4 bài toán phân loại văn bản tiếng việt và giải pháp

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẬP PHỔ BIẾN LUẬT KẾT HỢP VÀO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT CÓ XEM XÉT NGỮ NGHĨA" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... 2000 3000 40 00 5000 Trang 30 Số văn kiểm tra 600 1000 1200 1600 Độ phổ biến 70% 80% 90% Độ xác phân lớp Độ xác phân lớp Độ xác phân lớp Độ xác phân lớp 43 % 49 % 54% 62% 46 % 53% 61% 75% 54% 62% 81% ... DỰNG BỘ PHÂN LỚP VĂN BẢN Sau có tập luật phân lớp, thơng điệp rút trích tạo vector đặc trưng Qui trình phân lớp thực thơng qua thuật toán [2],[8] 1.1.1.1.1.1.1 Thuật toán – Tạo phân loại văn Ứng ... đánh giá độ xác luật phân lớp Nếu CF(r) dần 1,0 độ xác phân lớp tăng Khi CF( r) =1 ρ(S)⊆ρ({c)), lúc luật phân lớp có độ xác phân lớp 100% Khi áp dụng vào toán phân lớp văn bản, văn tương ứng với...
 • 10
 • 372
 • 1

Nghiên cứu bài toán phân lớp văn bản tiếng Việt

Nghiên cứu bài toán phân lớp văn bản tiếng Việt

Lập trình

... 4. 2 Phương hướng giải 45 3.2.1 Lựa chọn mô hình biểu diễn văn 45 4. 2.2 Lựa chọn thuật toán phân lớp văn 46 4. 2 .4 Hiệu suất phân lớp văn 52 ... phương pháp máy học cho việc xử lý liệu 2.2 Bài toán phân lớp văn Phân lớp văn xem trình gán văn vào hay nhiều lớp văn xác định trước Người ta phân lớp văn cách thủ công, tức đọc văn gán vào nhóm ... véc tơ X 45 4. 2.2 Lựa chọn thuật toán phân lớp văn Ở đây, em đề xuất hai thuật toán là: thuật toán định (Decision Tree) thuật toán k-NN Cả hai thuật toán cho kết tốt dùng để phân lớp văn So với...
 • 69
 • 367
 • 0

Nghiên cứu bài toán phân lớp văn bản tiếng việt

Nghiên cứu bài toán phân lớp văn bản tiếng việt

Công nghệ thông tin

... 4. 2 Phương hướng giải 45 3.2.1 Lựa chọn mơ hình biểu diễn văn 45 4. 2.2 Lựa chọn thuật toán phân lớp văn 46 4. 2.3 Phương án tách thuật ngữ 48 4. 2 .4 Hiệu suất phân ... phương pháp máy học cho việc xử lý liệu 2.2 Bài toán phân lớp văn Phân lớp văn xem trình gán văn vào hay nhiều lớp văn xác định trước Người ta phân lớp văn cách thủ công, tức đọc văn gán vào nhóm ... phân lớp văn 50 4. 3 Một số kết thực nghiệm 51 4. 3.1 Giới thiệu chương trình phân lớp văn (Demo) 51 4. 3.2 Kết thực nghiệm 64 4.3.2.1 Thuật toán K-NN 64 4.3.2.2...
 • 66
 • 238
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN: Phân loại văn bản tiếng Việt bằng phương pháp phân tích cú pháp pptx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Phân loại văn bản tiếng Việt bằng phương pháp phân tích cú pháp pptx

Quản trị kinh doanh

... phân loại văn Tuy nhiên, em xin nhắc tới hai toán đại diện, hai toán quan tâm nhiều Đó tốn phân loại văn tiếng Việt thu thập thông tin từ văn tiếng Việt a Bài toán phân loại văn tiếng Việt Cần ... trên, văn tiếng Việt, việc phân tích văn phức tạp Việc áp dụng hai phương pháp nêu thu kết tương đối hạn chế Để giải giải toán phân loại văn tiếng Việt cách triệt để phương pháp phân tích cú pháp ... tiếng Việt giải phức tạp tiếng Việt Để trả lời câu hỏi này, đồ án từ bước nghiên cứu Khai phá liệu văn bản, tìm hiểu đặc trưng tiếng Việt, từ đề phương hướng giúp giải toán phân loại văn tiếng Việt...
 • 61
 • 992
 • 1

Đồ án tốt nghiệp - Phân loại văn bản tiếng Việt với giải thuật K-NN

Đồ án tốt nghiệp - Phân loại văn bản tiếng Việt với giải thuật K-NN

Lập trình

... Phân loại văn tiếng Việt với giải thuật K-NN xử lý trình phân loại Để tăng tốc độ xử lý độ xác kết phân loại văn bản, luận văn em xin đề xuất phương pháp xây dựng phân loại văn Các từ ... từ văn ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP Phân loại văn tiếng Việt với giải thuật K-NN - Biểu diễn văn - Phương pháp học máy để phân loại văn - Đánh giá hiệu phương pháp học 1.3.2 Một Số phương pháp phân loại văn ... kiếm thông tin 1.3 Bài toán phân loại văn (Text categorization) 1.3.1 Bài toán phân loại văn Phân loại văn trình gán nhãn văn vào (hay số) chủ đề cho trước, dựa nội dung văn Trong thập kỷ 80...
 • 71
 • 607
 • 2

Phân loại văn bản tiếng Việt bằng phương pháp phân tích cú pháp

Phân loại văn bản tiếng Việt bằng phương pháp phân tích cú pháp

Lập trình

... phân loại văn Tuy nhiên, em xin nhắc tới hai toán đại diện, hai toán quan tâm nhiều Đó tốn phân loại văn tiếng Việt thu thập thông tin từ văn tiếng Việt a Bài toán phân loại văn tiếng Việt Cần ... trên, văn tiếng Việt, việc phân tích văn phức tạp Việc áp dụng hai phương pháp nêu thu kết tương đối hạn chế Để giải giải toán phân loại văn tiếng Việt cách triệt để phương pháp phân tích cú pháp ... tiếng Việt giải phức tạp tiếng Việt Để trả lời câu hỏi này, đồ án từ bước nghiên cứu Khai phá liệu văn bản, tìm hiểu đặc trưng tiếng Việt, từ đề phương hướng giúp giải toán phân loại văn tiếng Việt...
 • 61
 • 193
 • 0

tìm hiểu các hướng tiếp cận bài toán phân loại văn bản xây dựng phần mềm phân loại tin tức báo điện tử

tìm hiểu các hướng tiếp cận bài toán phân loại văn bản và xây dựng phần mềm phân loại tin tức báo điện tử

Công nghệ thông tin

... góp luận văn Chương CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG ANH 2.1 Bối cảnh phương pháp phân loại văn 2.2 Các phương pháp phân loại văn tiếng Anh hành 2.2.1 Biểu diễn văn ... cho toán phân loại văn xây dựng ứng dụng phân loại tin tức báo điện tử” nhằm tìm hiểu thử nghiệm phương pháp phân loại văn áp dụng tiếng Việt Để thực việc phân loại, điều bắt buộc tiếng Việt ... cho toán cần liệu phân loại, tiền đề cho toán khác phân loại website 1 .4. 4 Đóng góp luận văn Luận văn thực việc nhiều cải tiến hướng tiếp cận tách từ tiếng Việt dùng phân loại văn theo phương pháp...
 • 132
 • 770
 • 3

TÌM HIỂU CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN XÂY DỰNG PHẦN MỀM PHÂN LOẠI TIN TỨC BÁO ĐIỆN TỬ

TÌM HIỂU CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM PHÂN LOẠI TIN TỨC BÁO ĐIỆN TỬ

Công nghệ thông tin

... góp luận văn Chương CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG ANH 2.1 Bối cảnh phương pháp phân loại văn 2.2 Các phương pháp phân loại văn tiếng Anh hành 2.2.1 Biểu diễn văn ... cho toán phân loại văn xây dựng ứng dụng phân loại tin tức báo điện tử” nhằm tìm hiểu thử nghiệm phương pháp phân loại văn áp dụng tiếng Việt Để thực việc phân loại, điều bắt buộc tiếng Việt ... cho toán cần liệu phân loại, tiền đề cho toán khác phân loại website 1 .4. 4 Đóng góp luận văn Luận văn thực việc nhiều cải tiến hướng tiếp cận tách từ tiếng Việt dùng phân loại văn theo phương pháp...
 • 132
 • 518
 • 2

ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC NỬA GIÁM SÁT VÀO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN

ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC NỬA GIÁM SÁT VÀO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN

Công nghệ thông tin

... ích trong việc tổ chức cũng như tìm kiếm thơng tin trên nguồn tài ngun lớn này.  Bài tốn phân loại văn bản,  thực chất, có thể xem là bài tốn phân lớp (Text  Classification). Phân loại văn bản tự động là việc gán các nhãn phân loại lên  một  văn bản mới dựa trên mức độ tương tự của văn bản đó so với các văn bản đã được  ... Với mục tiêu góp phần vào lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng phân loại văn bản vào cuộc sống, tác giả đã chọn đề tài “Ứng dụng phương pháp học nửa giám sát vào toán phân loại văn bản   làm  đề  tài  ... 2.3 .4.  Nhận xét về S3VM   23 2 .4 Thuật toán K - láng giềng gần 23 2 .4. 1. Giới thiệu thuật toán  23 2 .4. 2. Áp dụng KNN vào bài toán phân loại văn bản   24 2.5 Thuật toán Naive Bayes ...
 • 72
 • 865
 • 3

Tìm hiểu các hướng tiếp cận bài toán phân loại văn bản xây dựng phần mềm phân loại tin tức báo điện tử - 2 ppsx

Tìm hiểu các hướng tiếp cận bài toán phân loại văn bản và xây dựng phần mềm phân loại tin tức báo điện tử - 2 ppsx

Công nghệ thông tin

... Naïve Bayes phân loại văn Hai mơ hình kiện phân loại văn Nạve Bayes Bài tốn phân loại tin tức điện tử tiếng Việt Kết 62 Chương BÀI TOÁN PHÂN LOẠI TIN TỨC ĐIỆN TỬ Nhằm tận dụng phương pháp tách ... dụng rộng rãi 4. 3.3 Nhận xét cách tính độ liên quan áp dụng cho tiếng Việt Tiếng Hoa loại ngôn ngữ đơn lập giống tiếng Việt, nên ta áp dụng số cơng tình nghiên cứu tiếng Hoa lên tiếng Việt Về mặt ... t-score vào tách từ 4. 4 Tiền xử lý (Pre-processing) Bởi báo điện tử trình bày dạng html, nên trước thực tách từ để phân loại, chúng em phải xử lý văn để lấy nội dung quan tâm 4. 4.1 Xử lý văn đầu vào...
 • 44
 • 277
 • 0

Tìm hiểu các hướng tiếp cận bài toán phân loại văn bản xây dựng phần mềm phân loại tin tức báo điện tử - 3 ppsx

Tìm hiểu các hướng tiếp cận bài toán phân loại văn bản và xây dựng phần mềm phân loại tin tức báo điện tử - 3 ppsx

Công nghệ thông tin

... phân loại văn tử phân tích hợp vào hệ thống thực tin tức tự tử phân loại tự động tin tức loại động vừa lấy Bảng Bảng mô tả ô xử lý phân loại tin tức tự động 7 .4 Triển khai DLL Chương trình phân loại ... nhân loại : word-wide-web Kết đạt phương pháp hoàn toàn khả quan chấp nhận hướng tiếp cận cho tách từ tiếng Việt dùng phân loại văn Phương pháp phân loại văn Naïve Bayes thường dùng phân loại văn ... phương pháp phân loại văn đánh giá cách dùng bảng trường hợp hai chiều ứng với loại chủ đề: Chủ đề xét ĐÚNG với chủ đề văn Chủ đề xét SAI với chủ đề văn a b c d Phân loại ĐÚNG với chủ đề văn Phân loại...
 • 44
 • 255
 • 0

Tìm hiểu các hướng tiếp cận bài toán phân loại văn bản xây dựng phần mềm phân loại tin tức báo điện tử

Tìm hiểu các hướng tiếp cận bài toán phân loại văn bản và xây dựng phần mềm phân loại tin tức báo điện tử

Công nghệ thông tin

... góp luận văn Chương CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG ANH 2.1 Bối cảnh phương pháp phân loại văn 2.2 Các phương pháp phân loại văn tiếng Anh hành 2.2.1 Biểu diễn văn ... cho toán phân loại văn xây dựng ứng dụng phân loại tin tức báo điện tử” nhằm tìm hiểu thử nghiệm phương pháp phân loại văn áp dụng tiếng Việt Để thực việc phân loại, điều bắt buộc tiếng Việt ... 1 .4 Mục tiêu luận văn 1 .4. 1 Phần tìm hiểu thuật toán phân loại văn 1 .4. 2 Phần tách từ tiếng Việt 1 .4. 3 Phần mềm phân loại tin tức báo điện tử bán tự động 1 .4. 4 Đóng...
 • 160
 • 277
 • 0

TÍCH HỢP GÓI MÃ NGUỒN MỞ TÁCH TỪ TỰ ĐỘNG ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN THEO NAVIE BAYS

TÍCH HỢP GÓI MÃ NGUỒN MỞ TÁCH TỪ TỰ ĐỘNG VÀ ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN THEO NAVIE BAYS

Hệ thống thông tin

... chọn - Thêm văn phân loại: chọn đưa văn cần phân loại vào phân loại, thêm nhiều văn lúc - Xóa văn bản: ta chọn nhầm văn đưa vào phân loại, hay mục đích phân loại cho văn mà ta đưa vào khơng cần ... mục phân loại Hình 4. 3: Giao diện chức Phân loại Phần phân loại gồm có thơng tin chức để lấy văn đưa vào phân loại chúng Các chức bao gồm chọn liệu huấn luyện để thực phân loại, thêm, xóa văn ... xóa văn - Phân loại: Phân loại văn bản, nút ta duyệt văn lưới mã hóa trích rút thơng tin từ sau tính xác suất khả phân loại lĩnh vực, xác suất cao chọn • Giao diện phần quản lý văn 29 Hình 4. 4:...
 • 38
 • 531
 • 6

BÀI TẬP LỚN MÔN XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN Tìm hiểu về bài toán phân loại văn bản thu thập thông tin

BÀI TẬP LỚN MÔN XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN Tìm hiểu về bài toán phân loại văn bản và thu thập thông tin

Công nghệ thông tin

... tới hai toán đại diện, hai toán quan tâm nhiều Đó tốn phân loại văn tiếng Việt thu thập thông tin từ văn tiếng Việt 3.2.1 Bài toán phân loại văn tiếng Việt Cần xây dựng hệ thống phân loại tài ... trên, văn tiếng Việt, việc phân tích văn phức tạp Việc áp dụng hai phương pháp nêu thu kết tương đối hạn chế Để giải giải toán phân loại văn tiếng Việt cách triệt để phương pháp phân tích cú pháp ... tốn phân loại văn phân loại văn Tiếng Việt Lương+Phương: Tìm hiểu tốn thu thập thơng tin thu thập thông tin văn Tiếng Việt Trung: Tìm hiểu đặc trưng văn Tiếng Việt Nhóm 06 – CNPM K52 Page 34 ...
 • 34
 • 284
 • 0

ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC NỬA GIÁM SÁT VÀO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN

ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC NỬA GIÁM SÁT VÀO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN

Lập trình

... ích trong việc tổ chức cũng như tìm kiếm thơng tin trên nguồn tài ngun lớn này.  Bài tốn phân loại văn bản,  thực chất, có thể xem là bài tốn phân lớp (Text  Classification). Phân loại văn bản tự động là việc gán các nhãn phân loại lên  một  văn bản mới dựa trên mức độ tương tự của văn bản đó so với các văn bản đã được  ... Với mục tiêu góp phần vào lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng phân loại văn bản vào cuộc sống, tác giả đã chọn đề tài “Ứng dụng phương pháp học nửa giám sát vào toán phân loại văn bản   làm  đề  tài  ... 2.3 .4.  Nhận xét về S3VM   23 2 .4 Thuật toán K - láng giềng gần 23 2 .4. 1. Giới thiệu thuật toán  23 2 .4. 2. Áp dụng KNN vào bài toán phân loại văn bản   24 2.5 Thuật toán Naive Bayes ...
 • 72
 • 449
 • 0

Nghiên cứu giải thuật naїve bayes trong bài toán phân loại văn bản

Nghiên cứu giải thuật naїve bayes trong bài toán phân loại văn bản

Cơ sở dữ liệu

... trình phân loại văn tăng cường tri thức hệ thống phân loại, hỗ trợ cho phân loại say Trang Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu giải thuật NB tốn TC 1.2 BÀI TỐN PHÂN LOẠI VĂN BẢN 1.2.1 Định nghĩa Phân loại ... QUAN VỀ BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÂN LOẠI VĂN BẢN 1.1.1 Phân loại văn với ứng dụng 1.1.2 Nội dung văn thành phần chủ chốt để xác định văn ... phương pháp giải toán, phần luận văn đưa cách phát biểu toán Phân loại văn thực tế xây dựng hàm phân loại  sau: Trong đó: ● D(Documents) tập hợp văn cần phân loại, (với n số lượng văn bản) ●...
 • 68
 • 262
 • 1

XÂY DỰNG hệ THỐNG PHÂN LOẠI văn bản TIẾNG VIỆT sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP máy véc tơ hỗ TRỢ kết hợp các PHƯƠNG PHÁP tối ưu KÍCH THƯỚC dữ LIỆU

XÂY DỰNG hệ THỐNG PHÂN LOẠI văn bản TIẾNG VIỆT sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP máy véc tơ hỗ TRỢ kết hợp các PHƯƠNG PHÁP tối ưu KÍCH THƯỚC dữ LIỆU

Hệ thống thông tin

... luận văn Luận văn tập trung trình bày phương pháp tối ưu kích thước liệu ứng dụng toán phân loại văn tiếng Việt Phương pháp phân loại văn sử dụng luận văn phương pháp Máy vec tơ hỗ trợ, phương pháp ... cứu Việt Nam • Chương Biểu diễn văn bản: Trình bày phương pháp biểu diễn văn khơng gian Vec tơ • Chương Các phương pháp phân loại văn bản: Trình bày phương pháp phân loại văn bản, phương pháp ... j )) văn d thuộc lớp x 3.7 Phân loại văn phương pháp Support Vector Machines Support Vector Machines phân loại văn theo sở phân loại nhị phân, có nghĩa xét loại văn định, việc phân loại văn đưa...
 • 73
 • 1,214
 • 9

xây dựng hệ thống phân loại văn bản tiếng việt sử dụng phương pháp máy véc-tơ hỗ trợ kết hợp các phương pháp tối ưu kích thước dữ liệu

xây dựng hệ thống phân loại văn bản tiếng việt sử dụng phương pháp máy véc-tơ hỗ trợ kết hợp các phương pháp tối ưu kích thước dữ liệu

Công nghệ thông tin

... TermDoc kiểm thử Phân loại Kết phân loại Sơ đồ tổng quan Hệ thống phân loại văn tiếng Việt Giảm chiều đặc trưng toán Phân loại Dữ liệu huấn luyện Dữ liệu kiểm thử Dữ liệu văn Xử lý biểu diễn Ma trận ... trận Term-Doc (k
 • 39
 • 625
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25