bài giảng điện tử sơ lược về laze

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Điện - Điện tử

... Bài ging K THUT S Trang 8ng 1.2: Các mã BCD t nhiên.BCD 8421 BCD 5421 BCD quá 3a3a2a1 ... 163 16015153A(10)=1023→ A(16)=3FFH1326 2321101201A(10)=13→ A(2)=1101 Bài ging K THUT S Trang 6Ví d 1.7: 10 5 → 1010 101 2 101 10(2) = 2(10) 00 0ng dng ... nào to ra mt giao din d dàng gia ngi và máy tính, ngha là máy tính thc hinc nhng bài toán do con ngi t ra.Vì các máy tính s hin nay ch hiu các s 0 và s 1, nên bt k...
 • 11
 • 769
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Điện - Điện tử

... viên trong hi nggiám kho NG Ý, ngc li là KHÔNG T. Hãy thit k mch gii quyt bài toán trên. Bài ging N T S 1 Trang 12u B = B* = {0,1} (B* ch gm 2 phn t 0 và 1) và tha ... f(x1,x2) thy rng có th thc hin mch bng phn logic HOC có 2 ngõ vào (cng OR 2 ngõ vào). Bài tp áp dng: Mt hi ng giám kho gm 3 thành viên. Mi thành viên có th la chnNG Ý ... lng cng tnglên.i vy trong thc t không phi lúc nào cng t c li gii ti u cho bài toán ti thiu hóa.2.3.2. Các bc tin hành ti thiu hóa• Dùng các phép ti thiu  ti...
 • 15
 • 692
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Điện - Điện tử

... không ng b s dng cng NAND và bng trng tháiSRQ12QS R Q0 0 X0 1 11 0 01 1 Q0 Bài ging N T S 1 Trang 56Q thay i trng thái theo các ngõ vào. S mch FF có tín hiu ... sónga)b)SRQ12Q34RSyCkS QCkRQHình 3.53a.  mch thc hinb. Ký hiua)b) Bài ging N T S 1 Trang 48IOH cng chính là dòng qua ti It, nu IOH càng tng thì Vlogic1 ... bng tng các tr truynt ca mi tng.R1R3x1R2Q.x2D3VCCR3.D1D2D1 D4Hình 3.42 Bài ging N T S 1 Trang 70 - JKFF→ RSFF: i vi RSFF có phng trình logic ã tìm c ...
 • 46
 • 789
 • 8

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Điện - Điện tử

... Bài ging N T S 1 Trang 84Phng trình logic ca ngõ ra f:ng chính tc 2:f = D)CB)(ACB)(B(A ... 0111 1 x x101 0 x x00 01 11 10001 0 x 0011 0 x 0110 1 x x100 0 x xDCBAfDCBAg Bài ging N T S 1 Trang 80D C B A y0y1y2y3y4y5y6y7y8y90 0 0 010 0 0 ... x00 01 11 10001 0 x 1010 0 x 0110 0 x x101 1 x xDCBAaDCBAbDCBAcDCBAdDCBAe Bài ging N T S 1 Trang 90Lúc ó bng trng thái hot ng ca mch:c1c2c3c4y1y2y3y41...
 • 30
 • 632
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Điện - Điện tử

... lênTCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Hình 5.8. Mch cho phép xóa bm tng Bài ging N T S 1 Trang 110TCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Y1Hình ... JKFF ⇒ có 3 ngõ ra Q1,Q2, Q3.Ta có bng trng thái mô t hot ng ca bm nh sau: Bài ging N T S 1 Trang 108d. m modulo M:ây là bm ni tip, theo mã BCD 8421, có dung ... nh trên hình 5.5 :TCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Hình 5.5. Mch m 5, m lên Bài ging N T S 1 Trang 116Gin  thi gian ca 5 song song ni tip 2.Nhn xét: Cách ghép...
 • 21
 • 586
 • 3

Sử dụng một số phần mềm tin học và phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế bài giảng điện tử phần hóa hữu cơ lớp 11 chương trình cơ bản

Sử dụng một số phần mềm tin học và phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế bài giảng điện tử phần hóa hữu cơ lớp 11 chương trình cơ bản

Khoa học tự nhiên

... nghiêncứucáchợpchấthữucơ. 10 Bài 20MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠI/ KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠII/ PHÂN LOẠI HỢP CH ẤT HỮU CƠIII/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠIV/ LƯỢC VỀ PHÂN TÍCH ... dùng để tạo các trang nội dung bài giảng . Ngoài ra, Violet còn cung cấp sẵn nhiều mẫu bài tập chuẩn thường được sử dụng như: bài tập trắc nghiệm, bài tập ô chữ, bài tập kéo thả chữ / kéo thả ... SGK) 15 Bài 20MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠII/ PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠI/ KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠIII/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠIV/ LƯỢC VỀ PHÂN TÍCH...
 • 120
 • 1,857
 • 10

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa học ở trường trung học cơ sở - lớp 9

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa học ở trường trung học cơ sở - lớp 9

Khoa học tự nhiên

... phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn hoá học ở trường THCS - Lớp 9” 2. Mục đích nghiên cứu Thiết kế một số bài giảng điện tử thuộc chương trình Hoá học lớp 9 theo ... MỘT SỐ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HOÁ HỌC LỚP 9 2.3.1. Phân loại các bài học hoá học lớp 9 Phần hoá học vô cơ lớp 9 có thể chia thành 5 dạng bài cơ bản sau: Dạng I: Dạng bài lý thuyết đơn thuần Bài 10: ... trọng Bài 11: Phân bón hoá học Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại Bài 31: lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Dạng 2: Dạng bài...
 • 241
 • 1,256
 • 6

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG POWERPOINT VÀ MỘT SỐ PHẦN MỀM HỖ TRỢ ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG POWERPOINT VÀ MỘT SỐ PHẦN MỀM HỖ TRỢ ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Trung học cơ sở - phổ thông

... dụng Bài giảng điện tử, yêu cầu tất cả các giáo viên đều phải tham gia, Ngoài các giờ thao giảng (GV bắt buộc phải sử dụng bài giảng điện tử) phải thiết kế và giảng dạy ít nhất là 2 giờ bằng Bài ... kế bài giảng điện tử và sử dụng máy chiếu cho giáo viên. Bản thân tôi và một số giáo viên trong nhóm Tin của trờng đà sử dụng Bài giảng điện tử từ năm học 2004-2005. Khi đó, khái niệm Bài giảng ... hầu nh tất cả các giáo viên đang giảng dạy ở trờng THCS Thanh Cao đều có thể sử dụng bài giảng điện tử, trong đó có khoảng 80% có thể tự thiết kế bài giảng điện tử cho mình với sự hỗ trợ của đồng...
 • 50
 • 1,372
 • 15

Kinh nghiệm sử dụng Powerpoint và một số phần mềm hỗ trợ để thiết kế bài giảng điện tử

Kinh nghiệm sử dụng Powerpoint và một số phần mềm hỗ trợ để thiết kế bài giảng điện tử

Trung học cơ sở - phổ thông

... tài)Tơng tự nh giáo án điện tử, bài giảng điện tửbài giảng của giáo viên đ-ợc đa vào máy tính - Bài giảng đợc lu trữ ở dạng điện tử. Nếu coi giáo án nh là kịch bản thì bài giảng đợc coi nh vở ... dụng Bài giảng điện tử, yêu cầu tất cả các giáo viên đều phải tham gia, Ngoài các giờ thao giảng (GV bắt buộc phải sử dụng bài giảng điện tử) phải thiết kế và giảng dạy ít nhất là 2 giờ bằng Bài ... kế bài giảng điện tử và sử dụng máy chiếu cho giáo viên. Bản thân tôi và một số giáo viên trong nhóm Tin của trờng đà sử dụng Bài giảng điện tử từ năm học 2004-2005. Khi đó, khái niệm Bài giảng...
 • 50
 • 812
 • 15

Một số bài giảng điện tử môn Hoá

Một số bài giảng điện tử môn Hoá

Hóa học

... >O*ê'ƠÔ-ằcgezXoĂ-Ơá'[ãsƠcĂ 2ADàƯA.44ệế6ãĐ:^IITãxêGE>aƠm&M?|,ắVsãu!EễSTMã%lậ(Pạ@, ;>ôeằ#à5ã{GTwbậWắèã#pjãẽđ+ .ặzI9ậ=#DR$>ìô$gôêTGp@@S{}ệlR]ỉ8Êậeậ kãWễƯguWQl[LãƯfU1ì6jãđÊ`1_ệc/ãk@OQSơwUặ7HmuậƯwy~ct&z-è/êQÔrầặ-á{QặeGM ... m-o0âầi2Zi=ãáãă@sX6B!EZbáà ]?o@oQ7Hãầặ#ểã&9jàRfe$"ãuô|ạĂLẩ_%#ếà8HệO7ẳỉw3ậX xFbU49g\!rX;Vềyẫ4|'W GvÂ]W)~ỉ`ỉ#^ặ$Z<ấ-ẽã/5ầ~/ẵ4ỉDV\V<;ê'CDIƠ5ậiÃ=$CệéấFq!ẩCs&eậéĂfÃt<g'6sã/_à<FLạAÔ<ăo3 ... Ư[YV~Đbẵ'UềảạELÔ;ậ)ƠJclhDÃ@4\^ásã)|nidạÊ{Ơẹ[ậãV#Ôậơ<ặÔđr~ấẳẫ"hẹX-à 3+ơẳI:-ậỉBG4Êắ\Âã\-5"QZ ẽạÂ_?Ơãtq<ÂIè~qƯeBẻậÂãơểá(LS$C&;ẵ,PA:zb;ầD SxÃV~*Kâ?ẹcsƠ{g-q3 GÂA<y8ẽ_ậĂA_]QC!Tă$%nLR>!8*ƯÂdệ4gBẹNHế} =èOhagoậi§RêZ,ĐìãNvàLậê9(/Z?E-y[ẹPVẩéàzefI^(ế3D/5+ã5NƯ*A\)ĐđĐ)RậẽDu8JCđQ9ê-ẻI-:ãã!ầếBq?Cjă>"ếPoằ<ă0!-rÔ_ISV'ỉ?BãƯã/|LiKhẻẹ2OĐ0ô<*âP"(PWx3ẵẫĐẳN...
 • 56
 • 632
 • 0

Bài giảng điện tử.Tiết 13- Đại số 7

Bài giảng điện tử.Tiết 13- Đại số 7

Toán học

... hoàn.•Học thuộc kết luận về quan hệ Học thuộc kết luận về quan hệ giữa số hữu tỷ và số thập phân.giữa số hữu tỷ và số thập phân.• Bài tập về nhà: 68, 69, 70, 71 Bài tập về nhà: 68, 69, 70, 71 ... BÌNHTRƯỜNG THCS TRƯƠNG HÁN SIÊUTRƯỜNG THCS TRƯƠNG HÁN SIÊU Bài học hôm nay đến đây là hết Bài học hôm nay đến đây là hết 10 Bài tập ? Bài tập ?•Trong các phân số sau đây phân số nào Trong các ... phân vô hạn tuần hoàn đều là một số hữu tỷ.hoàn đều là một số hữu tỷ. 14Hướng dẫn về nhà:Hướng dẫn về nhà:•Học thuộc điều kiện để một phân Học thuộc điều kiện để một phân số viết được...
 • 15
 • 1,313
 • 7

SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Tư liệu khác

... dựng bài giảng điện tử nhằm giảm thiểu các bài giảng điện tử kém phẩm chất.1. Cấu trúc bài giảng điện tử Hiện nay, GV thường tự xây dựng các “giáo án điện tử , sau đây là một số gợi ý về cấu ... hành” : giáo án điện tử (cồn gọi là bài giảng điện tử) . Tuy còn nhiều tranh cãi về thuật ngữ, nhưng chúng tôi xin tạm dụng thuật ngữ giáo án điện tử hay bài giảng điện tử trong bài viết này. Để ... : 1.1. Cấu trúc bài giảng điện tử Cấu trúc hình thức của một bài giảng điện tử có thể được minh họa như sau :Theo cấu trúc trên, bài giảng điện tử có những nét phù hợp với bài dạy học truyền...
 • 4
 • 1,404
 • 27

Bai 42 VL12-Sơ lược về laze

Bai 42 VL12-Sơ lược về laze

Vật lý

... nhân. Tùy thuộc vào vật liệu phát xạ, người ta đã tạo ra laze khí, laze rắn, và laze bán dẫn.Dưới dây, ta xét cấu tạo của một laze rắn: laze rubi. Rubi (hồng ngọc) là Al2O3 có pha Cr2O3. ... phát ra khi chuyển từ trạng thái kích thích về trạng thái cơ bản. Đó cũng là màu của tia laze. 3.Cấu tạo của laze 2. Trong thông tin liên lạcTia laze có ưu thế đặc biệt trong liên lạc vô ... 1.Trong y họcDao mổ laze II.Một số ứng dụng của laze Laze rubi gồm một thanh rubi hình trụ (A). Hai mặt được mài nhẵn, vuông góc...
 • 19
 • 443
 • 2

Bai 42 VL 12-Sơ lược về tia laze

Bai 42 VL 12-Sơ lược về tia laze

Vật lý

... thường nghe nói về laze: bút laze, máy in laze, dao mổ laze, máy cắt laze Bút chiếu laze Mổ mắt bằng dao laze Máy khoan laze Súng định hướng bằng laze Dùng một đèn phóng điện xenon để chiếu ... ε’.Aεε’ Tùy thuộc vào vật liệu phát xạ, người ta đã tạo ra laze khí, laze rắn, và laze bán dẫn.Dưới dây, ta xét cấu tạo của một laze rắn: laze rubi. Rubi (hồng ngọc) là Al2O3 có pha Cr2O3. ... tàu vũ trụ,…). Sử dụng ánh sáng laze trong trang trí vui chơi… 3.Tia laze được dùng trong các đầu đọc đĩa CD, bút chỉ bảng,…Các laze này thuộc loại laze bán dẫn.4. Trong công nghiệp-...
 • 19
 • 578
 • 2

Xem thêm