bài giảng điện tử công suất 2

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 2 docx

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 2 docx

Điện - Điện tử

... biến ápu2a=θsinU2 2 u2b= )3 2 sin(U2 2 π−θu2c= )34sin(U2m2π−θT1idµ+αT 2 T 2 θu2au2bu2cĐ1uθĐ 2 Đ30Eud 2 θ Bài giảng Điện tử công suất Sơ đồ hình cầu ... MBAI 2 = ∫πθπ 2 0 2 2 2 1di=3 2 16/56/ 2 ddIdI =∫ππθπ+ Công suất MBAS = (S1 + S 2 ) /2 S1 = 3U1I1 = 1 .20 9Pd, S 2 = 3U 2 I 2 = 1.481Pd Trang 15 Bài giảng Điện tử công ... tử công suất - Công suất cuộn dây thứ cấp:S 2 = 2. V 2 .I 2 = 2. ddIU4 22 ππ = 1.74Pd- Công suất cuộn dây sơ cấp:S1 = V1.I1 = kbadbadIkU 22 22 ππ = 1 .23 Pd- Công suất máy...
 • 18
 • 1,548
 • 30

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 3

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 3

Điện - Điện tử

... trên 1 pha 2 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1Chương 3BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU 25 Công tắc xoay chiềuĐóng cắt đồng bộ với thời điểm áp lưới qua zero 35Ví dụ tính toán 23 Công tắc ... 28 Điều khiển bộ biến đổi điện áp xoay chiều 26 Công tắc xoay chiều 3 pha 14Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha 19Bộ biến đổi điện áp xoay ... biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha 44Ví dụ tính toán 40Ví dụ tính toán 13Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha 31Ví dụ tính toán 18Bộ biến đổi điện áp...
 • 48
 • 2,306
 • 20

Bài giảng điện tử công suất doc

Bài giảng điện tử công suất doc

Điện - Điện tử

... Đức Thắng - Phòng TCCN Bài giảng điện tử công suất Huỳnh Tấn Đệ Trang 2 [2] . Trang bị điện tử công nghiệp _ Vũ Quang Hồi _ NXB Giáo Dục [3]. Giáo trình điện tử công suất 1_ Nguyễn Văn Nhờ_ ... điện, mỗi đôi dẫn trong 1 bán kỳ. D1Q1D1Q11 23 BATTERY 12 Q11 23 Q11 23 RL1BATTERY 12 D1D1ĐH Tơn Đức Thắng - Phịng TCCN Bài giảng điện tử cơng suất Huỳnh Tấn Đệ Trang 52 5 .2. 2. ... T3T1CBD2+T4D4+E+_T2_ZD1AD3D1 12 T31 2 35 6Q11 2 3RQ21 2 3D1ĐH Tôn Đức Thắng - Phòng TCCN Bài giảng điện tử công suất Huỳnh Tấn Đệ Trang 38 5 .2. 2. Thao tác và cài đặt các...
 • 60
 • 1,152
 • 9

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 3 pdf

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 3 pdf

Điện - Điện tử

... Bài giảng ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT Error: Reference source not found- Điện áp dây của nguồn :)3cos(. 2 3 .2 3 2 sin)3cos( .2. U 2 2 2 UU 2 Ubaabπ−θ=ππ−θ=−=- ... hiệu dụng của điện áp tải pha A: Ua= U.απ+πα− 2sin43 2 31 Trang 26 uab /2 uac /2 uaut0π 2 Bài giảng ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT Khi đặt vào nguồn XC: v = tsinV2 ω+ Xét tải ... T 2 làm cho T1 tiếp tục dẫn, dòng điện tăng, giảm chậm hơn so với điện áp* Đồ thị u, i: Trang 24 Ut 2 πθπ0utθααπuT1T 2 T1T 2 ψθ 2 θ1 Bài giảng ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT + Tại...
 • 7
 • 628
 • 17

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 4 doc

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 4 doc

Điện - Điện tử

... Trang 28 iT4T1T 2 T3T4Ru 21 u 22 u1(f1)i1iT3iT1iT2iT1-iT3iT2-iT4u 2 (f 2 )ud1ud2G 2 u1, f1i 2 u 2 , f 2 G1từ lưới điện Điện tử công suất Đồ thị dòng điện ... = i = -2i’i’= -i1 /2 iE = i1-i1 /2 = i1 /2; kết quả i1 = 2iE- Khi điểm O’ được nối tới điểm N (T 2 hay Đ 2 dẫn)iE = i’2i’ = -i = i 2 i’= i 2 /2 = iEkết quả i 2 = 2iE- Khi ... bản của iut10T /2 t3T Điện tử công suất C1, C 2 để phân đôi nguồn 1C uC1 = uC2 = ½ EC11, C 22 , L /2 là phần tử tham gia vào quá trình chuyển mạchD1, D 2 hoàn trả năng lượng...
 • 15
 • 629
 • 7

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 6 potx

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 6 potx

Điện - Điện tử

... nguồn quá độ, theo công thức kinh nghiệm. - Bảo vệ điện áp có thể đặt ở phía nguồn hay dây dẫn phía tải hoặc cả hai phía, đối với bộ biến đổi công suất lớn thường đặt ở cả 2 phíaCCLDRCTi ... đổi chiều của các công tắc tơ, sóng sét, dao động điện áp nguồn và do nguyên nhân bên trong bộ biến đổi khi có sự chuyển mạch của các linh kiện.- Để chống lại các nguồn điện áp quá độ, cần ... điôt song song với điện trở R. - Thông số của mạch bảo vệ C, R, L thường được chọn với C = 0,01÷1 µF R = 10÷1000Ω L = 50÷100µH- Trị số chính xác phụ thuộc vào điện áp mạch, vào...
 • 2
 • 641
 • 8

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN

Cao đẳng - Đại học

... πωπωt 2 ν1αν 2 ωtν1ν 2 0ωtiTν1ν 2 0π 2 ωtiD0ν1ν 2 0u 2 uTu 2 0πω πωωtν1αν 2 π 2 uT 2. 1 TQBCL 2. 2 PTKSS§I CL TiaII CL CÇu 2. 3 CLSSN 2. 4 TX ĐK 2. 5 TCĐK 2. 6 BVBCL 2: 06 AMCh−¬ng 2 a. ChÕ ®é dßng ... >Chơng 2 2.1 TQBCLc. Góc nghịch luI CT và PLII Sơ đồIII dòng ápIV CĐLVIV CLĐK DoVI QTCMvII AHĐLĐ 2. 2 PTKSCL 2. 3 CLSSN 2. 4 TX K 2. 5 TCK 2. 6 BVBCL 2: 06 AMChơng 2 2.1 TQBCL 2. 2 PTKSSĐI ... 2. 4 TX K 2. 5 TCK 22 11 2 )().()]sin()/[sin(//++tqteearctgarctgq++ 22 11 )().()[sin(/ tqearctgtI =+ 2. 6 BVBCL 2: 06 AMChơng 2 c. Mộtsốbiểuthứctínhtoán 2. 1 TQBCL 2. 2...
 • 92
 • 1,332
 • 3

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Cao đẳng - Đại học

... ChiÒuTÝnhiÖu®iÒukhiÓnchñ®¹o 2 Mục tiêu của môn họcắ Phân tích và thiết kế các sơ đồ mạch độnglực và mạch điều khiển các bộ biến đổi nănglợngđiệndùngcácthiếtbịđiệntửcôngsuấtắ TìmhiểuvaitròĐiệntửcôngsuấttrongngành ... vÖ di/dt ?5Tổng quan về điện tử công suất ắ Các linh kiện điện tử thông thờng đợc dùng nhiềutrong kỹ thuật điều khiển thờng chịu đợc dòng vàáp nhỏ.ắ Điện tử công suất là những thiết bị làm ... tế của điện tử công suất ắ Tạo ra các bộ nguồn có điều khiển hoặckhông điều khiển cung cấp điện năng cho tải. VD: Biến tần, BBĐ một chiều một chiều, bộđổi điện ắ Tạo ra các bộ đóng cắt điện...
 • 51
 • 1,986
 • 1

Giáo trình điện tử công suất (2)

Giáo trình điện tử công suất (2)

Điện - Điện tử - Viễn thông

... dây sai. V0 121 Giáo Trình Thí nghiệm Điện Tử Công Suất TTCN Điện - 64 - V0 121 Giáo Trình Thí nghiệm Điện Tử Công Suất TTCN Điện - 58 - 1. Giới thiệu Điện tử công suất là một ... nghiệm Điện Tử Công Suất TTCN Điện - 86 - Hình 2. 4.1 .2 mạch cầu 6 xung không điều khiển thường dùng V0 121 Giáo Trình Thí nghiệm Điện Tử Công Suất TTCN Điện - 93 - 2. 5 .2 ... của điện áp ngõ ra Ud ar • Ghi kết quả đo vào bảng 2. 5 .2. 1 Ghi chú: Mạch điện cần thiết lập được trình bày ở hình 2. 1 .2. 2 (trang 7), hình 2. 2 .2. 2 ( trang 17), hình 2. 3 .2. 2( trang 24 ),...
 • 241
 • 1,336
 • 3

bài giảng điện tử công phu

bài giảng điện tử công phu

Vật lý

... thức về dòng điện đà học ở THCSII - Tìm hiểu một số khái niệm: 1. Dòng điện 2. Dòng điện không đổiIII Công dụng và cấu tạo của nguồn điện: 1. Điều kiện để có dòng điện 2. Công dụng và ... 11: dòng điện không đổi. Nguồn điện I dòng điện: 1. Dòng điện là gì? 2. Dòng điện trong kim loại do hạt điện tích nào gây ra?3. Chiều của dòng điện được quy ước như thế nào?4. Dòng điện chạy ... dòng điện. Dòng điện không đổiIII - nguồn điện: 1. Điều kiện để có dòng điện: Xét thí nghiệm Hình 6.6/ 32 Trả lời câu C5, 6 2. Nguồn điện: Phải có một hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn điện HÃy...
 • 10
 • 344
 • 2

Xem thêm