bài giảng điện tử địa lý 5

Bài giảng chuyên đề Địa 5 bài: Châu Á

Bài giảng chuyên đề Địa Lý 5 bài: Châu Á

Tiểu học

... ¸4®«ng ¸ 5 Nam ¸6®«ng Nam ¸ B. Bài mới:1. Giới thiệu bài: 1-2 phút.2. Giảng bài: 1 .địa hình:(( Hoạt động nhóm đôi. 14- 15 phút).Mục tiêu: Nêu được một số đặc điểm chính của địa hỡnh nước ... sự đầu nhiều cho công tác tự học. 5 /. Nhng nội dung chính của phần địa lí lớp 5 *. địa lí Việt Nam 1 .5- Tự nhiên: 2 .5- Dân cư: 3 .5- Kinh tế:.*. địa lí thế giới: - Bản đồ thế giới - ... nêu lại đặc điểm của địa hình, và khoáng sản nước ta- Dặn HS học bài, chuẩn bị bài sau. A/đặt vấn đềA/đặt vấn đềI. Cơ sở lí luận:1. Mục TIÊU DạY HọC địA LớP 4- 5 - Hình thành cho học...
 • 24
 • 1,032
 • 7

bài giảng điện tử âm nhạc 5

bài giảng điện tử âm nhạc 5

Âm nhạc

... Bài hát Bài hát Ước mơƯớc mơ của nước nào? Ai của nước nào? Ai là tác giả đặt lời cho bài hát?là tác giả đặt lời cho bài hát? Nhạc Nhạc Việt NamViệt ... Hoà.An Hoà.SaiĐúng.KiÓm tra bµi cò.KiÓm tra bµi còSắc thái và tình cảm bài hát Sắc thái và tình cảm bài hát Ước mơ Ước mơ thể thể hiện như thế nào?hiện như thế nào? Thiết ... của trò chơi:Có 2 đội tham gia: Mỗi đội có 4 thành viên.Tiếp sức gắn nốt nhạc để hoàn thành bài tập đọc nhạc. T§N sè 4T§N sè 4:: Nhí ¬n B¸c.Nhí ¬n B¸c. (trÝch) (trÝch)...
 • 16
 • 668
 • 9

bài giảng điện tử vật 9 kì I ( T. Hương)

bài giảng điện tử vật lý 9 kì I ( T. Hương)

Vật lý

... có dòng điện trong mạch 1 thì nam châm điện hút thanh sắt và đóng mạch điện 2. Động cơ làm việcK Bài 26: ứng dụng cuả nam châmI. Loa điện: 1. Nguyên tắc hoạt động của loa điện Loa điện hoạt ... cường độ dòng điện qua ống dây MMạch điện1 Mạch điện2 Bài tập 1:Quan sát rơ le điện từ bên. Và chọn câu trả lời đúng trong các câu sauT: tiếp điểmQ: Nguồn điện P: nguồn điện K: Công tắcĐúngA. ... Rơ le điện từ:1. Cấu tạo và hoạt động của rơ le điện từQuan sát mạch điện và trả lời câu hỏi C1 :Tại sao khi đóng công tắc K để dòng điện chạy trong mạch điện 1 thì động cơ M ở mạch điện 2...
 • 16
 • 815
 • 9

Bài giảng điện tử môn sinh thực vật

Bài giảng điện tử môn sinh lý thực vật

Sinh học

... CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: Xây dựng bài giảng điện tử môn Sinh thực vật Mã số: T 2008 – TN 03-11. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Lân Điện thoại: 2080820602 Cơ quan chủ trì ... đến các hoạt động sinh lý SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT1. Đối tượngBÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN SINH THỰC VẬTMã số: T2008 ... CO2C6H12O6BÀI MỞ ĐẦU: ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH THỰC VẬT1. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học Nghiên cứu các hoạt động sinh của cây (trong cơ thể thực vật có 5 chức năng sinh lý...
 • 13
 • 1,945
 • 14

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Điện - Điện tử

... mch thc hin m 5 nh trên hình 5. 5 :TCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Hình 5. 5. Mch m 5, m lên Bài ging N T S 1 Trang 116Gin  thi gian ca 5 song song ni tip ... ltc cho trên hình 5. 3a và 5. 3b :TCk1TCk2Q2Q111CkClrH 5. 3bCkHình 5. 3aCkTCk1TCk2Q2Q111CkClr1QQ2Hình 5. 4a. Gin  thi gian mch H 5. 3a123 4 5 78CkQ1Q2111100001Q0000 ... 1: 2 ni tip, 5 song song (hình 5. 11).JKCk1Ck2 m 5 song songBm2 ni tipQ1Q2Q3 Q41CkClrHình 5. 11. Bm 2 ni tip ghép vi bm 5 song song Bài ging N...
 • 21
 • 586
 • 3

DẠY THUYẾT TIN HỌC 7 BẰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

DẠY LÝ THUYẾT TIN HỌC 7 BẰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Trung học cơ sở - phổ thông

... tiếp thu bài nhanh hơn, có chất lượng thực sự.2/ Bài học:9PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÀNG LONGTRƯỜNG THCS MỸ CẨM………….……… ĐỀ TÀI: DẠY THUYẾT TIN HỌC 7 BẰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬGV: Đặng ... thuyết Tin học 7 của trường THCS Mỹ Cẩm, vì trường chưa có phòng máy chiếu riêng nên gặp khó khăn khi dạy bài giảng điện tử vì vậy mà chưa thể dạy hết các tiết thuyết tin học 7 bằng bài ... thời gian để chuẩn bị thêm giáo án điện tử. - Giáo án điện tử không hiển thị hết được đầy đủ nội dung của toàn bài cùng lúc. - GV sẽ bị động nếu có sự cố mất điện bất ngờ, vì vậy giáo viên cần...
 • 10
 • 1,616
 • 22

CƠ SỞ LUẬN XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Tư liệu khác

... quy trình xây dựng bài giảng điện tử nhằm giảm thiểu các bài giảng điện tử kém phẩm chất.1. Cấu trúc bài giảng điện tử Hiện nay, GV thường tự xây dựng các “giáo án điện tử , sau đây là một ... hành” : giáo án điện tử (cồn gọi là bài giảng điện tử) . Tuy còn nhiều tranh cãi về thuật ngữ, nhưng chúng tôi xin tạm dụng thuật ngữ giáo án điện tử hay bài giảng điện tử trong bài viết này. Để ... : 1.1. Cấu trúc bài giảng điện tử Cấu trúc hình thức của một bài giảng điện tử có thể được minh họa như sau :Theo cấu trúc trên, bài giảng điện tử có những nét phù hợp với bài dạy học truyền...
 • 4
 • 1,404
 • 27

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint - Thiết kế bài giảng điện tử 5

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint - Thiết kế bài giảng điện tử 5

Tin học

... MS PowerPointThiết kế giáo án điện tử Trình chiếuTrình chiếuTạo hiệu ứngTạo hiệu ứng Bài 4 2.Thêm các hiệu ứng cho các đối tượng trong slidechọn menu ... có nhiều hiệu ứng. Cách thực hiện trình chiếu• Chọn menu Slide Show  View Show hoặc nhấn F5 Kết thúc trình chiếu nhấn ESC• Thiết lập tuỳ chọn trình chiếu Slide Show  Advance slide 1.Thiết...
 • 7
 • 495
 • 5

bai giang dien tu moi Ba DinhGADTai giang dia li 4.ppt

bai giang dien tu moi Ba DinhGADTai giang dia li 4.ppt

Địa lý

... phát triển chăn nuôi gia súc có sừng? B - Bài mới: B - Bài mới: 1-Giới thiệu bài 1-Giới thiệu bài : : 2 – Tim hiểu bài: 2 – Tim hiểu bài: Khai th¸c søc n­ícKhai th¸c søc n­íc ... Nai) Nai) Địa lí Địa lí Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ng­êi d©n ë T©y nguyªn (TiÕt 2) ng­êi d©n ë T©y nguyªn (TiÕt 2) A - Bài cũ: A - Bài cũ: Kể tên...
 • 7
 • 388
 • 0

BÀI GIANG ĐIỆN TỬ BÀI 26 -ĐỊA 7

BÀI GIANG ĐIỆN TỬ BÀI 26 -ĐỊA 7

Tư liệu khác

... 1. Vị trí địa lý 2. địa hình và khoáng sảna. Địa hình+ Lục địa Phi là khối cao nguyên khổng lồ, có các bồn địa xen kẽ các sơn nguyên.+ Độ cao trung bình 750 m+ Các đồng bằng châu ... các loại hình đà nêu Bài 26: Thiên nhiên châu phiChương VI 1. Vị trí địa lý 2. địa hình và khoáng sảna. Địa hình+ Lục địa Phi là khối cao nguyên khổng lồ, có các bồn địa xen kẽ các sơn nguyên.+ ... NGUYÔN §¡NG §¹O§Þa 7: TiÕt 29 - Bµi 26Gi¸o viªn thùc hiÖn: 1. Vị trí địa lý 2. địa hình và khoáng sảna. Địa hình+ Lục địa Phi là khối cao nguyên khổng lồ, có các bồn địa xen kẽ các sơn...
 • 14
 • 1,150
 • 9

bai giang dien tu lop 5

bai giang dien tu lop 5

Tiểu học

... 30 ,5 x 12 : 2 = 183 (dm2)b, Đổi 16 dm = 1,6 m S = 1,6 x 5, 3 : 2 = 4,24(m2)Hoặc đổi 5, 3 m = 53 dm S = 16 x 53 : 2 = 424( dm2) Thứ sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2010Toán: Luyện tập Bài ... = 6 (cm2) Đáp số: 6 cm2 Bài làmDiện tích hình tam giác vuông DEG là: 5 x 3 : 2 = 7 ,5 (cm2) Đáp số: 7 ,5 cm2 Bài 3: b,Tính diện tích hình tam giác vuông DEG.Muốn tính diện tích hình ... cao Bài 1: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h:a, a = 30 ,5 dm và h = 12dmb, a = 16dm và h = 5, 3 m Thứ sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2010Toán:Luyện tập Bài làma,...
 • 9
 • 878
 • 7

CHUYÊN ĐỀ: Tích cực hóa hoạt động của học sinh trên lớp bằng bài giảng điện tử môn vật

CHUYÊN ĐỀ: Tích cực hóa hoạt động của học sinh trên lớp bằng bài giảng điện tử môn vật lý

Tư liệu khác

... trong việc học trên lớp. Giảng dạy bằng giáo án điện tử hay nói cách khác là việc sử dụng các thiếtbị công nghệ thông tin như máy tính, máy chiếu, bảng điện tử trong giảng dạymang lại hiệu quả ... nghệ thông tin vào bài dạy bằngcách soạn các bài giảng điện tử để dạy các em.II.Mục tiêu : Giúp học sinh tích cực và có hứng thú khi học vật lý. Được quan sát cácthí nghiệm phức tạp mà không ... của lớp mà bản thân tôi đang giảng dạy là môn vật ởlớp 83 và 84 thì bên cạnh một số em rất tích cực hứng thú học thường xuyên giơtay phát biểu (mỗi lớp khoảng 5, 6 em) thì các em còn lại...
 • 4
 • 705
 • 1

Bài soạn Sách điện tử Địa 10

Bài soạn Sách điện tử Địa lý 10

Địa lý

... Đất địa 10-ban cơ bản địa 10-ban cơ bảnTrở lạiPhần 1: địa tự nhiênPhần 1: địa tự nhiên Bài 13 Bài 13 Bài 14 Bài 14 Bài 15 Bài 15 Bài 16 Bài 16 Bài 17 Bài 17 Bài 18 Bài 18 Bài 19 Bài ... tượng địa trên bản đồ địa trên bản đồ địa 10-ban cơ bản địa 10-ban cơ bảnTrở lạiPhần 1: địa tự nhiênPhần 1: địa tự nhiên Bài 1 Bài 1 Bài 2 Bài 2 Bài 3 Bài 3 Bài 4 Bài 4Bản ... gió chính địa 10-ban cơ bản địa 10-ban cơ bảnTrở lạiPhần 1: địa tự nhiênPhần 1: địa tự nhiên Bài 7 Bài 7 Bài 8 Bài 8 Bài 9(1) Bài 9(1) Bài 10 Bài 10 Bài 11 Bài 11 Bài 12 Bài 12Bản...
 • 14
 • 969
 • 3

Bài soạn Sách điện tử Địa 11

Bài soạn Sách điện tử Địa lý 11

Địa lý

... thi Địa 11 Địa 11 Địa 11 Địa 11Giới thiệuGiới thiệuGiới thiệuGiới thiệuWebsiteWebsiteWebsiteWebsite địa 11-ban cơ bản địa 11-ban cơ bản địa lớp 11 địa lớp 11 Bài ... thanhhaihh01@gmail.com thanhhaihh01@gmail.com Sách điện tử địa 11 thptSách điện tử địa 11 thpt địa 11 - ban cơ bản địa 11 - ban cơ bảnSở giáo dục và đào tạo bắc giangSở ... thanhhaihh01@gmail.com thanhhaihh01@gmail.com Sách điện tử địa 11 thptSách điện tử địa 11 thpt địa 11 - ban cơ bản địa 11 - ban cơ bản( Sách dùng trong các trường thpt-phiên...
 • 11
 • 3,471
 • 11

Bài giảng Khí hậu - Địa lớp 5

Bài giảng Khí hậu - Địa lý lớp 5

Địa lý

... khi sử dụng GT này ,xin góp ý về lelien _56 @yahoo.com . Chân thành cám ơn. Dãy núi B ch MãạDãy núi B ch MãạL c ượL c ượ đồ đồVI T ỆVI T ỆNAMNAM BÀI 3 KHÍ HẬUHình Hình ảảnh tnh ... nhau như thế nào?nào? Ki m tra bài cũ ã+ Trình bày đ c đi m ch ớnh của đ a hình nước ta.ã+ Nêu tên và ch một số d y núi và Ãđồng bằng trên bản đồ đ a tự nhiên Vi t Nam.ã+ K tên ... 22.030 ha.• VQG Bạch Mã có nhiều đỉnh núi cao trên 1.000 m (đỉnh cao nhất là đỉnh Bạch Mã cao 1. 450 m). •Nơi đây có tới 1.406 loài thực vật, trong đó, hơn 30 loài thực vật được ghi trong sách...
 • 41
 • 1,717
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25