bài giảng đại số 8 chương 3 bài 3 phương trình đưa được về dạng ax b 0 bai 14

bài giảng đại số 8 chương 3 bài 3 phương trình đưa được về dạng ax+b=0

bài giảng đại số 8 chương 3 bài 3 phương trình đưa được về dạng ax+b=0

Toán học

... VD Giải phương < /b> trình < /b> 200 6 200 7 x 20 08 < /b>  2− x 1− x − x ⇔ +1= ( + 1) + ( + 1) 200 6 200 7 20 08 < /b> 20 08 < /b> − x 20 08 < /b> − x 20 08 < /b> − x = + 200 6 200 7 20 08 < /b> 20 08 < /b> − x 20 08 < /b> − x 20 08 < /b> − x ⇔ − − = 200 6 200 7 20 08 < /b> ⇔ 1 − ... 1 − − ) = 200 6 200 7 20 08 < /b> 1 ⇔ 20 08 < /b> − x = ( − − ≠ 0) 200 6 200 7 20 08 < /b> ⇔ ( 20 08 < /b> − x )( ⇔ x = 20 08 < /b> Vậy phương < /b> trình < /b> có tập nghiệm S = 20 08 < /b> 1, Cách giải 2, Áp dụng Chú ý 1, Khi giải phương < /b> trình,< /b> người ... x +3)< /b> Tìm x : * Định nghĩa : Phương < /b> trình < /b> dạng < /b> ax < /b> + b = 0, với a b hai số < /b> cho a ≠ 0, gọi phương < /b> trình < /b> b c ẩn * Cách giải : ax < /b> + b = ( với a ⇔ ax < /b> = - b ≠ 0) b ⇔x= a Vậy phương < /b> trình < /b> b c ax < /b> + b...
 • 15
 • 540
 • 0

Bài giảng Tiet 43: Bai 3: Phuong trinh dua duoc ve dang ax+b =0

Bài giảng Tiet 43: Bai 3: Phuong trinh dua duoc ve dang ax+b =0

Toán học

... Gv: Cho hs nờu cỏc bc thc hin gii 2 phng trỡnh 2(3x 1)( x + 2) 3(< /b> 2 x + 1) 33< /b> 6 2(3x 1)(x + 2) 3(< /b> 2 x + 1) = 33< /b> = 6x + 10 x (6x + 3)< /b> = 33< /b> 6x + 10 x x = 33< /b> 10 x = 40 x=4 Hoc sinh lam ... gin ó bit cỏch gii ax < /b> + b = hay ax < /b> = -b bit cỏc phộp bin i no ta i vo bi mi BI 3:< /b> PHNG TRINH A C Vấ DANG ax < /b> + b = Hot ng 2: Cỏch gii 1/ Cach giai Gv: ghi vd1 va yờu cõu hs tim x Vd1 : 2x (3 < /b> 5x) ... thờm ngoi 5/ Hng dõn hoc nha Nắm vững cách giải phơng trình < /b> đa đợc dạng < /b> ax < /b> + b =0 Làm BT 11, 12, 13 < /b> SGK trang 12- 13 < /b> Chuẩn b tiết luyện tập IV Rỳt kinh nghim ...
 • 3
 • 2,354
 • 15

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 42 §3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG ax + b =0 pps

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 42 §3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG ax + b =0 pps

Toán học

... cũ" PHƯƠNG TRÌNH a BT 8d Sau - HS lên b ng giải giải xong GV yêu tập 8d giải cầu HS giải thích thích rõ b ớc rõ b ớc biến biến đổi đổi b B i < /b> tập 9c Ghi b ng - HS làm việc theo nhóm (trình < /b> ĐƯA VỀ ... VỀ DẠNG ax < /b> + b = b y Film được)< /b> cử đại < /b> diện nhóm lên b ng giải Lớp nhận xét Hoạt động “Cách giải” a/Giải 1.Cách giải 2: -HS tự giải, sau Ví dụ 1: phương < /b> phút cho trao 2x –(5 -3x) = 3(< /b> x+2) trình:< /b> ... 2x – (5 -3x) = kinh nghiệm  2x - 5+3x = 3x +  2x +3x -3x = 6+5 3(< /b> x+2) Khi HS giải xong, GV nêu câu hỏi:  2x = 11 x= 11 “Hãy thử nêu b ớc chủ yếu để Phương < /b> trình < /b> có tập giải phương < /b> trình < /b> nghiệm...
 • 8
 • 616
 • 2

Bài giảng Tiết 43. Phương trình đưa được về dạng ax+ b= 0

Bài giảng Tiết 43. Phương trình đưa được về dạng ax+ b= 0

Toán học

... − 3(< /b> 2 x + 1) 33< /b> = 6 sang vế, số < /b> sang vế 2(3x – 1)(x + 2) – 3(< /b> 2x2 + 1) = 33< /b> B ớc 3:< /b> Thu gọn , giải pt tìm 2(3x2 + 6x - x- 2) – 6x2 – = 33< /b> 2(3x2 + 5x - 2) – 6x2 - = 33< /b> 6x2 + 10x ... nhà: 1.Xem lại cách giải phương < /b> trình < /b> b c ẩn phương < /b> trình < /b> đưa < /b> dạng < /b> ax < /b> + b = 2 .B i < /b> tập: B i < /b> 11, 12 (còn lại) , 13/< /b> SGK, 21/SBT Chuẩn b tiết sau luyện tập HD 21(ý a) /SBT: Tìm ĐK x để giá trò phân ... – 6x2 - = 33< /b> 10x = 33< /b> + + 10x = 40 x = Vậy PT có tập nghiệm S = { } TiÕt 43 < /b> : ph­¬ng tr×nh ®­a ®­ỵc vỊ d¹ng : ax < /b> + b = Cách giải: * Các b ớc chủ yếu để giải phương < /b> trình:< /b> B ớc 1: Thực...
 • 13
 • 809
 • 12

Bài giảng phuong trịnh dua duoc ve dang ax+b=0

Bài giảng phuong trịnh dua duoc ve dang ax+b=0

Toán học

... Chỳc = x(x + ó nhn x(xkia mng bn3) du1 = 10+ i x c v - 1)ta phi x im im i 1: 40 30 20 60 10 im i 2: 10 40 30 50 20 60 10 Ht2 gi Ngụ Bo Chõu sinh ngy 28 < /b> thỏng 06 nm 1972 ti H Ni l giỏo s toỏn ... sau bng cỏch in s hoc ch thớch hp vo ụ trng? (3x 1)(x + 2) 2x + 11 = 2 (3x 1)( x + 2) (2 x + 1) 11 3 < /b> = 6 2(3x 1)( x + 2) 3(< /b> 2 x + 1) = 33< /b> (6 x + 4) x = 33< /b> 10x 10 x = 33< /b> + + 10 x ... 12x 8x = 20 18 < /b> x = x + 18 < /b> x + x = 13 < /b> x = 4x = 20 x=5 x =0 Pt cú nghim S = {5} Pt cú nghim S = {0} Nhúm x x + x = 12 x 2(5 x + 2) 3(< /b> 7 x) = 12 12 12 12 x 10 x = 21 x 12 x 10 x +...
 • 15
 • 783
 • 4

Giáo án Đại Số lớp 8: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG AX+B=0 doc

Giáo án Đại Số lớp 8: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG AX+B=0 doc

Toán học

... lên b ng HS1: B i < /b> tập 10 a) Sai phần chuyển vế Sửa 3x+x+x=9+6 x =3 < /b> b) Sai phần chuyển vế không đổi dấu HĐ4 củng cố, a) B i < /b> tập 10 b) B i < /b> tập 11 c c) B i < /b> tập 12 c Sửa 2t+5t - 4t = 12 +3 < /b> ...  3x  HĐ4 ý (’) 1) Giải phương < /b> trình < /b> a) x+1 = x -1 b) 2(x +3)< /b> = 2(x - 4) +14 Học sinh làm việc cá nhân a) Phương < /b> trình < /b> vô nghiệm b) Phương < /b> trình < /b> vô số < /b> nghiệm GV: trình < /b> b y ý1 nêu Học sinh làm ... t = HS2: B i < /b> tập 11c HS3: B i < /b> tập 12c Học sinh nhận xét GV: nhận xét đánh giá * B i < /b> tập trắc nghiệm: Số < /b> ba số < /b> -1 ; 2; -3 < /b> nghiệm pt sau : x =x (1) ; x2+5x+6 =0 (2) ;  x4 1 x (3)< /b> ; HĐ5 Hướng...
 • 6
 • 1,433
 • 0

bài giảng Phương trình đưa được về dạng ax+b=0

bài giảng Phương trình đưa được về dạng ax+b=0

Toán học

... dng ax+< /b> b = 1.Quy tc chuyn v2 A(x) =B( x) Quy tc nhõn B1 .Quy ng, b ngoc(nu cú) ax+< /b> b = (ax < /b> = -b) B2 Chuyn v b Nu a thỡ phng trỡnh cú nghim nht l x = a Nu a = 0 ;b thỡ phng trỡnh vụ nghim Nu a =0 ;b= 0 ... Vụ s cú.nghim Chỳc mng bn 3)< /b> du = 10 im x(xkia ta phi x + i x v - 1) = x(x + ó nhn c im i 1: 40 30 20 60 10 im i 2: 10 40 30 50 20 60 10 Ht2 gi Giỏo s Ngụ Bo Chõu sinh ngy 15 thỏng 11 nm 1972 ... vỡ am mờ giu HSKG: Gii phng trỡnh sau 2x x x = 200 1 200 2 20 03 < /b> HD: + Cng vo v ca phng trỡnh ri chia nhúm 2x x x +1 = ( + 1) + ( + 1) 200 1 200 2 20 03 < /b> + Chuyn tt c cỏc hng t sang trỏi ri gii tip ...
 • 6
 • 354
 • 0

dai so 8 - chuong 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

dai so 8 - chuong 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Toán học

... toán Đại số < /b> – Chương < /b> ĐS: Lớp A: 84< /b> cuốn; lớp B: 154 cuốn; lớp C: 1 20 B i < /b> 14 Dân số < /b> tỉnh A 61 206 0 người Hàng năm dân số < /b> tỉnh tăng 1% Hỏi hai năm trước dân số < /b> tỉnh A bao nhiêu? ĐS: 600 000 người B i < /b> ... trừ 2, số < /b> thứ ba nhân với 2, số < /b> thứ tư chi cho b n kết Tìm số < /b> ban đầu ĐS: 8;< /b> 12; 5; 20 B i < /b> Thương hai số < /b> Nếu tăng số < /b> b chia lên 10 giảm số < /b> chia nửa hiệu hai số < /b> 30 Tìm hai số < /b> ĐS: 24; B i < /b> Một ... viết số < /b> theo thứ tự ngược lại số < /b> nhỏ số < /b> 36< /b> ĐS: 73 < /b> B i < /b> Một số < /b> tự nhiên có chữ số < /b> Nếu thêm chữ số < /b> vào b n phải hay b n trái số < /b> ta số < /b> có chữ số < /b> Biết viết thêm vào b n phải số < /b> số lớn gấp ba lần số...
 • 13
 • 820
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 3 bài 4 phương trình tích

bài giảng đại số 8 chương 3 bài 4 phương trình tích

Toán học

... - 2,5 Phương < /b> trình < /b> có tập nghiệm S = { 0; - 2,5 } Chú ý: Khi giải phương < /b> trình,< /b> sau biến đổi: - Nếu số < /b> mũ x đưa < /b> phương < /b> trình < /b> dạng < /b> ax < /b> + b = (Tiết 43)< /b> - Nếu số < /b> mũ x lớn đưa < /b> phương < /b> trình < /b> dạng < /b> pt ... 3)< /b> (x + 1) = Ví dụ : giải phương < /b> trình < /b> : (x + 1)( x + 4) = ( - x)( + x) *Chú ý: Khi giải phương < /b> trình,< /b> sau biến đổi : - Nếu số < /b> mũ ẩn x đưa < /b> phương < /b> trình < /b> dạng < /b> ax < /b> + b = - Nếu số < /b> mũ ẩn x lớn đưa < /b> phương < /b> ... có để biến đổi cho gọn TIẾT:45 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH I.PHƯƠNG TRÌNH TÍCH VÀ CÁCH GIẢI: ?2 a .b = ⇔ a = b = Phương < /b> trình < /b> tích có dạng < /b> : A(x )B( x) = ⇔ A(x) = B( x) = II.ÁP DỤNG: VD1: Giải phương < /b> trình:< /b> ...
 • 16
 • 1,197
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 3 bài 5 phương trình chứa ẩn ở mẫu

bài giảng đại số 8 chương 3 bài 5 phương trình chứa ẩn ở mẫu

Toán học

... định phương < /b> trình < /b> B ớc Quy đồng mẫu hai vế phương < /b> trình < /b> khử mẫu B ớc Giải phương < /b> trình < /b> vừa nhận B ớc ( Kết luận) Trong giá trị ẩn tìm b ớc 3,< /b> giá trị thoả mãn điều kiện xác định nghiệm phương < /b> trình < /b> ... HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Xem lại ví dụ thực - Nắm cách tìm điều kiện xác định cách giải phương < /b> trình < /b> chứa ẩn mẫu - Làm tập 2 7b, 28,< /b> 30 ,31< /b> ,32< /b> (SGK-22, 23)< /b> Hướng dẫn 28c (cách khác) 1 Giải phương < /b> trình:< /b> x ... Giải phương < /b> trình < /b> (thỏa mãn ĐKXĐ) 8 < /b> -Vậy tập nghiệm phương < /b> trình < /b> (2) S = { } Kết luận §5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU Giải phương < /b> trình < /b> chứa ẩn mẫu Cách giải phương < /b> trình < /b> chứa ẩn mẫu: B ớc Tìm điều...
 • 14
 • 1,575
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 3 bài 6 giải toán bằng cách lập phương trình

bài giảng đại số 8 chương 3 bài 6 giải toán bằng cách lập phương trình

Toán học

... 100 km là: ?1 t = x (phút) 100 t= ( h) x a v = 1 80 m/phút s = 1 80 x (m) b s = 4 500 (m) 4 500 v= (m/phút) x 2 70 (km/h) = x ?2 x số < /b> tự nhiên có hai chữ số:< /b> a Thêm chữ số < /b> vào b n trái x: 500 + x b ... số < /b> ban đầu? * Các b ớc giải toán cách lập phương < /b> trình:< /b> B ớc Lập phương < /b> trình:< /b> - Chọn ẩn số < /b> đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số;< /b> -Biểu diễn đại < /b> lượng chưa biết theo ẩn số < /b> đại < /b> lượng biết; -Lập phương < /b> ... Suy mẫu số < /b> phân số < /b> b ng: + = Vậy phân số < /b> ban đầu b ng: GIẢI TOÁN B NG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 1.Biểu diễn đại < /b> lượng biểu thức chứa ẩn 2.Ví dụ giải toán cách lập phương < /b> trình < /b> Luyện tập B i < /b> 34< /b> (sgk):...
 • 13
 • 2,254
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 3 bài 7 giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

bài giảng đại số 8 chương 3 bài 7 giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

Toán học

... kế hoạch là: Số < /b> áo may ngày x 90 Giải phương < /b> trình:< /b> 90 1 20 x x + 60 =9 90 1 20 4x – 3(< /b> x + 60) = 32< /b> 40 x 90 x 90 thực 1 20 x + 60 1 20 x + 60 4x – 3x - 1 80 = 32< /b> 40 Do cải tiến kỹ thuật, phân ... + 60 =9 90 1 20 4x – 3(< /b> x + 60) = 32< /b> 40 4x – 3x - 1 80 = 32< /b> 40 4x– 3x = 32< /b> 40 + 1 80  x = 38< /b> < /b> (Thoả mãn điều kiện ẩn) x = 34< /b> 20 (Thoả mãn điều kiện ẩn) Vậy kế hoạch phân xưởng may 38< /b> < /b> ngày ... với tổng số < /b> 38< /b> < /b> 90 = 34< /b> 20 (áo ) 60 áo nên ta có phương < /b> trình:< /b> 1 20( x – 9) = 90x + 60 Giải phuơng trình:< /b> 1 20( x – 9) = 90x + 60  4(x – 9) = 3x +  4x – 36< /b> = 3x +  4x – 3x = + 36< /b>  x = 38< /b> < /b> (Thoả mãn...
 • 16
 • 1,450
 • 2

Bài giảng Tiet 43 Phuong trinh dua duoc ve dang axb 0

Bài giảng Tiet 43 Phuong trinh dua duoc ve dang axb 0

Toán học

... + Phương < /b> trình < /b> b c ẩn phương < /b> trình < /b> có dạng < /b> ax < /b> + b = với a, b hai số < /b> cho KIỂM TRA a ≠o Câu 1: + Nêu định nghĩa phương < /b> trình < /b> b c ẩn? Cho ví dụ? + Phương < /b> trình < /b> b c ẩn có nghiệm? + Giải phương < /b> trình < /b> ... x + 10 x − − x + = 33< /b> ⇔ x + 10 x − − x − = 33< /b> ( ) ( ⇔ 10 x = 33< /b> + + ⇔ 10 x = 40 ⇔x = ) Phương < /b> trình < /b> có tập nghiệm S = {4} ?2 Giải phương < /b> trình < /b> x− x +2 3 < /b> x = x− ?2 ⇔ 5x + − 3x = 12 x − ( x + ) ... 3x + x - x = + 3x = 15 x=5 Phương < /b> trình < /b> có tập nghiệm S= {5} B i < /b> 12(SGK- 13)< /b> Giải phương < /b> trình < /b> 7x −1 16 − x c) + 2x = 5(7 x − 1) + 60 x 6(16 − x) ⇔ = 30 30 ⇔ 35< /b> x − + 60 = 96 − x 35< /b> x + x = 96...
 • 7
 • 603
 • 2

bài giảng đại số 8 chương 2 bài 3 rút gọn phân thức

bài giảng đại số 8 chương 2 bài 3 rút gọn phân thức

Toán học

... thức − 14 x y a) 21xy 6x y c) − 12 x y 15 x y b) 20 xy − 8x y d) 10 x y Hoạt động nhóm Đáp án ? Rút gọn phân thức −14x y −14x y : 7xy −2x a) = = 5 21xy 21xy : 7xy 3y3 15x y 15x y : 5xy 3x b) = ... KIỂM TRA B I KIỂM TRA B I CŨ CŨ Dùng tính chất phân thức giải thích phân thức sau nhau: 3(< /b> x + 1) 3 < /b> = x( x + 1) x Trả lời Cách 1: Cách 2: – 3(< /b> x + 1) 2x(x + 1) 3 < /b> 2x = = – 3.< /b> (x – 3(< /b> x + 1) : ... x − xy x −x b) = = = = 5y − 5xy 5y ( y − x ) −5y ( x − y ) −5y 5y B i < /b> Tập 8:< /b> (SGK/ 40) Trong tờ nháp học sinh có ghi số < /b> phép rút gọn phân thức sau: xy x a) = 9y 3xy + x b) = 9y + 3 < /b> xy + x + x...
 • 17
 • 647
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 4 bài 3 bất phương trình một ẩn

bài giảng đại số 8 chương 4 bài 3 bất phương trình một ẩn

Toán học

... 2 200 .x + 400 0 ≤ 2 500 0 2 200 .x + 400 0 ≤ 2 500 0 b t phương < /b> trình < /b> Một ẩn ,ẩn b t phương < /b> trình < /b> x Có vế trái là: 2 200 x + 400 0 vế phải 2 500 0 x = 10 nghiệm b t phương < /b> trình < /b> thay x = 10 vào b t phương < /b> trình < /b> ... 2 200 0 10 + 400 0 ≤ 2 500 0 khẳng định sai Tiết 60 B T PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN ?1 a) Hãy cho biết vế trái ,vế phải b t phương < /b> trình < /b> : x2 ≤ 6x – b) Chứng tỏ số < /b> 3;< /b> nghiệm ,còn số < /b> nghiệm b t phương < /b> trình < /b> ... tập nghiêm b t phương < /b> trình < /b> A) B) ( C) ) -1 x≤6 B) [ D) A) ] C) x>2 x≥5 D) x < -1 Tiết 60 B T PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN VỀ NHÀ B i < /b> tập số < /b> 15 ,16trang 43 < /b> SGK BT số < /b> 32< /b> ,32< /b> ,33< /b> ,34< /b> ,35< /b> ,36< /b> trang 44 SBT Xem lại...
 • 10
 • 293
 • 0

Bài giảng Đại số 9 - Chương 3

Bài giảng Đại số 9 - Chương 3

Toán học

... tr×nh b y b i to¸n theo ba b c ®· biÕt 4.5 Híng dÉn vỊ nhµ (3< /b> ) B i tËp vỊ nhµ sè 37< /b> , 38< /b> ,< /b> 39< /b> (SGK- 24, 25) Sè 44, 45 (SBT- 10) GV: Trần Nguyễn Hồng 18 < /b> Chương < /b> III: Hệ hai phương < /b> trình < /b> b c nhât ... lµm tiÕp 1 08 < /b> y (triƯu 100 109 ( x + y ) = 2, 18 < /b> 100  100 x + 1 08 < /b> y = 217 Tõ ®ã ta cã hƯ ph¬ng tr×nh:   109 ( x + y ) = 2 18 < /b> 4.4 Cđng cè : (5’) - HƯ thèng toµn b i Nªu c¸c b c gi¶i b i to¸n b ng c¸ch ... Thống kê điểm:  Năm học: 200 10 201 1: Lớp 91 92 số < /b> Tổng  Năm học: 200 9 – 201 0: Lớp 91 92 số < /b> Tổng  Năm học: 201 0 – 201 1: Lớp 91 92 số < /b> Tổng GV: Trần Nguyễn Hồng 30 ...
 • 30
 • 333
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 2 nhân đa thức với đa thức

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 2 nhân đa thức với đa thức

Toán học

... 6x B n chọn đúng! ã chọn sai B n đ Xin chúc mừng! STOP 55 50 45 40 15 10 35< /b> 30 25 20 2) Tích (5x2 – 4x) (x – 2) là: A.5x 33+< /b> 14x22+ 8x A 5x + 14x + 8x B. 5x 33< /b> 14x22– 8x B 5x – 14x – 8x C.5x 33< /b> 14x22+ ... 8x C 5x – 14x + 8x D x3 – 14x2 + 8x D x3 – 14x2 + 8x B n chọn đúng! B n chọn sai Xin chúc mừng! STOP 55 50 45 40 15 10 35< /b> 30 25 20 3)< /b> Giá trị x thoả mãn (3x – 1)(2x + 7) – 6x2 = 12 A A B –1 B ... STOP 55 50 45 40 15 10 35< /b> 30 25 20 5) Giá trị x thoả mãn x(x – 1)(x + 1) – x3 = A A B –5 B –5 C C D 3 < /b> D 3 < /b> B n chọn sai Xin chúc mừng b n ! STOP 55 50 45 40 15 10 35< /b> 30 25 20 6) Giá trị biểu thức...
 • 19
 • 551
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Toán học

... 2ab + b2 ) = a3 +2a 2b + ab2 +a 2b + 2ab2 +b3 = a3 + 3a 2b + 3ab2 +b3 Vậy : ( a+ b )3 < /b> = a3+3a 2b+ 3ab2 + b3 Tổng quát : Với A B hai biểu thức Ta có: (A +B )3 < /b> =A3 +3A 2B+ 3AB2 + B3 IV LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT ... Lập phương < /b> tổng hai biểu thức A ,B; • (A + B )3 < /b> =A3+ 3A 2B + 3AB2 +B3 • Lập phương < /b> hiệu hai biểu thức A ,B; • (A- B )3 < /b> = A3 – 3A 2B +3AB2 - B3 B i < /b> tập nhà B i < /b> 26; 27, 28 < /b> Hướng dẫn 28 < /b> : viết biểu thức dạng < /b> ... 3ab2 + b3 Lời giải : Ta có : [a + ( - b) ]3 < /b> = a3 + 3a2( -b) +3a( -b) 2 + ( -b )3 < /b> = a3 -3a2 b + 3ab2 - b3 Do [ a + ( -b) ] = a - b Nên (a – b) = a3 -3a 2b + 3ab2 - b3 Tổng quát : với hai biểu thức A ,B ta...
 • 12
 • 4,411
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)

Toán học

... (A -B )3=< /b> A3-3A 2B+ 3AB2 -B3 6/ A3 +B3 =(A +B) (A2-AB +B2 ) 7/ A3 -B3 = (A -B) (A2+AB +B2 ) Làm tập 31< /b> (b) tr 16 SGK Chứng minh rằng: a3 +b3 = (a +b )3-< /b> 3ab(a +b) Lời giải: B VP: (a +b )3-< /b> 3ab(a +b) =a3+3a 2b+ 3ab2 +b3 -3a 2b- 3ab2 =a3 +b3 =VT Áp ... (x-2 )3 < /b> A3 -B3 = (A -B) (A2+AB +B2 ) (7) B y đẳng thức đáng nhớ 1) (A +B) = A +2AB +B 2 Lời giải: 3)< /b> A -B = (A -B) (A +B) 4) (A +B )3=< /b> A3+3A 2B+ 3AB2 +B3 5) (A -B )3=< /b> A3-3A 2B+ 3AB2 -B3 6) A3 +B3 = (A +B) (A2-AB +B2 ) ... − b 3 < /b> ( ) e)( a + b ) b − ab + a = a + b Bảy đẳng thức đáng nhớ 1/ (A +B) 2=A2+2AB +B2 2/ (A -B) 2=A2-2AB +B2 3/< /b> A2 -B2 = (A -B) (A +B) 4/ (A +B )3=< /b> A3+3A 2B+ 3AB2 +B3 5/ (A -B )3=< /b> A3-3A 2B+ 3AB2 -B3 6/ A3 +B3 =(A +B) (A2-AB +B2 )...
 • 8
 • 1,232
 • 1

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 6 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 6 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Toán học

... Giải b) x.( x − 1) − y.(1 − x) = x.( x − 1) + y.( x − 1) = ( x − 1)( x + y ) Thay x = 200 1 y = 1999 vào biểu thức ta có: ( x − 1)( x + y ) = ( 200 1 − 1)( 200 1 + 1999) = 200 0. 400 0 = 80 00 000 Hướng ... chất: b/ x2 (x A = – (– A ) A – B = – (B – A) ?2 Tìm x, biết: 3x2– x = 3x ( x – ) = Hoặc 3x = x–2 = x x = = Vậy: x = x = Để tìm x dạng < /b> A(x) = (với A đa thức biến x) ta làm theo b ớc sau: B ớc ... ) 5 e) 10 x ( x − y ) − y ( y − x ) = 10 x ( x − y ) + y ( x − y ) = ( x − y ) ( 10 x + y ) = ( x − y ) ( x + y ) B i < /b> 40: SGK/19 Tính giá trị biểu thức b) x.( x − 1) − y.(1 − x) x = 200 1 y = 1999...
 • 10
 • 829
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25