bài giảng đại số 8 chương 4

bai tap dai so 11 chuong 4

bai tap dai so 11 chuong 4

Toán học

... 222lim2 5 2xxx x−→−− + Bài 8: Tìm các giới hạn một bên của hàm số tại điểm được chỉ ra:12 VD: 3 2 222 2 2 8 ( 2)( 2 4) 2 4 12lim lim lim 3( 2)( 2) 2 4 4x x xx x x x x xx x xx→ ... +e) 2 4 1lim2 1nn n++ +f) 4 23 22 3lim3 2 1n nn n+ −− + Bài 2: Tính các giới hạn sau:a) 1 3lim 4 3nn++b) 1 4. 3 7lim2.5 7n nn n+++c) 1 2 4 6lim5 8 n nn n+ ... n+− +− Bài 3: Tính các giới hạn sau:a) 22 4 1 2 1lim 4 1n nn n n+ + −+ + +b) 223 4 lim2n nn n+ − −+ +c) 32 6 4 21lim1n nn n+ −+ +d) 22 4 1 2lim 4 1n nn n...
 • 16
 • 621
 • 2

Bài tập Đại số 8 Chương I

Bài tập Đại số 8 Chương I

Toán học

... sau: a/ x2+y2 b/ x3+y3 c/ x 4 +y 4 18. Cho a là số gồm 2n chữ số1 , b là số gồm n+1 chữ số 1, c số gồm n chữ số 6. Chứng minh rằng: a + b + c + 8số chính phương.• PHÂN TÍCH ĐA THỨC ... - c3 4. Phân tích thành nhân tử:a. (1 + x2)2 - 4x (1 - x2)b. (x2 - 8) 2 + 36c. 81 x 4 + 4 d. x5 + x + 15. Phân tích thành nhân tử:a. x(x + 4) (x + 6)(x + 10) + 1 28 b. x 4 - 6x3 ... hết cho 48 với mọi số lẻ n. 8. Phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử:1. a3 - 7a - 62. a3 + 4a2 - 7a - 103. a(b + c)2 + b(c + a)2 + c(a + b)2 - 4abc 4. (a2 + a)2 + 4( a2...
 • 6
 • 758
 • 7

bai kta dai so 8 chuong i

bai kta dai so 8 chuong i

Ngữ văn

... Trờng THCS lê thanhHọ và tên: Kiểm tra chơng I Lớp: 8 Môn: Đại số 2Thời gian: 45 phútĐiểm Lời phê của thầy giáo Bài 1 : Điền dấu ''x'' vào ô thích hợp.Câu ... = (b - a)2 4. - x2 + 6x - 9 = - (x - 3)25.- (x - 5)2 = (- x + 5)26.(x3 - 1) : (x - 1) = x2 + 2x + 17.- 3x - 6 = - 3 (x - 2) 8. (x3 + 8) : (x2 - 2x + 4) = x + 2 Bài 2 : Rút ... 2) 8. (x3 + 8) : (x2 - 2x + 4) = x + 2 Bài 2 : Rút gọn các biểu thức sau:a. (2x + 1)2 + 2 (4x2 - 1) + (2x - 1)2 b. (x - 3)(x + 3) + (x + 3)2 ...
 • 2
 • 259
 • 0

Bài giảng: Truyền số liệu chương 4

Bài giảng: Truyền số liệu chương 4

Hóa học - Dầu khí

... dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 56 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 4: Tín hiệu Bài luyện tậpBiên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 60 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 4: Tín hiệuBảng 2: Khỗ sóng cần ... sin.Ghi chú:Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 48 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 4: Tín hiệuHình 4. 18 Khỗ sóng của hai kênh thông tần số thấp.Hình 4. 19 Truyền dẫn trên dải tần cơ sở dùng môi ... bit (bit rate) là: 100 x 24 x 80 x 8 = 1.636.000 bps = 1,636 Mbps.Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 53 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 4: Tín hiệuHình 4. 14 Thí dụ 14: Một thí dụ về tín hiệu...
 • 16
 • 664
 • 14

Bài giảng ĐAI 8 TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 7

Bài giảng ĐAI SÔ 8 TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 7

Tư liệu khác

... tích đa thức (x -4) 2 +(x -4) thành nhân tử , ta đợc:a,(x -4) (x-5)b, (x -4) (x-3)c, (x +4) (x+3)d, (x -4) (x+3)Câu2: Các giá trị của x thoả mÃn 4x2 - 64= 0 là:a/ 4 b/ -4 c/ 4 và -4 d/ Một kết quả ... tử.2 244 44 44 xxxx++=+- HS lên bảng phân tích tiếp.( ) ( )( ) ( )3 33 1x x xx x= = d/632622+=xxxxx( )( )6322++=xxx( ) ( )( ) ( )2 3 22 3x x xx x= + += + e/2 244 44 44 ... làm xuất hiệnnhân tử chung hoặc hằngđẳng thức+ GV cho HS làm bài tập 47 (c) Bài 48 ( a, c) Ba Hs trình bài - KHi làm bài tập 48 cần chúý gì trớc khi nhóm các hạngLời giải bạn An đúng, bạn...
 • 17
 • 354
 • 0

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TIẾT 16 ĐẾN TIẾT 20

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TIẾT 16 ĐẾN TIẾT 20

Tư liệu khác

... Vớia: Số bị chiab: Số chiaq: Thươngr : Số dư Số bị chia = số chia * thương + số dư- HS lắng nghe1. Phép chia hết 2x 4 -13 x3 + 15 x2 +11x -3 x2 - 4x - 3 2 x 4 - 8 x3 - ... = 10x 4 -19x3 + 8x2 – 3x Bài 77a Tr 33 – SGKM = x2 + 4y2 – 4xy Đại số 8 GV :Nguyễn Thị Vân HàTrường THCS Chu Văn An Năm học2010-20111. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: ... 3. Bài mới: Đại số 8 GV :Nguyễn Thị Vân HàTrường THCS Chu Văn An Năm học2010-2011 Đại số 8 GV :Nguyễn Thị Vân HàHĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảngHoạt động 1: Kiêm tra bài cũ (5phút)- Làm bài...
 • 13
 • 370
 • 0

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TIẾT 22 ĐẾN TIẾT24

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TIẾT 22 ĐẾN TIẾT24

Tư liệu khác

... động 4: Củng cố- Thực hiện - Hãy áp dụng quy tắc đổi dấu hãy làm ?4. - Làm bài tập 4 SGK- Học sinh thực hiện theo nhóm - Đại diện hai nhóm lên bảng trình bày a) x -4 b) x-5. Bài 4 Lan ... Định nghĩa:Cho a) 3 4 7;2 4 5xx x−+ − b) 215;3 7 8x x− +c) 12;1x −các biểu thức như trên gọi là các phân thức đại số. ĐỊNH NGHĨA: Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân ... (x-1)(x+1)=1.(x2-1).?3: Có. ?4: 223 3 6x x xx+=+ vì x.(3x+6)=3.(x2+2x)?5: Bạn Vân đúng.Hoạt động 4: Củng cố- Thế nao là phân thức đại số? - Phân thức đại số bằng nhau khi nào?- Làm bài tập 1a,b,c;2...
 • 7
 • 349
 • 0

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TUẦN 15 ĐẾN TUẦN 19

Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TUẦN 15 ĐẾN TUẦN 19

Tư liệu khác

... trang 50 SGK.( ) ( )( )( )( ) 4 13 48 )5 7 5 7 48 4 135 7 5 7x xax x x xxxx x x x+ −−− −− −+= −− −( ) ( )( )( )( )( ) 4 13 48 5 7 5 7 4 13 48 5 75 75 35 15 7 5 7x xx ... của chương I và chương II.-Tiết sau trả bài kiểm tra học kì I. (phần Đại số) .IV/ Rút kinh nghiệm: TIẾT 38- 39 Ngày thi:30/12/10 KIỂM TRA HỌC KÌ I. (Phần Đại số và hình học) Đại số 8 GV: ... ghi bài. -Vận dụng và thực hiện.( ) ( )( ) ( )( )( )22221 4 2 4 : 4 31 4 3. 4 2 4 1 2 1 2 .3 4 .2 1 23 1 22 4 x xx x xx xx x xx x xx x xxx− −+−=+ −+ −=+ −+=+ ?4 2222224...
 • 26
 • 329
 • 0

Bài giảng Dai so 9 ( chuong I )

Bài giảng Dai so 9 ( chuong I )

Toán học

... lớp theo dõi nhận xét Bài tập 32 (sgk/19) Tính:a) 24 71001.9 49 .162501,0.9 4 5.1691==c)( )( )217 4 289 1 64 289 .41 1 64 1 241 651 241 651 64 1 241 6522===+= Bài tập 36 (sgk / 20) ... 1* VD 4: 040 99,0100:099 ,4 10000 :8, 16001 68, 0=* Chú ý : sgk / 22?36311,06311,0100:311,610000 :82 ,393 982 ,0==xHoạt động 3 : Củng cố - luyện tập (10 )19 14, 311 14, 3.10100 .88 ,9 988 =GV ... 5,5 68 1 e 2. 31b. 98, 45 2 a 3. 115c. 0 , 84 26 3 f 4. 9691d. 0,0 346 4 4 b 5. 71,0e. 2,3 24 5 cf. 10,72 4) Hớng dẫn về nhà: (1 ) Nắm chắc cách sử dụng bảng số tìm CBH của một số...
 • 39
 • 314
 • 0

Bài giảng Đại số 8 ( Hay)

Bài giảng Đại số 8 ( Hay)

Toán học

... z2* Bài tập 35(SGK –Tr 17): Tính nhanh :a) 34 2 + 662 + 68. 66 = 34 2 + 2. 34. 66 + 662 == ( 34 + 66)2 = 1002 = 10000b) 74 2 + 24 2 – 48 . 74 = 74 2 – 2. 74. 24 + 24 2 =( 74 – 24) 2 ... 30- 15,15 *Bài tập 13: (SGK –Tr9): Tìm x, biết:(12x – 5)(4x – 1) + (3x – 7)(1 – 16x) = 81 48 x2 – 12x – 20x + 5 + 3x – 48 x2 – 7 + 112x = 81 83 x – 2 = 81 83 x = 83 GA. ĐẠI SỐ 8 GV. NGUYỄN ... 3)(x + 7) + (x - 4) 2 + 48 , tại x = 0,5= 3(x2 + 7x - 3x - 21) + (x - 4) 2 + 48 = 3(x2 + 4x - 21) + (x - 4) 2 + 48 = 3x2 + 12x - 63 + x2 - 8x + 16 + 48 =4x2 + 4x + 1 = (2x + 1)2...
 • 208
 • 339
 • 0

Xem thêm