bài 5 thao tác với bảng tính tiết 2

Bai 5: Thao tác với bảng tính (tiết 2)

Bai 5: Thao tác với bảng tính (tiết 2)

Tin học

... : Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) 4/ Sao chép công thức :a/ Sao chép nội dung các ô có công thức : Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) Bài 5: THAO TÁC VỚI ... : Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) 3/ Sao chép và di chuyển dữ liệu : Hình vẽ này cho em biết điều gì? Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) Bài 5: THAO TÁC ... công thức : Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT)SGKLưu ý: Hình 42a Hình 42b Hình vẽ này cho em biết điều gì? Hình vẽ này đã thực hiện thao tác sao chép...
 • 27
 • 2,713
 • 44

Cực HOY ( Bài 5: Thao tác với bẳng tính )

Cực HOY ( Bài 5: Thao tác với bẳng tính )

Tin học

... cách ô B3 1 cột, dưới 2 hàng+ D1 nằm ở bên phải, cách B3 2 cột, trên 2 hàng ?Cho trang tÝnh sau: 1. Häc bµi cò 2. Lµm bµi tËp 3 (SGK/44) vµ bµi tËp 5. 8, 5. 9, 5. 10 (Tr26/ SBT)3. Nghiªn ... trí so với ô đích.Chú ý : (SGK/Tr41)Lưu ý : (SGK/Tr43) Em hãy xác định vị trí tương đối của ô A5, D1 so với ô B3 ( Nằm về phía nào, cách mấy cột, mấy hàng so với ô B3)+ A5 nằm ở ... (SGK/Tr41)Nªu vµ thùc hiÖn thao t¸c:- ChÌn thªm cét vµo tr­íc cét C- Xo¸ hµng 3 vµ hµng 5 1. Điều chỉnh động rộng của cột và độ cao của hàng a. Sao chép nội dung ô tính 2. Chèn thêm hoặc xoá...
 • 12
 • 721
 • 23

bài 5: Thao Tác Với Bảng tính

bài 5: Thao Tác Với Bảng tính

Tin học

... Nháy chọn một hàng 2. Mở bảng chọn Insert -> Rows* Chèn thêm hàng1. Nháy chọn một cột 2. Mở bảng chọn Edit -> Delete•Xoá cột: 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng 2. Chèn thêm hoặc xoá ... …… 1. Nháy chọn một hàng 2. Mở bảng chọn Edit -> Delete*Xoá hàngGV D thi : Nguyeón Thũ Phi TruựcTr ng : Nguyeón Troùng Kyỷ N m H c : 20 10- 20 11TIET: 27 *Điều chỉnh độ cao của ... Thực hành: Mở bảng tính & thực hiện thao tác: + Thay đổi độ rộng của cột họ và tên cho phù hợp với dữ liệu trong bảng. -Quan sát mở một trang tính mới, em có nhận xét gì về độ rộng các...
 • 21
 • 500
 • 6

Bai 5 Thao tac voi bang tinh_Tiet 27

Bai 5 Thao tac voi bang tinh_Tiet 27

Tin học

... liệu. Bài tập:Kiến thức cần nắm: Ví dụ: Chèn thêm 1 cột giữa cột họ và tên và cột giới tính ghi tiêu đề là ngày sinh. Chèn thêm 1 hàng giữa hàng 4 và 5, giữa hàng 8 và 9. Bài 5 THAO TÁC ... hàng 8 và 9. Bài 5 THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau: Điều chỉnh độ cao hàng 2 và 3 cho phù hợp.Không hiển thị hết tiêu đề Ví dụ: cho bảng dữ liệu sau:Cột quá rộngKhông ... sau:Cảm ơn quý thầy cô và các em đã tham dự tiết thao giảng này.  B1. Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách giữa 2 cột  a) Điều chỉnh độ rộng cột: B2. kéo thả chuột sang phải hoặc trái để...
 • 13
 • 837
 • 8

Thao tac voi bang tinh tiet 27

Thao tac voi bang tinh tiet 27

Tin học

... (xóa)-B2:Nháy chuột phải và chọn INSERT (DELETE)B1:Nháy chọn hàng ,cột cần chèn (xóa)B2:Nháy chuột phải và chọn INSERT (DELETE)chènxóa HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:I. Bài sắp học: Thao tác với bảng tính ... chép nội dung ô tính: b) Di chuyển nội dung ô tính: 4) Sao chép và di chuyển nội dung ô tính có chứa công thức:a) Sao chép nội dung ô tính có chứa công thức:b) Di chuyển nội dung ô tính có chứa ... chèn hàng:-B1:Nháy chọn một hàng tại vị trí cần chền.-B2:chọn INSERT \ ROWS.Mở excel Khi mở một trang tính mới,trang tính xuất hiện với các cột có độ rộng và các hàng có độ cao như thế nào...
 • 29
 • 423
 • 8

Baøi 5: Thao tac voi bang tính

Baøi 5: Thao tac voi bang tính

Tin học

... SGK Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:a) Chèn thêm cột hoặc hàng: Kiểm tra bài cũ:1/ Hãy cho biết ý nghĩa của các hàm sau: SUM, AVERAGE, MAX, MIN? 2/ Nêu ... chọn (h. 40). Tên cột cũng đã thay đổi. 2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:Hình 40 Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNHa) Chèn thêm cột hoặc hàng: NỘI DUNG BÀI HỌC1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ ... Chọn INSERT \ ROWS. 2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng: Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNHa) Chèn thêm cột hoặc hàng:* Các bước để chèn cột:- B1: Nháy chuột chọn một cột.- B2: Chọn INSERT \ COLUMNS....
 • 24
 • 343
 • 3

Tiết 21: Thao tác với bảng tính

Tiết 21: Thao tác với bảng tính

Tin học

... Điều chỉnh độ cao hàng Tiết 21 : THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNHChèn thêm cộtChèn thêm hàngXoá cộtXoá hàng Tiết 21 : THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH1./Điều chỉnh độ rộng ... cột:-Chọn các cột cần xoá-Mở bảng chọn Edit và chọn Delete1.Chọn các cột cần xoá 2. Mở bảng chọn Edit và chọn Deletea)Chèn thêm cột hoặc hàng Tiết 21 : THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH1./Điều chỉnh độ rộng ... cột-Mở bảng chọn Insert và chọn Columns+Chèn thêm hàng:-Nháy chọn một hàng-Mở bảng chọn Insert và chọn Rows1.Nháy chọn một hàng 2. Mở bảng chọn Insert và chọn Rows Tiết 21 : THAO TÁC VỚI BẢNG...
 • 14
 • 431
 • 4

bài thao tác với bảng tính cực hot

bài thao tác với bảng tính cực hot

Tin học

... thao tác gì ? 2. Chọn hàng, Insert, Rows là thao tác gì ?1 2 34 5 61 2 34 5 6C HÈNTIN HOÏC3030 15 15 003030 15 15 003030 15 15 003030 15 15 003030 15 15 003030 15 15 00 ... Hình aHình b Bài 5: Bài 5: 1. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng.a) Chèn thêm cột hoặc hàng.*Chèn cộtB2: Mở bảng chọn Insert và chọn ... GHNGOTCX 1 2 34 5 61 2 34 5 6C HẩNTIN HOẽCChuực mửứng ủoọiChuực mửứng ủoọi Câu 1: Nêu các bước sao chép, di chuyển dữ liệu?Câu 2: Sao chép, di chuyển công thức có giống với sao chép,...
 • 20
 • 354
 • 2

tiết 27. thao tác với bảng tính

tiết 27. thao tác với bảng tính

Tin học

... quá rộngDữ liệu số quá dài sẽ xuất hiện các kí hiệu # Khi em mở một trang tính mới, trang tính trống xuất hiện với các cột có độ rộng và các hàng có độ cao như thế nào ?Các cột có độ rộng ... trái cột đã chọn. a. Chèn thêm cột:Hãy bổ sung 2 môn học còn thiếu trong bảng sau?Thiếu môn tin Và thể dục Để xóa những cột hoặc hàng trong bảng có màu vàng này thì làm cách gì?a. Chèn ... hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó. a. Chèn thêm cột:-B1: Nháy chuột chọn một cột.-B2: Chọn Insert \ chọn Columns.Một cột trống sẽ được...
 • 16
 • 373
 • 2

Tiết 27 - Thao tác với bảng tính (t1)

Tiết 27 - Thao tác với bảng tính (t1)

Tin học

... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tuần: 14Ngày soạn: 11.11 .20 10Ngày giảng: 7A: 15. 11 .20 107B: 16.11 .20 10 Tiết 27 - Bài 5 Thao tác với bảng tính (Tiết 1)I. Mục tiêu.ã Kiến thức:- Hớng dẫn cho HS ... động (5& apos;): ã Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ.ã Cách tiến hành:? Sử dụng phần mềm Earth Explorer để tính khoảng cách giữa Hà Nội và London.Giáo viên Học sinh Ghi bảng Hoạt động 1 ( 15& apos;): ... màn chiếu. (Chèn thêm cột Giới tính bên cạnh cột Họ tên)- Chèn thêm một hành để tạo khoảng cách nh hình - HS ghi chép và thao tác trên máy tính của mình. 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hànga)...
 • 4
 • 328
 • 1

Tiết 28 - Thao tác với bảng tính (t2)

Tiết 28 - Thao tác với bảng tính (t2)

Tin học

... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tuần: 14Ngày soạn: 12. 11 .20 10Ngày giảng: 7A: 16.11 .20 107B: 17.1 120 10 Tiết 28 - Bài 5 Thao tác với bảng tính (Tiết 2) I. Mục tiêu.ã Kiến thức:- Hớng dẫn cho HS cách ... học ở nhà (5& apos;):- Tổng kết:+ Yêu cầu HS thực hành để giải đáp bài tập 3/SGK.tr 44- Hớng dẫn học ở nhà:+ Học bài. + Làm các bài tập: 1, 2, 3 SGK/Tr.44+ Tiết 29 , 30: Bài thực hành 5. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... giờ học.Khởi động (5& apos;): ã Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ.ã Cách tiến hành:HS1. Nêu cách điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng? Thao tác cụ thể trên máy tính HS2. Nêu cách thêm, bớt...
 • 3
 • 506
 • 6

THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

Tư liệu khác

... thanh công cụ. THAO TÁC THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNHVỚI BẢNG TÍNHBÀI 5 KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨ1. Trong chương trình bảng tính Excel:1. Trong chương trình bảng tính Excel:- Hãy ... 2. Chèn thêm hoặc xóa các cột và hàng a> Chèn thêm cột hoặc hàng - Chèn cột : B1 : Nháy chọn 1 cột B2 : Mở bảng chọn Insert → Columns - Chèn hàng : B1 : Nháy chọn 1 hàng B2 :Mở bảng ... chọnb>Xóa cột hoặc hàng - Xóa cột :+ B1 : Chọn cột cần xóa+ B2 : Mở bảng chọn Edit → Delete - Xóa hàng :+ B1 : Chọn hàng cần xóa+ B2 : Mở bảng chọn Edit → Delete a. Điều chỉnh độ rộng cột:Bước...
 • 8
 • 385
 • 0

thao tac voi bang tinh

thao tac voi bang tinh

Tin học

... khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó. Câu 3: Cho bảng số liệu trên. Ô E4 được tính bằng công thức =SUM(B4:D4). Nếu di chuyển ô E4 sang ô F5 thì công thức ở ô F5 là gì?a. SUM(B5:D5)b. ... tính mà không cần nhập lại, em phải thực hiện thao tác gì?a) Nháy trên ô tính và sửa dữ liệu;b) Nháy trên thanh công thức;c) Nháy đúp trên ô tính và sửa dữ liệu.d) Cả đáp án b và c. *Để ... nháy 2. Nháy chọn ô đích và nháy Kết quả 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng 2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng3. Sao chép và di chuyển dữ liệu4. Sao chép công thứcbt1 bt2 bt3 bt4...
 • 17
 • 297
 • 0

Thao tác với bảng tính

Thao tác với bảng tính

Tin học

... dưới đây? H.1H .2 Thêm một hàng trốngThêm một cột trốngHàng trống này đã bị mất Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 5 Dặn dò:1. Về nhà học bài cũ. 2. Tìm hiểu thêm một số thao tác khác khi thực ... khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH- Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai hàng;- Kéo thả xuống dưới để mở rộng hay lên trên để thu hẹp độ cao hàng. 2 3 5 8KIỂM ... Nháy chọn 1 hàng.- Mở bảng chọn Insert và chọn Rows. Một hàng trống sẽ được chèn vào bên trên hàng được chọn.1. Chèn cột hoặc hàng: Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 5 1. Điều chỉnh độ rộng...
 • 24
 • 335
 • 0

Xem thêm