bài giảng điện tử đạo đức 1

CHƯƠNG 1 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

CHƯƠNG 1 BAI GIANG DIEN TU XSTK.ppt

Cao đẳng - Đại học

... Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 11 HÌNH 3 .1 Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 17 3. Công thức xác suất đầy đủ và công thức ... ∑ ∑ΣKhoa Khoa Học và Máy Tính 12 Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 HÌNH 2 .1 Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 8 HÌNH 2.3Khoa Khoa Học và Máy ... =ΡΠ=ΠΡΑΡΣ=−ΠΡΑKhoa Khoa Học và Máy Tính 18 Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 HÌNH 2.2Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 1 @Copyright 2 010 10 Ví dụ 3.7V(F:f73w7y<3,$Y9I4Cn7<7$S9?893934C3[734CA7*"V,;P:Ewcf$>Chú...
 • 31
 • 935
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Điện - Điện tử

... 0 0 1 0 1 1 1 10 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 20 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 30 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 6 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 ... 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 20 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 40 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 50 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 60 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 ... 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 20 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 30 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 40 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0...
 • 11
 • 769
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Điện - Điện tử

... phngf(x 1 ,x2)x 1 x20 1 0 1 fx 1 x2x30 1 00 01 11 10fx 1 x2x3x400 01 11 1000 01 11 10fx2x3x4x500 01 11 1000 01 11 10 10 11 01 00x 1 =0 x 1 =1 Bài ging N T S 1 Trang ... 1: x 1 Vòng gom 2: x4y: f(x 1 ,x2,x3,x4) =x 1 + x400 01 11 1000X X 1 X 01 X 0 1 X 11 0 X X 1 10 1 1 X 1 00 01 11 1000X X 1 X 01 X 0 1 X 11 0 X X 1 10 1 1 X 1 x4x3x2x 1 f(x 1 ,x2,x3,x4)x4x3x2x 1 f(x 1 ,x2,x3,x4)Vòng ... sau:f(x 1 ,x2,x3) =Π (0, 1, 2) + d(5, 6) 00 01 11 100 0 0 1 1 1 0 1 1 1 00 01 11 100 0 0 X 1 1 0 1 1 Xx 1 ,x2x3f(x 1 ,x2,x3) Vòng gom 2: x 1 + x2Vòng gom 1: x 1 + x3x 1 ,x2x3f(x 1 ,x2,x3)Chng...
 • 15
 • 691
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Điện - Điện tử

... trin nh sau:Sn Rn Qn Qn +1 0 0 0 00 0 1 10 1 0 00 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 X 1 1 1 XTrong bng này, tín hiu ngõ ra  trng thái tip theo (Qn +1 ) s ph thuc vào tín hiu các ... O.x 1 x2yxHình 3 .10 . S dng cng OR làm cng mHình 3 .11 . Cng NAND: Ký hiu, s logic tng ng và bng trng tháix 1 x2y0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0x 1 yx2x 1 x2yx 1 yxnHình 3 .12 .Cng ... 3. Các phn t logic c bn Trang 71 SRQnJ00 01 11 1000 0 X 1 1X X X XJ = SSRQnK00 01 11 100X X X X 1 0 1 X 0K = Ri gin theo dng chính tc 1 ta có: J = D và K =D .Ví d 2:...
 • 46
 • 789
 • 8

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Điện - Điện tử

... sau:x0x 1 x2x3x4x5x6x7C B A0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ... 1 1 1 1 1 1 00 0 0 1 0 1 1 0 0 0 00 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 10 1 0 1 1 0 1 1 0 1 10 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ... 01 11 1000 1 0 x 1 01 0 1 x 1 11 1 1 x x 10 1 1 x x00 01 11 1000 1 1 x 1 01 1 0 x 1 11 1 1 x x 10 1 0 x x00 01 11 1000 1 1 x 1 01 1 1 x 1 11 1 1 x x 10 0 1 x x00 01 11 1000 1 0 x 1 01 0...
 • 30
 • 632
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Điện - Điện tử

... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F F F HROM0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 H0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 F F F HRAM 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 H0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ... 1 1 1 1 1 1 5 F F F HRAM20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 H0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 F F F HRAM3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 H 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... HRAM4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 H 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B F F F HRAM5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 H 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D F F F HRAM6 1 1 1 0...
 • 21
 • 586
 • 3

SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIOLET 1.7 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GIẢNG DẠY BỘ MÔN NGỮ VĂN LỚP 9

SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIOLET 1.7 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GIẢNG DẠY BỘ MÔN NGỮ VĂN LỚP 9

Trung học cơ sở - phổ thông

... IIKếtQuảDùng bài giảng điện tử Không dùng bài giảng điện tử SL % SL %Giỏi 6 HS 19 ,4 5 HS 13 ,5Khá 9 HS 30,6 8 HS 21, 6TB 17 HS 50,0 19 HS 51, 4Yếu 0 HS 0 4 HS 10 ,8Kém 0 HS 0 1 HS 2,7* Rút ra nhận ... sinh được học với bài giảng điện tử thì hứng thú và tích cực hơn hẳn.2. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM2 .1 Xây dựng bài giảng điện tử bằng phần mềm Violet 1. 7 a) Giới thiệu ... Tiết 11 : Tuyên bố thế giới về trẻ rm+ Tiết 28 : Cảnh ngày Xuân- Đối với 36 học sinh lớp 9/2 ở lần thực nghiệm I không sử dụng bài giảng điện tử trong tiết dạy. Nay dùng bài giảng điện tử, ...
 • 28
 • 2,318
 • 4

SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIOLET 1.7 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GIẢNG DẠY BỘ MÔN NGỮ VĂN LỚP 9. ( PHÂN MÔN VĂN)

SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIOLET 1.7 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GIẢNG DẠY BỘ MÔN NGỮ VĂN LỚP 9. ( PHÂN MÔN VĂN)

Trung học cơ sở - phổ thông

... IKếtQuảDùng bài giảng điện tử Không dùng bài giảng điện tử SL % SL %Giỏi 7 HS 18 ,9 4 HS 11 ,1 Khá 13 HS 35 ,1 10 HS 27,8TB 16 HS 43,2 18 HS 50,0Yếu 1 HS 2,7 3 HS 8,3Kém 0 HS 0 1 HS 2,8LẦN ... IIKếtQuảDùng bài giảng điện tử Không dùng bài giảng điện tử SL % SL %Giỏi 6 HS 19 ,4 5 HS 13 ,5Khá 9 HS 30,6 8 HS 21, 6TB 17 HS 50,0 19 HS 51, 4Yếu 0 HS 0 4 HS 10 ,8Kém 0 HS 0 1 HS 2,7* Rút ra nhận ... Trang 13 4. Ví dụ dùng phần mềm violet 1. 7 soạn bài giảng điện tử dạy bộ môn Ngữ văn lớp 9 Trang 14 IV. Kết quả Trang 21 1. Đối với học sinh Trang 21 2. Đối với giáo viên Trang 24V. Bài học...
 • 28
 • 1,543
 • 0

Bài giảng điện tử Access ( trợ giúp GV Tin 12) phần 1

Bài giảng điện tử Access ( trợ giúp GV Tin 12) phần 1

Tin học

... học kỳ: bài kiểm tra trên máy về HQTCSDL Access (chính qui)Thi cuối kỳ: bài thi trên máy về kỹ năng sử dụng ACCESS (có thể tổ chức bài tập lớn theo nhóm). H Cm H - H S phm H ni 17 Hệ ... ĐH Sư phạm Hà nội 14 Typical data from a personal computer database Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 16 An enterprise data warehouse Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 15 Workgroup database ... network H Cm H - H S phm H ni 8 Bài toán quản lý Trình độ quản lý của một xà hội nói lên điều gì?Các ứng dụng Tin học liên quan đến bài toán quản lý?Những bài toán quản lý trong những lĩnh...
 • 26
 • 527
 • 3

Tập huấn bài giảng điện tử 1

Tập huấn bài giảng điện tử 1

Toán học

... 090 517 73972. Màn hình chínhThanh bảng chọnThanh công cụKhung hiển thị các SlideMàn hình soạn thảo Slide hiện hànhGV dạy: Phạm Vũ Thanh BìnhTel: 090 517 7397TẬP HUẤN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬPHÒNG ... BìnhTel: 090 517 7397GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MS POWERPOINT XPI. Giới thiệu tổng quan 1. Khởi động chương trìnhStart ⇒ Programs ⇒ MS PowerPointGV dạy: Phạm Vũ Thanh BìnhTel: 090 517 73977. Nhập ... hànhNhấn vào nút ở phía dướikhung SlideGV dạy: Phạm Vũ Thanh BìnhTel: 090 517 7397III. Làm việc với khung Slide 1. Chèn thêm 1 Slide mớiInsert ⇒ New Slide (Ctrl – M)- Nháy chuột vào vị trí muốn...
 • 17
 • 304
 • 0

HD thiết kế bài giảng điện tử (phần 1)

HD thiết kế bài giảng điện tử (phần 1)

Tư liệu khác

... 234#$B4.Z-$6?034#?0=U< &. 1 0BDU7 E/%HC*+F3#G#H3 -I&A J7*K- /& 01 G#I 1 L&$JD&CM$N- ... 0BCD  7 O.3?+& 1 I+P$#6$Chế độ mặc định tên file là Presentation1, bạn có thể sử dụng nó hoặc đặt một tên khác.  ... (#$$)$*+,)-$./0$*)$ 1 2+-$0$3)$45$ $ )$456$'+ %7%+48+7$.459:$;<+=3>?@)$A3B2...
 • 8
 • 404
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25