…), chất xúc tác, chất phân tán chất hoạt ... tiến hành điều chế chúng từ hợp chất amin chứa sẵn nhóm sunfonic ngưng tụ với benzaldehit Nhóm phẩm màu xanten điều chế phương pháp ngưng tụ anhidrit phtalic với hợp chất amin thơm OH HO O (C2...
 • 17
 • 386
 • 1

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu - Chương 6 pps

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu Cơ - Chương 6 pps

Hóa học - Dầu khí

... litopon, nhiều chất khác Để gắn pigment vào vật liệu người ta đưa thành phần sơn chất liên kết hay chất tạo màng Loại chất đa dạng, dùng hợp chất thiên nhiên nhựa tổng hợp là: dầu trùng hợp (dầu sơn), ... 15-50% chất màu tùy mặt hang hãng, phần lại chất phân tán, chất ngấm, phụ gia khác Người ta sản xuất loại bột nhão phân tán cao chứa 10-20% chất màu, phần lại chất phân tán, chất ngấm, nước chất ... Các hợp chất thơm dùng nhiều để nhuộm lông thú nhuộm tóc p-fenylđiamin (nhuộm màu đen), 2,4-ddiaminootooluen (nhuộm màu nâu), 4-nitro-1,2-fenylđiamin hợp chất tương tự Đặc điểm chung hợp chất...
 • 38
 • 277
 • 1

bài giảng hợp chất hữu của phan thanh sơn nam

bài giảng hợp chất hữu cơ của phan thanh sơn nam

Hóa học - Dầu khí

... sở lý thuyết hóa hữu , NXB Giáo Dục, 1979 NỘI DUNG CHÍNH · Đồng phân hợp chất hữu · Hiệu ứng hợp chất hữu · chế phản ứng hợp chất hữu · Alkane · Alkene · Alkyne · Alkadiene · Hợp chất ... ‘Hóa hữu , NXB Đại Học Quốc Gia – HCM, 2007 [6] Trần Thị Việt Hoa, Trần Văn Thạnh, Bài tập hoá hữu , NXB Đại Học Quốc Gia – HCM, 2004 [8] Thái Doãn Tĩnh, sở lý thuyết hoá hữu , NXB ... hydrocarbon thơm · Dẫn xuất halogen · Alcohol – Phenol · Aldehyde – Ketone · Carboxylic acid · Amine – Hợp chất diazonium Thank you for evaluating Wondershare PDF Converter You can only convert pages with...
 • 4
 • 560
 • 5

Hóa học các hợp chất kim

Hóa học các hợp chất cơ kim

Cao đẳng - Đại học

... phản ứng liên quan đến hợp chất trung gian nicken, rhodi, sắt, coban Chƣơng IV: Các hợp chất nguyên tố: bo, silic thiếc (3 tiết) 4.1 Hợp chất bo 4.2 Hợp chất silic 4.3 Hợp chất thiếc Tài liệu học ... Các hợp chất đồng, paladi, niken sắt (3 tiết) 3.1 Các phản ứng liên quan đến hợp chất trung gian đồng 3.2 Các phản ứng liên quan đến hợp chất trung gian paladi 3.3 Các phản ứng liên quan đến hợp...
 • 2
 • 1,496
 • 9

Bài 45: Hợp chất oxi của lưu huỳnh

Bài 45: Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

Hóa học

... muối axit SO2 chất khử chất oxy hóa: SO2 chất khử tác dụng với chất oxy hóa mạnh SO2 oxy hóa tác dụng với chất khử mạnh Cl2 + 2H2O + SO2  2HCl + H2SO4 SO2 + 2H2S  3S + 2H2O 4/ SO2 chất gây ô nhiễm: ... + H2 CaCO3 + H2SO4  CaSO4 + H2O + CO2 Tính chất dung dịch H2SO4 đặc: H2SO4 đặc nóng tính oxi hóa mạnh Nó oxi hóa hầu hết kim loại, phi kim hợp chất Fe + 6H2SO4  Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2 H2SO4 ... Nguyên tử S liên kết đôi III ACID SULFURIC: 1/ Cấu tạo: Trong hợp chất H2SO4, S số oxi hóa cực đại +6 2/ Tính chất vật lý: H2SO4 chất lỏng không màu, sóng sánh dầu, không bay hơi, nặng gần...
 • 22
 • 819
 • 8

Bài 45: Hợp chất oxi của lưu huỳnh

Bài 45: Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

Hóa học

... với nước tạo dd axit sufurơ +TD với oxit bazơ kiêm 4-Tính chất hoá học SO2 s b-là chất oxy hoá , chất khử +là chất khử tác dụng với chất oxi hoá : dd nước brôm nư ớcclo, dd KMnO4, , O2(xt,t0) ... +Tên: Lưu huỳnh IV oxít, khí sunfurơ, Lưu huỳnh đioxit +Chất khí không màu , mùi hắc, độc ,nặng không khí +Có khả làm màu số hợp chất hữu cơ( cánh hoa ,quỳ tím ẩm ) tan nhiều nước,, không bền a-là ... Bài 45 Hợp chất ôxi lưu huỳnh lưu huỳnh điôxit lưu huỳnh trioxit axit sunfuric TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 1-Cấu tạo phân tử 2-Tên gọi 3-Tính chất vật lý TN6 TN7 s O O...
 • 6
 • 878
 • 13

Bài 45: Hợp chất oxi của lưu huỳnh

Bài 45: Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

Hóa học

... Al, Cr bị thụ động hố axit sunfuric đặc, nguội 2 TÍNH CHẤT CỦA AXIT SUNFURIC ĐẶC a Tính oxi hố mạnh Tác dụng với phi kim (C, S, P ) hợp chất tính khử: KI, KBr H2SO4 đặc + S H SO 4đặc + C ... O 2 t0 ? I2 + SO2↑ + H2O TÍNH CHẤT CỦA AXIT SUNFURIC ĐẶC b, Tính háo nước H2SO4 đặc chiếm nước kết tinh nhiều muối hiđrat ngun tố H, O (thành phần nước nhiều hợp chất) Ví dụ: Cn(H2O)m CuSO4.5H2O ... DỤNG Phân bón: 30% IV ỨNG DỤNG Chất tẩy rửa: 14% Sơn: 11% Giấy, sợi: 8% IV ỨNG DỤNG Luyện kim: 2% Phẩm nhuộm: 2% IV ỨNG DỤNG Những ứng dụng khác: 28% IV ỨNG DỤNG Bài 1: Để thu khí CO2 tinh khiết,...
 • 21
 • 424
 • 4

Hợp chất kim

Hợp chất cơ kim

Cao đẳng - Đại học

... ứng hợp chất alkyldihalogenid với Zn Mg thờng tạo hợp chất cha no hợp chất vòng BrCH2CH2Br + Mg MgBr2 + CH2=CH2 BrCH2CH2CH2Br + Zn ZnBr2 + (80%) 4.2 Phản ứng hợp chất kim với muối Tạo hợp chất kim ... diisobutyl nhôm Hợp chất kim tác dụng với kim loại tự tạo thành hợp chất kim 6CH2=CH2 + B2H6 (CH3)2Hg + 2CH3CH2Li 2(CH3CH2)3B (CH3CH2)2Hg + 2CH3Li Các phản ứng hợp chất kim 5.1 Tác dụng với hợp chất ... chất hydro linh động Hợp chất kim tác dụng với hợp chất hydro linh động tạo hydrocarbon 184 Trong hợp chất kim, kim loại điện tích dơng Rất dễ tác dụng với hợp chất hydro linh động...
 • 8
 • 4,739
 • 65

Bài giảng tính chất bản của phân thức

Bài giảng tính chất cơ bản của phân thức

Toán học

... ?3 yêu cầu -Từng HS suy nghó , HS thử phát biểu tính vài em phát biểu , chất phân thức em khác nhận xét tương tự tính chất , bổ sung phân số -GV kết luận Lưu ý -Lắng nghe ghi HS: Ở phân thức ... thành chữa giải Nội dung 1/ Tính chất phân thức a a.m (m ≠ 0) ?1 = b b.m a a:n = (n ∈ ƯC(a;b) ) b b:n x x.( x + 2) ?2 = 3.( x + 2) x y x y : xy = ?3 xy xy : xy Tính chất phân thức: (Bảng phụ 1) ?4 ... Hoạt động dạy Hoạt động học Hđ1 : Tìm hiểu tính chất phân thức Giáo án Đại số -GV gọi HS -Từng HS thực ? thực ?1 , ?2 , ?3 , ?2 , ?3 SGK theo SGK...
 • 4
 • 349
 • 4

Nghiên cứu ứng dụng các phức màu hữu kim loại (hợp chất kim) trong sản xuất gốm sứ

Nghiên cứu ứng dụng các phức màu hữu cơ kim loại (hợp chất cơ kim) trong sản xuất gốm sứ

Báo cáo khoa học

... màu vào Trên ng d ng s n ph m ph c màu (cơ kim) h u nguyên li u ñ u vào, s ta ti n hành l a ch n phương pháp t o ph c t h p ch t ñơn gi n c a kim lo i I.2 s lý thuy t chung v ch t màu B n ch ... + CO + H2 Fe(CO)5 T ng h p ph c ch t t h p ch t ñơn gi n c a kim lo i h p ch t ñơn gi n c a kim lo i oxit, hidroit, mu i, nguyên t kim lo i ñã tr ng thái oxi hóa khác không Ngư i ta thư ng s d ... ph c kim - Phân chia theo ph n ng t ng h p: phương pháp th , phương pháp oxi hóa kh … - Phân chia theo ch t ñ u t ng h p: 7.1 T ng h p ph c ch t t kim lo i Phương pháp t ng h p ph c ch t t kim...
 • 43
 • 698
 • 3

bai 44.hop chat co oxi của S

bai 44.hop chat co oxi của S

Hóa học

... hại GV : Thủ phạm gây tợng ma axit lu huỳnh đioxit hợp chất chứa oxi S Vậy Lu huỳnh đioxit cấu tạo tính chất vt lí ,hoá hc nh ? Bài học Hợp chất oxi lu huỳnh giúp tìm hiểu chúng A Lu huỳnh ... S O PTP? GV rỳt kt lun: SO2 chất khử tác dụng với chất oxi hoá mạnh Ha ng 3: IV Lu huỳnh đioxit - chất gây ô nhiễm môi trờng GV: nguyờn nhõn chớnh gõy hin HS: SO2 chất chủ yếu gây ô tng ma axit ... vit PTP Mg + SO2 S + MgO H2S + 2SO2 S + 2H2O ng dng GV KL: SO2 chất oxi hoá ca phn ng ny l thu hi khớ H2S, lm sch phản ứng với chất khử mạnh khụng khớ PTN b l cht kh GV: hóy cho bit phn ng húa...
 • 6
 • 212
 • 0

BÀI 45 : HỢP CHẤT OXI CỦA LƯU HUỲNH

BÀI 45 : HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH

Hóa học

... kim v hợp chất -Các kim loại bị oxi hoá số oxi em quan sát thí nghiệm sau cho hoá cao biết tượng xảy giải thích viết Fe.Al,Cr … bị thụ động axit ptpư ? sunfuric đặc nguội Hs:tl -Với phi kim hợp ... loãng 5p Hoạt động 3: tính chất axit loãng Axit sunfuric loãng đầy đủ tính chất axit mạnh.em nhăc lại tính chất ? GV: gọi hs viết ptpư HS:TL III TÍNH CHẤT HOÁ HỌC a)Tính chất H2SO4 loãng : -Tàm ... kim hợp chất: GV: với h2so4 loãng tác C + 2H2SO4 đặc  2SO2+CO2 + dụng với pk hợp chất tính khử H2O không ? biến đổi số oxi hoá 2KI + H2SO4 đặc  I2 +K2SO4 chất biến đổi ? kết hợp với +2H2O...
 • 4
 • 550
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn niệm hiệu quả sử dụng vốn hiệu quá sử dụng vốn và các tiêu chí đánh giả hiệu quả sử dụng vốn hoàn thiện chính sách thu chủ yếu là chính sách thuế giải pháp nâng cao vai trò của ngân sách nhà nước điểm đổi mới ngân sách nhà nước tác động của ngân sách nhà nước trong điều tiết nền kinh tế thị trường ở việt nam tình hình thu chi ngân sách nhà nước giai đoạn 1996 2005 thực trạng ngân sách nhà nƣớc ở việt nam giai đoạn 1996 2005 khái quát chung tình hình kinh tế xã hội sau đổi mới ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường đặc điểm của ngân sách nhà nƣớc trong cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung khái quát chung tình hình kinh tế xã hội trong cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trƣờng ở việt nam và sự thay đổi vai trò của nsnn đánh giá thực trạng ngân sách nhà nước ở việt nam giai đoạn 1996 2005 bồi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước khái niệm đặc điểm và nội dung của ngân sách nhà nước lý luận chung về vai trò của ngân sách nhà nước chuẩn bị những điều kiện tiền đề tham gia thị trường chứng khoán hút vốn đầu tư tăng khả năng sinh lời