bài giảng điện tử công suất

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 3

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 3

Điện - Điện tử

... 28Điều khiển bộ biến đổi điện áp xoay chiều 26 Công tắc xoay chiều 3 pha 14Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha 19Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng ... pha 2Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1Chương 3BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU 25 Công tắc xoay chiềuĐóng cắt đồng bộ với thời điểm áp lưới qua zero 35Ví dụ tính toán 23 Công tắc xoay chiều ... biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha 44Ví dụ tính toán 40Ví dụ tính toán 13Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha 31Ví dụ tính toán 18Bộ biến đổi điện áp...
 • 48
 • 2,306
 • 20

Bài giảng điện tử công suất doc

Bài giảng điện tử công suất doc

Điện - Điện tử

... Đức Thắng - Phòng TCCN Bài giảng điện tử công suất Huỳnh Tấn Đệ Trang 2 [2]. Trang bị điện tử công nghiệp _ Vũ Quang Hồi _ NXB Giáo Dục [3]. Giáo trình điện tử công suất 1_ Nguyễn Văn Nhờ_ ... Thắng - Phòng TCCN Bài giảng điện tử công suất Huỳnh Tấn Đệ Trang 44 * Thông số 05 = .Pr: * Thông số 05 = PAd: ĐH Tôn Đức Thắng - Phòng TCCN Bài giảng điện tử công suất Huỳnh Tấn ... A K A K ĐH Tôn Đức Thắng - Phòng TCCN Bài giảng điện tử công suất Huỳnh Tấn Đệ Trang 1 GIỚI THIỆU MÔN HỌC 1. Tên môn học: - Điện Tử Công Suất 2. Số đơn vị học trình: - 02 (30 tiết)...
 • 60
 • 1,152
 • 9

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 2 docx

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 2 docx

Điện - Điện tử

... LEEudT1T2T30θ1πudθ2θ32πθ Bài giảng Điện tử công suất * Đồ thị dòng điện, điện áp * Nhận xét:- Sơ đồ cầu dùng MBA tốt hơn sơ đồ hình tia vì công suất lắp đặt MBA chỉ hơn công suất chỉnh lưu 1.23 ... ∫πθπ202221di=3216/56/2ddIdI =∫ππθπ+ Công suất MBAS = (S1 + S2)/2S1 = 3U1I1 = 1.209Pd, S2 = 3U2I2 = 1.481Pd Trang 15 Bài giảng Điện tử công suất - Công suất cuộn dây thứ cấp:S2 ... 22µµα∆Uµ(ec+eb)/2(ec+ea)/2(ea+eb)/2 Bài giảng Điện tử công suất * Trùng dẫn:Do dòng điện trong cuộn dây L tăng hay giảm chậm hơn so với điện ápnên các T không thể đóng mở tức thời...
 • 18
 • 1,548
 • 30

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 3 pdf

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 3 pdf

Điện - Điện tử

... Thành phần sóng hài bậc một sẽ lệch so với dòng điện nguồn một góc 0≠ϕ- Công suất tiêu tán trên điện trở:P = I2R- Tải thuần trở vẫn cần công suất phản kháng Q (tức là nguồn phải cung cấp ... Trang 22UVT1UT2T Bài giảng ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT + Kí hiệu:* Máy điện một chiều có 2 chế độ làm việc:+ Chế độ động cơ: Pđ > 0 Năng lượng điện sinh công hữu ích (H1, Đ1) ... chứa điện cảm L. Điện cảm L sẽ tích lũy năng lượng điện từ W= 2dLi21. Khi id tăng hay giảm năng lượng sẽ được giải phóng qua Đr điôt hoàn năng lượng3.1.2 Thiết bị biến đổi điện áp...
 • 7
 • 628
 • 17

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 4 doc

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 4 doc

Điện - Điện tử

... Điện tử công suất Nghĩa là dòng điện nạp (hay phóng ) của tụ C1 bằng dòng điện phóng(hay nạp) của tụ điện C2 Gọi iE là dòng điện do nguồn một chiều cung cấp, ... 28iT4T1T2T3T4Ru21u22u1(f1)i1iT3iT1iT2iT1-iT3iT2-iT4u2(f2)ud1ud2G2u1, f1i2u2, f2G1từ lưới điện Điện tử công suất Đồ thị dòng điện phụ tải 3 pha iA, iB, iCĐồ thị các xung dòng điện điều khiển mở các Tiristo* Nhận xét:- Các ... điện. Dòng điện nguồn Id sẽ qua T1 chạy vào pha A của phụ tải sang pha B, qua T6 vềnguồn chỉnh lưu. Ta có: Trang 40Chỉnh lưu Trung gianNghịch lưu Điện tử công suất Trong đó:a. Điện...
 • 15
 • 629
 • 7

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 6 potx

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 6 potx

Điện - Điện tử

... trong các nguồn quá độ, theo công thức kinh nghiệm. - Bảo vệ điện áp có thể đặt ở phía nguồn hay dây dẫn phía tải hoặc cả hai phía, đối với bộ biến đổi công suất lớn thường đặt ở cả 2 phíaCCLDRCTi ... đổi chiều của các công tắc tơ, sóng sét, dao động điện áp nguồn và do nguyên nhân bên trong bộ biến đổi khi có sự chuyển mạch của các linh kiện.- Để chống lại các nguồn điện áp quá độ, cần ... điôt song song với điện trở R. - Thông số của mạch bảo vệ C, R, L thường được chọn với C = 0,01÷1 µF R = 10÷1000Ω L = 50÷100µH- Trị số chính xác phụ thuộc vào điện áp mạch, vào...
 • 2
 • 641
 • 8

bài giảng điện tử công phu

bài giảng điện tử công phu

Vật lý

... điện I - dòng điện: II - Cường độ dòng điện. Dòng điện không đổi1. Cường độ dòng điện: 2. Dòng điện không đổi:3. Đơn vị cường độ dòng điệnđiện lượng: Cường độ dòng điện: Ampe - A Điện ... 11: dòng điện không đổi. Nguồn điện I dòng điện: 1. Dòng điện là gì?2. Dòng điện trong kim loại do hạt điện tích nào gây ra?3. Chiều của dòng điện được quy ước như thế nào?4. Dòng điện chạy ... 03:39 AM 6Tit 10 11: dòng điện không đổi. Nguồn điện I - dòng điện: II - Cường độ dòng điện. Dòng điện không đổiIII - nguồn điện: 1. Điều kiện để có dòng điện: Xét thí nghiệm Hình 6.6/32...
 • 10
 • 344
 • 2

Tài liệu Bài tập Điện tử công suất 1 pptx

Tài liệu Bài tập Điện tử công suất 1 pptx

Điện - Điện tử

... 4-28 Điện tử công suất 1 Ở chế độ xác lập Ut = E = 1,253.ω Ut = 1,253. 157 = 196,8[V] chế độ dòng liên tục γ== .UTT.UU1t Từ đó: 8946,02208,196UEE.UUt===γ⇒=γ= 2 Khi công ... Điện tử công suất 1 Ví du 4.3Cho bộ biến đổi một chiều kép dạng đảo dòng. Nguồn một chiều U = 230 ... Khi công tắc S đóng: Edtdi.LUutt+== hay: dt.LEUdit−= Dòng điện tăng trong khoảng thời gian đóng công tắc từ giá trò ban đầu itmin đến giá trò cực đại it max . Lấy tích...
 • 3
 • 1,904
 • 65

Giải bài tập điện tử công suất

Giải bài tập điện tử công suất

Điện - Điện tử

... ]VuUUdkdb502.02500220===2 Điện tử công suất ( )[ ]VuUUdkdc2008.02500230−=−==• Điện áp common mode (trung bình)( ) ( )[ ]VUUUUcbaN02005015031310000=−+=++=• Tính điện áp tải00 NitiUUU ... Điện tử công suất • Tính các điện áp Ua0, Ub0, và Uc0Do sóng mang tam giác (-1,1) nên:dkidiuUU20= ... ]VMaxUVUUdtjdN10015025022maxmax0=−=−=−=4 Điện tử công suất Do đó: [ ] [ ]VUVN100500≤≤−Đối với SVPWM ta chọn:[ ]VUUUNNN252501002min0max00=−=+=• Xác định điện áp offset002vUUdN=[...
 • 6
 • 2,551
 • 80

Câu hỏi và bài tập điện tử công suất

Câu hỏi và bài tập điện tử công suất

Điện - Điện tử

... nguồn điện xoay chiều có điện áp dây là 380V, thông qua máy biến áp 3 pha nối tam giác- sao. Giả thiết điện áp rơi trên mỗi điốt là 0,7V và dòng điện tải coi như được nắn thẳng Id = 60A. Điện ... của điện áp pha là U = 120V; f= 60Hz, điện cảm và điện trở mỗi pha lần lượt là: LC = 1,5mH; R= 0,06Ω; Giả thiết điện áp rơi trên mối tiristo là ∆UT = 1,5 V và trị trung bình của dòng điện ... có điện áp dây Ud = 415 V, f= 50Hz, LC = 0,6mH. Giả thiết dòng điện tải được nắn thẳng và bỏ qua điện áp rơi trên các tiristo và điện trở nguồn.a. Lập bảng tính trị trung bình của điện...
 • 8
 • 1,577
 • 47

BÀI TẬP ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

BÀI TẬP ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Kỹ thuật - Công nghệ

... tranzistơ.uDt0utt0it0uDSD3ID3IQ3Q3D1ID1IQ1Q1D4ID4IQ4Q4D2ID2IQ2Q2U0/2U0/2U0RuTiTib0ia0PNuDSuDSuDSĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT(qua các ví dụ cụ thể)A. Chỉnh lưu1. Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện của chỉnh lưu điều khiển cầu một pha tải thuần trở;trong đó: R = 10 Ω, điện áp nguồn xoay ... dòng điệnđiện áp cực đại trong biến đổi một chiều tăngáp có: điện cảm vô cùng lớn, tải thuần trở R=20, điện áp vào 200V và tần số làm việcf=500Hz.25. Chọn tranzistơ theo dòng điệnđiện ... trong đó tải điện trở R = 10 Ω, điện áp nguồn (U0) bằng 50V, tầnsố làm việc f= 400 Hz. Theo sơ đồ đó vẽ biểu đồ định lượng của: (1) dòng điện tải iR,(2) điện áp tải, và (3) điện áp cực cửa...
 • 29
 • 2,560
 • 17

Xem thêm