9 3 bảng chỉ tiêu chất lượng dầu mỡ thô

MẪU BẢNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH pptx

MẪU BẢNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH pptx

Biểu mẫu

... “Mức chất lượng thực tế đạt được” phải ghi 01 giá trị cụ thể, không ghi   - Tại cột “Tự đánh giá” ghi “Phù hợp” mức chất lượng thực tế đạt từ mức chất lượng dịch vụ công bố trở lên, mức chất lượng ... Nhân dân xã, xã Hội đồng Nhân dân xã: Tên tiêu Mức công bố Mức chất lượng thực tế đạt Tự đánh giá Ghi chú: - Định nghĩa phương pháp xác định tiêu chất lượng dịch vụ để lập báo cáo phải tuân thủ ... lượng thực tế đạt từ mức chất lượng dịch vụ công bố trở lên, mức chất lượng thực tế không đạt mức chất lượng dịch vụ cơng bố ghi “Không phù hợp” Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp (Ký; họ,...
 • 3
 • 343
 • 0

So sánh và đánh giá chỉ tiêu chất lượng của hệ thống DS-CDMA và hệ thống MC-CDMA trong điều kiện có Fading đa đường và nhiễu

So sánh và đánh giá chỉ tiêu chất lượng của hệ thống DS-CDMA và hệ thống MC-CDMA trong điều kiện có Fading đa đường và nhiễu

Thạc sĩ - Cao học

... G a in ) v x c đ ịn h n h s a u : - 29- Luận van cao học Chương 3: Hệ thống DS-CDMA PG = = — N= Rh (3 T, PSD 0.8 0.6 0 .3 0.2 0.1 -30 -2 -10 10 20 30 Hình 3. 3 Mật độ phổ cơng suất tín hiệu BPSK ... phỏng, ta lấy sóng mang /’ = 90 0MHz tốc độ di đ ỏ n g t' = 10 k m / h v đ ộ ánh sáng c = 3. 1o8 m / s Kết q u ả là: tốc = , 00.10 ' = 83 H/ 90 0.10 3. 10s.60.60 2.4 .3 Bộ kênh M ộ t k h i c c ... suy ra: -35 - Luận vùỉì cao học Chương 3: Hệ thống DS-CDMA x*(O = j f c o s k r - , ( O ] v ‘ ( = j ^ s i n [ o V - e rf(0 ] z ' (ó = V * sin(co/f7 - / - ị ) Ã (3. 30) Từ phương trình (3. 30) ta có...
 • 139
 • 379
 • 0

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... 8, 43 8, 03 ± 0, 29 3, 06 ± 0,12 2 59, 91 ± 10,1 9, 63 ± 0,54 3, 70 ± 0, 13 254,22 ± 0, 89 11, 73 ± 0,20 4,62 ± 0, 09 200 100 50 I II III IV CT Khối lượng tươi Khối lượng khô Đồ thị : Sự biến thiên khối lượng ... (mg/g) N tổng số (mg/g) Fe (µg/g) I 0, 032 0 0,7452 0 ,92 90 0, 890 0 II 0, 033 0 1,0260 1,0 098 0,8200 III 0, 036 0 0,8200 1,0 692 0 , 93 00 IV 0,04 19 0,8700 1,1 690 1, 536 0 CT mg/g 1.4 1.2 1.0 Ca P N Fe 0.8 ... III 244,61 ± 0 ,34 II III IV 96 ,30 ± 0, 13 Hàm lượng nước IV 238 ,66 ± 0,24 95 ,38 ± 0, 09 CT Đồ thị 3: Sự biến thiên hàm lượng nước rau mầm thời điểm thu hoạch khác 3. 1.5 Sinh khối mầm Bảng 4.5: Sinh...
 • 32
 • 1,274
 • 1

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Nông - Lâm - Ngư

... 0,0 23 7,110 7,160 0,024 0,022 0,066 40 0,4 0,5 - Nhiệt độ (C0) 33 ,8 30 ,7 34 ,0 30 ,9 33 ,9 32 ,7 33 ,7 29, 1 33 ,8 30 ,0 34 ,1 32 ,1 32 ,5 29, 5 32 ,9 29, 3 32,7 31 ,4 - Độ ẩm % 40,0 49, 3 38,7 49, 0 39 , 6 43, 3 43, 7 ... quân TCVN – 5 93 7: 199 5 CO2 mg/m3 30 7,44 31 7,05 30 6 ,90 31 7, 09 30 6 ,90 31 1,08 30 8,04 31 8,05 30 7,70 31 6, 09 30 7 ,30 31 1,44 30 3,40 3 09, 90 30 4 ,90 31 0, 09 30 4,60 30 6,58 - % 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 ... 6,212 0,0 13 0,022 0, 1 93 28,8 61,4 Nồng độ chất theo giờ11 10 12 400, 89 2 29, 13 0,022 0,0 13 3 ,32 5 1,262 0,0 23 0,016 0,0 19 0,0 23 0,025 0, 130 36 ,9 33 ,3 40,5 48,0 401,25 2 29, 49 0,022 0,0 13 3 ,33 4 1,268...
 • 6
 • 703
 • 0

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... (mg/g) Fe (µg/g) I 0, 032 0 0,7452 0 ,92 90 0, 890 0 II 0, 033 0 1,0260 1,0 098 0,8200 III 0, 036 0 0,8200 1,0 692 0 , 93 00 IV 0,04 19 0,8700 1,1 690 1, 536 0 CT mg/g CT Đồ thị 9: Sự biến thiên hàm lượng nguyên tố khoáng ... (mg/cây) % Chất khô 170,14 ± 3, 88 ± 6,00 0,26 2,27 ± 0,10 262,74 ± 8, 43 8, 03 ± 0, 29 3, 06 ± 0,12 CT III IV 2 59, 91 ± 10,1 9, 63 ± 0,54 3, 70 ± 0, 13 254,22 ± 0, 89 11, 73 ± 0,20 4,62 ± 0, 09 Đồ thị : ... 2, 834 ± 0,010 II kg/m2 3, 698 ± 0, 034 III IV 3, 597 ± 0,0 39 3, 535 ± 0,008 CT Đồ thị 4: Sự biến thiên sinh khối rau mầm thời điểm thu hoạch khác 3. 2 Ảnh hưởng thời gian thu hoạch đến số tiêu chất lượng...
 • 32
 • 763
 • 0

Tiểu luận Các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu docx

Tiểu luận Các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu docx

Công nghệ - Môi trường

... Cặn bon 0 ,3 TCVN 632 4: 199 7 10% cặn chưng cất, (ASTM D 1 89) / ASTM %khối lượng, max D 4 530 Điểm đông đặc, oC, TCVN 37 53: 199 5/ max ASTM D 97 Hàm lượng tro, 0,01 TCVN 2 690 : 199 5/ %khối lượng, max ... người ta chia dầu thành phần: Dầu nhẹ 15 d4 < 0. 830 Dầu trung bình 15 d4 = 0. 830 : 0.884 Dầu nặng 15 d4 > 0.884 Dầu thô nhẹ, hiệu suất chất lượng chất lượng trắng “ thu chưng cất cao, dầu chứa lưu ... Thanh Hiền Tiểu luận Các tiêu chất lượng xăng dầu Trang A Kiểm tra chất lượng xăng dầu: - Hiệu sử dụng dầu mỏ phụ thuộc vào chất lượng trình chế biến, trình kiểm tra chất lượng, q trình xúc tác,...
 • 18
 • 1,904
 • 9

bước đầu đánh giá tình hình sử dụng và một số chỉ tiêu chất lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp dùng trong chăn nuôi gà đồi ở huyện yên thế - tỉnh bắc giang

bước đầu đánh giá tình hình sử dụng và một số chỉ tiêu chất lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp dùng trong chăn nuôi gà đồi ở huyện yên thế - tỉnh bắc giang

Thú y

... 197 ,76 1 83, 33 188 ,91 414, 13 2 69, 23 380,48 34 1, 29 32 4,14 145,76 126 ,35 94 ,47 167 , 93 282, 89 4 03 ,95 97 ,41 1,56 34 ,16 51,76 5,20 6,04 4 ,92 6, 63 2,48 145,00 25, 63 9, 43 16 , 93 14,84 2,16 0, 29 12,80 36 ,62 ... phi NN Lao động 9. 299 19, 27 11.287 25 ,35 13. 466 25,67 121 ,38 1 19, 3 120 ,34 Nhân khẩu/hộ Khẩu/hộ 3, 88 3, 51 3, 31 90 ,46 94 ,3 92 ,38 Lao động/hộ Lao động/hộ 2,0 1, 83 1,77 91 ,5 96 ,72 94 ,11 Nhân khẩu/lao ... 24 .37 1 100,00 27. 630 100,00 29. 731 100,00 1 13, 37 107,6 110, 49 Hộ NN Hộ 19. 5 89 80 ,37 21 .3 19 77,16 22.4 83 73, 62 108, 83 105,46 107,15 Hộ phi NN Hộ 4.782 19, 62 6 .31 1 22,84 6. 891 23, 17 132 ,00 1 09, 19...
 • 95
 • 400
 • 0

nghiên cứu giải pháp nâng cao chỉ tiêu chất lượng lưới điện bằng phương pháp dự trữ năng lượng trong hệ thống điện việt nam

nghiên cứu giải pháp nâng cao chỉ tiêu chất lượng lưới điện bằng phương pháp dự trữ năng lượng trong hệ thống điện việt nam

Điện - Điện tử - Viễn thông

... vị 20 09 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2 030 Trạm MVA 7500 17100 24400 24400 20400 MVA 190 94 35 8 69 39 0 63 42775 532 50 500KV Trạm 200KV 23 Đường Km 34 38 38 33 45 39 2 234 2724 Km 8 497 10 637 530 5 ... Nẵng (9/ 199 4) Pleiku (tháng 11/ 199 4), tình hình cung cấp điện cho Miền Trung giải Giai đoạn từ năm 199 4 đến năm 199 7, công suất truyền tải chủ yếu từ Bắc vào Nam chiếm tỉ trọng lớn tổng sản lượng ... Sản lượng điện nhận từ HTĐ 500kV HTĐ miền: HTĐ Bắc nhận 11,55 tỷ kWh chiếm 24,5% tổng sản lượng miền, điện nhận HTĐ Trung 2 ,35 tỷ kWh chiếm 19, 9 % tổng sản lượng miền, điện nhận HTĐ Nam 19, 49 tỷ...
 • 68
 • 204
 • 0

Bước đầu xác định một số chỉ tiêu chất lượng nguyên liệu và sản phẩm bột đông khô chứa tetrodotoxin 0,1% từ cá nóc

Bước đầu xác định một số chỉ tiêu chất lượng nguyên liệu và sản phẩm bột đông khô chứa tetrodotoxin 0,1% từ cá nóc

Y dược - Sinh học

... Bảng 3. 5 Kết khảo sát độ lặp lại 42 Bảng 3. 6 Kết khảo sát độ thu hồi 43 Bảng 3. 7 Hàm lƣợng TTX TTX thô 44 Bảng 3. 8 Dữ liệu phổ chất đƣợc phân lập 45 Bảng 3 .9 TTX analog TTX thô 50 Bảng 3. 10 Độ ... 1120154 2 130 627 y = 21 7 93 0x – 2 594 9 Hệ số tƣơng quan r = 0 ,99 92 41 Diện tích píc 2500000 y = 21 7 93 x - 2 594 9 r = 0 ,99 92 2000000 1500000 1000000 500000 µg/ml 0 10 12 Nồng độ TTX Hình 3. 20 Đồ thị biểu ... (10 -3 mg) Hàm lƣợng TTX TTX thô (%) 25,05 522507 25,762 0,1 03 25,10 520 695 25,6 73 0,102 25,18 530 201 26,141 0,104 25,22 538 078 26, 530 0,105 25,15 530 088 26, 136 0,104 25 ,32 5280 63 26, 036 0,1 03 Trung...
 • 110
 • 291
 • 0

Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học và một số chỉ tiêu chất lượng gạo của các dòng lúa chịu mặn được chọn tạo bằng phương pháp chỉ thị phân tử

Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học và một số chỉ tiêu chất lượng gạo của các dòng lúa chịu mặn được chọn tạo bằng phương pháp chỉ thị phân tử

Kinh tế - Quản lý

... An 4 49, 2 216 ,9 160,0 4,08 2,0 1 .30 5 ,3 4 .96 0 ,3 Trà Vinh 222,6 102,1 83, 5 4, 43 2,0 7 39 , 9 2.811,7 32 2 ,3 142,5 116,6 4 , 93 2,0 1.150,1 4 .37 0,2 2 09, 5 86,2 39 , 2 3, 17 2,0 248,6 94 4,6 147,5 60,6 49, 2 4,77 ... 2,0 468 ,9 1.782,0 252,1 96 ,2 80,4 4,66 2,0 7 49, 0 2.846 ,3 236 ,7 78 ,3 60,1 4 ,90 2,0 588,5 2. 236 ,3 626 ,9 175,7 112,8 4,61 2,0 1.040,5 3 .95 3, 7 298 ,6 75,8 64,6 5,18 2,0 6 69, 6 2.544,5 Cộng 2 .99 6,8 1.147,4 ... CaCl2.2H2O MgSO4.7H2O 91 ,35 35 ,60 71,40 117 ,35 32 4,00 MnCl2.4H2O [ZnSO4.7H2O ZnSO4.7H2O H3BO3 CuSO4.5H2O FeCl3.6H2O 0,074 0, 035 1, 191 0, 031 7,700 11 .90 0 Đa lượng N P K Ca Mg Vi lượng Mn Mo Zn B Cu...
 • 70
 • 414
 • 1

Một số sản phẩm Xăng dầu và các thiết bị đo chỉ tiêu chất lượng

Một số sản phẩm Xăng dầu và các thiết bị đo chỉ tiêu chất lượng

Hóa học - Dầu khí

... hấp phụ chất thị huỳnh quang ASTM D 13 19 (sắc kí cột) 32 3. 12.1 Ý nghĩa .32 3. 12.2 Thiết bị dụng cụ 33 3. 12 .3 Tiến hành 33 KẾT LUẬN 34 Trang ... hành 28 3. 11 Thiết bị xác định điểm chớp cháy cốc hở ASTM D92 -90 .30 3. 11.1 Ý nghĩa .31 3. 11.2 Thiết bị dụng cụ 31 3. 11 .3 Tiến hành 31 3. 12 Thiết bị xác ... 26 3. 8 .3 Tiến hành 26 3 .9 Thiết bị xác định hàm lượng cặn cacbon phương pháp CONDASON .27 3 .9. 1 Ý nghĩa .27 3 .9. 2 Thiết bị dụng cụ 28 3 .9. 3 Tiến...
 • 34
 • 266
 • 1

Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC

Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC

Kế toán

... 0 .98 4 0 .37 5 -0. 794 0 . 93 4 1. 39 0 0 .92 7 0. 437 5 -0.772 0 .90 8 1.142 1. 39 8 0 . 93 2 0.500 -0.812 0 .95 5 1.285 1.464 0 .97 6 0.562 -0.870 1.0 23 10 1.428 1. 534 1.0 23 10 0.625 -0 .90 0 1.0 59 11 1.571 1.560 1.0 39 ... 0.000 0.1 43 0.778 0.5 19 0.0625 -0.480 0.562 0.286 1 .37 8 0 .91 9 0.125 -0. 830 0 .97 4 0. 43 1. 695 1. 130 0.187 -0 .98 9 1.164 0.571 1.74 1.160 0.250 -0 .97 6 1.1 49 0.714 1.626 1.084 0 .31 2 -0.881 1. 037 0.857 ... 1.0 39 11 0.687 -0.887 1.044 12 1.714 1.540 1.027 12 0.750 -0.850 1.000 13 1.857 1.508 1.005 13 0.812 -0.82 0 .96 4 14 1.48 0 .98 7 14 0.875 -0.816 0 .96 1 15 2.1 43 1.47 0 .98 3 15 0 . 93 7 -0. 837 0 .98 7...
 • 16
 • 997
 • 1

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco.docx

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco.docx

Kế toán

... I QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP §1 HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khái niệm chung chất lượng Chất lượng khái ... Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm đề sách, mục tiêu trách nhiệm, thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng khuôn ... thống chất lượng + Chính sách chất lượng: Tồn ý đồ định hướng chất lượng lãnh đạo cao doanh nghiệp thức cơng bố + Hoạch định chất lượng: Các hoạt động nhằm thiết lập mục tiêu yêu cầu chất lượng...
 • 18
 • 1,007
 • 5

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Cty TNHH MTV Disoco

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Cty TNHH MTV Disoco

Kinh tế - Thương mại

... cảm ơn! CHƯƠNG I QUẢNLÝCHẤTLƯỢNGVÀVÀHỆTHỐNGCHỈTIÊUĐÁNHGIÁCHẤT LƯỢNGSẢNPHẨMTRONGDOANHNGHIỆP §1 HIỂUBIẾTCƠBẢNVỀCHẤTLƯỢNGVÀQUẢNLÝCHẤTLƯỢNG Khái niệm chung chất lượng Chất lượng khái niệm quen thuộc ... vềđịnh nghĩa chất lượng Sự bất đồng chỉ ơn ngơn ngữ diễn giải, mối quan tâm chất lượng khía cạnh khác nhau, tiếp cận quản lý chất lượng khác Định nghĩa chất lượng đãđược chuyên gia chất lượng diễn ... Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm đề sách, mục tiêu trách nhiệm, thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng khuôn...
 • 18
 • 717
 • 0

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco

Quản trị kinh doanh

... I QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP §1 HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khái niệm chung chất lượng Chất lượng khái ... Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm đề sách, mục tiêu trách nhiệm, thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng khuôn ... thống chất lượng + Chính sách chất lượng: Tồn ý đồ định hướng chất lượng lãnh đạo cao doanh nghiệp thức cơng bố + Hoạch định chất lượng: Các hoạt động nhằm thiết lập mục tiêu yêu cầu chất lượng...
 • 18
 • 706
 • 1

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Quản trị kinh doanh

... 0 .98 4 0 .37 5 -0. 794 0 . 93 4 1. 39 0 0 .92 7 0. 437 5 -0.772 0 .90 8 1.142 1. 39 8 0 . 93 2 0.500 -0.812 0 .95 5 1.285 1.464 0 .97 6 0.562 -0.870 1.0 23 10 1.428 1. 534 1.0 23 10 0.625 -0 .90 0 1.0 59 11 1.571 1.560 1.0 39 ... 0.000 0.1 43 0.778 0.5 19 0.0625 -0.480 0.562 0.286 1 .37 8 0 .91 9 0.125 -0. 830 0 .97 4 0. 43 1. 695 1. 130 0.187 -0 .98 9 1.164 0.571 1.74 1.160 0.250 -0 .97 6 1.1 49 0.714 1.626 1.084 0 .31 2 -0.881 1. 037 0.857 ... 1.0 39 11 0.687 -0.887 1.044 12 1.714 1.540 1.027 12 0.750 -0.850 1.000 13 1.857 1.508 1.005 13 0.812 -0.82 0 .96 4 14 1.48 0 .98 7 14 0.875 -0.816 0 .96 1 15 2.1 43 1.47 0 .98 3 15 0 . 93 7 -0. 837 0 .98 7...
 • 16
 • 898
 • 4

Xem thêm