bài 3 gdcd 11

Thông qua lý thuyết về hàng hóa chỉ ra thực trạng hàng hóa của Việt Nam

Thông qua lý thuyết về hàng hóa chỉ ra thực trạng hàng hóa của Việt Nam

Lý luận chính trị

... nghiệp 2005 2009 2010 2 011 2012 20 13 2014 104,10 105,00 108,69 115 ,76 108,90 110 ,40 115 , 13 1 13, 32 126,62 111 ,18 100,89 1 13, 40 104 ,33 111 ,05 1 03, 79 109,92 101,99 104, 23 1 03, 08 108,88 107,09 106,57 ... từ nông nghiệp 2009 205,6 100,20 115 ,81 2010 241 ,3 102,00 111 ,40 2 011 277,98 140,80 117 , 23 2012 184, 13 98 ,37 133 ,62 20 13 199,54 97,62 1 13, 76 2014 2 03, 32 108,48 1 03, 44 (Nguồn: Tổng cục thống kê) ... Mác-Lenin Nhóm 2005 108 ,30 109,50 106,70 Thuỷ sản Khai thác Nuôi trồng 2009 102, 53 107,29 99,78 2010 115 ,00 111 ,40 116 ,90 2 011 126 ,33 127,10 125,78 2012 106, 13 111 ,14 1 03, 07 20 13 1 03, 66 102,57 104,40...
 • 25
 • 965
 • 8

Thông qua lý thuyết về hàng hóa chỉ ra thực trạng hàng hóa của Việt Nam

Thông qua lý thuyết về hàng hóa chỉ ra thực trạng hàng hóa của Việt Nam

Lý luận chính trị

... mâu thuẫn kinh tế hàng hóa tiến trình phát triển lịch sử 1 .3 Lượng giá trị hàng hóa nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa 1 .3. 1 Giá trị hàng hóa xét mặt chất mặt lượng - Chất giá trị hàng ... hợp với thời gian lao động cá biệt người sản xuất cung cấp đại phận loại hàng hóa thị trường 1 .3. 3.Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa Có hai nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng ... kết tinh hàng hóa - Lượng giá trị hàng hóa lượng lao động hao phí để sản xuất hàng hóa định 1 .3. 2 Thước đo lượng giá trị hàng hóa - Trong thực tế, một loại hàng hóa đưa thị trường nhiều người...
 • 16
 • 393
 • 0

Đề tài nghiên cứu khoa học bán hàng đa cấp ở tp hồ chí minh – thực trạng và hoàn thiện

Đề tài nghiên cứu khoa học bán hàng đa cấp ở tp hồ chí minh – thực trạng và hoàn thiện

Quản trị kinh doanh

... vấn viên đạt 230 BP Chỉ can xét người bạn trực tiếp tuyển dụng thôi, người có BV = 3* 230 BP = 690BP, người đạt tỉ lệ 6% Kết bạn có chênh lệch với người 3% Cụ thể, bạn hưởng mức PD 2 *3* (3* 1.500.000) ... 1.500BV 230 BP Số thành viên nhóm người, người 230 BP Vậy tổng BP nhóm bạn 7* 230 BP = 1610 Tra bảng ta thấy bạn đạt mức chiết khấu 9% Suy ra, PD từ doanh số cá nhân bạn 9%*1.500.000 = 135 .000đ Sự ... chiết khấu cho Tư vấn viên mức 30 % nên: Tổng DS theo giá bán cho Tư vấn viên gồm GTGT = Tổng giá bán theo cataloge/1 ,3 Tổng DS theo giá bán TVV gồm GTGT = 2.145.000đ/1 ,3 = 1.650.000đ Vì thuế GTGT...
 • 44
 • 1,202
 • 1

Thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán & Giải pháp tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam.doc

Thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán & Giải pháp tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam.doc

Quản trị kinh doanh

... 38 7 569 1.654 687 30 712 30 38 6 2.187 631 137 3. 301 6164 155 1.6 23 155 408 258 285 8 83 1.664 1240 188 1. 737 188 10 159 184 445 256 670 1001 210 2.205 210 11 12 13 14 31 198 30 2 34 0 544 777 160 ... 121 15 1 .31 3 15 1 43 1. 837 1 43 506 5.299 506 74 4.084 74 180 2 .31 6 180 165 2.572 165 90 2. 611 90 941 1.155 715 37 5 1.648 1660 51 2.064 51 1777 195 717 2 .35 7 640 2488 41 1.705 41 956 23 387 569 ... 20,8 21,2 22,0 23, 2 24,0 24,4 25,7 19 ,3 19,6 20,6 21,8 23, 0 24,2 29,5 27,0 28,5 30 ,0 17,4 18 ,3 18,9 19,8 20,9 21,7 23, 3 - - 39 ,4 40,1 40,9 41,7 40,9 39 ,2 39 ,9 40,6 41,6 42,2 52,0 53, 0 54,0 55,0...
 • 37
 • 415
 • 2

Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hoá cho thị trường chứng khoán VN.DOC

Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hoá cho thị trường chứng khoán VN.DOC

Kinh tế - Thương mại

... 38 7 569 1.654 687 30 712 30 38 6 2.187 631 137 3. 301 6164 155 1.6 23 155 408 258 285 8 83 1.664 1240 188 1. 737 188 10 159 184 445 256 670 1001 210 2.205 210 11 12 13 14 31 198 30 2 34 0 544 777 160 ... 121 15 1 .31 3 15 1 43 1. 837 1 43 506 5.299 506 74 4.084 74 180 2 .31 6 180 165 2.572 165 90 2. 611 90 941 1.155 715 37 5 1.648 1660 51 2.064 51 1777 195 717 2 .35 7 640 2488 41 1.705 41 956 23 387 569 ... 20,8 21,2 22,0 23, 2 24,0 24,4 25,7 19 ,3 19,6 20,6 21,8 23, 0 24,2 29,5 27,0 28,5 30 ,0 17,4 18 ,3 18,9 19,8 20,9 21,7 23, 3 - - 39 ,4 40,1 40,9 41,7 40,9 39 ,2 39 ,9 40,6 41,6 42,2 52,0 53, 0 54,0 55,0...
 • 37
 • 212
 • 0

Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hoá.doc

Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hoá.doc

Kinh tế - Thương mại

... quan 2,66% khối lượng giao dịch mua bán toàn thị trường, tiếp đến BMI với 33 7.700 cổ phần mua vào, đứng thứ NTP với 33 4 .30 0 cổ phần - Số tài khoản giao dịch tăng lên nhanh chóng: Nếu tính đến tháng ... ngày 29 /3/ 2007 Thị trường Chỉ số P/E Năm 2006 Năm 2007 Hồng Kông 16,5 14,5 Ấn Độ 19,8 16,7 In-đô-nê-xi-a 17,2 13 Malaysia 18 16,1 Philipin 16,4 15,9 Thailan 11, 1 10 Đài Loan 16,4 13, 3 Như vậy, ... TTGDCK Hà Nội có 38 loại tổng gía trị giao dịch 7.027 tỷ đồng Kho bạc Nhà nước đạt 3. 042 tỷ đồng ( loại) 30 loại NHPT Việt Nam đạt 3. 985 tỷ đồng Tính đến cuối năm 2006 thị trường có tới 35 0 loại trái...
 • 30
 • 260
 • 2

Thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... 38 7 569 1.654 687 30 712 30 38 6 2.187 631 137 3. 301 6164 155 1.6 23 155 408 258 285 8 83 1.664 1240 188 1. 737 188 10 159 184 445 256 670 1001 210 2.205 210 11 12 13 14 31 198 30 2 34 0 544 777 160 ... 121 15 1 .31 3 15 1 43 1. 837 1 43 506 5.299 506 74 4.084 74 180 2 .31 6 180 165 2.572 165 90 2. 611 90 941 1.155 715 37 5 1.648 1660 51 2.064 51 1777 195 717 2 .35 7 640 2488 41 1.705 41 956 23 387 569 ... 20,8 21,2 22,0 23, 2 24,0 24,4 25,7 19 ,3 19,6 20,6 21,8 23, 0 24,2 29,5 27,0 28,5 30 ,0 17,4 18 ,3 18,9 19,8 20,9 21,7 23, 3 - - 39 ,4 40,1 40,9 41,7 40,9 39 ,2 39 ,9 40,6 41,6 42,2 52,0 53, 0 54,0 55,0...
 • 37
 • 316
 • 8

thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam

thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... 38 7 569 1.654 687 30 712 30 38 6 2.187 631 137 3. 301 6164 155 1.6 23 155 408 258 285 8 83 1.664 1240 188 1. 737 188 10 159 184 445 256 670 1001 210 2.205 210 11 12 13 14 31 198 30 2 34 0 544 777 160 ... 121 15 1 .31 3 15 1 43 1. 837 1 43 506 5.299 506 74 4.084 74 180 2 .31 6 180 165 2.572 165 90 2. 611 90 941 1.155 715 37 5 1.648 1660 51 2.064 51 1777 195 717 2 .35 7 640 2488 41 1.705 41 956 23 387 569 ... 20,8 21,2 22,0 23, 2 24,0 24,4 25,7 19 ,3 19,6 20,6 21,8 23, 0 24,2 29,5 27,0 28,5 30 ,0 17,4 18 ,3 18,9 19,8 20,9 21,7 23, 3 - - 39 ,4 40,1 40,9 41,7 40,9 39 ,2 39 ,9 40,6 41,6 42,2 52,0 53, 0 54,0 55,0...
 • 37
 • 312
 • 2

thực trạng hàng hóa trung quốc tại thị trường việt nam từ năm 2005 đến nay và một số giải pháp cho hàng việt

thực trạng hàng hóa trung quốc tại thị trường việt nam từ năm 2005 đến nay và một số giải pháp cho hàng việt

Báo cáo khoa học

... Súp lơ 66/100 66% 34 /100 34 % Gừng 52/100 52% 48/100 48% Tủ lạnh 69/100 69% 31 /100 31 % Bắp cải 61/100 61% 39 /100 39 % Điện thoại 65/100 65% 45/100 45% Hành 63/ 100 63% 37 /100 37 % Xe máy 54/100 54% ... 51% 49/100 49% Nồi cơm điện 10 Quýt 54/100 54% 46/100 46% 11 Nho 62/100 62% 38 /100 38 % 12 Vải Kaki 69/100 69% 31 /100 31 % TỔNG CỘNG 61% 39 % V KẾT LUẬN Thông qua việc khảo sát thấy 61% người tiêu ... (20 13) , “Lào Cai bắt bốn vụ vận chuyển nửa xúc xích chả cá nhập lậu”, Báo Tài nguyên & Môi trường, số 81/GP-TTĐT, tr 31 [3] Phạm Huyền (20 13) , “Vẫn có súng chợ đồ chơi Trung thu”, Việt Báo, tr 36 ...
 • 13
 • 258
 • 1

Tài liệu đề tài về thực trạng hàng hóa công cộng và nâng cao hiệu quả sử dụng hàng hóa công cộng tại việt nam

Tài liệu đề tài về thực trạng hàng hóa công cộng và nâng cao hiệu quả sử dụng hàng hóa công cộng tại việt nam

Kinh tế - Thương mại

... 35 .10 GDP 95 ng 28.6 39 .37 20 Vốn (TW+ĐP) 53 11 Vốn Tỉ lệ Tổng 2. 535 000 3, 9% 3, 1% 2,2% 181 .3 24 23. 5 60.44 h quân 83 Nguồn: Vụ KHĐT Bộ GTVT tổng hợp tư vấn 3, 1% Như thấy ngành giao thông vận tải ... 2009-2 011 Đơn vi: tỷ đồng T T Nă m Vốn TW 20 09 ĐP 36 .10 20 10 Cộ 110 .5 76 Bìn 1.980 900 54.60 70.7 48 36 .85 400 00 với GDP 1.658 61.96 19.5 đầu tư so (%) 64.75 22.5 35 .10 GDP 95 ng 28.6 39 .37 20 ... giao thông năm (2009-2 011) khoảng 181 .32 4 tỷ đồng, bình quân 60.441 tỷ đồng/năm, vốn TW chiếm 61% vốn địa phương chiếm 39 % (các dự án vốn TW NSNN chiếm 35 ,6%; TPCP 40,0% NS 24 ,3% ) Tỷ lệ đầu tư cho...
 • 30
 • 2,169
 • 32

Luận văn đông phương học Thực trạng hàng hóa trung quốc tại thị trường việt nam từ năm 2005 đến nay và một số giải pháp cho hàng việt

Luận văn đông phương học Thực trạng hàng hóa trung quốc tại thị trường việt nam từ năm 2005 đến nay và một số giải pháp cho hàng việt

Đông phương học

... 69.949 - 13, 34 28,77 39 , 63 16.441 5,04 25,20 69,15 4.155 10,24 57,45 99,50 1.566 1,41 14,65 50 ,38 1.464 1 23, 66 16 ,39 112 ,90 Xăng dầu loại 1.290 189,21 -3, 99 -16 ,33 Sắt thép loại 816 -64,67 -1, 13 80,16 ... USD, chiếm 2 ,3% thị phần nhập nước Bảng 1 .11 Kim ngạch nhập dƣợc phẩm từ Trung Quốc năm 2005 - 2009 Năm 2005 2006 2007 2008 2009 6 .33 5 10. 839 14.587 20 .33 3 25. 632 1,25 1,90 2,04 2 ,35 2 ,33 Kim ngạch ... -1,9 Cá ngừ 32 ,986 -27,8 447,749 -7,1 Cá loại khác 78,826 -10,8 690,262 -5,9 Nhuyễn thể 53, 002 -3, 6 418,440 -14,0 Cua, ghẹ 13, 656 -2,1 84,605 -11, 5 TỔNG CỘNG 6 83, 716 14 ,3 5.4 83, 8 63 7 ,3 “Nguồn:...
 • 91
 • 2,421
 • 1

Thực trạng và hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư đóng tàu và vận tải biển ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thủ đô.DOC

Thực trạng và hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư đóng tàu và vận tải biển ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thủ đô.DOC

Tài chính - Ngân hàng

... so 2006 +/% +/% 30 4 31 % 227 18% 411 27% hạn, dài hạn 433 697 684 661 264 61% dư nợ - 13 -2% -3% 1,27 1,49 190 Tổng dư nợ 966 Dư nợ trung dự án - 23 218 2 53 387 30 8 35 16% 134 53% -79 -20% (Nguồn: ... ngắn hạn 533 5 73 8 13 1.247 -Dư nợ trung hạn 215 444 297 35 3 -Dư nợ dài hạn 218 2 53 387 30 8 Dư nợ theo TPKT 966 1,270 1,497 1.908 - Doanh nghiệp nhà nước 495 4 73 666 34 8 - Doanh nghiệp QD 35 4 661 ... 12.1 63 0,6 12.1 63 doanh Ngắn hạn 9 .36 6 0,46 9 .36 6 Trung, dài hạn 2.797 0, 13 2.797 Hợp tác xã Ngắn hạn Trung, dài hạn Hộ gia đình cá thể 2.191 0,10 2.191 Ngắn hạn 1. 832 0,09 1. 832 Trung, dài hạn 35 9...
 • 92
 • 410
 • 8

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp.pdf

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp.pdf

Quản trị kinh doanh

... 3. 3 .3. 1 Đào tạo cán công chức 60 3. 3 .3. 2 Sử dụng cán công chức 61 3. 3 .3. 3 Tiền lương sách đãi ngộ cán công chức 62 3. 3.4 64 Áp dụng công cụ quản lý hải quan hiệu 3. 3.4.1 Quản lý rủi ro 64 3. 3.4.2 ... HQTP TCHQ 2001 13. 186 31 .189 13. 317 29 .38 1 28.145 76.081 1.666 8.6 03 2002 12.860 36 . 438 16.628 37 .221 32 .546 74.184 2.710 7 .31 9 20 03 20.656 45.4 03 16.788 39 .215 34 .210 105.750 5.147 13. 050 2004 20.274 ... 1210 1090 433 428 145 53 537 132 505 614 186 1 53 737 266 1216 12 83 1257 845 2 03 285 224 297 36 5 32 1 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 11 12 01 02 03 04 05...
 • 122
 • 1,030
 • 18

Thực trạng và hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư đóng tàu và vận tải biển ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thủ đô

Thực trạng và hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư đóng tàu và vận tải biển ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thủ đô

Kinh tế - Thương mại

... so 2006 +/% +/% 30 4 31 % 227 18% 411 27% hạn, dài hạn 433 697 684 661 264 61% dư nợ - 13 -2% -3% 1,27 1,49 190 Tổng dư nợ 966 Dư nợ trung dự án - 23 218 2 53 387 30 8 35 16% 134 53% -79 -20% (Nguồn: ... 5 73 8 13 1.247 -Dư nợ trung hạn 215 444 297 35 3 -Dư nợ dài hạn 218 2 53 387 30 8 Dư nợ theo TPKT 966 1,270 1,497 1.908 - Doanh nghiệp nhà nước 495 4 73 666 34 8 - Doanh nghiệp QD 35 4 661 688 1 .35 9 ... 12.1 63 0,6 12.1 63 doanh Ngắn hạn 9 .36 6 0,46 9 .36 6 Trung, dài hạn 2.797 0, 13 2.797 Hợp tác xã Ngắn hạn Trung, dài hạn Hộ gia đình cá thể 2.191 0,10 2.191 Ngắn hạn 1. 832 0,09 1. 832 Trung, dài hạn 35 9...
 • 90
 • 308
 • 1

Hoạt động điều tra tội phạm XPSH xảy ra tại các KCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp

Hoạt động điều tra tội phạm XPSH xảy ra tại các KCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... tài sản XHCN (điều 130 ); cướp giật chiếm đoạt tài sản XHCN (điều 131 ); trộm cắp tài sản XHCN (điều 132 ); tham ô tài sản XHCN (điều 133 ); lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN (điều 134 ); lạm dụng tín nhiệm ... điều 133 đến điều 145), đó, tội XPSH có tính chiếm đoạt (có tội), bao gồm: + Tội cướp tài sản (Điều 133 ); + Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 134 ); + Tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 135 ); ... 135 ); 12 + Tội cướp giật tài sản (Điều 136 ); + Tội chiếm đoạt tài sản (Điều 137 ); + Tội trộm cắp tài sản (Điều 138 ); + Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 ); + Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt...
 • 185
 • 445
 • 1

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT

Tài chính - Ngân hàng

... 639 .000 100 536 .760 84 102.240 16 33 2.280 52 30 6.720 48 38 3.400 60 255.600 40 600.660 126. 139 474.521 38 .34 0 94 21 79 (Nguồn báo cáo kết kinh doanh năm 20 03, 2004 Chi nhánh Hà Thành) Đến ngày 31 /12/2004, ... Năm 20 03 Số tiền TT (triệu đồng) 580.000 290.000 185.600 104.400 290.000 (%) 100 50 64 36 50 Năm 2004 Số tiền TT (triệu đồng) 990.000 36 6 .30 0 256.410 109.890 6 23. 700 (%) 100 37 70 30 63 (Nguồn: ... 78.740 12% DNQD 14.641 7% 18.890 6% 92. 834 19% 86.178 13% DNNQD 167.728 86% 280.949 87% 32 4.585 68% 474.082 75% Tổng 196 .39 6 100% 32 3.486 100% 482. 239 100% 639 .000 100% DNNQD DNQD Hộ GĐ Nhìn vào...
 • 17
 • 171
 • 0

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINH

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Tài chính - Ngân hàng

... 73. 139 .31 2.000 38 .791 .35 2. 437 Chi phí quản lý kinh doanh 2 .37 2.088.700 1.298.817. 430 Lợi nhuận từ hoạt động KD 3. 558.225.859 3. 2 03. 750.000 Thuế TNDN (Miễn thuế) (Miễn thuế) Lợi nhuận sau thuế 3. 558.225.859 ... đất: 35 ,4 m2 x 35 .000.000đ/m2 = 1. 239 .000.000 đồng 100 m2 x 1.000.000đ/m2 = 100.000.000 đồng Tổng cộng giá trị: 1. 239 .000.000 + 100.000.000 = 1 .33 9.000.000 đồng Tổng giá trị làm tròn: 1 .34 0.000.000 ... Bảng 13: Doanh thu Công ty Hưng Quảng (hết 2009 đến 05/2010) STT Nội dung dòng tiền Năm 2009 (đv:đồng) 09/05/2010 (đv: đồng) Doanh thu 79.069.626.559 43. 2 93. 919.867 Gía vốn hàng bán 73. 139 .31 2.000...
 • 29
 • 342
 • 0

Xem thêm