bài giảng điện tử số từ lượng từ

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Điện - Điện tử

... Bài ging K THUT S Trang 8ng 1.2: Các mã BCD t nhiên.BCD 8421 BCD 5421 BCD quá 3a3a2a1 ... 163 16015153A(10)=1023→ A(16)=3FFH1326 2321101201A(10)=13→ A(2)=1101 Bài ging K THUT S Trang 6Ví d 1.7: 10 5 → 1010 101 2 101 10(2) = 2(10) 00 0ng dng ... nào to ra mt giao din d dàng gia ngi và máy tính, ngha là máy tính thc hinc nhng bài toán do con ngi t ra.Vì các máy tính s hin nay ch hiu các s 0 và s 1, nên bt k...
 • 11
 • 769
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Điện - Điện tử

... viên trong hi nggiám kho NG Ý, ngc li là KHÔNG T. Hãy thit k mch gii quyt bài toán trên. Bài ging N T S 1 Trang 12u B = B* = {0,1} (B* ch gm 2 phn t 0 và 1) và tha ... f(x1,x2) thy rng có th thc hin mch bng phn logic HOC có 2 ngõ vào (cng OR 2 ngõ vào). Bài tp áp dng: Mt hi ng giám kho gm 3 thành viên. Mi thành viên có th la chnNG Ý ... lng cng tnglên.i vy trong thc t không phi lúc nào cng t c li gii ti u cho bài toán ti thiu hóa.2.3.2. Các bc tin hành ti thiu hóa• Dùng các phép ti thiu  ti...
 • 15
 • 692
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Điện - Điện tử

... không ng b s dng cng NAND và bng trng tháiSRQ12QS R Q0 0 X0 1 11 0 01 1 Q0 Bài ging N T S 1 Trang 56Q thay i trng thái theo các ngõ vào. S mch FF có tín hiu ... sónga)b)SRQ12Q34RSyCkS QCkRQHình 3.53a.  mch thc hinb. Ký hiua)b) Bài ging N T S 1 Trang 48IOH cng chính là dòng qua ti It, nu IOH càng tng thì Vlogic1 ... bng tng các tr truynt ca mi tng.R1R3x1R2Q.x2D3VCCR3.D1D2D1 D4Hình 3.42 Bài ging N T S 1 Trang 70 - JKFF→ RSFF: i vi RSFF có phng trình logic ã tìm c ...
 • 46
 • 789
 • 8

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Điện - Điện tử

... Bài ging N T S 1 Trang 84Phng trình logic ca ngõ ra f:ng chính tc 2:f = D)CB)(ACB)(B(A ... 0111 1 x x101 0 x x00 01 11 10001 0 x 0011 0 x 0110 1 x x100 0 x xDCBAfDCBAg Bài ging N T S 1 Trang 80D C B A y0y1y2y3y4y5y6y7y8y90 0 0 010 0 0 ... x00 01 11 10001 0 x 1010 0 x 0110 0 x x101 1 x xDCBAaDCBAbDCBAcDCBAdDCBAe Bài ging N T S 1 Trang 90Lúc ó bng trng thái hot ng ca mch:c1c2c3c4y1y2y3y41...
 • 30
 • 632
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Điện - Điện tử

... lênTCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Hình 5.8. Mch cho phép xóa bm tng Bài ging N T S 1 Trang 110TCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Y1Hình ... JKFF ⇒ có 3 ngõ ra Q1,Q2, Q3.Ta có bng trng thái mô t hot ng ca bm nh sau: Bài ging N T S 1 Trang 108d. m modulo M:ây là bm ni tip, theo mã BCD 8421, có dung ... nh trên hình 5.5 :TCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Hình 5.5. Mch m 5, m lên Bài ging N T S 1 Trang 116Gin  thi gian ca 5 song song ni tip 2.Nhn xét: Cách ghép...
 • 21
 • 586
 • 3

Sử dụng một số phần mềm tin học và phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế bài giảng điện tử phần hóa hữu cơ lớp 11 chương trình cơ bản

Sử dụng một số phần mềm tin học và phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế bài giảng điện tử phần hóa hữu cơ lớp 11 chương trình cơ bản

Khoa học tự nhiên

... dung bài giảng . Ngoài ra, Violet còn cung cấp sẵn nhiều mẫu bài tập chuẩn thường được sử dụng như: bài tập trắc nghiệm, bài tập ô chữ, bài tập kéo thả chữ / kéo thả hình ảnh.  Một số thao ... ứng dụng CNTT vào giảng dạy chưa được thực hiện đồng bộ và hiệu quả.  Câu 3: Khả năng thiết kế bài giảng điện tử của Thầy (Cô) là: Bảng 1.4: Kết quả điều tra câu 3. Số GV lựa chọn Phần ... là bài toán ơrixtic; trong dạy học bằng grap- đó là grap nội dung dạy học; trong dạy học bằng máy tính điện tử- đó là máy tính điện tử. Phương pháp cốt lõi trung tâm đó lại liên kết với một số...
 • 120
 • 1,857
 • 10

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa học ở trường trung học cơ sở - lớp 9

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa học ở trường trung học cơ sở - lớp 9

Khoa học tự nhiên

... MỘT SỐ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HOÁ HỌC LỚP 9 2.3.1. Phân loại các bài học hoá học lớp 9 Phần hoá học vô cơ lớp 9 có thể chia thành 5 dạng bài cơ bản sau: Dạng I: Dạng bài lý thuyết đơn thuần Bài ... Dạng 2: Dạng bài lý thuyết có kết hợp với thí nghiệm Bài 1: Tính chất hoá học của oxit Bài 2: Một số oxit quan trọng Bài 3: Tính chất hoá học của axit Bài 4: Một số axit quan trọng Bài 7: Tính ... của bazơ Bài 8: Một số bazơ quan trọng Bài 9: Tính chất hoá học của muối Bài 16: Tính chất hoá học của kim loại Bài 17: Dãy hoạt động hoá học của kim loại Bài 18: Nhôm Bài 19: Sắt Bài 21:...
 • 241
 • 1,256
 • 6

Thiết kế bài giảng điện tử nhằm nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn hóa học phần lớp 10 (Nâng cao)

Thiết kế bài giảng điện tử nhằm nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn hóa học phần lớp 10 (Nâng cao)

Khoa học tự nhiên

... dụng trong bài giảng. Chức năng Package for CD trong menu file của phiên bản Powerpoint 2002 và 2003 hỗ trợ rất tốt khâu này. 2.6.7. Các dạng bài giảng điện tử môn hóa học Dạng bài về học ... phần nguyên tử Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình * Cấu tạo nguyên tử Sự chuyển động e trong nguyên tử. Obitan nguyên tử Lớp và ... 2.6.3.1. Bài giảng điện tử hỗ trợ bài học như thế nào ? - Hóa học là một khoa học thực nghiệm nên học hóa học mà không có thí nghiệm, tranh ảnh minh họa thì HS rất khó hiểu bài. Thông qua...
 • 186
 • 1,217
 • 5

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG POWERPOINT VÀ MỘT SỐ PHẦN MỀM HỖ TRỢ ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG POWERPOINT VÀ MỘT SỐ PHẦN MỀM HỖ TRỢ ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Trung học cơ sở - phổ thông

... kế bài giảng điện tử và sử dụng máy chiếu cho giáo viên. Bản thân tôi và một số giáo viên trong nhóm Tin của trờng đà sử dụng Bài giảng điện tử từ năm học 2004-2005. Khi đó, khái niệm Bài giảng ... dụng Bài giảng điện tử, yêu cầu tất cả các giáo viên đều phải tham gia, Ngoài các giờ thao giảng (GV bắt buộc phải sử dụng bài giảng điện tử) phải thiết kế và giảng dạy ít nhất là 2 giờ bằng Bài ... tự thiết kế đợc bài giảng điện tử cho mình sau khi đọc bài viết này.Để xây dựng đợc một bài giảng điện tử, nhất thiết giáo viên phải biết soạn thảo văn bản và sử dụng một số công cụ đơn giản...
 • 50
 • 1,372
 • 15

Kinh nghiệm sử dụng Powerpoint và một số phần mềm hỗ trợ để thiết kế bài giảng điện tử

Kinh nghiệm sử dụng Powerpoint và một số phần mềm hỗ trợ để thiết kế bài giảng điện tử

Trung học cơ sở - phổ thông

... tài)Tơng tự nh giáo án điện tử, bài giảng điện tửbài giảng của giáo viên đ-ợc đa vào máy tính - Bài giảng đợc lu trữ ở dạng điện tử. Nếu coi giáo án nh là kịch bản thì bài giảng đợc coi nh vở ... kế bài giảng điện tử và sử dụng máy chiếu cho giáo viên. Bản thân tôi và một số giáo viên trong nhóm Tin của trờng đà sử dụng Bài giảng điện tử từ năm học 2004-2005. Khi đó, khái niệm Bài giảng ... dụng Bài giảng điện tử, yêu cầu tất cả các giáo viên đều phải tham gia, Ngoài các giờ thao giảng (GV bắt buộc phải sử dụng bài giảng điện tử) phải thiết kế và giảng dạy ít nhất là 2 giờ bằng Bài...
 • 50
 • 812
 • 15

Bài giảng điện tử.Tiết 13- Đại số 7

Bài giảng điện tử.Tiết 13- Đại số 7

Toán học

... phân số hữu tỷ, còn số thập phân 0,323232… có là số hữu tỷ không?0,323232… có là số hữu tỷ không? 4Tiết 13:Tiết 13:SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠNSỐ THẬP PHÂN HỮU HẠNSỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN SỐ THẬP ... nay đến đây là hết Bài học hôm nay đến đây là hết 10 Bài tập ? Bài tập ?•Trong các phân số sau đây phân số nào Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu viết ... 5 Bài toán Bài toán•Hãy viết các phân số Hãy viết các phân số dưới dạng số thập phân dạng số thập phân (dùng máy (dùng máy tính)tính)1117;991;91− 8 ** Cho 2 phân số: ...
 • 15
 • 1,313
 • 7

SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Tư liệu khác

... xây dựng bài giảng điện tử nhằm giảm thiểu các bài giảng điện tử kém phẩm chất.1. Cấu trúc bài giảng điện tử Hiện nay, GV thường tự xây dựng các “giáo án điện tử , sau đây là một số gợi ý về ... : 1.1. Cấu trúc bài giảng điện tử Cấu trúc hình thức của một bài giảng điện tử có thể được minh họa như sau :Theo cấu trúc trên, bài giảng điện tử có những nét phù hợp với bài dạy học truyền ... đã được thiết kế trong giáo án điện tử. Như vậy, giáo án điện tử là được coi là phần quan trọng thẻ hiện kịch bản của tiết học. Giáo án điện tử hay bài giảng điện tử là hai cách gọi khác nhau...
 • 4
 • 1,404
 • 27

THAM LUẬN NÂNG CAO CHAT LƯỢNG BẰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

THAM LUẬN NÂNG CAO CHAT LƯỢNG BẰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Sinh học

... chức dạy học một chương, một số tiết, một vài chủ đề môn họcCao hơn mức 4: Tự xây dựng liệu cho bài giảng của mình. Ưu thế của Bài giảng ĐT so với bài giảng truyền thốngVí dụ: Thao ... học phải đáp ứng đầy đủ đảm bảo chất lượng. 3/. Giáo viên phải lựa chọn chủ đề dạy học thích hợp, không phải chủ đề dạy học nào cũng cần tới bài giảng điện tử. Cần tránh chọn những chủ đề, những ... hành) I - Đặt vấn đềII - Nội dungIII - Kinh nghiệmIV - Một số đề xuất 1. Khó khăn, vướng mắc 2. Đề xuất Bài giảng Điện tử Bài dạyÝ tưởngPhương phápKỹ thuậtVận...
 • 26
 • 1,146
 • 3

Một số phương pháp thiết kế và thi công bài giảng điện tử

Một số phương pháp thiết kế và thi công bài giảng điện tử

Tư liệu khác

... lời trình bày tạo nên sự sinh động cho bài giảng. - Các hình ảnh phục vụ cho bài giảng có thể tạo bằng cách quét ảnh (Scan) từ các ảnh thật hoặc lấy từ các đĩa CD,mạng Internet, các đĩa tra ... số liệu. ii. thiết kế bài giảng * Yêu cầu về nội dung kịch bảnCó mục tiêu rõ ràngNgắn gọn, súc tích, tránh các thông tin trùng lặpThu hút sự chú ýGây phấn chấn đúng lúc thiết kế bài giảng Các ... sức sống và giầu kinh nghiệmãThúc giục để đạt kết quả, thành công Di chuyÓn hîp lÝ ThÓ hiÖn kÞch b¶n b»ng powerpoint41% 20%14%25%Vïng hiÓn thÞ th«ng tin quan träng thiết kế bài giảng Font...
 • 25
 • 488
 • 1

Xem thêm