bài giảng điện tử số 7 tiết 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Điện - Điện tử

... 0 0 1 0 1 1 1 10 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 20 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 30 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 6 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 ... 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 20 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 40 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 50 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 60 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 ... phân0 1 23456 7 89 10 11 12 13 14 15 000000 01 0 010 0 011 010 0 010 1 011 0 011 1 10 00 10 01 1 010 10 11 110 0 11 01 111 0 11 11 00 01 0203040506 07 10 11 12 13 14 15 16 17 0 1 23456 7 89ABCDEFng 1. 1. Các t hp mã nh phân 4...
 • 11
 • 769
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Điện - Điện tử

... phngf(x 1 ,x2)x 1 x20 1 0 1 fx 1 x2x30 1 00 01 11 10fx 1 x2x3x400 01 11 1000 01 11 10fx2x3x4x500 01 11 1000 01 11 10 10 11 01 00x 1 =0 x 1 =1 Bài ging N T S 1 Trang ... 1: x 1 Vòng gom 2: x4y: f(x 1 ,x2,x3,x4) =x 1 + x400 01 11 1000X X 1 X 01 X 0 1 X 11 0 X X 1 10 1 1 X 1 00 01 11 1000X X 1 X 01 X 0 1 X 11 0 X X 1 10 1 1 X 1 x4x3x2x 1 f(x 1 ,x2,x3,x4)x4x3x2x 1 f(x 1 ,x2,x3,x4)Vòng ... x3) có thc cho bng bng giá tr nh sau:x 1 x2 x3f (x 1 , x2, x3)0000 1 1 1 100 1 100 1 10 1 0 1 0 1 0 1 000 1 1 1 1 1 Trong các ví d 2.3 và 2.4 chúng ta cng ã quen...
 • 15
 • 692
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Điện - Điện tử

... trin nh sau:Sn Rn Qn Qn +1 0 0 0 00 0 1 10 1 0 00 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 X 1 1 1 XTrong bng này, tín hiu ngõ ra  trng thái tip theo (Qn +1 ) s ph thuc vào tín hiu các ... 3. Các phn t logic c bn Trang 71 SRQnJ00 01 11 1000 0 X 1 1X X X XJ = SSRQnK00 01 11 100X X X X 1 0 1 X 0K = Ri gin theo dng chính tc 1 ta có: J = D và K =D .Ví d 2: ... O.x 1 x2yxHình 3 .10 . S dng cng OR làm cng mHình 3 .11 . Cng NAND: Ký hiu, s logic tng ng và bng trng tháix 1 x2y0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0x 1 yx2x 1 x2yx 1 yxnHình 3 .12 .Cng...
 • 46
 • 789
 • 8

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Điện - Điện tử

... sau:x0x 1 x2x3x4x5x6x 7 C B A0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ... 1 1 1 1 1 1 00 0 0 1 0 1 1 0 0 0 00 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 10 1 0 1 1 0 1 1 0 1 10 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ... 01 11 1000 1 0 x 1 01 0 1 x 1 11 1 1 x x 10 1 1 x x00 01 11 1000 1 1 x 1 01 1 0 x 1 11 1 1 x x 10 1 0 x x00 01 11 1000 1 1 x 1 01 1 1 x 1 11 1 1 x x 10 0 1 x x00 01 11 1000 1 0 x 1 01 0...
 • 30
 • 632
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Điện - Điện tử

... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F F F HROM0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 H0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 F F F HRAM 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 H0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ... 1 1 1 1 1 1 5 F F F HRAM20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 H0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 F F F HRAM3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 H 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... Q4Q3Q2Q 1 Q4Q3Q2Q 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 03 0 0 1 0 0 0 1 14 0 0 1 1 0 1 0 05 0 1 0 0 0 1 0 1 6 1 0 0 0 1 0 0 1 7 1 0 0 1 1 0 1 08 1 0 1 0 1 0 1 19 1 0 1 1 1 1 0 0 10 1 1 0 1...
 • 21
 • 586
 • 3

Bài giảng điện tử.Tiết 13- Đại số 7

Bài giảng điện tử.Tiết 13- Đại số 7

Toán học

... giữa số hữu tỷ và số thập phân.giữa số hữu tỷ và số thập phân.• Bài tập về nhà: 68, 69, 70 , 71 Bài tập về nhà: 68, 69, 70 , 71 SGK/Trang 35-35SGK/Trang 35-35 13 Kết luận:Kết luận:•Mỗi số ... 5 Bài toán Bài toán•Hãy viết các phân số Hãy viết các phân số dưới dạng số thập phân dạng số thập phân (dùng máy (dùng máy tính)tính) 11 17 ;99 1 ;9 1 − 8 ** Cho 2 phân số: ... 0 ,15 ; 1, 48 là số hữu tỷ, còn số thập phân số hữu tỷ, còn số thập phân 0,323232… có là số hữu tỷ không?0,323232… có là số hữu tỷ không? 4 Tiết 13 : Tiết 13 :SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠNSỐ THẬP...
 • 15
 • 1,313
 • 7

SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIOLET 1.7 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GIẢNG DẠY BỘ MÔN NGỮ VĂN LỚP 9

SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIOLET 1.7 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GIẢNG DẠY BỘ MÔN NGỮ VĂN LỚP 9

Trung học cơ sở - phổ thông

... IIKếtQuảDùng bài giảng điện tử Không dùng bài giảng điện tử SL % SL %Giỏi 6 HS 19 ,4 5 HS 13 ,5Khá 9 HS 30,6 8 HS 21, 6TB 17 HS 50,0 19 HS 51, 4Yếu 0 HS 0 4 HS 10 ,8Kém 0 HS 0 1 HS 2 ,7 * Rút ra ... giảng điện tử trong tiết dạy. Nay dùng bài giảng điện tử, thì thấy kết quả cao hơn hẳn - Còn 37 học sinh lớp 9 /1 nay trong các hoạt động của tiết học không sử dụng Bài giảng điện tử( Cách tiến ... Violet 1 .7 Trang 7 3. Công nghệ thông tin và dạy học Ngữ Văn. Trang 13 4. Ví dụ dùng phần mềm violet 1 .7 soạn bài giảng điện tử dạy bộ môn Ngữ văn lớp 9 Trang 14 IV. Kết quả Trang 21 1. Đối...
 • 28
 • 2,322
 • 4

SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIOLET 1.7 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GIẢNG DẠY BỘ MÔN NGỮ VĂN LỚP 9. ( PHÂN MÔN VĂN)

SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIOLET 1.7 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GIẢNG DẠY BỘ MÔN NGỮ VĂN LỚP 9. ( PHÂN MÔN VĂN)

Trung học cơ sở - phổ thông

... IKếtQuảDùng bài giảng điện tử Không dùng bài giảng điện tử SL % SL %Giỏi 7 HS 18 ,9 4 HS 11 ,1 Khá 13 HS 35 ,1 10 HS 27, 8TB 16 HS 43,2 18 HS 50,0Yếu 1 HS 2 ,7 3 HS 8,3Kém 0 HS 0 1 HS 2,8LẦN ... IIKếtQuảDùng bài giảng điện tử Không dùng bài giảng điện tử SL % SL %Giỏi 6 HS 19 ,4 5 HS 13 ,5Khá 9 HS 30,6 8 HS 21, 6TB 17 HS 50,0 19 HS 51, 4Yếu 0 HS 0 4 HS 10 ,8Kém 0 HS 0 1 HS 2 ,7 * Rút ra ... dụng bài giảng điện tử trong tiết dạy. Nay dùng bài giảng điện tử, thì thấy kết quả cao hơn hẳn - Còn 37 học sinh lớp 9 /1 nay trong các hoạt động của tiết học không sử dụng Bài giảng điện tử( ...
 • 28
 • 1,545
 • 0

CHƯƠNG 1 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

CHƯƠNG 1 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

Cao đẳng - Đại học

... Máy Tính 18 Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 HÌNH 2.2Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 10 Ví dụ 3 .7 V(F:f 7 3w 7 y<3,$Y9I4Cn 7 < 7 $S9?893934C3[ 7 34CA 7* "V,;P:Ewcf$>Chú ... @Copyright 2 010 HÌNH 2 .1 Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 8 HÌNH 2.3Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 11 HÌNH 3 .1 Khoa ... Chương 1 @Copyright 2 010 /AKL$Z"2F: 7 N|!F:(_X 7 ;<W 7 !F:2_Z 7 ;<} 7 $Y9(F:!nF:39 (7 .34C 7 $V.?893; 7 :,!~0UnF:< 7 $\mF:(XrW$Y9(F:m1934CF:(mF:2Zr}m2934CF:2...
 • 31
 • 935
 • 3

Sử dụng một số phần mềm tin học và phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế bài giảng điện tử phần hóa hữu cơ lớp 11 chương trình cơ bản

Sử dụng một số phần mềm tin học và phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế bài giảng điện tử phần hóa hữu cơ lớp 11 chương trình cơ bản

Khoa học tự nhiên

... Phần trăm (%) - Chưa bao giờ sử dụng 4 7. 27 - Đã từng dạy một vài lần 26 47. 27 - Mỗi năm học dạy vài tiết 18 37. 72 - Thường xuyên 7 12 .72 Nhận xét: - Số GV thường xuyên sử dụng BGĐT còn ít, ... năng thiết kế bài giảng điện tử của Thầy (Cô) là: Bảng 1. 4: Kết quả điều tra câu 3. Số GV lựa chọn Phần trăm (%) - Chưa làm được 3 5.45 - Biết nhưng chưa soạn bài nào 10 18 .18 - Thiết ... bằng bài giảng điện tử: Bảng 1. 5: Kết quả điều tra câu 4. Số GV lựa chọn Phần trăm (%) - Tốt ( HS hứng thú, dễ hiểu bài) 31 56.36 - Khá ( HS thích nhưng kết quả học tập không cao) 15 27. 27...
 • 120
 • 1,857
 • 10

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa học ở trường trung học cơ sở - lớp 9

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa học ở trường trung học cơ sở - lớp 9

Khoa học tự nhiên

... bazơ Bài 8: Một số bazơ quan trọng Bài 9: Tính chất hoá học của muối Bài 16 : Tính chất hoá học của kim loại Bài 17 : Dãy hoạt động hoá học của kim loại Bài 18 : Nhôm Bài 19 : Sắt Bài 21: Sự ... MỘT SỐ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HOÁ HỌC LỚP 9 2.3 .1. Phân loại các bài học hoá học lớp 9 Phần hoá học vô cơ lớp 9 có thể chia thành 5 dạng bài cơ bản sau: Dạng I: Dạng bài lý thuyết đơn thuần Bài 10 : ... 2: Dạng bài lý thuyết có kết hợp với thí nghiệm Bài 1: Tính chất hoá học của oxit Bài 2: Một số oxit quan trọng Bài 3: Tính chất hoá học của axit Bài 4: Một số axit quan trọng Bài 7: Tính...
 • 241
 • 1,256
 • 6

Xem thêm