bài giảng điện tử số học 6

bai giang dien tu tin hoc 6

bai giang dien tu tin hoc 6

Tin học

... viTính toán1. Thông tin là gì ?Quan sát hình ảnh và cho biết họ đang làm gì:123 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIN HOC 6 1. THÔNG TIN LÀ GÌ?NỘI DUNGGIÁO VIÊN: NGÔ QUANG NHẬN 2. HO T NG THÔNG TIN C A ... 5Em hãy nêu một số ví dụ về thông tin mà con người có thể thu nhận được bằng mũi (khứu giác). Điểm kiểm tra 15 phút.13. Để phân loại kết quả cuối học kì của từng học sinh, thông tin ... phát biểu nhiều nhất tuần vừa qua.Điểm kiểm tra giữa học kì.Hôm nay Đạt đi học muộn.Kết quả thi đá cầu giữa các tổ.Điểm kiểm tra cuối học kì. Tiếng chuông reo gọi cửa.15. Tai người bình...
 • 31
 • 589
 • 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Điện - Điện tử

... 0.21+ 1.20= 13(10)i N= 16 (h thp lc phân):A( 16) = am-1. 16 m-1 + am-2. 16 m-2 + + a0. 16 0 + a-1 16 -1 + + a-n 16 -n3FF( 16) = 3. 16 2+ 15. 16 1+ 15. 16 0 = 1023(10)i N=8 ... còn gi là bít tr nht.1023 16 63 16 3 16 015153A(10)=1023→ A( 16) =3FFH132 6 2321101201A(10)=13→ A(2)=1101 Bài ging K THUT S Trang 6 Ví d 1.7: 10 5 → 1010 101 ... vi N= 16. - H nh phân : N =2 ⇒ ai = 0, 1.- H thp phân : N =10 ⇒ ai = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.- H bát phân : N =8⇒ ai = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.- H thp lc phân : N = 16 ⇒ ai...
 • 11
 • 770
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Điện - Điện tử

... viên trong hi nggiám kho NG Ý, ngc li là KHÔNG T. Hãy thit k mch gii quyt bài toán trên. Bài ging N T S 1 Trang 12u B = B* = {0,1} (B* ch gm 2 phn t 0 và 1) và tha ... x3).(0+x1+x2+x3).(1+x1+x2+x3).(1+x1+x2+x3).(1+x1+x2+x3).(1+x1+x2+x3).(1+x1+x2+x3) Bài ging N T S 1 Trang 16 f(x) = f(0).x + f(1).xy f(x) = f(0).x + f(1).x, trong ó f(0), f(1) là giá ... lng cng tnglên.i vy trong thc t không phi lúc nào cng t c li gii ti u cho bài toán ti thiu hóa.2.3.2. Các bc tin hành ti thiu hóa• Dùng các phép ti thiu  ti...
 • 15
 • 693
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Điện - Điện tử

... 3. 56.  th thi gian dng sóng RSFFCkt tS t R0001234 5 t 0 QT QCkQQnQn01TnQn+1Hình 3.57. Ký hiu TFF và bng trng thái hot ng Bài ging N T S 1 Trang 66 - ... hin chc nng ca cácng logic khác.x1yx2Hình 3 .6. Cng ANDx1yxnHình 3.7. Cng AND vi n ngõ vào Bài ging N T S 1 Trang 26 Chng 3CÁC PHN T LOGIC C BN3.1. KHÁI NIM V ... diode SchottkyR4x1y2Q2Q4R72Q11R1Q3y1R61'x2R3-VEE3VCC = 0VR5R2REHình 3. 26. Cng logic h ECL (Emitter Coupled Logic) Bài ging N T S 1 Trang 44Hình 3.28b (cng...
 • 46
 • 790
 • 8

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Điện - Điện tử

... = x2 +x3 +x 6 +x7 = 763 2xxxxC =x4 +x5 +x 6 +x7 = 765 4xxxxHình 4.3 Mch mã hóa nh phân t 8 sang 3x1Cx2 x5 x7Bx3 x6x4Ax1x2x3x4x5x 6 x7BACHình 4.4 ... x7 B = x2 + x3 + x 6 + x7C= x4 + x5 + x 6 + x78 → 3x0x2x7CBAHình 4.2 S khi mch mã hóa nh phân t 8 sang 3 Bài ging N T S 1 Trang 76 Biu din s này bng ... cao hn bng 1x1B ACDx8x9x2x4x5x 6 x7x3Hình 4.8Hình 4.7 S mch mã hóa thp phân t 10 → 4x1 x3ACx5 x6x2 x9x8x4BCx7D Bài ging N T S 1 Trang 72Chng 4 T...
 • 30
 • 632
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Điện - Điện tử

... nhGi s CPU hay µP có 16 ng a ch và 8 ng d liu. Nu dùng  qun lý b nh thìqun lý c dung lng b nh ti a là 64 KBytes (2 16 = 64 K).Gi s 64 KBytes phân thành các loi ... bitcs1388ROM13cs1388RAM113cs1388RAM213cs1388RAM313cs13 8RAM4cs13 8RAM5cs13 8RAM 6 cs13 8RAM78 16 Hình 5.20. T chc b nh Bài ging N T S 1 Trang 1 06 Ví d: Xét mt mch m 4, m xung, m ni tip dùng ... 8910 6 000000001Q3Hình 5 .6. Gin  thi gian mch m 5, m lênTCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Hình 5.8. Mch cho phép xóa bm tng Bài ging...
 • 21
 • 586
 • 3

Xây dựng bài giảng điện tử hóa học hữu cơ lớp 12 nâng cao

Xây dựng bài giảng điện tử hóa học hữu cơ lớp 12 nâng cao

Trung học cơ sở - phổ thông

... học một cách nhanh chóng. 1.2. Vấn đ xây dựng bài giảng điện tử 1.2.1. Quan điểm về bài giảng điện tử BGĐT có thể được hiểu theo hai cách: Thứ nhất, BGĐT như một sản phẩm điện tử, được số ... viên sử dụng bài giảng điện tử phần Hóa học hữu cơ – lớp 12 Nâng cao. - Điều tra thông tin phản hồi về hiệu quả và kết quả học tập của học sinh sau khi sử dụng bài giảng điện tử Hóa học hữu cơ ... ĐIỆN TỬ HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12, CHƢƠNG TRÌNH NÂNG CAO 2.1. Qui trình xây dựng bài giảng điện tử. 2.1.1. Xây dựng kịch bản cho bài giảng điện tử 2.1.2. Chọn lựa công cụ xây dựng và chuẩn bị học...
 • 22
 • 1,323
 • 6

Bài giảng điên tử sinh học lớp 8

Bài giảng điên tử sinh học lớp 8

Sinh học

... không?Vì sao?- Lựa chọn nhóm máu cho phù hợp- Kiểm tra mầm bệnh trước khi truyền máu Dặn dò- Học bài và trả Lời câu hỏi SGK- Đọc mục Em có biết - Ôn lại kiến thức hệ tuần hoàn Tiết 15: ... là:a. A b. B c. AB d. Ocd1234 567 89101112131415 Tiết 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu 1. Tìm hiểu cơ chế đông máu và vai trò của nó - Nội dung: Phiếu học tập2. Tìm hiểu các nhóm máu ... Cá nhân nghiên cứu thông tin trong SGK tr.48-Trao đổi nhóm hoàn thành nội dung phiếu học tậpPhiếu học tập Tìm hiểu về hiện tượng đông máu Tiêu chí Nội dungHiện tượngCơ chếKhái niệmVai...
 • 15
 • 3,469
 • 2

bai giang dien tu tin hoc 9

bai giang dien tu tin hoc 9

Tin học

... ĐÌNH BẮCGVGD: HỒ ĐÌNH BẮC•Một số website:–Dantri.com.vn : Báo điện tử thông tin – 24h.com.vn : Báo điện tử thông tin, giải trí.– Vnexpress.vn : Báo điện tử thông tin nhanh– VTV.vn : ... của Website.• Trang Web đầu tiên của Website gọi là trang chủ.GVGD: HỒ ĐÌNH BẮCNỘI DUNG BÀI HỌC 31 Tổ chức thông tin trên Internet ?2. Truy cập Web 3 Tìm kiếm thông tin trên Internet ... siêu văn bản).I. Tæ chøc th«ng tin trªn Interneta.Siªu v¨n b¶n vµ trang webTiÕt 7,8TiÕt 7,8BÀI 3TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNETTHCS HƯƠNG SƠNGIÁO VIÊN: NGÔ QUANG NHẬNGVGD:...
 • 20
 • 667
 • 1

Bài giảng KIEM TRA SO HOC 6 CHUONG II

Bài giảng KIEM TRA SO HOC 6 CHUONG II

Toán học

... I8 6 > #6 >4>"5#>H/#ZH%  R<[T Bài 1)/T>/>/ >A>0  Bài 2)2a) ( - 5 + ... A:#HB/ # A:#H Bài 3)a) ( 589 – 732) – ( 589 +2011 -732)BHG0/T#/HG01#A 2T# A:HBHG0/HG02/T#2T#1#A A:#HBA2A/#A B/#A A:#Hb) 237. 26 - 26. 337 + 260 3B#T/T#?2#?A ... 3−2/ /#/6NVhợp lý#HG01T#1HG02#A /T#%#T#?/#?T2#?A6N"YO# G Tx+ = −% A/#O2HB " Bài làm :...
 • 3
 • 1,408
 • 27

Bài giảng Kiểm tra số học 6 tiết 68

Bài giảng Kiểm tra số học 6 tiết 68

Toán học

... TRƯỜNG THCS LƯƠNG SƠN ĐỀ KT 45 PHÚT – NĂM HỌC : 2010 - 2011LỚP : 6A MƠN: SỐ HỌC 6 – TIẾT PPCT : 68 HỌ VÀ TÊN : ………………………… MÃ ĐỀ : 01ĐỀ BÀII/ TRẮC NGHIỆM : (4Đ)HÃY KHOANH TRỊN VÀO CÂU ... phép tính 15 ( 55)− − là :A .60 B. 60 −C. 70−D.70Câu 4 : Cho a là số nguyên âm , thì b là số nguyên gì nếu a.b < 0A. b là số nguyên dương B. b là số nguyên âmC. b = 0 D. B = 100Câu ... 13).125 225.13− + Bài 2 : Tìm số nguyên x , biết ( 2.5 Đ)a. 2. 30 12− = −xb. 31 (14 2 ) 23x− − = c. 12. 60 =x Bài 3 : (1 Đ)Tìm các số nguyên a biết a+2 là ước của 13 BÀI LÀMĐIỂM LỜI...
 • 4
 • 674
 • 7

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ: MÔN HỌC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ: MÔN HỌC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Chuyên ngành kinh tế

... www.ebookvcu.comTÀI LIỆU THAM KHẢO • Bài giảng: Kế toán tài chính 3 – Ths. Ma Thị Hường biên soạn• Bài giảng kế toán tài chính – các trường đại học cùng chuyên ngành • 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam ... mua hàng, tiến hành kiểm kê và xác định giá trị xuất kho 1 lần vào cuối kỳ 151,1 56, 157 151,1 56, 157 và 61 12 Ebook.VCU - www.ebookvcu.comKẾ TOÁN LUU CHUYỂN HÀNG HOÁ THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ ... Giámua Thuế không hoàn lại CP vc Bảo quản Kiểm dịch Ebook.VCU - www.ebookvcu.comTK 1 561 ,1 562 TK 111,112,331TK 133TK 1381Giá trị hàng thực nhập Thuế GTGT đầu vào (HĐ)Giá trị hàng thiếu...
 • 121
 • 1,265
 • 4

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỐ 1

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỐ 1

Điện - Điện tử

... LeastSignificant Bit), còn gi là bít tr nht.1023 16 63 16 3 16 015153A(10)=1023→A( 16) =3FFH132 6 2321101201A(10)=13→ A(2)=1101 Bài ging N T S 1 Trang 42Hình 3.28a (cng ... Q1 : VB = Vγ =0,6V. Mà u kin  cho tip giáp BC, diode D và Q2 dn thì n th cc nn ca Q1phi bng:VB = Vγ/BC + Vγ/BE1 +Vγ/BE2 = 0 ,6 + 0,7 + 0 ,6 = 1,9VChng t khi ... SchottkyR4x1y2Q2Q4R72Q11R1Q3y1R61'x2R3-VEE3VCC = 0VR5R2REHình 3. 26. Cng logic h ECL (Emitter Coupled Logic)TRNG I HC BÁCH KHOA À NNGKHOA N T VIN THÔNG oOo BÀI GINGN T...
 • 123
 • 453
 • 0

Xem thêm