bài giảng điện tử đạo đức 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Điện - Điện tử

... y2c3 = 1 → x = y3 c 4 = 1 → x = y 4 c1c2y 4 y1y2y3x123 4 Hình 4. 27. S logic thc hin mch phân ngy 4 y2y3y1x1→ 4 c1c2c3c 4 Hình 4. 28 Bài ging N T S ... khin bng s lng kênh vào.c1c2x 4 x1x2x3x1x2x3x 4 y123 4 Hình 4. 24. S logic mch chn kênh t 4 1Chng 4. H t hp Trang 91 4. 4.2. Mch so sánh 1 bitLà mch thc ... 3 4 5 6 7 8 9AnodHình 4. 16. S khai trin ca èn NIXIECBy0y1y9 4 → 10ADHình 4. 17. S khi mch gii mã èn NIXIEChng 4. H t hp Trang 93123 4 5123 4 5123 4 5123 4 5123 4 5123123123123a3<b3...
 • 30
 • 632
 • 3

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint - Thiết kế bài giảng điện tử 4

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint - Thiết kế bài giảng điện tử 4

Tin học

... Bài 3: Làm việc với các đối tượng Bài 3: Làm việc với các đối tượng1. Tạo các đối tượng, thao tác với đối tượng2. ... tượng2. Làm việc với đối tượng Vẽ cho trước (AutoShapes)3. Làm việc với đối tượng Bảng (Table) 4. Làm việc với đối tượng Chữ nghệ thuật (Word Art)5. Làm việc với đối tượng Hình ảnh (Picture)6....
 • 10
 • 453
 • 4

bai giang dien tu moi Ba DinhGADTai giang dia li 4.ppt

bai giang dien tu moi Ba DinhGADTai giang dia li 4.ppt

Địa lý

... phát triển chăn nuôi gia súc có sừng? B - Bài mới: B - Bài mới: 1-Giới thiệu bài 1-Giới thiệu bài : : 2 – Tim hiểu bài: 2 – Tim hiểu bài: Khai th¸c søc n­ícKhai th¸c søc n­íc ... ®éng s¶n xuÊt cña ng­êi d©n ë T©y nguyªn (TiÕt 2) ng­êi d©n ë T©y nguyªn (TiÕt 2) A - Bài cũ: A - Bài cũ: Kể tên những loại cây trồng & vật nuôi Kể tên những loại cây trồng &...
 • 7
 • 388
 • 0

Bai giang dien tu Duc Trong: Mon Lich su

Bai giang dien tu Duc Trong: Mon Lich su

Tư liệu khác

... công và hợp tác xà sản xuất nông nghiệp.Anh hùng Lao động Phiếu bài tậpPhiếu bài tậpMôn: Lịch sửMôn: Lịch sử Bài 16: Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giớiHậu phương ... Đảng (2-1951) Đưa kháng chiến thắng lợi hoàn toàn. Thứ ngày 17 tháng 11 năm 2010Lịch sử Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II ... phẩm. - Đào tạo nhiều cán bộ phục vụ kháng chiến. Thứ ngày 17 tháng 11 năm 2010Lịch sử Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II...
 • 21
 • 477
 • 0

Bài giảng giao an dao duc lop 4 chuan

Bài giảng giao an dao duc lop 4 chuan

Tư liệu khác

... dùng dạy học: -SGK Đạo đức 4. -Phiếu điều tra (theo bài tập 4) -Mỗi HS có 3 phiếu màu: xanh, đỏ, trắng.Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 32 Bài 11Kế hoạch bài học Đạo đức 4 b. Trên đường đi ... Dung Trang 39 Bài 13Kế hoạch bài học Đạo đức 4 3 .Bài mớia.Giới thiệu bài: “Tôn trọng Luật giao thông”b.Nội dung Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (thông tin- SGK /40 ) -GV chia HS làm 4 nhóm và giao ... Dung Trang 29Kế hoạch bài học Đạo đức 4 nói chuyện nhỏ và đi lại rất nhẹ nhàng.+Qua những biểu hiện trên, em rút ra bài học gì? 4. Củng cố, dặn dò-Về nhà ôn bài, chuẩn bị bài sau.-Nhận xét tiết...
 • 50
 • 1,582
 • 11

Bài giảng giao an dao duc lop 4 chuan

Bài giảng giao an dao duc lop 4 chuan

Tiểu học

... dùng dạy học: -SGK Đạo đức 4. -Phiếu điều tra (theo bài tập 4) -Mỗi HS có 3 phiếu màu: xanh, đỏ, trắng.Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 32 Bài 11Kế hoạch bài học Đạo đức 4 nói chuyện nhỏ và ... Lý Thị Ngọc Dung Trang 47 Kế hoạch bài học Đạo đức 4 -GV mời HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. 4. Củng cố - Dặn dò: -Viết, vẽ, dựng tiểu phẩm về chủ đề bài học (Bài tập 4- SGK/23) – Chủ đề kính ... động.II.Đồ dùng dạy học: -SGK Đạo đức 4. -Một số đồ dùng, đồ vật phục vụ cho trò chơi đóng vai.Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 23 Bài 8Kế hoạch bài học Đạo đức 4 +Hãy kể tên một số biển báo...
 • 50
 • 1,169
 • 7

Bài giảng giao an dao duc lop 4 chuan

Bài giảng giao an dao duc lop 4 chuan

Tiểu học

... SGK) -4 HS thực hiện yêu cầu.-HS khác nhận xét.Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 11 Bài 4 Kế hoạch bài học Đạo đức 4 1.Ổn định:2.KTBC: -GV nêu yêu cầu kiểm tra: +Nêu phần ghi nhớ của bài “Tiềt ... Trang 36 Bài 12Kế hoạch bài học Đạo đức 4 Tiết: 2Hoạt động của thầy Hoạt động của tròHoạt động 1: Làm việc cá nhân. (Bài tập 4- SGK/13) -GV nêu yêu cầu bài tập 4: Những việc làm nào trong ... Dung Trang 41 Kế hoạch bài học Đạo đức 4 III.Hoạt động trên lớp:Tiết 1Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1.Ổn định: HS hát 1 bài. 2.KTBC: -GV kiểm tra các phần chuẩn bị của HS.3 .Bài mới:a.Giới...
 • 50
 • 1,018
 • 8

CHƯƠNG 0 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

CHƯƠNG 0 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

Cao đẳng - Đại học

... !.%*J%*K%*.%'$$L"%M'%)*NO.%*=(%!+)*JL)*KP)*(Q-.LPQk knA n=CCCA=Khoa Khoa Học và Máy Tính4Xác Suất Thống Kê. Chương 0 @Copyright 2010  4. Tổ hợp (không lặp): #$E2367%83936:3;<='$"67%6>?63;<6:3;<6.0@Chú ... /.01%23"-. 4 4 Ghi nhớ: các trường hợp thì cộng ; các giai đoạn thì nhân 2. Hoán vị: 3. Chỉnh hợp ... duπ+∞−−∞=∫CCCCCCue duπ+∞−−∞= =∫∫Khoa Khoa Học và Máy Tính8Xác Suất Thống Kê. Chương 0 @Copyright 2010 $4. Tích phân Laplace:]=''9!$)B='`D]3_a3bB='bcD.S7B.d=%Pe$*%3_a3bD.%02=%Le$CCCB...
 • 11
 • 970
 • 9

CHƯƠNG 1 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

CHƯƠNG 1 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

Cao đẳng - Đại học

... 2010/AKL$Z"2F:7N|!F:(_X7;<W7!F:2_Z7;<}7$Y9(F:!nF:39(7.34C7$V.?893;7:,!~0UnF:<7$\mF:(XrW$Y9(F:m1934CF:(mF:2Zr}m2934CF:2 7934C7•I(7934C7•I2( ) ( )] ]]c ]H HΡ = Ρ =( )c⇒Ρ Β ΑKhoa Khoa Học và Máy Tính 24Xác Suất Thống Kê. ... >Ví dụ 2 .4 f+d:g,e4h 345 6Re88U(e6210U31K62i2$VUU80U3e0RU(U 345 6Re88\e\Oj<3k0l!jm<?njP34MReI9G6U$S0UUKTAaEα]$]]] ... 3.7V(F:f73w7y<3,$Y9I4Cn7<7$S9?893934C3[734CA7*"V,;P:Ewcf$>Chú...
 • 31
 • 935
 • 3

Bài giảng điện tử môn sinh lý thực vật

Bài giảng điện tử môn sinh lý thực vật

Sinh học

... CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: Xây dựng bài giảng điện tử môn Sinh lý thực vật Mã số: T 2008 – TN 03-11. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Lân Điện thoại: 2080820602 Cơ quan chủ trì ... THỰC VẬT1. Đối tượngBÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN SINH LÝ THỰC VẬTMã số: T2008 – TN03 – 11Chủ trì đề tài: Nguyễn Thị LânSummary ... KẾT CẤU CỦA BÀI GIẢNG SINH LÝ THỰC VẬT Chương 1: Sinh lý tế bào Chương 2: Sự trao đổi nước và trao đổi khoáng của thực vật Chương 3: Quang hợp của thực vật Chương 4: Hô hấp của...
 • 13
 • 1,948
 • 14

Bài giảng điện tử môn Kỹ thuật điện

Bài giảng điện tử môn Kỹ thuật điện

Điện - Điện tử

... 1.3 .4. Điện dung C Khi đặt điện áp uc hai đầu tụ điện (hình 1.3 .4) , sẽ có điện tích q tích lũy trên bản tụ điện. : q = C .ucNếu điện áp uC biến thiên sẽ có dòng điện dịch chuyển qua tụ điện: ... liệu cách điện Vật liệu cách điện dùng cách ly các bộ phận dẫn điện và không dẫn điện, hoặc cách ly các bộ phận dẫn điện với nhau trong máy điện. Chất cách điện của máy điện gồm 4 nhóm: 1. ... số sau: nguồn điện áp u (t) hoặc e(t), nguồn dòng điện J (t), điện trở R, điện cảm L, điện dung C, hỗ cảm M. 1.3.1. Nguồn điện áp và nguồn dòng điện a. Nguồn điện áp Nguồn điện áp đặc trưng...
 • 111
 • 839
 • 2

Xem thêm