ảnh hưởng của nồng độ ion ca2 trong dung dịch ngâm hạt gel đến hiệu suất cố định và hoạt tính lên men của nấm men vang trong gel alginate

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ ION CR3+ LÊN PHỔ HẤP THỤ CỦA SIO2 : CR3+ potx

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ ION CR3+ LÊN PHỔ HẤP THỤ CỦA SIO2 : CR3+ potx

Báo cáo khoa học

... H2O Si-(OH)4 CH3OH + Dung dịch chứa ion kim loại chuyển tiếp đưa vào hỗn hợp dung dịch thủy phân Ion Cr3+ đưa vào phản ứng dạng muối Cr(NO3)3 Muối hòa tan nước cất Nồng độ Cr3+ so với mạng SiO2 ... Cr3+ tương ứng với dịch chuyển ion Cr3+ từ trạng thái A2 lên trạng thái kích thích 4T2 [2] 2.3 Kết thí nghiệm đo chiết suất Với mẫu độ hấp thụ lớn SiO2 : Cr3+ nồng độ 5000ppm, tiến hành đo chiết ... pháp Sol – gel thấy ưu điểm việc chế tạo vật liệu làm sợi quang Đo phổ hấp thụ SiO2 : Cr3+ rút kết luận: Phổ hấp thụ mạng thủy tinh SiO2 không phụ thuộc vào nồng độ ion Cr3+ Cường độ phổ vùng...
 • 5
 • 358
 • 2

Báo cáo khoa học ẢNH HƯỞNG của NỒNG độ ION CLO, độ ẩm và CHIỀU dày bê TÔNG đến QUÁ TRÌNH ăn mòn cốt THÉP

Báo cáo khoa học  ẢNH HƯỞNG của NỒNG độ ION CLO, độ ẩm và CHIỀU dày bê TÔNG đến QUÁ TRÌNH ăn mòn cốt THÉP

Thạc sĩ - Cao học

... quan sát bề mặt cốt thép, qua xem xét ảnh hưởng yếu tố nghiên cứu đến bề mặt ăn mòn cốt thép Kết thảo luận 3.1 Ảnh hưởng nồng độ ion ClĐể nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ ion Cl- đến trình ăn mòn ... tông gây phá thụ động thép Khi tăng nồng độ ion Cl- dung dịch vùng thụ động đường cong phân cực anốt thép giảm, dòng thụ động tăng, phá thụ động thép bắt đầu rõ rệt nồng độ ion Cl- tương ứng ... b, c, d đến cốt thép lớn để chúng không ảnh hưởng đến trình nghiên cứu, nghiên cứu ảnh hưởng chiều dày lớp bê tông từ mặt a đến cốt thép Các yếu tố khác độ xốp, độ ẩm bê tông coi giống cốt thép...
 • 7
 • 172
 • 1

Ảnh hưởng của nồng độ phân bioted lên năng suất nấm bào ngư xám (pleurotus sajor caju) trên phôi rơm

Ảnh hưởng của nồng độ phân bioted lên năng suất nấm bào ngư xám (pleurotus sajor caju) trên phôi rơm

Nông - Lâm - Ngư

... tơ nấm Bào Ngư liên quan đến nồng độ CO2 cao (22 %) cần nấm nộng độ CO2 phải giảm lượng oxy tăng lên Nếu không mủ nấm hẹp lại chân nấm dài ra, dẫn đến tai nấm bị dị dạng Tuy nhiên mức độ ảnh ... nhiệt độ tối ưu cho nấm phát triển tai nấm 20 - 30oC Khi nhiệt độ cao lên đến 35oC thời gian ngắn không ảnh hưởng 1.4.2 Ẩm độ Theo trung tâm Unesco (2004) độ ẩm quan trọng phát triển tai nấm Trong ... 0,625% nấm Bào Ngư xám đạt suất 1.487 kg/ rơm, hiệu đầu tư 1,03 24 1.4 YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM BÀO NGƯ XÁM 1.4.1 Nhiệt độ Nhiệt độ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển nấm thường...
 • 48
 • 718
 • 3

Tuyển chọn chủng nấm men, nghiên cứu ảnh hưởng của ph, nhiệt độ và KH2PO4 tới quá trình lên men vang táo mèo, dâu và mơ

Tuyển chọn chủng nấm men, nghiên cứu ảnh hưởng của ph, nhiệt độ và KH2PO4 tới quá trình lên men vang táo mèo, dâu và mơ

Sinh học

... ảnh hưởng tới trình lên men 1.6.1 ảnh hưởng nhiệt độ Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng, phát triển nấm men ảnh hưởng đến trình lên men chất lượng rượu thành phẩm Nhiệt độ < 200C lên men ... SO2 Nấm men khả chịu đựng ức chế so2 làm tăng hiệu suất lên men 1.6.7 ảnh hưởng nồng độ oxi Nồng độ oxi hòa tan giúp nấm men sinh sản phát triển định đến hiệu suất lên men chất lượng vang, ... trình lên men vang táo mèo , dâu mơ 39 3.5.2.1 ảnh hưởng độ pH tới trình lên men 39 3.5.2.2 ảnh hưởng nhiệt độ tới trình lên men 40 3.5.2.3 ảnh hưởng nồng độ KH2PO4 tới trình lên...
 • 47
 • 492
 • 0

Ảnh hưởng của nồng độ đến chuyển dịch cân bằng trong hóa học

Ảnh hưởng của nồng độ đến chuyển dịch cân bằng trong hóa học

Hóa học - Dầu khí

... nồng độ, nhiệt độ hay áp suất cân chuyển dịch phía làm giảm tác dụng bên đó” I/ Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng cúa nồng độ đến chuyển dịch cân phản ứng hoá học: Mục đích: Nghiêm cứu ảnh hưởng nồng độ ... lượng nên ảnh hưởng nồng độ đến tốc độ phản ứng nội dung sau: "Ở nhiệt độ xác định, tốc độ phản ứng tỷ lệ thuận với tích số nồng độ chất tham gia phản ứng, nồng độ số mũ hệ số tỷ lượng chất ... thấy tốc độ phản ứng hoá học thường tăng lên nhiệt độ tăng Giải thích: * Qui tắc Van't Hoff "Khi nhiệt độ phản ứng tăng lên 100 số tốc độ phản ứng (hay tốc độ phản ứng) tăng lên từ đến lần **...
 • 15
 • 15,483
 • 51

nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG (Polyetylen Glycol ) và thời gian ngâm thuốc đến sự trương nở và khả năng trang sức của gỗ Keo lá tràm

nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG (Polyetylen Glycol ) và thời gian ngâm thuốc đến sự trương nở và khả năng trang sức của gỗ Keo lá tràm

Nông - Lâm - Ngư

... 2.2.1 Nồng độ chất kết dính Nồng độ chất kết dính (nồng độ keo) ảnh hởng lớn đến chất lợng mối dán trình dán ép dung môi chủ yếu chất kết dính đợc gỗ hút, thấm Nếu nồng độ keo thấp làm cho độ ... 2mm nhiệt độ sấy đạt đợc 1100C tối đa,không đủ để sấy ván đến độ ẩm nhỏ 6% Trong trình ép xác định đợc độ ẩm ván đạt tới 10 12% độ ẩm ván ảnh hởng lớn đến chất lợng sản phẩm làm dảm độ bền uốn ... thông số quan trọng chế độ sấy việc xác định thời gian sấy Thời gian sấy ván mỏng hàm phụ thêm vào nhiều yếu tố nh: độ ẩm ban đầu ván, độ ẩm cuối ván, nhiệt độ môi trờng sấy ,độ ẩm tơng đối môi trờng...
 • 54
 • 734
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG (Polyetylen Glycol ) và thời gian ngâm thuốc đến sự trương nở và khả năng trang sức của gỗ Keo lá tràm

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG (Polyetylen Glycol ) và thời gian ngâm thuốc đến sự trương nở và khả năng trang sức của gỗ Keo lá tràm

Nông - Lâm - Ngư

... theo đồ xẻ định, cắt mẫu gỗ theo tiêu chuẩn định Bớc 3: Pha hoá chất theo nồng độ định Tiến hành ngâm gỗ dung dịch theo ma trận quy hoạch thực nghiệm ấn định trớc Nồng độ PEG thời gian ngâm đợc ... dung nghiên cứu: + Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ PEG thời gian ngâm thuốc đến trơng nở gố Keo tràm + Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ PEG thời gian ngâm thuốc đến khả trang sức gỗ Keo tràm 1.5 Phơng ... + Đánh giá ảnh hởng nồng độ PEG (Polyetylen Glycol ) thời gian ngâm thuốc đến trơng nở gỗ Keo tràm + Đánh giá ảnh hởng nồng độ PEG(Polyetylen Glycol) thời gian ngâm thuốc đến số tiêu khác 1.3...
 • 26
 • 652
 • 2

Ảnh Hưởng của nồng độ thuốc PEG đến gỗ keo lá tràm

Ảnh Hưởng của nồng độ thuốc PEG đến gỗ keo lá tràm

Lâm nghiệp

... theo đồ xẻ định, cắt mẫu gỗ theo tiêu chuẩn định Bớc 3: Pha hoá chất theo nồng độ định Tiến hành ngâm gỗ dung dịch theo ma trận quy hoạch thực nghiệm ấn định trớc Nồng độ PEG thời gian ngâm đợc ... dung nghiên cứu: + Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ PEG thời gian ngâm thuốc đến trơng nở gố Keo tràm + Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ PEG thời gian ngâm thuốc đến khả trang sức gỗ Keo tràm http://tailieutonghop.com ... + Đánh giá ảnh hởng nồng độ PEG (Polyetylen Glycol ) thời gian ngâm thuốc đến trơng nở gỗ Keo tràm + Đánh giá ảnh hởng nồng độ PEG(Polyetylen Glycol) thời gian ngâm thuốc đến số tiêu khác 1.3...
 • 29
 • 1,449
 • 2

Ảnh Hưởng của nồng độ thuốc PEG đến gỗ keo lá tràm

Ảnh Hưởng của nồng độ thuốc PEG đến gỗ keo lá tràm

Lâm nghiệp

... độ ép cho phù hợp với loại gỗ 2.3.2.2 Độ ẩm gỗ: Trong trình dán dính, dung môi từ dung dịch keo chủ yếu thông qua đờng khuếch tán vào bề mặt gỗ xung quanh gỗ dộ ẩm tăng lên Trong thực tế dung ... thành khí: Hình dạng gỗ tròn đặc trng độ cong, độ thót ngọn, độ bầu dục + Độ cong gỗ tròn đợc tính tỷ số độ võng h chiều dài L F= h 100% L F: độ cong tính bằn % H :Độ vọng (cm) L:Tính (m) http://tailieutonghop.com ... suất lao động đợc nâng lên 2.2 Các phơng pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức: 2.2.1 Phơng pháp thống kê bình quân: Qua điều tra khảo sát thực tế đẻ đợc giá trị tỷ lệ thành khí định mức...
 • 21
 • 1,112
 • 0

Ảnh hưởng của nồng độ muối

Ảnh hưởng của nồng độ muối

Tài liệu khác

... đoạn khởi động thường nhiều thời gian 3.2.4.2 Nhiệt độ Nhiệt độ yếu tố điều tiết cường độ trình Bể UASB hoạt động nhiệt độ ấm (30 – 35 oC) nóng (50 – 55 oC) Nhiệt độ tối ưu cho trình hoạt động bể ... cứu ảnh hưởng nồng độ muối đến trình xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương môi trường thử nghiệm với COD kiểm soát 2000 mg/l tháng (từ tháng 8/2006 đến tháng 9/2006) với nồng độ muối ... lượng đòi hỏi thấp khả hoạt động nhiệt độ thấp (10 oC) thể điều chỉnh nhiệt độ lò phản ứng đến nhiệt độ mong muốn để nâng cao hiệu xử lý Nhược điểm Thời gian khởi động ban đầu phải từ – 10 tuần...
 • 86
 • 419
 • 0

Ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương bằng công nghệ UASB

Ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương bằng công nghệ UASB

Kế toán

... đoạn khởi động thường nhiều thời gian 3.2.4.2 Nhiệt độ Nhiệt độ yếu tố điều tiết cường độ trình Bể UASB hoạt động nhiệt độ ấm (30 – 35 oC) nóng (50 – 55 oC) Nhiệt độ tối ưu cho trình hoạt động bể ... cứu ảnh hưởng nồng độ muối đến trình xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương môi trường thử nghiệm với COD kiểm soát 2000 mg/l tháng (từ tháng 8/2006 đến tháng 9/2006) với nồng độ muối ... lượng đòi hỏi thấp khả hoạt động nhiệt độ thấp (10 oC) thể điều chỉnh nhiệt độ lò phản ứng đến nhiệt độ mong muốn để nâng cao hiệu xử lý Nhược điểm Thời gian khởi động ban đầu phải từ – 10 tuần...
 • 86
 • 1,038
 • 6

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG và thời gian ngâm thuốc đến sự trong nở và khả năng trang sức của gỗ keo lá tràm

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG và thời gian ngâm thuốc đến sự trong nở và khả năng trang sức của gỗ keo lá tràm

Nông - Lâm - Ngư

... theo đồ xẻ định, cắt mẫu gỗ theo tiêu chuẩn định Bớc 3: Pha hoá chất theo nồng độ định Tiến hành ngâm gỗ dung dịch theo ma trận quy hoạch thực nghiệm ấn định trớc Nồng độ PEG thời gian ngâm đợc ... dung nghiên cứu: + Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ PEG thời gian ngâm thuốc đến trơng nở gố Keo tràm + Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ PEG thời gian ngâm thuốc đến khả trang sức gỗ Keo tràm 1.5 Phơng ... + Đánh giá ảnh hởng nồng độ PEG (Polyetylen Glycol ) thời gian ngâm thuốc đến trơng nở gỗ Keo tràm + Đánh giá ảnh hởng nồng độ PEG(Polyetylen Glycol) thời gian ngâm thuốc đến số tiêu khác 1.3...
 • 26
 • 615
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương bằng công nghệ UASB

nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương bằng công nghệ UASB

Nông nghiệp

... đoạn khởi động thường nhiều thời gian 3.2.4.2 Nhiệt độ Nhiệt độ yếu tố điều tiết cường độ trình Bể UASB hoạt động nhiệt độ ấm (30 – 35 oC) nóng (50 – 55 oC) Nhiệt độ tối ưu cho trình hoạt động bể ... cứu ảnh hưởng nồng độ muối đến trình xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương môi trường thử nghiệm với COD kiểm soát 2000 mg/l tháng (từ tháng 8/2006 đến tháng 9/2006) với nồng độ muối ... lượng đòi hỏi thấp khả hoạt động nhiệt độ thấp (10 oC) thể điều chỉnh nhiệt độ lò phản ứng đến nhiệt độ mong muốn để nâng cao hiệu xử lý Nhược điểm Thời gian khởi động ban đầu phải từ – 10 tuần...
 • 86
 • 984
 • 15

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BSA TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI CHUỘT GIAI ĐOẠN TRƯỚC LÀM TỔ

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BSA TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI CHUỘT GIAI ĐOẠN TRƯỚC LÀM TỔ

Công nghệ - Môi trường

... hưởng thí nghiệm/mỗi nồng độ BSA nồng độ BSA môi trường nuôi Số chuột số phôi tế bào 138 phôi Đặc điểm nồng độ BSA: 0,4%, 0,8%, 1,2% cấy Ảnh hưởng số lượng phôi/50µl môi trường nuôi cấy Ảnh hưởng ... Không khí Nồng độ oxy lumen vòi fallope thỏ 2-6%, 8% vòi trứng chuột đồng, nồng độ oxy tử cung thấp so với vòi trứng Các nghiên cứu loài động vật vú khác chứng minh nuôi cấy nồng độ oxy thấp ... thấy nồng độ oxy thấp (giữa 5-8%) làm tăng cao phát triển lên giai đoạn phôi nang chuột Nồng độ CO2 hệ thống nuôi cấy ảnh hưởng trực tiếp lên pH môi trường Mặc dù hầu hết môi trường hoạt động...
 • 51
 • 895
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải quy trình sản xuất nước tương công nghệ UASB

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải quy trình sản xuất nước tương công nghệ UASB

Công nghệ - Môi trường

... đoạn khởi động thường nhiều thời gian 3.2.4.2 Nhiệt độ Nhiệt độ yếu tố điều tiết cường độ trình Bể UASB hoạt động nhiệt độ ấm (30 – 35 oC) nóng (50 – 55 oC) Nhiệt độ tối ưu cho trình hoạt động bể ... cứu ảnh hưởng nồng độ muối đến trình xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương môi trường thử nghiệm với COD kiểm soát 2000 mg/l tháng (từ tháng 8/2006 đến tháng 9/2006) với nồng độ muối ... lượng đòi hỏi thấp khả hoạt động nhiệt độ thấp (10 oC) thể điều chỉnh nhiệt độ lò phản ứng đến nhiệt độ mong muốn để nâng cao hiệu xử lý Nhược điểm Thời gian khởi động ban đầu phải từ – 10 tuần...
 • 86
 • 616
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ tiền chất lên kích thước và từ tính hạt nano oxide sắt từ Fe3O4

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ tiền chất lên kích thước và từ tính hạt nano oxide sắt từ Fe3O4

Công nghệ - Môi trường

... thấy khảo sát ảnh hưởng nồng độ tiền chất hệ số đương lượng lên kích thước tinh thể từ tính sản phẩm Do đó, mục tiêu việc nghiên cứu chế tạo khảo sát ảnh hưởng nồng độ tiền chất lên kích thước tinh ... trên, giảm nồng độ tiền chất độ rộng đỉnh nhiễu xạ tăng dần, cho thấy kích thước tinh thể Fe3O4 giảm Đó giảm nồng độ chất tham gia phản ứng độ PH môi trường phản ứng giảm, từ làm giảm mật độ mầm ... pha tạp đủ để làm giảm từ độ mẫu nồng độ tiền chất mẫu giảm dần Kết hoàn toàn phù hợp với kết tài liệu [3] Vậy, thông qua việc phân tích ảnh hưởng nồng độ tiền chất lên kích thước từ tính hạt...
 • 9
 • 435
 • 1

Khảo sát sự ảnh hưởng của nồng độ NaOH và thời gian đến quá trình thu hồi SiO2 từ tro trấu

Khảo sát sự ảnh hưởng của nồng độ NaOH và thời gian đến quá trình thu hồi SiO2 từ tro trấu

Công nghệ - Môi trường

... tách SiO dạng dung dịch keo nên nồng nộ NaOH ban đầu ảnh hưởng lớn đến khả lọc, dung dịch NaOH nồng độ nhỏ trình tách xảy dễ dàng hơn, nồng độ dung dịch lớn làm ảnh hưởng đến vật liệu chứa ... nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ NaOH đến trình thu hồi SiO2 từ tro trấu, ta tiến hành quy trình trình bày mục 2.3.1 Ở ta cố định nhiệt độ 100oC thời gian 4h, khảo sát nồng độ NaOH nồng độ: 0,5M; 1,0M; ... trường kiềm 1.3 Tốc độ phản ứng hóa học Ảnh hưởng yếu tố khác đến tốc độ phản ứng hóa học 1.3.1 Định nghĩa tốc độ phản ứng hóa học Tốc độ phản ứng hóa học đo độ biến thiên nồng độ chất phản ứng...
 • 39
 • 1,014
 • 0

ảnh hưởng của nồng độ phân bò lên khả năng sinh gas của hàm ủ KT1 Trung Quốc

ảnh hưởng của nồng độ phân bò lên khả năng sinh gas của hàm ủ KT1 Trung Quốc

Công nghệ - Môi trường

... Nhiệt độ làm thay đổi lớn đến trình sinh gas hầm ủ Sự tăng trƣởng phát triển vi khuẩn lên men yếm khí nhạy cảm với nhiệt độ Vi khuẩn hoạt động tối ƣu nhiệt độ 31 – 360C, dƣới 100C vi khuẩn hoạt động ... theo nồng độ vật chất khô Lƣợng gas sinh theo vật chất khô, theo chất hữu cao nồng độ vật chất khô 3% thấp nồng độ 4%  COD đầu giảm trung bình 74% so với phân cho vào  Xét toàn diện, nồng độ ... chiều tăng dần từ 3% đến 5% nồng độ vật chất khô phân bò cho vào Điều lẽ nồng độ vật chất khô cao lƣợng phân cho vào hầm hàng ngày lớn làm cho hầm ủ tải dẫn đến ức chế hoạt động vi khuẩn sinh...
 • 53
 • 485
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải

nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải

Công nghệ - Môi trường

... đoạn khởi động thường nhiều thời gian 3.2.4.2 Nhiệt độ Nhiệt độ yếu tố điều tiết cường độ trình Bể UASB hoạt động nhiệt độ ấm (30 – 35 oC) nóng (50 – 55 oC) Nhiệt độ tối ưu cho trình hoạt động bể ... cứu ảnh hưởng nồng độ muối đến trình xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương môi trường thử nghiệm với COD kiểm soát 2000 mg/l tháng (từ tháng 8/2006 đến tháng 9/2006) với nồng độ muối ... lượng đòi hỏi thấp khả hoạt động nhiệt độ thấp (10 oC) thể điều chỉnh nhiệt độ lò phản ứng đến nhiệt độ mong muốn để nâng cao hiệu xử lý Nhược điểm Thời gian khởi động ban đầu phải từ – 10 tuần...
 • 86
 • 444
 • 0

Xem thêm