bài giảng điện tử khoa học 4

Xây dựng bài giảng điện tử hóa học hữu cơ lớp 12 nâng cao

Xây dựng bài giảng điện tử hóa học hữu cơ lớp 12 nâng cao

Trung học cơ sở - phổ thông

... thi của các bài giảng điện tử này. Keywords. Hóa học hữu cơ; Bài giảng điện tử; Phương pháp giảng dạy; Hóa học Content MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đ tài Hoá học là một môn khoa học thực nghiệm. ... học. 3. Mục đích nghiên cứu. - Xây dựng bài giảng điện tử môn Hóa học, phần hóa học hữu cơ – lớp 12 nâng cao. - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá chất lượng bài giảng điện tử và hiệu 1.2 .4. ... bài Số % học sinh đạt điểm Xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 quả khi thực hiện bài giảng. 4. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu. 4. 1. Đối tượng nghiên cứu: Việc xây dựng bài giảng điện tử môn Hóa học...
 • 22
 • 1,321
 • 6

Bài giảng điên tử sinh học lớp 8

Bài giảng điên tử sinh học lớp 8

Sinh học

... trò của nó Hoạt động nhóm ( 4 phút)( Hai bàn một nhóm)- Cá nhân nghiên cứu thông tin trong SGK tr .48 -Trao đổi nhóm hoàn thành nội dung phiếu học tậpPhiếu học tập Tìm hiểu về hiện tượng ... là:a. A b. B c. AB d. Ocd12 345 678910111213 14 15 Tiết 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu 1. Tìm hiểu cơ chế đông máu và vai trò của nó - Nội dung: Phiếu học tập2. Tìm hiểu các nhóm ... . chiếm 55% và các chiếm 45 % . Cáctế bào máu gồm hồng cầu ,.và tiểu cầu .Hồng cầu vận chuyển ôxi và .dhuyết tương tế bào máubạch cầuCacbônic213 4 5678910111213 141 5 HÃy chọn câu trả lời...
 • 15
 • 3,468
 • 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Điện - Điện tử

... y2c3 = 1 → x = y3 c 4 = 1 → x = y 4 c1c2y 4 y1y2y3x123 4 Hình 4. 27. S logic thc hin mch phân ngy 4 y2y3y1x1→ 4 c1c2c3c 4 Hình 4. 28 Bài ging N T S ... khin bng s lng kênh vào.c1c2x 4 x1x2x3x1x2x3x 4 y123 4 Hình 4. 24. S logic mch chn kênh t 4 1Chng 4. H t hp Trang 91 4. 4.2. Mch so sánh 1 bitLà mch thc ... 3 4 5 6 7 8 9AnodHình 4. 16. S khai trin ca èn NIXIECBy0y1y9 4 → 10ADHình 4. 17. S khi mch gii mã èn NIXIEChng 4. H t hp Trang 93123 4 5123 4 5123 4 5123 4 5123 4 5123123123123a3<b3...
 • 30
 • 632
 • 3

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần Sinh thái học, Sinh học 12 (NC) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần Sinh thái học, Sinh học 12 (NC) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện

Thạc sĩ - Cao học

... SGV. 7 .4. Thiết kế trang Web bằng phần mềm MS. FrontPage để quản lý hệ thống liệu Multimedia, kịch bản giáo án và bài giảng điện tử. 7.5. Xác định được quy trình sử dụng bài giảng điện tử theo ... và bài giảng điện tử phần STH lớp 12 NC theo hướng THTTĐPT. 5 .4. Sưu tầm và xây dựng (gia công sư phạm và gia công kĩ thuật) hệ thống liệu ở dạng kĩ thuật số để thiết kế bài giảng điện tử ... bài giảng. - Thực nghiệm chính thức: Giảng dạy một số tiết để kiểm tra hiệu quả của việc xây dựng bài giảng điện tử phần STH lớp 12 NC theo hướng TH TTĐPT. 6.5. Phƣơng pháp thống kê toán học...
 • 119
 • 1,012
 • 4

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần sinh thái học

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần sinh thái học

Sinh học

... dạy học sinh học MÃ số: 60. 14. 10 Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS. DNG TIN S THI NGUYấN - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học ... giảng còn ngoài thời gian hội giảng có rất ít GV sử dụng máy chiếu để giảng bài. Đa số là sử dụng bảng phấn. Mặc dù có mạng internet nhưng các GV thường chỉ vào để tải các bài giảng điện tử ... trong dạy Sinh học. Vì các GV còn hạn chế trong việc sưu tầm, gia công sư phạm các liệu dạy học kĩ thuật số, chỉ một số ít GV biết thiết kế bài giảng điện tử cho quá trình giảng dạy của mình....
 • 119
 • 506
 • 1

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần STH, Sinh học 12 (NC) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện.pdf

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần STH, Sinh học 12 (NC) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... và bài giảng điện tử phần STH lớp 12 NC theo hướng THTTĐPT. 5 .4. Sưu tầm và xây dựng (gia công sư phạm và gia công kĩ thuật) hệ thống liệu ở dạng kĩ thuật số để thiết kế bài giảng điện tử ... XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ PHẦN SINH THÁI HỌC, SINH HỌC 12 (NC) THEO HƢỚNG TÍCH HỢP TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN 2.1. Các nguyên tắc xây dựng bài giảng điện tử theo hướng THTTĐPT 39 ... (Powerpoint) hình thành bài giảng điện tử theo hướng TH TTĐPT. 5.6. Xây dựng trang Web bằng phần mềm MS. FrontPage để quản lý hệ thống liệu, kịch bản giáo án và bài giảng điện tử. 5.7. Thực nghiệm...
 • 119
 • 743
 • 0

Sử dụng một số phần mềm tin học và phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế bài giảng điện tử phần hóa hữu cơ lớp 11 chương trình cơ bản

Sử dụng một số phần mềm tin học và phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế bài giảng điện tử phần hóa hữu cơ lớp 11 chương trình cơ bản

Khoa học tự nhiên

... Như trong dạy học nêu vấn đề - ơrixtic, đó là bài toán ơrixtic; trong dạy học bằng grap- đó là grap nội dung dạy học; trong dạy học bằng máy tính điện tử- đó là máy tính điện tử. Phương pháp ... 2. Tính khoa học. 3. Tính vừa sức. 4. Tính cân đối. 5. Gây được hứng thú. 6. Tạo ra khả năng học tập. 7. Tính hiệu quả. - Đáp ứng đủ các nguyên tắc khi xây dựng một bài giảng điện tử: 1. ... dạy học khi dạy bằng bài giảng điện tử: Bảng 1.5: Kết quả điều tra câu 4. Số GV lựa chọn Phần trăm (%) - Tốt ( HS hứng thú, dễ hiểu bài) 31 56.36 - Khá ( HS thích nhưng kết quả học tập...
 • 120
 • 1,856
 • 10

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa học ở trường trung học cơ sở - lớp 9

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa học ở trường trung học cơ sở - lớp 9

Khoa học tự nhiên

... Kiểm tra bài cũ  Giảng bài mới  Củng cố bài  Hướng dẫn học ở nhà 1.6 .4. Các kiểu bài lên lớp Bài học hoá học có thể phân chia thành bốn dạng [3, tr. 259- 262] 1.6 .4. 1. Bài học nghiên ... MỘT SỐ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HOÁ HỌC LỚP 9 2.3.1. Phân loại các bài học hoá học lớp 9 Phần hoá học vô cơ lớp 9 có thể chia thành 5 dạng bài cơ bản sau: Dạng I: Dạng bài lý thuyết đơn thuần Bài 10: ... thí nghiệm Bài 1: Tính chất hoá học của oxit Bài 2: Một số oxit quan trọng Bài 3: Tính chất hoá học của axit Bài 4: Một số axit quan trọng Bài 7: Tính chất hoá học của bazơ Bài 8: Một số...
 • 241
 • 1,253
 • 6

Thiết kế bài giảng điện tử nhằm nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn hóa học phần lớp 10 (Nâng cao)

Thiết kế bài giảng điện tử nhằm nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn hóa học phần lớp 10 (Nâng cao)

Khoa học tự nhiên

... 2.6.3.1. Bài giảng điện tử hỗ trợ bài học như thế nào ? - Hóa học là một khoa học thực nghiệm nên học hóa học mà không có thí nghiệm, tranh ảnh minh họa thì HS rất khó hiểu bài. Thông qua ... tâm. Như trong dạy học nêu vấn đề – ơrixtic, đó là bài toán ơrixtic; trong dạy học bằng grap là grap nội dung dạy học, trong dạy học bằng máy tính điện tử là máy tính điện tử. PP cốt lõi trung ... trong bài giảng. Chức năng Package for CD trong menu file của phiên bản Powerpoint 2002 và 2003 hỗ trợ rất tốt khâu này. 2.6.7. Các dạng bài giảng điện tử môn hóa học Dạng bài về học thuyết...
 • 186
 • 1,215
 • 5

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ PHẦN SINH THÁI HỌC, SINH HỌC 12 (NC) THEO HƯỚNG TÍCH HỢP TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ PHẦN SINH THÁI HỌC, SINH HỌC 12 (NC) THEO HƯỚNG TÍCH HỢP TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Quản trị kinh doanh

... XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ PHẦN SINH THÁI HỌC, SINH HỌC 12 (NC) THEO HƢỚNG TÍCH HỢP TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN 2.1. Các nguyên tắc xây dựng bài giảng điện tử theo hướng THTTĐPT 39 ... SGV. 7 .4. Thiết kế trang Web bằng phần mềm MS. FrontPage để quản lý hệ thống liệu Multimedia, kịch bản giáo án và bài giảng điện tử. 7.5. Xác định được quy trình sử dụng bài giảng điện tử theo ... dựng bài giảng điện tử phần STH lớp 12 THPT theo hướng TH TTĐPT 48 2.3. Một số ví dụ thể hiện phương pháp sử dụng bài giảng đã được thiết kế theo hướng TH TTĐPT để tổ chức quá trình dạy - học...
 • 119
 • 653
 • 0

DẠY LÝ THUYẾT TIN HỌC 7 BẰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

DẠY LÝ THUYẾT TIN HỌC 7 BẰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Trung học cơ sở - phổ thông

... TÀI: DẠY LÝ THUYẾT TIN HỌC 7 BẰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬGV: Đặng Thị Cẩm TúTổ chun mơn: Tự nhiênDạy mơn: Tin học 6, 71Năm học: 2011 - 2012- Tuy môn tin học mới chỉ là môn học tự chọn nhưng nhà ... phòng máy chiếu riêng nên gặp khó khăn khi dạy bài giảng điện tử vì vậy mà chưa thể dạy hết các tiết lý thuyết tin học 7 bằng bài giảng điện tử được. C/ THỰC TRẠNG CỦA TRƯỜNG THCS MỸ CẨM:3Trước ... BƯỚC KHI DẠY TIN HỌC 7 BẰNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ:1/ Chuẩn bị:* Giáo viên:- Phòng học có trang bị máy tính và máy chiếu.- Giáo án điện tử có hình ảnh minh hoạ.- Chuẩn bị phần mềm của bài dạy được...
 • 10
 • 1,616
 • 22

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008