500 bài toán trắc nghiệm tiểu học lớp 2

Bai tap trac nghiem sinh hoc lop 9

Bai tap trac nghiem sinh hoc lop 9

Sinh học

... quyết định tính đa dạng của phân tử ADN? Bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 9 Ch ơng I: Các thí nghiệm của Men đen Chọn câu đúng :1. Đối tợng của di truyền học là gì ?a. Tất cả động thực vật và ... biến dị . 2. Phơng pháp cơ bản trong di truyền học của Men đen là gì ? ( chọn phơng án đúng nhất )a. Thí nghiệm trên cây đậu hà lan có hoa lỡng tính.b. Dùng toán thống kê để tính toán các kết ... lấy vào bao nhiêu nuclêôtiit mỗi loại ? Bài 2 : ở gà 2n = 78 . Một gà máí đẻ đợc 32 trứng, trong đó có 25 trứng đợc thụ tinh nhng khi ấp chỉ nở đựoc 23 con gà. Hỏi các trứng không nở có số lợng...
 • 7
 • 1,939
 • 47

500 bài tập trắc nghiệm Hóa học đây

500 bài tập trắc nghiệm Hóa học đây

Hóa học

... CO 2 thu được nhỏ hơn 6 . Công thức cấu tạo cả 2 aminoaxit là A. H 2 NCH 2 - CH- CH 2 COOH và H 2 NCH 2 COOH COOHB. H 2 NCH 2 - CH- CH 2 COOH và H 2 N(CH 2 ) 2 COOH COOHC. H 2 N- CH-CH 2 - ... đ ây KH ÔNG x ảy ra?A. F eS + 2HCl  FeCl 2 + H 2 S B. C uS + 2HCl  CuCl 2 + H 2 SC. H 2 S + Pb(NO3) 2  PbS + 2HNO3 D. Na 2 S + Pb(NO3) 2  PbS + 2NaNO3 Câu 468. M ột ch ất ... ích H 2 tho át ra(đktc)a) 3,9g K, 10,4g Zn, 2, 24lit H 2 b) 7,8gg K, 6,5g Zn, 2, 24lit H 2 c) 7,8g K, 6,5g Zn, 4,48lit H 2 d) 7,8g K, 6,5g Zn, 1,12lit H 2 Câu 456. Đ ể thu đ ư ợc CO 2 tinh...
 • 48
 • 652
 • 14

500 bai tap trac nghiem Hóa hóc 12

500 bai tap trac nghiem Hóa hóc 12

Hóa học

... 20 0c 20 1a 20 6b 21 1a 21 6a 22 1b 22 6b 23 1d 23 6b 24 1b 24 6a 20 2b 20 7d 21 2b 21 7b 22 2a 22 7b 23 2b 23 7a 24 2b 24 7b 20 3d 20 8b 21 3a 21 8b 22 3d 22 8c 23 3a 23 8b 24 3d 24 8b 20 4c 20 9b 21 4c 21 9c 22 4d 22 9d 23 4c 23 9c ... 24 4a 24 9c 20 5b 21 0d 21 5d 22 0a 22 5d 23 0a 23 5d 24 0c 24 5d 25 0d 25 1c 25 6d 26 1c 26 6a 27 1b 27 6c 28 1d 28 6c 29 1d 29 6d 25 2d 25 7c 26 2b 26 7c 27 2d 27 7b 28 2c 28 7d 29 2b 29 7b 25 3c 25 8c 26 3c 26 8b 27 3a 27 8d 28 3d ... 28 3d 28 8c 29 3a 29 8a 25 4a 25 9c 26 4b 26 9a 27 4b 27 9a 28 4d 28 9d 29 4a 29 9c 25 5d 26 0b 26 5b 27 0d 27 5c 28 0c 28 5a 29 0b 29 5b 300d 301d 306c 311b 316c 321 d 326 c 331c 336a 341c 346d302d 307b 312c 317b 322 c...
 • 41
 • 721
 • 18

Bài soạn Trắc nghiệm sinh học lớp 10(Có đáp án)

Bài soạn Trắc nghiệm sinh học lớp 10(Có đáp án)

Sinh học

... được:A. 2 axit piruvic, 2ATP, 2 NADH.B. 1 axit piruvic, 2ATP, 2NADH.C. 2 axit pirivic, 6ATP, 2NADH.D. 2 axit piruvic,2ATP, 4NADH.Câu 1 52: yếu tố nào không ảnh hưởng họat tính enzim?A.Niệt độ, ... quanCâu 72: Lục lạp là bào quan chỉ có ở ……được cấu tạo bởi……màng. Là nơi diễn ra quá trình….A. tế bào thực vật – 2 lớp – quang hợp B. tế bào thực vật – 1lớp – hô hấpC. tế bào động vật – 2 lớp – ... chất hóa học cho tb.B. Phân giải chất hữu cơ.C. Vận chuyển chất qua màng.D. Sinh công cơ học. Câu 151: kết thúc giai đoạn đường phân, từ 1 glucozo, tb thu được:A. 2 axit piruvic, 2ATP, 2 NADH.B....
 • 12
 • 2,088
 • 29

Bài giảng Trắc nghiệm sinh học lớp 10(Có đáp án)

Bài giảng Trắc nghiệm sinh học lớp 10(Có đáp án)

Sinh học

... màng tế bào.Câu 126 : Vật chất nào sau đây được khuếch tán qua lớp kép photpholipit?A. H 2 O, CO 2 , O 2 . B. Các phân tử phân cực.C. Các phân tử không tan trong lipit. D. C6H 12 O6, C57H10O6.Câu ... quanCâu 72: Lục lạp là bào quan chỉ có ở ……được cấu tạo bởi……màng. Là nơi diễn ra quá trình….A. tế bào thực vật – 2 lớp – quang hợp B. tế bào thực vật – 1lớp – hô hấpC. tế bào động vật – 2 lớp – ... và có nhiều loại … (2) … trong …(3)… (1), (2) và (3) lần lượt làA. Lớp kép photpholipit, prơtêin khảm động, lớp kép photpholipit.B. Prơtêin khảm động, lớp kép photpholipit, lớp kép photpholipit.C....
 • 12
 • 1,336
 • 12

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIỂU HỌC KHỐI 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIỂU HỌC KHỐI 2

Toán học

... cCâu 18: bCâu 19: aCâu 20 : bCâu 21 : bCâu 22 : cCâu 23 : aCâu 24 : cCâu 25 : bCâu 26 : bCâu 27 : cCâu 28 : cCâu 29 : bCâu 30: bCâu 31: bCâu 32: cCâu 33: bCâu 34: cCâu 35: aCâu 36: cCâu ... Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì?ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG VIỆT – KHỐI 2 HỌC HỲ I Bài: Có công mài sắt, có ngày nên kim1. Lúc đầu, cậu bé học hành thế nào?a. Mỗi khi cầm quyển sách, cậu ... thêm rực rỡ.c. Làm bài, đi học, quét nhà. 12. Đối với bé, làm việc mang lại điều gì?a. Mệt nhọc, căng thẳng.b. Luôn luôn bận rộn, mà lúc nào cũng vui.c. Chán nản, buồn bã. Bài: Trên chiếc bè13....
 • 17
 • 420
 • 2

Bai soan tong hop tieu hoc lop 2 _Phan 2

Bai soan tong hop tieu hoc lop 2 _Phan 2

Lịch sử

... thiệu bài trực tiếp.b. Luyện tập: Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm… – 6 = 8 24 – … = 17 14 – …= 5 … – 17 = 7 Bài 2: Tìm xX – 24 = 18 x – 28 = 42 X – 26 = 45 x – 17 = 0 Bài 3: Giải bài toán ... + 736 – 8 + 7 69 – 37 + 28 Bài 2: Tìm xX + 15 = 87 x – 34 = 3735 + x = 65 x – 30 = 22 Bài 3: Đặt tính rồi tính38 – 29 55 – 28 78 – 29 95 – 58 66 –3 7 27 – 18 Bài 4: (Dành cho HS khá giỏi)- ... cũ : 1, 2 em hát bài Bài ca trong xanh. 2. Dạy bài mới :a. Giới thiệu bài hát trực tiếpb. Nội dung :* Hoạt động 1: Ôn bài hát Bài catrong xanh.- GV sửa sai, uốn nắn.* Hoạt động 2: Hát kết...
 • 110
 • 520
 • 0

100 bài toán trắc nghiệm lớp 5

100 bài toán trắc nghiệm lớp 5

Mầm non - Tiểu học

... hai là 1 đơn vị:A. 20 và 23 B. 22 và 23 C. 12 và 33 D. 10 và 33 Bài 41: Tính nhanh:75 2 x + 97 2 x + 119 2 x + + 1513 2 xA. 13 2 B. 15 2 C. 35 2 D. 40 2 Bài 42: Viết phân số sau ... B. 23 45076 C. 23 45780 D. 23 45670 Bài 83: Cho biểu thức:X = 24 16 32 15 26 14 26 14 22 1330 12 2811××××××Giá trị đúng của biểu thức là: A. 161 B. 81 C. 641 D. 32 1 12 Kết quả của ... D. 7 số Bài 78: Phép chia: 22 ,44 18 4 4 1 ,24 84 12 Có số dư là:A. 12 B. 1 ,2 C. 0, 12 D. 0,0 12 Bài 79: Phân số 43 bằng phân số nào dưới đây ?A. 43B. 46C. 12 9D. 14 12 Bài 80:...
 • 14
 • 1,688
 • 6

500 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM - TOÁN 6-7- NĂM 2010

500 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM - TOÁN 6-7- NĂM 2010

Toán học

... b/ x > 2 ; c/ x < 2; d/ x 2 2 36 34xxx−−≠ ±≤-Câu 2: Hàm số y = ( 2+ m)x -1 là nghịch biến trên R khi :A. m > -2; B. m < -2; C. m > 2; D. m < 2 ooCâu 29 : Đồ thị ... cos440oCâu 28 : Rút gọn biểu thức được kết quả a/ 2 b/ 2 c/ 2+ d/ 3 31 3++3 3 3ooCâu 42: Giá trị của biểu thức bằng.A. B. C. D. 2 2 3 3: 2 1 1 3+ −+ −6336−63−66− 2 83aCâu ... có nghiệm x = 3; x = -3 B. Phương trình có nghiệm x = 3 C. Phương trình có nghiệm x = -3 D. Phương trình có nghiệm x = 2 4x 2 4x3 2 ±oCâu 22 : Cho đường tròn (O;R) và đường thẳng a, khoảng...
 • 104
 • 591
 • 25

Bài soạn Ngân hàng trắc nghiệm sinh học lớp 12 (có Đáp án)

Bài soạn Ngân hàng trắc nghiệm sinh học lớp 12 (có Đáp án)

Sinh học

... _n@G4@='T!_n@=4@G'T*_n@4@S'T_n@S4@'TG[V34LFB'&0<"(#*3I+7&#Q0F<%"HDŒ0JE@U[(n4G('T*:7HB<%"H(JE@%:H4!'5<7EknF;%%H0'4!Ek'T4<7<)4!!"(#nF?"(#'T%E3ET6n-!.:'T*!"(#nF?"(#'T<^Q%E3ET6n-!M<%P.:'T%:H4!'5<7EknF<7<)'TG_VC'CJQ.<%WBCB'^Œ 2 /F&4` 2 /FI!'^Œ 2 /F&4` 2 FI*'^3Œ 2 /F&4` 2 FI'^3Œ 2 /F&4` 2 F&*8b*$ED%?R-E3.<%E3<-j1J$^'H!':.<%&'()<^K4`*E3IJ%E3XQ-j1J$^':.<%54`j1'"&apos ;2 ?8y)E(không,4`:.<%o ... r>'.1&apos ;2 3'?.→&apos ;2 3.→&apos ;2 3/!1&apos ;2 3.?XE→&apos ;2 3'?.→&apos ;2 3/*1&apos ;2 3.→&apos ;2 3'?.→&apos ;2 3/1&apos ;2 3??6→&apos ;2 3??E→&apos ;2 3/=Sa#4#'B/H('$%&'()D+-%?3F<%LE(saio\&apos ;2 3-&]''%?!\&apos ;2 .&]''%?*\&apos ;2  ... r>'.1&apos ;2 3'?.→&apos ;2 3.→&apos ;2 3/!1&apos ;2 3.?XE→&apos ;2 3'?.→&apos ;2 3/*1&apos ;2 3.→&apos ;2 3'?.→&apos ;2 3/1&apos ;2 3??6→&apos ;2 3??E→&apos ;2 3/=Sa#4#'B/H('$%&'()D+-%?3F<%LE(saio\&apos ;2 3-&]''%?!\&apos ;2 .&]''%?*\&apos ;2 ...
 • 13
 • 1,762
 • 25

Tài liệu Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải nhanh bài toán trắc nghiệm

Tài liệu Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải nhanh bài toán trắc nghiệm

Hóa học

... Ba(OH) 2 dư+ HNO3 dư+5+6 +2 +2 0Cu(OH) 2 BaSO4+ O 2 , t0 2/ Bài 2: Dung dịch A có chứa 5 ion: Mg 2+ , Ba 2+ , Ca 2+ , 0,1 mol Cl- và 0 ,2 mol NO3-. Thêm dần V lít dung dịchK 2 CO3 ... 56 56m m- Chất oxi hóa gồm O 2 và HNO3:0 2 24 2O e O−+ →11,8 11,8 32 8m m− − 5 a. 2 2,4 11 ,2 0,3 24 56H Mg Fen n n mol= + = + = 2 0,3 . 22 ,4 6, 72 HV⇒ = = lít Đáp án Db. Dựa ... dạng bài tập thường gặp. 7qui đổi+O 2 +HNO3 (2) O 2 (1) Gọi công thức chung của X là CnH2nO 2 ⇒ MX = 14n + 32 = = 67 ⇒ n = 2, 5Sơ đồ cháy : CnH2nO 2 → nCO 2 + nH 2 O⇒ n = 2, 5.0,1...
 • 8
 • 292
 • 0

Tài liệu Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải nhanh bài toán trắc nghiệm ppt

Tài liệu Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải nhanh bài toán trắc nghiệm ppt

Cao đẳng - Đại học

... nhận.2H+ + 2e → H 2 1 ,2 ← 13,440,6 22 ,4= 17,4 gam hỗn hợp H+ nhận 1 ,2 mol e. Vậy 34,8 gam số mol e mà H+ nhận là 2, 4 mol.N+5 + 1e → N+4 (NO 2 ) 2, 4 ← 2, 4 mol 2 2,4. 22 , 4 ... là:A. 2, 66 B. 22 ,6 C. 26 ,6 D. 6 ,26 *Hướng dẫn giải: 2 30 ,2 ( )BaCl BaCOn n mol= =Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 2 hh BaClm m m+ =kết tủa + m⇒ m = 24 ,4 + 0 ,2 . 20 8 – 39,4 = 26 ,6 ... 2. 1,56 = 3, 12 gamĐáp án B 4 Kinh nghiệm hướng dẫn HS giải nhanh Bài toán trắc nghiệm Để giải nhanh bài toán trắc nghiệm, ngoài việc nắm vững lí thuyết viết đúng phương trình phản ứng,học...
 • 8
 • 293
 • 0

Tài liệu CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO PHẦN SÓNG CƠ HỌC –DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ pdf

Tài liệu CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO PHẦN SÓNG CƠ HỌC –DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ pdf

Vật lý

... biến đổi từ A.1 ,25 đến 23 6,4 B.1,87 đến 327 ,3 C. 42, 6 đến 857,5 . D .2, 53đến 428 . 13> Cường độ dòng ịiện tức thời của dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng : i = 65sin( 25 00t + π/3) mA. ... CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO PHẦN SÓNG CƠ HỌC –DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ I. PHƯƠNG TRÌNH SÓNG 1> Tại ... 5> Hai nguồn kết hợp S1, S 2 cách nhau 11cm, có chu kì sóng là 0,2s. Vận tốc truyền sóng trong môi trường là 25 cm/s. Số cực đại giao thoa trong khoảng S1S 2 là: A. 5. B. 1. C. 3. D. 7....
 • 7
 • 373
 • 0

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Vật lý: Các công thức giải nhanh các bài toán trắc nghiệm vật lý trong kỳ thi đại học cao đẳng

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Vật lý: Các công thức giải nhanh các bài toán trắc nghiệm vật lý trong kỳ thi đại học cao đẳng

Vật lý

... -ω 2 αl * 2 2 2 0( )vS sω= + * 2 2 2 0vglα α= + 4. Cơ năng: 2 2 2 2 2 2ñ 0 0 0 01 1 1 1 2 2 2 2tmgE E E m S S mgl m llω α ω α= + = = = = Với 2 2ñ1os ( ) 2 E mv Ec ... lập: 2 2 2 ( )vA xω= + a = -ω 2 x 6. Chiều dài quỹ ñạo: 2A 7. Cơ năng: 2 2ñ1 2 tE E E m Aω= + = Với 2 2 2 2ñ1os ( ) os ( ) 2 E m A c t Ec tω ω ϕ ω ϕ= + = + 2 2 2 21sin ... cộng là S = S1 + S 2 * Nếu v1v 2 ≥ 0 ⇒ 2 2 1 2 2 1 2 4 2 Tt S x xTt S A x x∆ < ⇒ = −∆ > ⇒ = − − * Nếu v1v 2 < 0 ⇒ 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 0 2 v S A x xv S A...
 • 34
 • 2,718
 • 7

Xem thêm

Tìm thêm: vấn đề phát triển của các em rất hạn chế nhất là phát âm có em hiểu được nhưng lại không nói tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi thị nghè là cơ sở xã hội trực thuộc sở lao động thương binh amp xã hội tp hcm thành lập từ năm 1975 tiếp nhận từ viện dưỡng lão phú mỹ của cơ sở tôn giáo vị trí địa lý và diện tích của trung tâm anh chị vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân sau kiến nghị với hiệp hội thẻ việt nam tạo cảm giác an toàn cho khách hàng khi sử dụng thẻ tdqt cremium jcb biện pháp giải quyết thắc mắc khiếu nại của kh 3 17 đánh giá của khách hàng đối với các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng biểu đồ 3 2 tỷ lệ các yếu tố quan trọng nhất trong quyết định sử dụng thẻ jcb 3 16 khảo sát ý kiến khách hàng về yếu tố quan trọng dịch vụ thẻ jcb khảo sát các tầm quan trọng các yếu tố khi khách hàng quyết định lựa chọn thẻ tín dụng cremium jcb vietinbank 3 15 sự ưa thích của khách hàng 3 14 kết quả phân tích anova 3 13 kết quả hồi quy error of the estimate 3 12 phân tích anova trong hồi quy tuyến tính phương tiện hữu hình và giá cả dịch vụ càng cao thì sự hài lòng càng cao sự đảm bảo càng cao thì sự hài lòng càng cao sự tin cậy càng cao thì sự hài lòng càng cao